Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Yrkesutbildning inom scenteknik startar på Katrinebergs folkhögskola

Publicerad:

Ansökan har öppnat för Katrinebergs folkhögskolas nya scenteknikerutbildning inför hösten 2024. Utbildningen är ett initiativ som syftar till att möta det ökade behovet av kvalificerade yrkesverksamma inom olika scentekniska yrken. Att arbeta som scentekniker innebär att vara en central del av event- och scenproduktioner. – Efter pandemin har behovet av...

Kultur Våra skolor

Region Halland-sjuksköterskor bidrar i nyutgiven studentlitteratur

Publicerad:

Viveca Andersson och Ann-Caroline Holst (t h), sjuksköterskor Region Halland. Foto: Anna Carlsson Sjuksköterskorna Viveca Andersson och Ann-Caroline Holst i Region Halland bidrar med sin kunskap i en ny bok för sjuksköterskestudenter. Boken heter ”Omvårdnad & cancersjukdomar i samband med onkologisk behandling” och ger kunskaper om omvårdnad för personer som...

Forskning Hälsa och vård Om Region Halland

Region Halland inför stipendium för unga kulturskapare

Publicerad:

Ett ungdomsstipendium för konstnärlig fördjupning inom olika konst- och kulturområden ska bli möjligt att söka från 2025. Detta har beslutats av Region Hallands driftnämnd Kultur och skola och kommer som svar på behovet av spetsutbildning och talangutveckling över alla konstformer. – Genom stipendiet hoppas vi kunna bidra till att forma...

Kultur

Region Halland vänder underskott till överskott i preliminärt bokslut

Publicerad:

Under onsdagens sammanträde i regionstyrelsen presenterades det preliminära bokslutet för 2023. Region Halland vänder ett förväntat underskott i prognosen till ett överskott på 260 miljoner kronor för helåret. En stark börsutveckling och goda skatteintäkter bidrar till det positiva resultatet.

Region Halland vill göra konst tillgänglig för fler

Publicerad:

Marcus Appelberg håller upp ett nyinköpt verk av graffitikonstnären NUG. (I bakgrunden ett verk av Ylva Carlgren.) ©NUG/Bildupphovsrätt 2024 Foto: Anna Carlsson Marcus Appelberg har ägnat hela sitt liv åt konst. Redan som fyraåring sa han till sina föräldrar att han skulle jobba med konst. Nu jobbar han tillsammans med...

Kultur Om Region Halland

Tio halländska konstnärer får arbetsstipendium

Publicerad:

Förvaltningen Kultur och skola har beslutat att tilldela tio konstnärer Region Hallands arbetsstipendium. Årets stipendiater är bosatta i Glommen, Halmstad, Kungsbacka, Unnaryd, Ullared, Vallda och Varberg. Julia Westerberg, Jenny Larsson, Morgane Petit, Karin Holmlund, Sebastian Lundberg, Petter Eriksson, Johanna Arvidsson, Rickard Fredborg, Jonathan Lomar och Marie Gavois får Region Hallands...

Kultur

Hälsodata Halland – Region Halland lanserar ny databas om hallänningars hälsa och livsvillkor

Publicerad:

Region Halland har ett uppdrag att leda och samordna en hållbar tillväxt i Halland, en viktig del i detta uppdrag är att arbeta förutsättningsskapande för social hållbarhet samt för god och jämlik hälsa och jämlika livsvillkor. Den nya databasen Hälsodata Halland tillhandahåller kunskap som beskriver hallänningarnas hälsa, välmående och livsvillkor....

Hälsa och vård Regional utveckling

Tillsammans med biblioteken bjuder vi på halländska filmer som du kan se gratis

Publicerad:

Nu kan du streama halländsk film gratis, om du har ett lånekort på ett bibliotek som är anslutet till Cineasterna. Ett nytt samarbete mellan Region Halland, biblioteken i Halland och Cineasterna gör det möjligt. Syftet är att främja den lokala filmproduktionen och filmkulturen i regionen. Filmutbudet består av både långfilmer...

Kultur

Fem fasta distriktsläkare nyrekryterade i Varberg

Publicerad:

Från och med 1 februari slutar de regionägda vårdcentralerna i Halland att ta in hyrläkare från bemanningsföretag. Särskilt några vårdcentraler i Varberg stod i höstas inför en stor utmaning med hög andel bemanning av hyrläkare. Nu har fem specialister i allmänmedicin rekryterats till fast anställning. - Vi har under många...

Vårdcentral

Normal elförsörjning vid Hallands sjukhus Halmstad efter brand

Publicerad:

Under förmiddagen uppstod en brand i en transformator i en kulvert vid Hallands sjukhus Halmstad. Branden orsakade endast rökutveckling och kunde släckas snabbt, men ledde till strömavbrott på stora delar av sjukhusområdet under ett par timmar. Under den perioden försörjdes sjukhuset av reservkraft. Sjukhusledningen gick upp i ett stabsläge för...

Hallands sjukhus

Brand på sjukhuset i Halmstad släckt

Publicerad:

Räddningstjänsten larmades till sjukhuset vid 11.30 på onsdagen. Då brann det i en kulvert vid akutmottagningen. Branden är nu släckt och röken håller på att vädras ut. Räddningstjänsten undersöker skadornas omfattning. Elledningar som går i kulverten kan ha påverkats. IVA och Röntgen har varit utan ström tillfälligt, men drivs nu...

Hallands sjukhus

Konkurrensverket begär upphandlingsskadeavgift

Publicerad:

Konkurrensverket begär upphandlingsskadeavgift av Region Halland samt åtta ytterligare regioner som ingår i samarbetet Sussa, som bland annat samverkar kring införandet av ett nytt journalsystem för hälso- och sjukvården. Konkurrensverket menar att en upphandling inom ramen för samarbetet gjorts felaktigt. I nästa steg ska Region Halland svara förvaltningsrätten i ärendet.

Region Halland ger kulturstöd till tre projekt

Publicerad:

Två gånger per år fördelar Region Halland projektstöd som ska bidra till att skapa och erbjuda ett mångsidigt kulturutbud i hela Halland. Nedanstående tre projekt har beviljats produktionsstöd på driftnämnden Kultur och skolas möte den 14 december 2023. Totalt har 960 000 kr fördelats. Region Halland har den 14 december...

Kultur

Hans har forskat om nära döden-upplevelser

Publicerad:

Foto: ROBERT ALMQUIST Vad händer egentligen när vi dör? En fråga som många säkert har ställt sig och inte har något klart och tydligt svar på. Hans Zingmark, överläkare på intern- och lungmedicin vid Halland sjukhus i Halmstad har forskat på nära döden-upplevelser och kommit svaret något närmare än många...

Hälso- och sjukvård

Region Halland stärker kultursektorn med nytt stöd till tio organisationer

Publicerad:

Driftnämnden Kultur och skola beslutade den 14 december om fördelningen av verksamhetsstöd till tio olika kulturorganisationer. Den nya typen av stöd ska vidareutveckla kulturaktörerna samtidigt som kulturlivet i Halland ska bli både intressantare och mer tillgängligt för fler. Konkret innebär beslutet att förvaltningen tecknar överenskommelser med följande organisationer: Garnisonsmuseet (Hallands...

Kultur

Mentorskap ska ge stöd och coachning för cheferna

Publicerad:

Nu har Region Halland lanserat mentorskap för chefer – en satsning som ger chefer möjlighet att stärkas i sitt ledarskap. Tillsammans med en mentor kan man utvecklas både som människa och chef. Mentorn blir ett bollplank och en samtalspartner som stöttar och coachar i utmaningar och frågeställningar som uppstår i...

Jobb och karriär

Försäljningen av Plönninge är slutförd

Publicerad:

Nu är försäljningen av Plönninge slutförd och de nybildade fastigheterna har lämnats över till sina ägare. − Jag är väldigt nöjd med processen och att det finns ett nytt ägarskap med förankring på platsen och möjlighet att utveckla området framåt, säger Katarina Lindh, fastighetschef vid Region Halland.

Vårdcentralen Västra Vall utsedd till Årets Nytänkande

Publicerad:

Tänkt till. Det har de gjort på Västra Vall i Varberg när de införde teams-ronder i april. Det har ökat tillgängligheten och säkerheten för patienterna utan att det kostat någonting mer än tankekraft – något de verkar ha gott om på vårdcentralen. För detta har de nu prisats och utsetts...

Vårdcentral

Elisabeth Skog fick regionens kulturpris 2023

Publicerad:

”Superroligt, fantastiskt – och överraskande.” Det säger mottagaren av Region Hallands kulturpris 2023 – bibliotekarien Elisabeth Skog. För Halmstadborna är Elisabeth mest känd som bibliotekarie på stadsbiblioteket, för Hallandspostens läsare för återkommande krönikor om litteratur och för sina nyårsdikter (en ny är på gång) och för bibliotekssverige som en person...

Kultur

Ny metod för att upptäcka förmaksflimmer testas i Halland

Publicerad:

Invånare i Halland som är 65 år och äldre kommer från och med december månad kontaktas av Region Halland per brev för att delta i en forskningsstudie. Målet med studien är att upptäcka förmaksflimmer och förebygga blodproppar. Det enda deltagarna behöver göra är att ha på sig ett EKG-plåster under...

Forskning

Vårdcentralen Åsa har HBTQI-diplomerats

Publicerad:

Patienter som besöker Vårdcentralen Åsa kan känna sig trygga i att alla medarbetare på vårdcentralen har genomgått utbildning i flera steg för att förbättra bemötandet av alla, oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning. Studier visar att hbtqi-personer ofta har dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att vissa...

Vårdcentral

Carina Jakobsson är Årets bröstsjuksköterska

Publicerad:

Årets Bröstsjuksköterska nomineras varje år av patienterna och vinnaren utses av Bröstcancerförbundet. I år går priset till Carina Jakobsson, specialistsjuksköterska på onkologimottagningen på sjukhuset i Varberg. Carina Jakobsson, Årets bröstsjuksköterska 2023. Foto: Marie Hidvi - Vi är så glada och stolta över vår kollega! säger Hanna Simonsson, avdelningschef på onkologimottagningen...

Hallands sjukhus Hälsa och vård Jobb och karriär

”Sex ska vara något man ger, inte något man tar”

Publicerad:

Gymnasieelever i Halland fick i veckan en inblick i människohandel och prostitution när författaren och polisen Simon Häggström föreläste under En vecka fri från våld. Ungdomarna fick insyn i en verklighet som kan verka långt borta men som finns runt hörnet. ”Sex är något man ger, inte något man tar”,...

Västra Götalandsregionen och Regionsamverkan Sydsverige möter riksdagens kulturutskott i ett samtal om kultursamverkan

Publicerad:

Idag träffar Västra Götalandsregionen och Regionsamverkan Sydsverige riksdagens kulturutskott för att förmedla regionernas synpunkter på utredningen av kultursamverkanmodellen: Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun, SOU 2023:58. Den 27 september överlämnade utredare Mats Svegfors betänkandet Kultursamhället till regeringen. Utredningens uppdrag var att undersöka hur kultursamverkansmodellen kan utvecklas för...

Demokrati och politik Kultur

Ambassadörer från hela världen på tvådagarsbesök i Halland! 

Publicerad:

Ambassadörsbesök på Högskolan i Halmstad. I Sverige finns drygt 100 utländska ambassadörer och 35 av dessa besökte Halland 21–22 november. Besöket är en del av diplomatkårens studiebesök i olika delar av landet. Den här gången var det Halland som under två dagar stod värd för diplomatkåren.     – Diplomatbesök är ypperligt...

Regional utveckling

Två filmprojekt får produktionsstöd för kortfilm i extra satsning

Publicerad:

Två filmprojekt har beviljats produktionsstödet: Nya berättelser kortfilm. Stödet vände sig till filmare verksamma i Halland som hade en kort fiktion, hybrid eller dokumentärfilm som de ville genomföra under 2023–2024. De sökande har nu i november fått besked om vilka som beviljats stöd. Det var tre producenter/regissörer som ansökte med...

Kultur

Magnus Clarin får pris för samverkan och innovation

Publicerad:

FoU:s verksamhetschef vid Region Halland har tilldelats årets pris för samverkan och innovation från Högskolan i Halmstad för sitt forsknings- och utvecklingsarbete med Informationsdriven vård. Priset delades ut under Högskolans Akademiska högtid den 17 november. Magnus Clarin, verksamhetschef FOU Halland Magnus Clarin tillträdde som verksamhetschef vid Forskning och Utbildning (FoU)...

Forskning

Ytterligare covidvaccin till Halland

Publicerad:

Under onsdagskvällen kom ytterligare doser med covidvaccin till Halland, för att lösa den bristsituation som uppkommit på några vårdcentraler i länet under veckan. Efterfrågan på covidvaccination har varit stor i länet, större än vårdcentralerna beräknade inför vaccinationsstarten. – Det är glädjande att vi nu kan fortsätta att möta den stora...

Hälsa och vård

Boy: ”Jag vill behålla min hälsa så länge jag kan”

Publicerad:

Boy Beckert, 77 år, tar varje chans han får att hitta på roliga saker för att bryta och förgylla vardagen och livet. Att vaccinera sig mot influensa och covid-19 är en självklarhet för att hålla sig så frisk som möjligt för att kunna följa med på alla äldreboendets aktiviteter. Boy...

Hälsa och vård

Linus, 21, blev frisk från leukemi – har träffat donatorn

Publicerad:

I april 2020 fick Linus Wolrath från Åsa diagnosen kronisk leukemi. 25 september samma år genomgick han en stamcellstransplantation. I somras träffade Linus donatorn som räddade hans liv. När det nya året, 2020, skålades in trodde Linus Wolrath att det skulle bli det bästa året någonsin, resor var inplanerade och...

