Åsa Lundsgård Spängs

Studierektor

Telefon: 0346-575 02

Mobil: 0346-575 02

E-post: Asa.Lundsgard-Spangs@regionhalland.se

Avdelning: Skolledning

Besöksadress: Katrinebergs Folkhögskola, 31165Vessigebro

Ort: Vessigebro