Hälsa och vård

Stor efterfrågan har gett tillfällig brist på covidvaccin

Publicerad:

Efterfrågan på covidvaccination har varit stor i länet, större än vårdcentralerna beräknade inför vaccinationsstarten. Detta har skapat en tillfällig bristsituation och på några vårdcentraler i länet är covidvaccinet slut. Region Halland arbetar nu intensivt för att så snart det är möjligt få ytterligare leveranser till berörda vårdcentraler. Sedan vaccinationsstarten den...

Hälsa och vård

Niyaz Hareni vann priset Läkare som leder

Publicerad:

Varje år delar Sveriges läkarförbund ut hederspriset ”Läkare som leder”, för att uppmärksamma och uppmuntra gott ledarskap bland kolleger. 2023 års pristagare är Niyaz Hareni, Specialistläkare i ortopedi och överläkare/verksamhetschef på ortopedkliniken på Hallands sjukhus. Foto: Björn Qvarfordt Har satt Varberg på kartan inom AT Motiveringen till priset lyder: "Med...

Hallands sjukhus Hälsa och vård Jobb och karriär

Lisa: ”Jag vill undvika den onda spiralen”

Publicerad:

I 23 år har Lisa Falkeby haft typ 1 diabetes. Idag tränar hon regelbundet för att själv påverka blodsockernivåerna och för att må bra. Men minsta lilla förkylning kan ställa till det och få kroppen ur balans. Att få influensa eller covid-19 kan bli direkt farligt för en typ 1...

Hälsa och vård

Status i arbetet med att införa ett nytt vårdinformationsstöd

Publicerad:

Nu närmar sig införandet av ett nytt vårdinformationssystem inom hälso- och sjukvården i Halland. Ett införande som innebär utmaningar i det korta perspektivet, men som lägger grunden för kvalitetshöjning både för patienter och vårdpersonal för många kommande år. Införandet av ett nytt vårdinformationssystem är ett stort och krävande arbete, där...

Hälsa och vård

Region Halland ger kulturstöd till 22 projekt

Publicerad:

Region Halland fortsätter att stödja och främja den kulturella mångfalden i Halland genom att medfinansiera 22 olika projekt. Sammanlagt har 3 101 350 kronor fördelats för att stödja utvecklingen och produktionen av kultur. Beslutet är resultatet av en urvalsprocess som baserats på 86 ansökningar. – Halland har en imponerande stor bredd och kvalitet...

Kultur

Therese: ”Jag vill skydda mitt barn”

Publicerad:

Det är en gnistrande höstdag. Solen har precis tinat upp frosten i gräset och solstrålarna värmer fortfarande i ansiktet. De senaste dagarnas blåst har lagt sig och det är bara Nissans bruna vatten som brusar upp vid Slottsmöllans kraftverk, i övrigt känns det lugnt, tryggt och stilla. Precis så som...

Hälsa och vård

Vinnare och de bästa texterna i skrivartävlingen är utsedda

Publicerad:

Juryn för skrivartävlingen Nya röster: Ljudet av ett hjärta är klara med sitt urval. Vinnartexten är en novell med titeln Koi skriven av Anna Schager från Halmstad. Ytterligare fyra texter belönas med juryutlåtanden. Vinnaren Anna Schager belönas med 15 000 kr. En intervju med författaren och hennes novell ”Koi” har...

Kultur

Hallands sjukhus satsar för att stärka slutenvården

Publicerad:

Hallands sjukhus inför ett tillfälligt bonussystem för sjuksköterskor som arbetar på akutsjukhusens vårdavdelningar i Varberg och Halmstad. Detta för att bromsa personalomsättningen och bygga erfarna arbetslag som gagnar både patienter och medarbetare. – Generellt har det funnits ett stort stöd och förståelse för att minska hyrbemanning, men nu ser vi...

Hallands sjukhus Hälsa och vård Jobb och karriär

Påminnelse – var uppmärksam på bedrägeriförsök via telefon

Publicerad:

Region Halland har fått kännedom om ett bedrägeriförsök via telefon. Uppringaren ska ha utgett sig för att ringa från Region Halland. Man ombads legitimera sig med bank-ID. Brottet fullbordades dock inte. − Det är viktigt att understryka att Region Halland aldrig ringer upp oanmält och ber någon att logga in...

Nya partnerskap mellan Region Halland och innovations- och företagsfrämjande aktörer

Publicerad:

Region Halland undersöker möjligheten för en ny finansieringsmodell genom partnerskap med strategiskt viktiga innovations- och företagsfrämjande aktörer. Syftet med partnerskapet är att skapa de bästa förutsättningar för hållbar utveckling samtidigt som målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt uppnås. Aktörerna är viktiga för att omvandla strategins målsättningar till insatser för...

Forskning Utveckling och tillväxt

”Hur går det för Region Halland?” – på 12 minuter

Publicerad:

Uppföljningsrapport 2 presenterades för regionstyrelsen i förra veckan, för att sedan beslutas av regionfullmäktige. Den är en temperaturmätare på hur det går för regionen mot uppsatta mål i dessa tider med inflation, oroligheter och krig i omvärlden. Om du inte redan har kastat dig över rapporten så kolla in den...

Flera långfilmsprojekt och dokumentärer i utveckling får extra stöd

Publicerad:

I våras sökte och beviljades Kultur i Halland – Film ett extra stöd till gagn för utveckling av långfilm och dokumentär, genom Filminstitutets utlysning inom Talent to Watch. Sex filmprojekt i utveckling fick i juli besked om att deras projekt beviljats stöd. Filminstitutet vill med stödet stimulera filmskapande och talangutveckling...

Kultur

Skapa smycken av träsopor

Publicerad:

Hur många armband finns det i en trasig pinnstol? När blir bråte bling-bling? Och hur ser ett halsband av råspontrester ut?

Kultur

Äppelveckor på biblioteken i Halland 16–29 oktober

Publicerad:

Vad har Funkibator, Kaosteknik och Älskad från första stund gemensamt? Jo, de är titlar på föreläsningar som ges under Äppelveckorna i Halland! Under äppelveckorna 16–29 oktober bjuder vi in till olika aktiviteter på biblioteken, för barn och unga med funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer och deras anhöriga. Det blir sagostunder, föreläsningar, utställningar...

Kultur

Katrinebergs folkhögskola får Almega Friskvårdsföretagens "Frisk-licens" och godkännande från Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Publicerad:

Katrinebergs folkhögskolas PT-linje blev nyligen godkänd av två branschorganisationer – Almega Friskvårdsföretagen och Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Utmärkelsen bekräftar skolans fortsatta engagemang för att erbjuda högkvalitativ och branschgodkänd utbildning för blivande personliga tränare, som nu dessutom får licens. Almega Friskvårdsföretagen, arbetsgivarorganisationen för företag inom friskvårds- och hälsobranschen, har nyligen godkänt Katrinebergs folkhögskolas...

Våra skolor

’’Odla din hatt’’ – teaterdockor ska få nya halmhattar

Publicerad:

Föreningen Gröna Lådan har i höst sått svedjeråg på två kvadratmeter mark som de har lånat av en ekobonde utanför Varberg.  Rågen ska skördas nästa sommar och sedan bli till halmhattar  till föreningens teaterdockor. Annika och dockorna. Dockorna är tillverkade av återbruksmaterial och lin som vi odlat på åkern. Till...

Kultur

Publiksuccé för PLAY filmdagar

Publicerad:

PLAY filmdagar arrangerades 23–24 september i Halmstad. Ett brett utbud av kortfilmer av halländska filmskapare i alla åldrar visades under två dagar. Över 100 personer deltog i workshoppar på lördagen och 170 personer såg filmvisningarna på söndagen. Här presenterar vi vinnarna och de filmer som gått vidare till den nationella...

Kultur

Angående kritiken mot Platform24

Publicerad:

Ett antal artiklar har publicerats i media under det senaste dygnet, innehållande kritik mot 1177:s digitala lösning för Platform24. Kritiken grundar sig bland annat på en rapport som ännu ej är färdigställd och publicerad och som tagits fram i Västra Götalandsregionen. Platform24 är det företaget som står bakom plattformen som...

SPOK tilldelas prestigefylld utmärkelse som Årets Strålkastare för sitt framstående arbete inom gestaltad livsmiljö

Publicerad:

Region Halland är glada att meddela att SPOK (Samtida produktion och konsumtion) har blivit tilldelade utmärkelsen Årets Strålkastare inom gestaltad livsmiljö. Utmärkelsen, som delades ut av fyra myndigheter – Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkdes och Statens konstråd – prisar SPOK:s långsiktiga och medvetna arbete med avvägning mellan olika perspektiv och värden för...

Kultur Regional utveckling Utveckling och tillväxt

Sprututbytet öppnar fler dagar i Halmstad och stänger i Kungsbacka

Publicerad:

Den 1 november stänger sprututbytesmottagningen i Kungsbacka. I stället kommer sprututbytet i Halmstad att ha öppet en extra dag. För att bättre tillgodose efterfrågan och behov väljer Närsjukvården nu att omfördela sina resurser genom att stänga mottagningen i Kungsbacka och öppna ytterligare en mottagningsdag i Halmstad. Sprututbytet har under fem...

Hälso- och sjukvård

E-hälsomyndigheten på besök i Region Halland

Publicerad:

I tisdags fick Region Halland besök av E-hälsomyndigheten och tillfälle att beskriva hur förutsättningarna ser ut just hos oss i Halland. Det vill säga vilken riktning vi har i utvecklingen och digitaliseringen av hälso- och sjukvården samt vårt arbete med informationsdriven vård och AI. Man konstaterade att det blev bra...

Forskning Hälsa och vård Hälso- och sjukvård Om Region Halland Regional utveckling Utveckling och tillväxt

Extern utredning av inseminationsverksamheten pekar på brister och rekommenderar åtgärder

Publicerad:

På tisdagen presenterades en extern granskning av inseminationsverksamheten vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad. Rapporten bekräftar de brister, slutsatser och åtgärder som framkommer i den interna granskningen, men ger också ett breddat fokus med rekommendationer om ytterligare åtgärder. Rapporten har utförts av revisionsbyrån PWC och granskar den inseminationsverksamhet som bedrevs vid...

Extern utredning om tidigare inseminationsverksamhet

Publicerad:

På tisdag den 26 september kommer den externa utredningen av inseminationsverksamheten vid dåvarande länssjukhuset i Halmstad att presenteras för Region Hallands hälso- och sjukvårdsutskott.

PLAY filmdagar bjuder in till en helg med filmäventyr

Publicerad:

Spänningen stiger när vi än en gång rullar ut den röda mattan och tänder marschallerna för PLAY filmdagar. Festivalen äger rum i Halmstad över två dagar, den 23 och 24 september, och erbjuder ett smörgåsbord av filmvisningar och inspirerande workshoppar. Det bästa av allt? Det är helt gratis att delta!...

Kultur

Hälso- och livsstilscoachutbildning startar på Katrinebergs folkhögskola

Publicerad:

Katrinebergs folkhögskola, som är uppskattad anordnare av utbildningar inom idrott och hälsa, lanserar Hälso- och livsstilscoachutbildningen. Ansökningsperioden öppnar den 18 september. Utbildningen är en respons på en växande efterfrågan av hälso- och livsstilscoacher och är utformad för att ge deltagarna en grundlig förståelse för vetenskapen bakom hälsa och livsstil, inklusive...

Våra skolor

Vårdcentralen Getinge hjälper dig hantera stress i höst

Publicerad:

Varmt välkommen till gruppträffar under hösten för dig som vill lära dig mer om långvarig stress och hur du kan få en mer hållbar livsstil. Kanske känner du stress i vardagen, lider av utmattning eller endast vill veta mer om långvarig stress. Så anmäler du dig Vi kommer ha fyra...

Vårdcentral

Läkemedelsproduktion - för tid, pengar och patientsäkerhet

Publicerad:

Lisa Valfridsson, avdelningschef på Läkemedelsproduktion. Avdelningen Läkemedelsproduktion har varit i gång i två år. Efter framgångarna med dosförpackade läkemedel till vårdavdelningarna, ligger nu stort fokus på tillverkning av antibiotikasprutor och cytostatika. När Läkemedelsproduktion startade 2021 inleddes pilotdriften av slutenvårdsdos som en del i projektet PIL (Patientindividuell läkemedelsförsörjning). I praktiken innebar...

Hallands sjukhus Hälso- och sjukvård Utveckling och tillväxt

Telefonköerna ska kortas till 1177

Publicerad:

Många ringer 1177 för att få råd om vård och när det behövs guidning till rätt mottagning. 1177 fungerar sedan länge som en trygg samhällsfunktion dygnet runt. Under 2022 ringdes nästan 115 000 samtal i Halland till 1177. Region Halland samverkar, sedan flera år tillbaka, med ett antal andra regioner...

Hälsa och vård

Rätt om avyttring av ambulanser

Publicerad:

Det florerar en diskussion i sociala medier om att Region Halland skulle valt att sälja avyttrade fordon i stället för att skänka dem till Ukraina. Detta stämmer inte. Det finns sedan juni en ny rutin som medger att vi skänker fordon till biståndsorganisationer, sedan vi upptäckte att den tidigare rutinen inte medgav det. Hittills har Region Halland skänkt en...

Ambulanssjukvård

Vårdpraktik i Halland tredje bäst i landet

Publicerad:

Praktiktiden i vården, eller som den också kallas - verksamhetsförlagd utbildning - för sjuksköterskestuderande vid Region Hallands vårdenheter rankas som tredje bäst i landet. Så ser resultatet ut när studenterna själva sätter betyg, enligt en rapport från Vårdförbundet Student. När studenter på Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad ska översätta sina...

Ambulanssjukvård Hallands sjukhus Hälso- och sjukvård Jobb och karriär Psykiatri Vårdcentral

Två filmer går vidare till riksfinal i Noomaraton

Publicerad:

Noomaraton är en tävling där deltagarna gör film på tid. Lagen har 24 timmar på sig – det enda de får veta är tre platser, tre föremål, ett tema. I år anmälde sig 15 lag till Noomaraton i Halland, varav 13 lag kom i mål och visade sina fantastiska filmer...

Kultur

Intern utredning visar på stora brister i inseminationsverksamhet

Publicerad:

En intern utredning kring den tidigare inseminationsverksamheten på Länssjukhuset i Halmstad pekar på brister i kontroll, uppföljning och efterlevnad av då aktuell lagstiftning. Rapporten föreslår åtgärder, däribland att en Lex Maria-anmälan görs utifrån fynden som nu presenteras. Från 1970-talet till 1996 bedrevs verksamhet med givarinsemination vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad....

Hallands sjukhus Hälso- och sjukvård

Intern utredning om brister i inseminationsverksamhet

Publicerad:

På tisdagen den 5 september presenteras den interna utredningen av den tidigare inseminationsverksamheten vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad för Region Hallands hälso- och sjukvårdsutskott.  Nu färdigställs den interna utredning som under våren och sommaren genomförts av Hallands sjukhus och som berör verksamheten med givarinsemination vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad. Utredningen...

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en äldre person, med känd hjärtkärlsjukdom och därför pågående blodförtunnande behandling, som söker akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad efter ett fall med våld mot bröstkorgen. I den inledande prioriteringsprocessen följs inte rutiner och kontroller fullt ut och patienten...

Hälso- och sjukvård

Var vaksam på bedrägeriförsök i sommar

Publicerad:

Nyligen har Region Halland fått kännedom om ett bedrägeriförsök. Uppringaren ska ha utgett sig för att ringa från Region Halland för att boka in ett besök, som skulle bekräftas med bank-id. Brottet fullbordades inte. − Vi ringer aldrig upp och ber någon att identifiera sig med bank-id, säger Johanna Wiechel-Steier,...

Om Region Halland

Bolla din projektidé med bland annat Tillväxtverket

Publicerad:

Har du en projektidé inom kompetensförsörjning och smart omställning? Nu har du möjlighet att diskutera och bolla dina tankar med Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Region Halland. Den 23 augusti bjuder Region Halland, Tillväxtverket och Svenska EFS-rådet in till öppet hus på Södra vägen 9 i Halmstad. Det som föranleder det...

Utveckling och tillväxt

Ny podd om livet som undersköterska

Publicerad:

Zekiye Sürer är undersköterska på Hallands sjukhus Varberg. Nu lanserar hon tillsammans med kollegor ett nytt tema i Hallands sjukhus podd - om livet som undersköterska. Syftet är att få fler att söka sig till yrket. Två helt nya avsnitt ligger nu ute, men Hallands sjukhus podd fanns redan tidigare....

Hallands sjukhus Jobb och karriär

Klart med HR-direktör i Region Halland

Publicerad:

Det blir Indre Grimpe som kliver in i rollen som HR-direktör i Region Halland från och med juli. Ett arbete hon redan prövat på under sin tid som tillförordnad HR-direktör.   På tisdagsmorgonen togs beslutet av regionstyrelsens arbetsutskott, att Indre Grimpe blir Region Hallands nästa HR-direktör. Efter några månader som...

Om Region Halland

”Buster är borta” – barnteater på turné i Halland

Publicerad:

Det blir barnteater runtom i Halland i sommar igen. Det är Region Halland som i samarbete med Teater Halland upprepar fjorårets succé. Sju ungdomar mellan 16 och 19 år har anställts och de har tillsammans med två av Teater Hallands skådespelare skapa en barnteater från grunden. Obs. Fredagens föreställning (7...

Ny Mål och Budget beslutad för Region Halland

Publicerad:

Regionfullmäktige beslutade under onsdagen om Mål och Budget för 2024 och investeringsplan för 2025-2028. När de tre budgetförslagen ställdes mot varandra var det Hallandsalliansens förslag som fick majoritet. Den allmänpolitiska debatten, med 30 inlägg, kretsade kring de utmaningar regionen står inför, med kompetensförsörjning som tryggar god vård – samtidigt som...

Demokrati och politik Om Region Halland

Gonorré ökar och kondomanvändningen bland unga går ner

Publicerad:

Det senaste halvåret har antalet fall av könssjukdomen gonorré ökat i Sverige, samtidigt som kondomanvändningen bland unga går ner, det visar en studie som Folkhälsomyndigheten har gjort. – Gonorré ökar oroväckande i Sverige. Vi ser ännu inte någon markant ökning i Halland men det räknar vi med bara är en...

Hälsa och vård

Ny rutin i ambulansen sparar tid vid hjärtinfarkt

Publicerad:

Att redan i ambulansen ta ett hjärtprov på personer som har akut bröstsmärta, kan spara livsviktig tid om smärtan beror på pågående hjärtinfarkt. En sådan rutin infördes hösten 2022 och samarbetet mellan ambulanssjukvården och akuten har visat sig fungera väl. Patienter med bröstsmärta som ringer efter ambulans kan nu få...

Kvinnor är fortsatt nöjda med förlossnings- och mödrahälsovården i Halland

Publicerad:

Nio av tio kvinnor som födde barn i Halland kände sig trygga med vården under förlossningen och lika många skulle rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsvård till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Det visar SKR:s Graviditetsenkät för 2022 som nära 160 000 kvinnor i landet svarat på. Av...

Ambulanssjukvård Hallands sjukhus Hälsa och vård Hälso- och sjukvård

Alliansens Mål och Budget vidare för beslut i regionfullmäktige

Publicerad:

Under regionstyrelsens sista möte före sommaruppehållet, beslutade regionstyrelsen att ta alliansens budgetförslag vidare till regionfullmäktige. Alliansens budgetförslag rymmer en satsning på arbetsskor till fler grupper, ett förslag som har ett brett politiskt stöd och där förutsättningarna för införandet ska ses över. Det finns även budgeterat en ny busslinje mellan Hylte...

Demokrati och politik

Hörselmottagningen välkomnar åter patienter i Falkenberg

Publicerad:

Den 7 juni öppnar Hörselmottagningen äntligen upp i Falkenberg igen. Det var för två år sen som lokalerna som Hörselmottagningen befann sig i behövde evakueras på grund av rasrisk. Nu kan mottagningen ta emot patienter igen, på samma adress som tidigare men till nyrenoverade lokaler. - Vi är så glada...

Ny satsning ska lyfta halländska företags klimatarbete

Publicerad:

Region Halland satsar på att höja klimatkompetensen hos halländska företag genom Projektutlysning - Företags klimatpåverkan - Region Halland. Satsningen tar utgångspunkt i samhällsutmaningen att uppnå klimatmålen där näringslivet är en viktig omställningsaktör. – Genom vår utmaningsdrivna utlysning vill vi påskynda omställningen till ett mer hållbart halländskt näringsliv. De halländska bolagens...

Regional utveckling

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som utreds på Hallands sjukhus Halmstad enligt standardiserat vårdförlopp* gällande urologisk cancersjukdom 2019. Under utredningen finner man en förändring på ena lungan som man rekommenderar ska följas upp. Denna uppföljning uteblir. Inte förrän patienten får...

Lex Maria-anmälningar

Ultraljudsmottagningen i Halmstad flyttar till stan

Publicerad:

Den 29 maj flyttar Kvinnohälsovårdens ultraljudsmottagningen från sjukhuset i Halmstad till kvinnohälsovårdens lokaler i centrala Halmstad på Brogatan 1. Till ultraljudsmottagningen kommer den gravida kvinnan som ska göra ett ultraljud hos en barnmorska, exempelvis KUB-ultraljud eller ett rutinultraljud. – Det känns så roligt att vi fått nya fina lokaler i...

Hälso- och sjukvård

CineSyd erbjuder stöd för samarbete mellan biografer och lokala aktörer

Publicerad:

CineSyd vill stärka samarbetet mellan biografer och lokala aktörer genom en utlysning av stöd för gemensamma evenemang i biografens lokaler. Biografer och lokala aktörer kan söka stöd för att tillsammans arrangera evenemang i biografens lokaler för att locka nya målgrupper och främja det lokala förenings-, närings- och kulturlivet. Stödet kan...

Kultur

Detaljplaneförslag för Hallands sjukhus Halmstad skickas på samråd

Publicerad:

På tisdagen beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i Halmstads kommun att skicka detaljplanen för sjukhusområdet på samråd. Det nya planförslaget har som mål att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av Hallands sjukhus Halmstad. Planförslaget anpassas samtidigt till närliggande bebyggelse och hänsyn tas till både kulturmiljövärden och vattenskydd i området. Samrådsskedet är...

Hallands sjukhus

Extra utlysning av stöd till utveckling och produktion av film

Publicerad:

Region Halland vill främja talangutveckling inom filmområdet och tack vare Svenska Filminstitutets satsning Talent to Watch gör vi nu i maj en extra utlysning av utvecklingsstöd för lång spelfilm samt för dokumentärfilm. I augusti utlyser vi även extra medel för produktion av kortfilm. Genom satsningen vill vi ge filmare i...

Kultur

Långsamt är vackert – Odla din hatt

Publicerad:

Nu tar vi Odla din hatt till Halland, med Äskhults by som samlande jordmån. Vi odlar tillsammans, men var och en för sig. Du som deltar sår svedjeråg på egen plätt, för att i slutändan kunna fläta och sy ihop en hatt. Det här ska bli skoj, häng med och...

Kultur

Region Halland ger stöd till 21 kulturprojekt

Publicerad:

Två gånger per år fördelar Region Halland projektstöd som ska bidra till att skapa och erbjuda ett mångsidigt kulturutbud i hela Halland. –Ett rikt kulturliv gör Halland till en riktigt attraktiv region för boende och besökare, säger Karin Wettermark-Jonsson, förvaltningschef Kultur och skola, Region Halland. Nedanstående 21 projekt har beviljats...

Kultur

Vill du träffa andra filmare på Fårö i sommar?

Publicerad:

Filmare från Halland kan ansöka till Bergmanveckans Talangdagar som arrangeras 26 juni–1 juli på Fårö. Talangdagarna är en arena för talangutveckling med ambitionen att skapa en kreativ mötesplats för filmare som kommit en bit på väg. Ansök om att delta senast den 3 maj! Fotografi: Film på Gotland. Bergmanveckans talangdagar...

Kultur

Kvinnor i Halland kan vara med att bidra till utrotningen av livmoderhalscancer

Publicerad:

Under april månad börjar kvinnor födda 1994–1999 kallas till Kvinnohälsovården Halland för att bli gratis vaccinerade mot humant papillomvirus (HPV). Erbjudandet ingår i en nationell studie med syftet att minska risken för livmoderhalscancer.  Vaccinet som Kvinnohälsovården Halland nu erbjuder kvinnor födda 1994–1999 ger ett bredare skydd mot fler HPV-varianter än...

Hälsa och vård Hälso- och sjukvård

Disputation den 28 april i Varberg med Niyaz Hareni - inom ortopedi

Publicerad:

Den 28 april klockan 09:00 kommer Niyaz Hareni offentligt försvara sin avhandling ”Lumber Disc Herniation and Central Lumbar Spinal Stenosis” i Samlingssalen på Hallands sjukhus Varberg. Läkare Niyaz Hareni. Niyaz arbetar kliniskt som läkare på ortopedkliniken vid Hallands Sjukhus och är sedan drygt fem år tillbaka även AT- och BT-chef...

Vaccinationsbokningen stänger

Publicerad:

Den 15 april stänger Vaccinationsbokningen i Halland. Sedan starten av covidvaccinationen har invånare kunnat boka tid via telefon på Vaccinationsbokningen, ett komplement till den digitala bokningen. Efter stängningen hänvisas invånare, som vill boka vaccinationstid via telefon, till den vårdcentral där man vill vaccinera sig. – Vaccinationsbokningen har varit ett bra...

Hälsa och vård Hälso- och sjukvård

Ny innovationsplattform för små och medelstora företag i Halland

Publicerad:

Region Halland medfinansierar projekt Innovationsplattform AI Halland med 6,48 mnkr under en treårsperiod. Finansieringen tas ur Region Hallands medel för medfinansiering av EU-projekt. Projektets mål är att stärka innovationskapaciteten hos små och medelstora företag i Halland genom att erbjuda verktyg för hur AI (intelligenta system), tjänsteinnovation och datadriven innovation kan...

Om Region Halland Regional utveckling Utveckling och tillväxt

Nya regler för av- och ombokning från 1 maj

Publicerad:

Från den 1 maj behöver besök i vården av- eller ombokas minst 24 timmar i förväg. Det blir samtidigt förändrad avgift för den som inte kommer till sitt bokade besök i vården, utan att höra av sig i förväg.   Regionfullmäktige beslutade i november 2022 om förändrade regler för såväl uteblivna...

Hälsa och vård

Klart med ny regiondirektör till Region Halland

Publicerad:

Det var inte bara det attraktiva läget och den natursköna platsen som lockade den nya regiondirektören till Halland. Krister Björkegren har följt regionen under lång tid och tycker att alla förutsättningar finns för att kunna bidra till fortsatt utveckling och goda resultat.

Om Region Halland

Åtgärder och extern granskning av tidigare fertilitetsverksamhet

Publicerad:

Under perioden 1980-1996 bedrevs verksamhet med insemination av spermier med hjälp av externa givare vid kvinnokliniken vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad. Uppdrag Granskning avslöjade under senhösten ett fall där en kvinna fått felaktig information om sin donator. Det framkom även att spermier från en fertilitetsutredning felaktigt använts för donation. Detta...

Hälsa och vård

Säker vård – alltid inom räckhåll

Publicerad:

På Utvecklingsavdelningen på Hallands sjukhus jobbar man med uppdraget att förbättra vardagen både för personal och patienter. Tillsammans med medarbetare från verksamheterna har de tagit fram Säker vård; en handbok i fickformat för sjuksköterskor och undersköterskor som är ett stöd i det patientnära arbetet och vid dokumentation.

Hallands sjukhus Jobb och karriär

Häng med på barnvagnpromenad i Oskarström och Åled

Publicerad:

Varmt välkommen på barnvagnspromenader arrangerade av BVC på Vårdcentralen Oskarström. Gäller dig med barn under 18 månader och som bor i Oskarström eller Åled med omnejd. Vänligen anmäl om ni kommer, senast dagen före varje promenad genom att skicka ett sms till 0730-28 52 52.

Vårdcentral

Nu har vi hbtqi-kompetens på Löftadalens folkhögskola

Publicerad:

Löftadalens folkhögskola är från 2023 en hbtqi-diplomerad verksamhet genom Regioner i samverkan. Det betyder att all personal har utbildats för att få hbtqi-kompetens. –Efter nästan ett års arbete är Löftadalens folkhögskola äntligen hbtqi-diplomerad! Det känns fantastiskt och vi har under denna tid verkligen blivit en mera inkluderande skola och arbetsplats,...

Våra skolor

Kampanj vill uppmärksamma ökande bedrägerier

Publicerad:

I takt med att vi använder allt fler digitala tjänster har bedrägerierna ökat. Vid flera tillfällen de senaste månaderna har personer utgett sig för att ringa från Region Halland vid bedrägeriförsök. Just nu pågår en kampanj där polisen vill få oss att vara mer på vår vakt mot bedrägeriförsök via...

Om Region Halland

Var med i Hallands största bokcirkel

Publicerad:

Var med i Hallands största bokcirkel Hela Halland läser! Årets bok 2023 är Cykelbudet av Anders Teglund. Hela Halland läser betyder att många läser samma bok och möts kring läsupplevelsen på olika sätt. Det blir bland annat boksamtal och författarbesök på biblioteken i alla halländska kommuner. Du kan också vara...

Kultur

I dag flaggar Halland för Ukraina

Publicerad:

Ett år efter Rysslands invasion av Ukraina syns ännu inget slut på kriget och det svåra lidande som det för med sig. I dag flaggar Region Halland tillsammans med kommuner och regioner runt om i landet, till stöd för Ukraina och alla dem som drabbas av kriget. För ett år...

Om Region Halland

Tio konstnärer får arbetsstipendium

Publicerad:

Förvaltningen Kultur och skola har beslutat att tilldela tio konstnärer Region Hallands arbetsstipendium. Årets stipendiater är bosatta i Falkenberg, Halmstad, Simlångsdalen, Slöinge, Steninge, Ugglarp, Unnaryd och Ullared. Jose Luis Martinat, Caroline Mårtensson, August Nilsson, Fann Xu, Anna Malmström, Mohamed Yussuf, Lotta Antonsson, Tommie Haglund, Klara Andersson och Martin Mejia Rugeles...

Kultur

Ungas inflytande i fokus på konferens

Publicerad:

Hur kan ungdomars röster bli hörda och hur kan barn och ungdomar få det inflytande som de har rätt till? Det var några av de frågor som stod i fokus när länsstyrelsen och regionen bjöd in till konferensen - Ungt perspektiv Halland - på onsdagen. Landshövding Brittis Benzler och regionfullmäktiges...

Snart öppnar vaccinationsbokningen för personer över 80 år

Publicerad:

Nu är det snart dags, för de som rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos under våren, att boka vaccinationstid. Den 14 februari öppnar bokningen för personer över 80 år (födda 1943 eller tidigare) och från den 1 mars finns det tillgängliga vaccinationstider på samtliga vårdcentraler i Halland. Först till hösten rekommenderas personer...

Hälso- och sjukvård

Vi söker skönlitterära författare till utvecklingsprogram

Publicerad:

Skrivyta Syd är ett konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare i Sydsverige. Under ett år får du som blir antagen möjlighet att utveckla ditt konstnärliga skrivande genom att delta i litterära residens och samtala med manushandledare och etablerade författare. Nu utlyser vi sex deltagarplatser i Skrivyta Syd inför läsåret 2023–2024, för...

Kultur

Nu kan du chatta med Ungdomsmottagningen för snabb hjälp

Publicerad:

Nu har Ungdomsmottagningen Halland lanserat en chatt för att fler ungdomar på ett enkelt sätt ska kunna få kontakt med mottagningen. Chatten gör att barnmorskor, kuratorer och psykologer snabbare kan ge hjälp, råd och stöd till ungdomar. Till Ungdomsmottagningen kan alla mellan 13 och 23 år komma för att prata...

Hälso- och sjukvård

Dokumentärfilmare sökes

Publicerad:

Vi söker dig, dokumentärfilmare i vardande, som vill träffa likasinnade och utveckla ditt eget projekt. Sök till Tempo Meet-up 2023! Tempo Meet-up är ett talangprogram som pågår under Tempo dokumentärfilmfestival 6–12 mars 2023 i Stockholm. En filmare från Halland får delta i Tempo Meet-up Kultur i Halland – Film erbjuder...

Kultur

Klart med tillförordnad regiondirektör

Publicerad:

Den 5 februari avslutar Jörgen Preuss sin tjänst som regiondirektör i Region Halland i samband med pensionering. Rekrytering av ny ordinarie regiondirektör pågår. Innan en ny regiondirektör är på plats blir nuvarande HR-direktör Cristine Karlsson tillförordnad regiondirektör, enligt beslut i regionstyrelsens arbetsutskott under onsdagen. Det kommer också att inrättas en...

Om Region Halland

Katrinebergs folkhögskola fyller 150 år 2023

Publicerad:

Året är 1873 och Katrinebergs folkhögskola grundas. Skolan är en av landets äldsta folkhögskolor och i år firar vi 150 år! Kanske är du en av alla dem som deltagit i kurser och utbildningar genom åren? Eller är du en av dem som snart får uppleva en termin eller flera...

Våra skolor

Renovering ger begränsade parkeringsmöjligheter vid Habiliteringen

Publicerad:

Nu inleds arbetet med renovering av Habiliteringen i Halmstad. Från den 9 januari görs markarbeten, som innebär begränsade parkeringsmöjligheter under årets första månader. Den 9 januari påbörjas grävningsarbeten vid Berghem på Lasarettsvägen, där psykiatrin, Capio Movement och Habiliteringen har lokaler. Arbetet innebär att besöksparkeringen och entrén till habiliteringen stängs av...

Hälso- och sjukvård

Nya besked om vaccination mot covid-19 under 2023

Publicerad:

Det blir fortsatt vaccination mot covid-19 under 2023 för personer 65 år och äldre samt för yngre med riskfaktorer, det meddelade Folkhälsomyndigheten på torsdagen. Från och med den 1 mars 2023 kommer Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 att innebära två påfyllnadsdoser per år för personer 80 år och äldre...

Hälsa och vård

Varning för bedrägeriförsök via telefon

Publicerad:

Återigen blir vi uppmärksammade på att det förekommer att bedragare utger sig för att ringa från sjukhuset i Halmstad och vill boka in en hälsoundersökning. Man ombeds också legitimera sig med bank-ID. Detta är bedrägeri. Region Halland ringer inte upp från dolt nummer utan oftast från 010-184 80 04 Region...

Om Region Halland

Gångväg längs Ätran öppnas igen efter markarbeten

Publicerad:

Gång- och cykelvägen längs Ätran, nedanför palliativa vårdavdelningen i Falkenberg öppnas igen före jul. Arbetet med att säkra slänten har pågått sedan i våras och kan  nu avslutas. Det var i mars 2021 som byggnaden på Urmakaregatan 2, som rymmer bland annat palliativa vårdavdelningen, fick utrymmas på grund av rasrisk....

Årets kulturpristagare firar med ett ”jubileende”

Publicerad:

Region Hallands kulturpris 2022 går till Falkenbergsrevyn som i 25 år roat folk från när och fjärran på Stadsteatern i Falkenberg. – Jag blev väldigt överraskad, säger producenten Magnus Wernersson. Jag tycker det är ett rimligt – och roligt val.    Region Hallands pristagare 2022   Repetitionerna av årets show...

Kultur

Utlysning av konstnärliga gestaltningsuppdrag

Publicerad:

Region Halland utlyser två uppdrag om konstnärlig gestaltning. Det ena gäller glasgången i entrén till Habiliteringen, Hallands sjukhus Halmstad i samband med en ombyggnad och det andra uppdraget är en konstnärlig gestaltning utomhus på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro med anledning av skolans 150-årsjubileum 2023. Region Halland gör inköp av konst...

Kultur Våra skolor

Ny verksamhetsledare och konstnärlig ledare för Art Inside Out

Publicerad:

Nu är det klart vem som blir ny verksamhetsledare och konstnärlig ledare för Art Inside Out. –Vi är väldigt glada att välkomna Stina Edblom som verksamhetsledare/konstnärlig ledare för Art Inside Out – Hallands tvärkonstnärliga residensinstitution den 1 mars 2023. Stinas sprudlande entusiasm och gedigna erfarenheter av att leda och utveckla...

Kultur

Ökad smittspridning och högt tryck på vården

Publicerad:

Just nu är många sjuka i Halland. Spridningen av både influensa, covid-19 och RS-virus ökar och förväntas öka ytterligare kommande veckor. − Rådet är som alltid att stanna hemma om du är sjuk och vaccinera dig mot influensa och covid-19, om du tillhör en rekommenderad grupp, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg...

Hälsa och vård

Bibblix – En julklapp till alla halländska barn och ungdomar

Publicerad:

Alla halländska barn och ungdomar får en spännande julklapp från folkbiblioteken i Halland och Region Halland. Snart blir e-boksappen Bibblix tillgänglig för alla i Halland. Appen riktar sig till barn 6–12 år och är tänkt att inspirera till läsning på fritiden. Nu blir det lättare för de halländska kommunerna att...

Kultur

Region Halland ger kulturstöd till 26 projekt

Publicerad:

Två gånger per år fördelar Region Halland stöd för genomförande av idéer som bidrar till förnyelse och innovation inom kulturområdet i Halland. Nedanstående 26 projekt har beviljats medfinansiering för att arbeta med kulturutveckling och film i Halland. Region Halland har prioriterat de här projekten utifrån 52 inkomna ansökningar. Totalt har...

Kultur

Ambulans skänks till Ukraina

Publicerad:

Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa har beslutat att skänka en utrangerad ambulans till Ukraina. Ambulansen kommer med hjälp av insamlingsstiftelsen Blåljus i samverkan att transporteras ner till Ukraina. - Ambulansen har varit i drift hos oss i Halland i flera år. Enligt ambulanssjukvårdens utbytesplan för fordon har denna ambulans gjort...

Ambulanssjukvård

Nytt stöd ska få fler företag att använda sin energi smartare

Publicerad:

Energismart är ett tillfälligt stöd för små och medelstora företag i Halland som vill effektivisera sin energianvändning. Höstens höga energipriser har knappast undgått någon och för många företag har kostnaden för energiförbrukningen höjts markant. Region Halland arbetar bland annat för att stimulera till handlingskraft för en smartare och effektivare energianvändning....

Driftnämnd tar beslut om att skänka ambulans

Publicerad:

Driftnämnden för förvaltningen Ambulans diagnostik och hälsa (ADH) förväntas nästa vecka ta beslut om att skänka en ambulans till Ukraina genom stiftelsen Blåljus i samverkan. Region Halland skänker löpande sjukvårdsmateriel till Ukraina genom organisationen Human Bridge. Det handlar exempelvis om operationsbord, britsar, sängar, medicinteknisk utrustning och engångsmaterial. I augusti, cirka...

Ambulanssjukvård

Halländska filmare vann pris

Publicerad:

Då var Novemberfestivalen i Trollhättan över för denna gång. Novemberfestivalen är Sveriges nationalarena för unga filmare och ses som SM i kortfilm för unga mellan 16 och 26 år. Festivalen är en unik årlig mötesplats där filmare och publik kan dela erfarenheter, åsikter och knyta nya kontakter över ålders- och...

Kultur

Hallandspolitiker prisas för engagemang i forskning och utveckling

Publicerad:

Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) tilldelas Forska!Sveriges politikerutmärkelse för sitt engagemang i att skapa förutsättningar för forskning som utvecklar vården. − Halland har ett brett samarbete för att göra vården bättre och mer träffsäker för invånaren. Framgångsfaktorerna är tydlig riktning, invånarperspektiv och mod, säger hon. Hur data och information används...

Forskning Hälso- och sjukvård

Nu sätter vi Halland på litteraturkartan

Publicerad:

När Halland tar plats på Litteraturkartan.se blir det möjligt för alla att ta del av litteraturens och berättelsernas platser i landskapet. Förutom självklara författare som August Bondeson, Olof von Dahlin, Klara Johansson, Elsa Grave och Sonja Åkesson möter vi en präst som skjuter mot sin stalkare, Sveriges första kvinnliga chefredaktör,...

Kultur

Varning för bedrägeriförsök via telefon

Publicerad:

Det förekommer just nu att bedragare utger sig för att ringa från sjukhuset i Halmstad och vill boka in en hälsoundersökning. Man ombeds också legitimera sig med bank-ID. Detta är bedrägeri. Region Halland ringer inte upp från dolt nummer utan oftast från 010-184 80 04 Region Halland ber inte personer...

Hälso- och sjukvård

Regionfullmäktige antog Mål och budget för 2023

Publicerad:

På onsdagen tog regionfullmäktige beslut om Mål och budget för 2023. Det blev alliansens reviderade budget som fick majoritet efter att den ställts mot förslagen från de övriga blocken. I förslaget för Mål och Budget 2023 finns satsningar inom smärtbehandling, nära vård, psykiatri, grön omställning och social hållbarhet. En ramökning...

Region Halland presenterar nya stödformer för kultur

Publicerad:

Det ska bli enklare att söka stöd. De olika konstformerna ska behandlas mer likvärdigt med gemensamma stödformer och bedömningsgrunder. Det är syftet när Region Halland förändrar de olika kulturstöden från 2023. Nytt är att professionella fria grupper och organisationer kan söka ett treårigt stöd för sin kulturverksamhet. ”Region Halland vill...

Kultur

Regional infrastrukturplan Halland – en bredd av investeringar för hållbar utveckling i Halland

Publicerad:

En ny regional infrastrukturplan för Halland 2022–2033 har nu fastställts. Den innehåller en bredd av olika åtgärder för transportinfrastrukturen som tillsammans syftar till att generera hållbar samhällsutveckling i hela Halland. Planen är framtagen i nära dialog med de halländska kommunerna. Prioriteringar med tydligt fokus på samhällsnytta I Hallands strategi för...

Regional utveckling Utveckling och tillväxt

Lyckad satsning på lättvårdsambulanser i Halland 

Publicerad:

Sedan april 2021 har två lättvårdsambulanser transporterat halländska patienter i behov av vård från ett sjukhus eller vårdinrättning till en annan. Nu har införandet av lättvårdsambulanser i Halland utvärderats med positivt resultat.       Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa beslöt i mars 2020 att Ambulanssjukvården Halland från och med 2021...

Ambulanssjukvård

De får årets kritikstöd för författare

Publicerad:

För femte året i rad har författare i Halland haft möjlighet att söka stöd för att få en professionell, kritisk läsning av sina verk. Nu är urvalet gjort och årets kritikstöd går till författarna Karin Holtsung Samsonowitz och Alex Bennheden. Karin Holtsung Samsonowitz och Alex Bennheden. Vinterbadaren (2022) är Karin...

Kultur

Beslut om listningsbegränsning i form av listningsstopp

Publicerad:

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 25 oktober att bevilja listningsstopp för vårdcentraler som ansökt om listningsstopp. Läjeskliniken har inkommit med en ansökan om listningsstopp och blivit beviljad detta under perioden 2022-11-01–2023-10-31. Vid Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts nästa möte (221101) kommer begäran om listningstak att behandlas. Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts...

Hälso- och sjukvård

Filmare och projekt utvecklas i dokumentärsatsningen Doc Out West

Publicerad:

Isabelle Chéreau och Gustav Bengtsson har utsetts till årets deltagare från Halland i utvecklingsprogrammet Doc Out West. Programmet består av nätverksträffar med fokus på utveckling av det egna dokumentärfilmsprojektet och ett stipendium på 10 000 kr. –Att vara med i Doc Out West-programmet är en riktigt spännande upplevelse. Man får...

Kultur

Nya författare deltar i andra omgången av Skrivyta Syd

Publicerad:

I september inleddes andra omgången av det konstnärliga utvecklingsprogrammet Skrivyta Syd med residens på Öland. Näst på kartan står text- ock kritikseminarium i Jönköping i oktober. Författaren Anna-Carin Svanå från Varberg är Hallands nya deltagare i Skrivyta Syd. Löftadalens folkhögskola ligger intill klipporna vid havet i Åsa, i norra Halland....

Kultur

Bokningen för covidvaccination stänger snart för 12-17-åringarna

Publicerad:

Efter den 10 oktober går det inte längre att boka vaccination mot covid-19 för 12–17-åringar i Halland. 12–17-åringar har hittills rekommenderats två doser vaccin mot covid-19, med minst tre veckor mellan doserna. För att hinna få två doser innan rekommendationen försvinner den 1 november, behöver första vaccinationsdosen tas senast den...

Hälsa och vård

EU-medel till projekt för nya vätgasstationer ska bidra till den gröna omställningen inom transportsektorn

Publicerad:

Region Halland är med i ett projekt för att sätta upp ett nätverk av vätgasstationer från Hamburg, via Halland, upp till Oslo. Projektet har beviljats EU-medel för att bygga 12 vätgastankstationer. Projektet Greater4H (Green Alternatives for Transport Emission Reductions – Hydrogen) har beviljats 12,4 miljoner euro från EU-programmet Connecting Europe...

Utveckling och tillväxt

Vinnare i PLAY kortfilmstävling

Publicerad:

PLAY kortfilmstävling slog i år rekord i antal anmälda filmer, hela 48 filmer av halländska filmskapare i alla åldrar visades den 17–18 september då PLAY filmdagar arrangerades på Nolltrefem och i Figarosalen i Halmstad. Det var en välbesökt festival som under två dagar drog en publik på ca 200 personer....

Kultur

Internationell mässa samlar textilintresserade i Halmstad

Publicerad:

Världens största vävmässa pågår i Halmstad 22–24 september! VÄV2022 är en mötesplats för alla som är intresserade av textila material, textilt hantverk och vävning. Se all världens vävning, från konst till brukstextil och låt dig inspireras av utställare, föreläsningar, vävverkstäder och bussutflykter! Du träffar vävare som visar vävning på många...

Kultur

Uppdaterad analys visar att Halland har fortsatt stora utmaningar kopplat till jämställdhet och jämlikhet

Publicerad:

Jämställdhetsrapporten Från vaggan till graven släpptes första gången 2018. Nu har den uppdaterats med ny statistik och forskning som visar att Halland även fortsatt har stora utmaningar kopplat till jämställdhet och jämlikhet. Från vaggan till graven, en orsaks- och konsekvensanalys av ojämställdhet och ojämlikhet i Halland, visar att ojämställdhet och...

Utveckling och tillväxt

Textil konst ur regionens samling visas i utställning

Publicerad:

Under vävmässan VÄV2022 finns en unik möjlighet att se textila konstverk ur Region Hallands konstsamling. Konstverken har hämtats in från arbetsplatser i hela regionen där de till vardags kommer personal, patienter och besökare till gagn. Utställningen visas på Nolltrefem i Halmstad 22–24 september. I utställningen finns ett flertal olika textila...

Kultur

Region Halland inrättar Beredning för social hållbarhet

Publicerad:

Inför varje ny mandatperiod ser Region Halland över den politiska organisationen. Utifrån översynen har regionfullmäktige beslutat att avveckla de lokala nämnderna vid mandatperiodens slut och att samtidigt inrätta en beredning för social hållbarhet knuten till regionstyrelsen. Beredningen tillsätts av regionstyrelsen i början av 2023. Visionen om Halland – bästa livsplatsen...

Demokrati och politik

Halland i topp i årets AT-ranking

Publicerad:

De läkare som genomför sin allmäntjänstgöring (AT) i Halland är mest nöjda i hela landet! Hallands sjukhus Varberg och Halmstad hamnar på första respektive andra plats i Sveriges Yngre läkares förenings årliga ranking. Sveriges Yngre läkares förening (SYLF) genomför årligen en ranking bland AT-läkarna där dessa får betygsätta sin nuvarande...

Hallands sjukhus Jobb och karriär

Två producenter ska göra film av inskickade berättelser

Publicerad:

I våras sökte vi producenter till årets upplaga av satsningen Nya berättelser för film. Uppdraget är att göra film av två berättelser – vilka i sin tur ska hittas genom en öppen efterlysning. Intresserade producenter, med eller utan erfarenhet, ansökte om att vara med och nu är det klart! Vi...

Kultur

Filmer skapade på 24 timmar tävlade i Noomaraton

Publicerad:

Deltagare från filmlinjen på Katrinebergs folkhögskola tog storslam när filmtävlingen Noomaraton avgjordes i söndags kväll på biograf Maxim i Laholm. Både första och andra pris gick till elever i årskurs 1. Första pris vann lag Roarso med filmen ”Världens längsta halvmeter” och andra pris gick till lag Sömnrövarna med filmen...

Kultur Våra skolor

Drop in-vaccination på vaccinationscentraler

Publicerad:

Vaccinationen med höstdos mot covid-19 har varit i gång sedan förra veckan på vaccinationscentraler och utvalda vårdcentraler i Halland – nu öppnar vaccinationscentralerna upp för drop in-vaccination. 1 september startade vaccinationen med höstens påfyllnadsdos för rekommenderade grupper och hittills har drygt 11 000 personer vaccinerats. Igår öppnade möjligheten för vaccination...

Hälsa och vård

Vi söker nya berättelser som kan bli film

Publicerad:

Har du en berättelse som behöver få bli en film? Vill du berätta en historia som inte finns att se som film idag? Saknas din röst? Vi söker nya berättelser för film. Vi söker din berättelse! Vi hoppas att just du ansöker med din berättelse! Det kan vara allt från...

Kultur

Regiondirektör Jörgen Preuss går i pension

Publicerad:

Efter snart fem år som regiondirektör går Jörgen Preuss i pension under hösten och fasar ut sitt uppdrag efter årsskiftet. Jörgen Preuss, som är jurist i botten, lämnar Region Halland efter närmare 30 år inom organisationen och med en rad olika befattningar längs vägen. Efter tjänst som jurist på dåvarande...

Om Region Halland

Årets bok i Hallands största bokcirkel

Publicerad:

Hallands historia – Gränsland genom tiderna är årets bok i den stora årliga bokcirkeln Hela Halland läser. Boken som innehåller texter av 36 olika författare är den första boken om Hallands historia sedan 1950-talet och det är också första gången som vi har valt en bok i genren facklitteratur till...

Kultur

Region Halland säger upp avtal med privat vårdgivare

Publicerad:

Region Halland säger upp avtalet med vårdcentralen Isaac Kliniken i Halmstad. Anledningen är allvarliga brister inom bland annat journalföring. − Vi kan inte kompromissa med patientsäkerheten. Här har vi genom våra rutiner kunnat upptäcka brister och agera utifrån dem, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Halland. Kliniken slog...

Angående att skicka ambulanser till Ukraina

Publicerad:

Under sommaren publicerades en artikel i Hallandsposten där det framkom att Region Halland inte avser att skicka uttjänta ambulanser till kriget i Ukraina. Eftersom många frågor kommer till oss kring detta och vi sedan artikeln publicerades har undersökt saken närmre, behöver vi beskriva hur vi ser på frågan. Vår utgångspunkt...

Om Region Halland

Vaccinationsbussen börjar snart rulla igen

Publicerad:

På tisdag i nästa vecka börjar vaccinationsbussen rulla igen på de halländska vägarna. Turen startar vid Osbecksgymnasiet i Laholm för att sedan göra stopp i samtliga halländska kommuner under sensommaren och hösten. Vid vaccinationsbussen erbjuds drop in-vaccination med de doser mot covid-19 som Folkhälsomyndigheten hittills rekommenderar. Det innebär att vaccination...

Hälsa och vård

Snart dags att boka höstens påfyllnadsdos mot covid-19

Publicerad:

Nu är det snart dags för vaccination med höstens påfyllnadsdos mot covid-19 för rekommenderade grupper. Vaccinationen startar den 1 september men bokningen av vaccinationstid öppnar redan på måndag, 15 augusti, för alla som är 75 år och äldre. Därefter öppnar bokningen stegvis. – Vi vill skapa möjlighet för de över...

Fastigheten Skansliden ska ut till försäljning

Publicerad:

På onsdagen fattade Regionfullmäktige beslut om en försäljning av Skansliden i Varberg. Detta är en av flera kommande och pågående försäljningar av fastigheter. − Om allt går som planerat hoppas vi kunna gå ut med annons efter sommaren, säger Katarina Lindh, fastighetschef vid Region Halland. Fastigheten på Skansgatan 28 har...

Utveckling och tillväxt

Andras ögon på din text

Publicerad:

Har du publicerat en bok och vill få en litteraturkritisk läsning samt göra ett författarframträdande på bibliotek? Sök kritikstöd för författare!

Kultur

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet är Årets FN-lärare

Publicerad:

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan. För åttonde gången har vinnaren av Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-lärare utsetts. Priset uppmärksammar särskilt betydelsefulla insatser för att öka kunskapen, engagemanget och förståelsen för globala frågor i skolan. Mottagare av...

Våra skolor

Beslut om ny Mål och Budget

Publicerad:

På onsdagens möte i regionfullmäktige blev det alliansens budgetförslag som fick en majoritet av rösterna, med satsningar på bland annat friskvård och kompetensutveckling för medarbetare och förstärkningar till psykiatrin. ​Alliansens budgetförslag innehåller satsningar inom flera områden, bland annat psykiatri, nära vård, kvinnohälsovård, attraktiv arbetsgivare och social hållbarhet. Regionens verksamheter i...

Demokrati och politik Utveckling och tillväxt

Region Halland rustar för att sätta tryck på viktiga regionala utvecklingsfrågor

Publicerad:

Region Halland organiserar om delar av regional utveckling och sedan juni 2022 har det formats tre nya avdelningar som ska arbeta med regional fysisk planering, klimat- och miljöarbete samt besöksnäring. – Omorganiseringen syftar till att rusta för och utveckla Region Hallands arbete i viktiga regionala utvecklingsfrågor framåt. Genom omorganisationen adresserar...

Utveckling och tillväxt

Kaj Josefsson har gjort en hjälteinsats för att få hallänningarna vaccinerade

Publicerad:

Foto: Daniel Hedeholt Snart 85-årige infektionsläkaren Kaj Josefsson har vaccinerat flest personer i hela Halland under sitt år på vaccinationsenheten. Tillsammans med andra pensionerade före detta vårdanställda har han sett till att 9000 hallänningar blivit vaccinerade på vaccinationscentralen, äldreboenden, skolor, och via vaccinationsbussen på olika platser runt om i Halland....

Möt fysioterapeuterna på Västra Valls vårdcentral

Publicerad:

Foto: Johanna Hellén Vårdcentralen Västra Vall tar emot dig som är i behov av en bedömning och behandling av kroppsrelaterade besvär. På Västra Vall har fysioterapeuterna en bred kompetens och kan hjälpa till med: Motions- eller idrottsskada Träning i gym och stöd för träning hemma Uppföljning efter operation Digital artrosskola...

Hälsa och vård Vårdcentral

Begränsning kring medföljande på akutmottagningarna i Halland

Publicerad:

Nu återinförs restriktioner kring medföljande på akutmottagningarna på Hallands sjukhus med vissa undantag. Anledningen är ett högt söktryck, att det har blivit för trångt i lokalerna och svårt att upprätthålla smittskyddskraven. Söktrycket på akutmottagningarna på Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har varit mycket högt under maj och juni och...

Hälsa och vård

Region Halland ser en stor potential för hållbar tillväxt i näringslivets gröna omställning

Publicerad:

Den 15–16 juni anordnar Region Halland konferensen Halland ställer om – för klimatsmarta affärer och stärkt konkurrenskraft. Konferensen är en del i Region Hallands arbete med att främja hållbar tillväxt och innovation genom det halländska näringslivets gröna och cirkulära omställning. Näringslivets gröna och cirkulära omställning går snabbt nu och i...

Utveckling och tillväxt

Dags att öka jämställdheten inom idrotten

Publicerad:

Den 9-12 juni spelas golftävlingen Scandinavian Mixed i Halmstad. Det är en unik golftävling där män och kvinnor tävlar mot varandra på samma villkor, om en prispott och en pokal. I samband med det vill Region Halland, Halmstads kommun, Länsstyrelsen i Halland och RF-SISU Halland uppmärksamma jämställd idrott. Vi vill...

Nytt nummer när Region Halland ringer

Publicerad:

Från och med den 2 juni kommer ett nytt nummer visas när någon från vården i Region Halland ringer till invånare – numret som visas är 010-184 80 04. Tidigare har samtal från flera vårdverksamheter i Region Halland haft dolt nummer och det har också varit vanligt att invånaren väljer...

Hälsa och vård

Kultur och skola har fått ny chef

Publicerad:

Karin Wettermark Jonsson har varit medierådgivare åt biskopen i Lund, arbetat med medborgardialog i Rosengård och varit nyhetsankare på Sveriges Radio i Malmö. Nu är hon aktuell som chef för Kultur och skola i Region Halland med start i höst. Karin Wettermark Jonsson fotografera av Hans Jonsson. Närmast kommer hon...

Jobb och karriär Kultur

Anna Pohjanen blir ny chef för ADH

Publicerad:

Anna Pohjanen är modig. Hon har, efter att ha arbetat i Region Norrbotten i snart 30 år, bestämt sig för att pröva sina vingar och söka nya utmaningar. Inom kort kommer hon att landa 140 mil söderut i Halland som ny förvaltningschef för Ambulans, diagnostik och hälsa. Nöjd. Anna Pohjanen...

Hälsa och vård Jobb och karriär

Dermatologer firar dubbelt

Publicerad:

Sveriges hudläkare, i sällskapet för dermatologi och venereologi (SSDV), delar varje år ut två pris till bästa projekt inom sitt specialområde. Kriterierna för att få utmärkelserna är patientnytta, originalitet och nytänkande.   Hudläkarna Sanja och Tanja Gavric med sina diplom.   I år gick utmärkelserna till läkarna, och systrarna, Sanja...

Hälsa och vård Jobb och karriär

Region Halland redo inför höstens vaccinationer

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten meddelade under tisdagsmorgonen vilka rekommendationer som gäller för vaccination mot covid-19 inför hösten. Region Halland är väl förberedda och kan skala upp vaccinationsinsatsen igen från 1 september. – Ja, vi är väl förberedda och har resurser. Vi kommer vaccinera på vårdcentraler som tidigare och kan öppna upp vaccinationscentraler igen...

Hälsa och vård

Vaccinationsbussen avslutar på Andersbergsfestivalen

Publicerad:

Region Hallands vaccinationsbuss är inne på sista vecka och avslutar sin hallandsturné på Andersbergsfestivalen i Halmstad. Sedan bussen startade i höstas har hittills cirka 3600 doser givits på bussen. Den 28 maj gör vaccinationsbussen sitt sista stopp, platsen blir på Andersbergsfestivalen i Halmstad. Vaccinationsbussen har under sina turer bland annat...

Hälsa och vård

120 deltagare från hela Sverige på plats vid EU-konferens i Falkenberg

Publicerad:

Från lagstiftning och strategi till handfasta lösningar för att spränga hål i skrovet på ett fartyg som har förlist. De drygt 120 deltagarna vid konferensen Ett nytt Europa som hölls i Falkenberg 12-13 maj fick ta del av ett program som rörde sig från de innersta EU-kretsarna i Bryssel till...

Förnya dina recept nu, i god tid innan sommaren

Publicerad:

Nu uppmanas alla som har recept på medicin, preventivmedel eller hjälpmedel, som går ut under sommaren, att förnya sina recept. Detta för att inte riskera att stå utan medicin under sommarmånaderna. Region Halland förstärker med extra information på mottagningar och vårdcentraler, på 1177.se och i sociala medier för att nå...

Hälsa och vård Vårdcentral

Vaccinationscentralerna stänger nästa vecka

Publicerad:

Under nästa vecka stänger vaccinationscentralerna i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Nästan 335 000 personer har passerat igenom vaccinationscentralerna i länet och har fått sina vaccinationer mot covid-19 sedan starten för cirka ett år sedan. Nu hänvisas invånare som vill vaccinera sig mot covid-19 till de tolv vårdcentraler i länet som...

Hälsa och vård

21 projekt får regionalt kulturstöd

Publicerad:

Region Halland har i maj fördelat kulturstöd till 11 filmprojekt och 10 projekt inriktade på kulturutveckling. Sammanlagt har 2 275 000 kr fördelats. Region Halland har prioriterat de här projekten utifrån 43 inkomna ansökningar. Två gånger per år fördelar Region Halland stöd för genomförande av idéer som bidrar till förnyelse och...

Kultur

15 miljoner till fortsatt finansiering för populära utvecklingscheckar

Publicerad:

Region Hallands arbete med utvecklingscheckar, till stöd för halländska små och medelstora företag, fortsätter i ytterligare tre år. Det beslutade regionstyrelsen den 11 maj. Utvecklingscheckar är ett av flera verktyg i Hallands företags- och innovationsstöd. Checkarna har funnits i sin nuvarande form sedan 2016 och tidigare beslut om finansiering fanns...

Nu lanserar vi ett nytt sätt att visa utbildnings- och kompetensbehov i Halland

Publicerad:

Region Halland arbetar för att Halland ska ha en jämställd och inkluderande arbetsmarknad där utbildningar möter arbetsgivares behov av kompetens. Nu har vi skapat en digital rapport för att visa utbildnings- och kompetensbehov. Här kan aktörer i Halland ta stöd för att samverka för en bättre matchning mellan individers kompetens...

Vill du producera film?

Publicerad:

Vi söker dig som vill vara med som producent i Kultur i Halland – Films satsning Nya berättelser för film, där nya berättelser tävlar om att bli utvalda för att förvandlas till film. Vi söker två producenter som ska vara med och välja ut två berättelser i vår utlysning i...

Kultur

Ungdomar och politiker möts i en virtuell värld

Publicerad:

Måndag den 9 maj hålls ett virtuellt möte mellan ungdomar och politiker i Hylte, där de ska diskutera tillit, identitet och demokrati. De senaste åren har Region Hallands lokala nämnder arbetat för att öka kunskapen om tillit. Arbetet har genomförts genom att på olika sätt involvera invånare i Halland. Tilliten...

Vill du vara en av de filmare som möts på Fårö i sommar?

Publicerad:

Filmare från Halland kan ansöka till Bergmanveckans Talangdagar som arrangeras 28 juni–2 juli på Fårö. Talangdagarna är en arena för talangutveckling med ambitionen att skapa en kreativ mötesplats för filmare som kommit en bit på väg. Ansök om att delta senast den 20 maj! Sedan 2009 har Film på Gotland,...

Kultur

Sveriges regioner står upp för det svenska skogsbruket

Publicerad:

EU håller på att ta fram en reglering som skulle kunna slå hårt mot det svenska skogsbruket. Det har fått Sveriges regioner att gå samman och skriva ett brev till ansvariga ministrarna med en uppmaning att agera mot förslaget. EU-kommissionen föreslår att Sveriges kolsänka i skogs- och marksektorn ska öka...

Utveckling och tillväxt

Vaccinationsbussen rullar vidare i länet

Publicerad:

Region Hallands vaccinationsbuss rullar vidare på de halländska vägarna. Efter stopp i Hylte och Laholms kommuner de senaste veckorna kommer turen till Halmstad, Varberg och Unnaryd nästa vecka. Vaccinationsbussen besöker olika platser i länet för att erbjuda vaccination mot covid-19. Vallås i Halmstad, Unnaryd, Kinnared och Håsten i Varberg är...

Tre vaccinationscentraler i Halland förlänger sina öppettider

Publicerad:

Vaccinationscentralerna i Kungsbacka, Varberg och Halmstad förlänger sina öppettider ytterligare, för att det ska finnas gott om tider för vaccination mot covid-19, även framåt. I Falkenberg kommer fler vårdcentraler vaccinera mot covid-19 när vaccinationscentralen i Falkenberg stänger den 28 april. För att fortsatt kunna erbjuda många vaccinationstider för vaccination mot...

Hälsa och vård

Aktiviteter för alla på Katrinebergskalaset

Publicerad:

Ta med familj, vänner och alla du känner för en härlig dag på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro när Katrinebergskalaset firas på lördag den 23 april. Katrinebergskalaset är en dag när vi välkomnar alla nyfikna att besöka skolan för att uppleva miljön, ta del av familjeaktiviteter, prova på och se projekt...

Våra skolor

Vaccinationsbussen kommer till Hylte och Laholm

Publicerad:

Efter påskhelgen kommer Region Hallands vaccinationsbuss till Hylte och Laholm. Vid bussen erbjuds samtliga doser vaccin mot covid-19. På tisdagen efter påsk kommer vaccinationsbussen till Hylte. Under torsdagen besöker bussen Osbecksgymnasiet i Laholm och på lördagen Knäred. – Vid bussen kommer vi erbjuda vaccination oavsett dos. De som är över...

Hon blir ny förvaltningschef för Närsjukvården Halland

Publicerad:

Emma Pihl började på Region Halland som nyutexaminerad sjuksköterska och lämnade 23 år senare som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör. Nu kommer hon tillbaka som förvaltningschef för Närsjukvården Halland. Emma Pihl, ny förvaltningschef Närsjukvården Halland. Fotograf Charlotte Strömvall   − Jag är stolt över att få arbeta i en region där...

Hälsa och vård

En fjärde vaccindos rekommenderas till 65 år och äldre

Publicerad:

Personer som är 65 år eller äldre rekommenderas nu en fjärde dos vaccin mot covid-19, det beskedet kom Folkhälsomyndigheten med under måndagsmorgonen. Från idag, den 4 april, är det möjligt att boka och vaccinera sig med dos 4 i Halland. Det ska ha gått minst fyra månader sedan dos 3....

Hälsa och vård

Efterlysning av musikvideor från Halland

Publicerad:

Har du varit med och spelat in en musikvideo i Halland och/eller med halländska artister och filmare? Hör av dig till oss! Vi söker halländska musikvideor från 60-talet och fram till 2010-talet! Det kan vara allt från en svartvit gammal inspelning till en sprillans ny produktion - vi är intresserade...

Kultur

Angående frågor kring arbetet med Morgondagens hälso- och sjukvård

Publicerad:

I dagarna har artiklar publicerats kring arbetsmaterial i det pausade arbetet med att utreda förutsättningarna för morgondagens hälso- och sjukvård i Halland. Publiceringarna har fört med sig många frågor och delade bilder kring var processen befinner sig. − Arbetet är pausat sedan två år tillbaka. Men Region Halland står inte...

Hälsa och vård

Hjälp vid spruträdsla

Publicerad:

Är du rädd för sprutor? Avstår du kanske från viktiga vaccinationer eller tandläkarbesök på grund av din rädsla? Det är du i så fall inte ensam om. Ungefär 1,6 procent av befolkningen har sprutfobi och undviker alla situationer där det kan behövas vaccination eller bedövning av olika slag – men...

Hälsa och vård

Vem får Patientpriset i år?

Publicerad:

Forum för Health Policy delar varje år ut Patientpriset! Nu är det dags att nominera en vårdgivare som du tycker ska få priset 2022. Sista dagen att nominera är 2 maj. Kriterierna för Patientpriset är (i sammanfattning): Delaktighet. Vårdgivaren har aktivt och lyhört lyssnat på dig. Nöjdhet. Du upplever att vården...

Regional stab upprättad med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen

Publicerad:

Med anledning av kriget Ukraina och den säkerhetspolitiska situationen har Region Halland gått i stabsläge. Stabsfunktionens fokus kommer inledningsvis att vara materialförsörjning, IT-säkerhet och kommunikation. Det är viktigt att regionens verksamheter fungerar oavsett vad som händer och i det ingår att förebygga och förbereda både för väntade och oväntade händelser....

Demokrati och politik Om Region Halland

Vaccinationscentralerna stänger i april

Publicerad:

Nu omfördelas resurser och den storskaliga vaccinationsinsatsen mot covid-19 trappas ner. Detta innebär att vaccinationscentralerna successivt stänger från april. Vaccination mot covid-19 kommer fortsättningsvis erbjudas på vårdcentraler och genom riktade insatser i länet. Halland har en förhållandevis hög vaccinationstäckning. I takt med att många invånare nu har vaccinerat sig mot...

Hälsa och vård

Halländsk deltagare utsedd till Tempo Meet-up

Publicerad:

Det blir Ted Johnsson och Nergiz Is som deltar från Halland i årets upplaga av Tempo Meet-up för dokumentärfilmare, ett talangprogram som pågår under Tempo dokumentärfilmfestival i Stockholm. Syftet med Tempo Meet-up är att dokumentärfilmare i vardande från alla regioner i hela Sverige ska kunna träffas och utbyta erfarenheter, samt...

Kultur

Halländsk scenkonst uttagen till biennal

Publicerad:

Teater Hallands Stolthet och fördom är en av två halländska föreställningar som är uttagna till Scenkonstbiennalen 7–12 juni i Västerås. Stolthet och fördom eller ”The Story of Mr Darcy, Mr Bingley, Mr Wickham, Mr Collins & Mr Bennet” är en föreställning där regissör Anna Sjövall utforskar det kvinnliga rummet tillsammans med...

Fyra förlag får litteraturstöd

Publicerad:

I slutet av januari blev det klart att fyra förlag får Region Hallands stöd till litteratur för böcker utgivna 2021. En gång per år utlyser Region Halland möjligheten för förlag att söka stöd för utgivning av kvalitetslitteratur som har ett värde för Halland. –Det var roligt att vi fick in...

Kultur Utveckling och tillväxt

Drop in - nu på alla vaccinationscentraler

Publicerad:

Nu finns möjligheten att drop in-vaccineras mot covid-19 på alla vaccinationscentraler i Halland. I helgen som gick öppnade vaccinationscentralen i Kungsbacka drop in för vaccination mot covid-19. Imorgon tisdag öppnar även Falkenberg upp för drop in. Detta innebär att samtliga vaccinationscentraler i Halland nu erbjuder drop-in under utvalda tider och...

Hälsa och vård

Fjärde dos rekommenderas till personer 80 plus

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en fjärde dos vaccin, som en andra påfyllnadsdos, mot covid-19 för personer som är 80 år eller äldre. Rekommendationen gäller även dem som har hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som bor på särskilt boende för äldre. Den fjärde dosen bör ges tidigast fyra månader efter den tredje,...

Hälsa och vård

2 000 fler sms-livräddare i Halland under det gångna året

Publicerad:

På alla hjärtans dag den 14 februari 2021 anslöt Region Halland till tjänsten Sms-livräddare. Under det första året tjänsten varit aktiv har antalet sms-livräddande hallänningar dubblerats. Tjänsten Sms-livräddare ger frivilliga möjlighet att rädda liv genom en app som laddas ner till telefonen. Systemet larmar frivilligt anslutna till platsen för ett...

Hälsa och vård

Pandemiarbete skildras i fotobok

Publicerad:

Från mars 2020 fram till i höstas dokumenterades pandemiarbetet i Region Halland. Berättelserna och nedslagen från verksamheterna finns nu samlade i fotoboken ”Vi gjorde det tillsammans ”, som berättar om två år med pandemiarbete. Alla regionanställda får ta del av boken digitalt och erbjuds även att beställa ett exemplar kostnadsfritt....

Hälsa och vård

Lättnader i samhället – men inte i vården

Publicerad:

Samhällslättnader gäller inte inom hälso- och sjukvården. Det är fortfarande hög smittspridning i samhället och många patienter på sjukhuset riskerar att bli särskilt sjuka om de smittas av covid-19. Av den anledningen kvarstår rekommendationer inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att den som kommer till hälso- och sjukvården som...

Hälsa och vård

Självprovtagning covid-19 – inte längre för alla

Publicerad:

Som en följd av Folkhälsomyndighetens uppdaterade provtagningsindikation stänger nu självprovtagningen för den breda allmänheten. De som ska använda självprovtagningen från idag är personer som har symtom och ingår i någon av grupperna; personal inom vården och äldreomsorgen, har hemtjänst, är gravid, har kraftigt nedsatt immunförsvar eller av annan anledning ombeds...

Hälsa och vård

Tio konstnärer får arbetsstipendium av Region Halland

Publicerad:

Driftnämnd Kultur och skola beslutade den 3 februari att tilldela tio konstnärer Region Hallands arbetsstipendium. Årets stipendiater är bosatta i kommunerna Hylte, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.   Karolin Kent, Mandi Gavois, Fia Forslund, Julia Lööf, Anette Wallin, Helga Holmén, Krystallia Sakellariou, Anders Teglund, Kristina Matousch och Niclas Hval får...

Kultur

Primärvården i Region Halland ligger i topp i landet

Publicerad:

Halland har fortsatt mycket goda resultat i den senaste nationella patientenkäten (NPE) för primärvård som presenterades av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i dag. Halland ligger bättre än riket inom samtliga sju dimensioner som mäts. Inom en dimension placerar sig Halland bäst i riket, det handlar om kontinuitet och koordinering....

Hälsa och vård

Vaccinintervallet kortas ytterligare - till tre månader

Publicerad:

Nu kortas intervallet mellan den andra och tredje vaccindosen mot covid-19 till tre månader för alla personer över 18 år. Det meddelade Folkhälsomyndigheten på måndagskvällen. Det tidigare intervallet mellan doserna var fem månader. Den mycket kraftiga smittspridningen av covid-19 i hela landet ligger bakom beslutet att korta tidsintervallet till påfyllnadsdosen,...

Hälsa och vård

Ovaccinerade ångrar att de inte vaccinerat sig

Publicerad:

Många av de ovaccinerade som vårdas för covid-19 på Hallands sjukhus ångrar att de inte vaccinerat sig. Ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade är klart överrepresenterade bland sjukhusets patienter som vårdas för covid-19. De senaste veckorna har mellan 25 och 40 patienter vårdats dagligen för covid-19 på Hallands sjukhus. Den aktuella virusvarianten...

Hälsa och vård

Efter lågt intresse − buss till vaccinationscentralen i Varberg dras in

Publicerad:

Den senaste månaden har en kostnadsfri buss ”Vaccinationscentralen Varberg tur och retur” kört mellan centrala Varberg och vaccinationscentralen på Varberg Nord under centralens öppettider. Turen körs av Hallandstrafiken på uppdrag av Region Halland och testades under en utvärderingsperiod fram till sista januari. Intresset för att åka med bussen har varit...

Hälsa och vård

Ansök till konstnärligt utvecklingsprogram för författare

Publicerad:

Under ett år har sex författare fått en unik möjlighet att utveckla sitt konstnärliga skrivande genom att delta i Skrivyta Syd, ett konstnärligt program som drivs gemensamt av de södra regionerna i Sverige. Nu öppnar ansökan för 2022. Du som är skönlitterär författare i regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge, Kronoberg, Halland...

Kultur

Vaccinationsrekord i går på Halmstad Arena

Publicerad:

Under gårdagen slogs nytt vaccinationsrekord på Halmstad Arena. 1 925 doser delades ut under tisdagen vilket var 350 fler än det förra rekordet från sensommaren 2021. Den 13 oktober sänktes intervallet mellan dos 2 och 3 till fem månader för personer 18-64 år. Detta syntes direkt i bokningssystemet där många...

Hälsa och vård

Självprovtagning covid-19 – bara om du har symtom!

Publicerad:

Eftersom det i Halland just nu är ett mycket ansträngt läge när det gäller analys av covidprover och smittspårning har Smittskydd Halland tagit beslut att personer som är symtomfria och bor tillsammans med någon som har covid-19 eller ovaccinerad person som har varit nära kontakt med någon som är smittad...

Hälsa och vård

Vaccinintervallet kortas med en månad

Publicerad:

Nu kortas intervallet mellan den andra och tredje vaccindosen mot covid-19 till 5 månader för personer mellan 18 och 64 år. Det meddelade Folkhälsomyndigheten på onsdagen. Det tidigare intervallet mellan doserna var sex månader. Region Halland följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och kommer från imorgon torsdag den 13/1 att erbjuda invånare 18...

Hälsa och vård

Provsvar från självprovtagning covid-19 tar längre tid än vanligt

Publicerad:

Strax innan helgen fick Region Halland meddelande om att det externa laboratoriet bara kunde ta emot en begränsad del prover under början på denna vecka. Den begränsningen har nu förlängts. Det påverkar svarstiderna för självprovtagning covid-19 väsentligt. Nu får cirka 60 procent svar inom de utlovade 3 dygnen från provet...

Hälsa och vård

Region Halland skickar sms till invånare

Publicerad:

Med start i denna vecka och löpande framåt kan invånare som är aktuella för en tredje dos vaccin mot covid-19 få ett sms från Region Halland. Sms:et skickas till personer mellan 18-64 år som fått dos två men som ännu inte har en vaccinationstid inbokad för dos tre. Sms:et är...

Hälsa och vård

Dokumentärfilmare sökes för deltagande i Tempo Meet-Up

Publicerad:

Vi söker dig, dokumentärfilmare i vardande, som vill träffa likasinnade och utveckla ditt eget projekt. Sök till Tempo Meet-up 2022! Tempo Meet-up är ett talangprogram som pågår under Tempo dokumentärfilmfestival 7–13 mars 2022 i Stockholm. Ifall situationen gör så att det inte går att delta på plats genomförs Tempo Meet-up...

Kultur

Kraftigt ökad smittspridning och provtagning i Halland

Publicerad:

1 211 personer testade sig positivt för covid-19 i Halland vecka 51. Vecka 52 var antalet 3 182 och en andel på 16,2 % positiva svar jämfört med 7,3 % föregående vecka. Att smittspridningen skulle öka är förväntat utifrån Folkhälsomyndighetens scenarier som togs fram före jul. − Det är mer...

Provtagning covid-19 på Landvetter

Publicerad:

Hallänningar som anländer till Landvetters flygplats har snart möjlighet att genomföra självtest covid-19 på flygplatsen direkt. Provtagningen är kostnadsfri för personer folkbokförda i Halland som anländer från en utrikesresa. Själva provtagningen sker i ankomsthallen och kan tas medan man väntar på sitt bagage. Proverna analyseras och man får sitt provsvar...

Hälsa och vård

Sårbarhet i en IT-komponent – ingen känd påverkan i Region Halland

Publicerad:

För en dryg vecka sedan blev det känt att det finns en sårbarhet i en IT-komponent (mjukvara) som används i en mängd system såväl nationellt som internationellt. Region Hallands IT-organisation har sedan dess kontinuerligt inventerat och åtgärdat system med den aktuella sårbarheten, i samverkan med leverantörerna. - I nuläget finns...

Vaccinationscentralen i Varberg öppnar upp för drop-in

Publicerad:

Nu testas drop-in på vaccinationscentralen i Varberg med start imorgon tisdag. Det går att vaccinera sig med dos 1, 2 och 3 på drop-in, förutsatt att det har gått tillräckligt många månader sedan dos 2. − Det är samma riktlinjer som gäller som för bokning av vaccinationstid. För att du...

Hälsa och vård

Projekt som fått Expresstöd andra halvåret 2021

Publicerad:

Under hösten 2021 har 14 ansökningar om Expresstöd beviljats, den totala summan som fördelats till projekten är 282 524 kr. Expresstöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland. Stöd kan sökas för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella...

Kultur

Region Halland ger kulturstöd till 22 projekt

Publicerad:

Nedanstående 22 projekt får medfinansiering för att arbeta med kulturutveckling och film i Halland. Totalt har 2,9 miljoner kronor fördelats. Region Halland har prioriterat de här projekten utifrån 37 inkomna ansökningar. Besluten fattades den 3 och 16 december. Två gånger per år fördelar Region Halland stöd för genomförande av idéer...

Kultur

Buss till vaccinationscentralen i Varberg från måndag

Publicerad:

På måndag börjar en buss rulla från Varbergs centrum från tågersättningshållplatsen (hållplats T), till vaccinationscentralen på Varberg Nord. Busslinjen som heter ”Vaccinationscentralen Varberg tur och retur” är kostnadsfri och körs av Hallandstrafiken på uppdrag av Region Halland. Bussen kommer att gå de dagar och tider som centralen har öppet med...

Stort engagemang i första trygghetsmätningen för Falkenberg

Publicerad:

Det blev ett stort engagemang från kommuninvånarna i den första trygghetsmätning som Falkenbergs kommun, Lokalpolisområde Falkenberg och Lokal nämnd Falkenberg Region Halland genomfört. Personer som bor eller vistas i Falkenbergs kommun har haft möjlighet att bidra med input i arbetet kring att öka tryggheten, minska brottsligheten och förbättra levnadsvillkoren i...

Medborgarlöfte för ökad trygghet i Varberg

Publicerad:

Medborgarlöftet har tagits fram i samverkan mellan parterna och skrevs under av Karl-Gunnar Svensson (KD), ordförande i Region Hallands lokala nämnd Varberg, Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande i kommunstyrelsen och Anders Wiss, lokalpolisområdeschef i Varberg. Foto: Nathalie Brandstedt.   Varbergs kommun, polisen och Region Hallands lokala nämnd i Varberg arbetar aktivt...

Lyssna på samtal om böcker av halländska författare

Publicerad:

Nu finns konstsamtalen i litteratur ”Två kritiker om ett verk”, där halländska författare får en kritisk genomgång av en nyutgiven bok, publicerade i form av poddsändningar. Samtalen som ägde rum inför publik på halländska kulturinstitutioner och bibliotek var en del av Kritikfestival Halland som anordnades tidigare i höst för att...

Kultur

Fredrik Wenzel: Filmfotografen som satt Falkenberg på kartan

Publicerad:

Region Hallands kulturpris 2021 går till filmfotografen Fredrik Wenzel. Han föddes 1979 och är uppvuxen i Falkenberg. Han bor numera i Stockholm, men har hela världen som sin arbetsplats. Just nu är han i New York och arbetar med en film av komikern Julio Torres med Tilda Swinton i huvudrollen....

Kultur

Drop-in-tider på Halmstad Arena resten av veckan

Publicerad:

Region Halland öppnar för drop-in på Halmstad Arena från imorgon onsdag till och med fredag för de grupper som nu är aktuella för vaccination mot covid-19. − Detta är en speciallösning på Halmstad Arena för redan påsläppta grupper. Vi ser att vi har tider där som inte bokas upp och...

Hälsa och vård

Trion bakom ny app för gravida blir årets medarbetare i regionen

Publicerad:

Massor av energi, humor och glädje. Årets medarbetare 2021 har haft kul på jobbet när de på rekordtid, mitt under pågående pandemi, tagit fram en digital föräldrautbildning som redan väckt uppmärksamhet i övriga landet. Utmärkelsen får de tre barnmorskorna samtidigt som deras skötebarn –appen – lanseras fullt ut.   Årets...

Region Halland lanserar föräldrautbildning i app

Publicerad:

Region Halland erbjuder nu en digital föräldrautbildning till alla blivande föräldrar. Utbildningen fokuserar på både den gravida och den närstående som är med och finns tillgänglig i en app som de blivande föräldrarna har möjlighet att använda under hela graviditeten, förlossningen och tre månader därefter. Utbildningen innehåller flera kapitel med...

Dos 3 rekommenderas till alla från 18 år, antalet vaccinationstider ökar för att möta behovet

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en påfyllnadsdos (dos 3) till alla från 18 år, men i tur och ordning och först till de som har störst behov av skydd mot sjukdom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande prioriteringsordning, där högre ålder som regel innebär högre prioritering. Personer boende på SÄBO, personer med hemsjukvård...

Hälsa och vård

Ökad smittspridning även i Halland

Publicerad:

De senaste dagarna har vi kunna se att fler personer varit bekräftat smittade med covid-19. Antalet sjukhusvårdade har också ökat från ett par per dygn till upp emot nio patienter. Vi har fortsatt inga nya dödsfall. Därför är det nu viktigt att följa de råd som gäller och bidra till...

Hälsa och vård

Erfarenhet och samarbete på hjul

Publicerad:

De är kuggarna som har lotsat hallänningarna från start till nålstick på vaccinationscentralerna sedan i våras. Rutinerna sitter och kollegorna behöver ingen startsträcka nu när vaccinationsbussen påbörjar sin turné i Halland i arbetet mot covid-19. Vinden viner mellan husen vid Campus Laholm. Men i vaccinationsbussen är det varmt, vindstilla och...

Hälsa och vård

Färre patienter med trycksår i Halland än i riket

Publicerad:

I Region Halland är det, i en nationell jämförelse, få patienter som drabbas av trycksår. Detta trots stor belastning på vården på grund av coronapandemin. Andelen riskpatienter med trycksår är betydligt färre i Halland än i riket enligt en nyligen publicerad mätning från Sveriges Kommuner och Regioner. Mätningen för år 2021...

Hälsa och vård

Bokakuten vill prata med unga om berättelsens kraft

Publicerad:

Du är inte ensam! säger de som arbetar med unga på biblioteken i Halland när de möter unga i sociala medier. I november ger de sig ut till olika mötesplatser för att samtala med unga och dela ut böcker som berör. Den 13 november är första bokutdelardagen för Bokakuten LIVE....

Kultur

Vaccinationscentralen i Falkenberg öppnar lördag vecka 47

Publicerad:

Inom kort öppnar vaccinationscentralen i Falkenberg, i Gamla biblioteket, på samma plats som i tidigare i somras. Falkenberg är första orten där en vaccinationscentral åter tas i bruk för att öka möjligheterna och takten i vaccinationen av dos 3. Planering för öppnande av vaccinationscentraler i fler kommuner pågår och vi...

Hälsa och vård

Samverkan för ett tryggare Varberg

Publicerad:

Ökad trygghet, bättre hälsa och minskad brottslighet. Det är målet med en förnyad fyraårig samverkansöverenskommelse mellan Varbergs kommun, polisen och Region Halland.

Vaccinationsbussen kommer till Halmstad 11/11

Publicerad:

Premiärturen till Laholm är snart avklarad.  I nästa vecka den 11 november kommer bussen till Hallarna i Halmstad. Detta är ett sätt att göra det lite enklare att vaccinera sig genom att man inte behöver boka tid. Bussen erbjuder drop-in tider för personer 16 år och äldre som vill vaccinera...

Hälsa och vård

Telefoniproblem i norra Halland

Publicerad:

Vi har för närvarande störningar i telefonin i Kungsbacka- och Varbergsområdet. Vissa samtal kommer inte fram till växel och/eller bryts efter en stund. Om ditt samtal bryts och/eller du inte får kontakt, ring växeln i Halmstad 035-13 10 00. Felsökning pågår.

Läkemedelsproduktion Halland är invigt

Publicerad:

Produktionen av cytostatika, antibiotikasprutor och slutenvårdsdos huserar numera under samma tak. Den nya anläggningen Läkemedelsproduktion Halland ska underlätta produktion och hantering av läkemedel – vilket ska förbättra arbetsmiljön och öka patientsäkerheten.

Hälsa och vård

Nästa vecka öppnar bokning för påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 för fler grupper 

Publicerad:

I veckan meddelade Folkhälsomyndigheten att fler grupper nu rekommenderas en påfyllnadsdos (tredje dos) vaccin mot covid-19. Det gäller personer som är 65 år och äldre samt personal inom hemtjänst, hemsjukvård och på särskilt boende för äldre (SÄBO). Vaccination och bokning är möjlig tidigast sex månader efter dos 2, gäller både bokning digitalt och via...

Hälsa och vård

Barn och unga möter samtida konst under Bästa Biennalen

Publicerad:

Bästa Biennalen är en konstbiennal för barn och unga, som arrangeras i Halland och hela södra Sverige, före och under höstlovet. Barn och unga får möjlighet att uppleva och skapa konst tillsammans med sina vuxna, kompisar eller på egen hand genom att delta i aktiviteter och arrangemang ledda av konstnärer....

Kultur

Klaras och Britts berättelser ska bli filmer

Publicerad:

”Har du en berättelse som behöver få bli en film?”, frågade Kultur i Halland i en efterlysning tidigare i höst. Och det var många som hade historier att dela med sig av. Klara Martelius och Britt Johansson skrev de två berättelser som nu har valts ut för att bli till...

Kultur

Det händer i vaccinationsarbetet just nu

Publicerad:

Uppdaterad karttjänst I slutet av förra veckan utökades Region Hallands karttjänst med fler åldersgrupper. Karttjänsten, som visar vaccinerade per område och ålder, finns på sidan Statistik vaccination mot covid-19. Den visar statistik över personer som är folkbokförda i Halland och som har fått sin vaccination i Halland. Det innebär att...

Hälsa och vård

Kika in i Demokratistugan!

Publicerad:

I år fyller Sveriges demokrati 100 år och Demokratistugan – ett mobilt kunskapscenter – kommer till Halland! Demokratistugan med temat, ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”, finns i Hallarna i Halmstad där det arrangeras olika aktiviteter mellan 15 och 18 oktober. Region Hallands lokala nämnd Halmstad är på...

Träna ditt kritiska tänkande på Kritikfestival Halland

Publicerad:

Var med på en festival för dig som vill utveckla, undrar – eller aldrig har funderat på – vilken roll det kritiska spelar och bör spela i samhället. För första gången arrangeras en festival tillägnad kritiken på olika orter runtom i Halland. Från torsdag den 14 oktober till söndagen den...

Kultur

Översyn av projektmedel och företagsstöd ska bidra till förflyttning mot ökad hållbarhet

Publicerad:

Region Halland har genom en direktupphandling utsett FOG Innovation att granska och dra lärdomar i det regionala utvecklingsarbetet med projektmedel och företagsstöd. Arbetet ska bidra till en förflyttning mot ökad hållbarhet och ska vara klart under hösten 2021. Ett regeringsuppdrag har genom Tillväxtverket gått ut till alla regioner om att stärka arbetet med...

Utveckling och tillväxt

Modernas vaccin mot covid-19 pausas för personer födda 1991 eller senare

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att användningen av Modernas vaccin pausas för personer födda 1991 eller senare. Orsaken är att ny data pekar mot en ökad förekomst av inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck kopplat till Modernas vaccin (Spikevax). Risken att drabbas är dock väldigt liten. Personer födda 1991 och senare som fått en...

Hälsa och vård

Hemdialys underlättar behandling och vardag för patienter

Publicerad:

Tack vare allt bättre teknik får fler hallänningar möjlighet att utföra dialysbehandling i hemmet. Detta uppskattas av patienterna som slipper ta sig till sjukhuset flera gånger i veckan och kan ta större ansvar för sin egen behandling. Mats Bengtsson befinner sig på dialysmottagningen på Hallands sjukhus Varberg. Hit har han...

Hälsa och vård

Bokning av tredje dos vaccin mot covid-19 för vissa grupper

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten rekommenderade nyligen en tredje dos vaccin till följande grupper: personer som är 80 år och äldre personer som har hemtjänst eller hemsjukvård personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) Den tredje dosen rekommenderas när det gått 6 månader eller mer sedan dos 2 gavs. Från och med...

Hälsa och vård

Satsning på fler AT-läkare i Halland

Publicerad:

I dagarna väljer blivande läkare ort för sin allmäntjänstgöring, AT. Halland är topprankat och har flera hundra sökande vid varje ansökningstillfälle. Nu pågår en satsning med utökade platser för att möta behovet. Nöjda. Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande, Christian Lidén (C), ordförande i Driftnämnden Hallands sjukhus och Niyaz Hareni, AT-chefen...

Jobb och karriär

Nya besöksregler inom hälso- och sjukvården

Publicerad:

Från idag, den 27 september gäller förändrade besöksregler som gör det möjligt för fler närstående att besöka en patient på ligger på sjukhus – eller följa med på ett vårdbesök. De nya besöksreglerna gäller både på sjukhus, vårdcentraler och andra mottagningar. Det kan finnas undantag från de nya besöksreglerna. Det...

Hälsa och vård

Vaccinationen mot covid-19 fortsätter under hösten

Publicerad:

I takt med att många av hallänningarna nu har vaccinerat sig fortsätter vaccinationerna mot covid-19 från den 27/9 på ett 20-tal vårdcentraler i Halland. Samtidigt stänger de fyra vaccinationscentralerna som funnits sedan i våras, successivt under vecka 38. Om man inte redan vaccinerat sig med två doser är det viktigt...

Hälsa och vård

Satsning mot sepsis för ökad patientsäkerhet

Publicerad:

Egentligen är varje dag en patientsäkerhetens dag på Hallands sjukhus. Men den 17 september – när det är den Internationella patientsäkerhetsdagen – ska vi titta närmare på hur sjukhuset arbetar för ökad patientsäkerhet i allmänhet och på en satsning som handlar om att motverka sepsis (blodförgiftning) i synnerhet. På sjukhuset...

Hälsa och vård

Patienter ger högt betyg till sjukhusvården i Halland

Publicerad:

Under våren 2021 genomfördes nationell patientenkät som beskriver hur patienter upplever vården som ges på landets sjukhus. Resultatet visar att halländska patienter är fortsatt mycket nöjda med vården och Halland får toppbetyg i jämförelse med övriga regioner. I enkäten får patienter svara på hur de upplever områden som bemötande, tillgänglighet,...

Hälsa och vård

Karolinas viktigaste utmaning är att motivera

Publicerad:

Vad heter din fysioterapeut? Den frågan ställs på Internationella fysioterapins dag den 8 september. ”Vår” fysioterapeut (som har titeln legitimerad sjukgymnast) heter  Karolina Hagström. Hon jobbar med cancerpatienter på Hallands sjukhus Halmstad. Mötet med patienterna och utmaningen att bemöta varje människa på det sätt hen behöver är det roligaste med...

Hälsa och vård

Häng med på barnvagnspromenad i Åled och Oskarström

Publicerad:

Har du barn under 12 månaders ålder och bor i Oskarström eller Åled med omnejd? Då är du/ni varmt välkomna på barnvagnspromenader arrangerade av Vårdcentralen Oskarströms BVC. Förutom att du får träffa oss på BVC och andra barnfamiljer kommer vi att ”krydda” träffarna med information från annan verksamhet i vårt...

Vårdcentral

Filmskapare från Afghanistan är fristadskonstnär i Halland och Falkenberg

Publicerad:

Konstnären och APF-stipendiaten Masood Eslami anlände till Falkenberg hösten 2020 som Hallands första fristadskonstnär. Fristaden, som innebär ett skydd för hotade eller förföljda konstnärer så att de kan utöva sitt konstnärskap och planera sin framtid, erbjuds av Falkenbergs kommun och Region Halland i samarbete med Artist Protection Fund (APF). Konstnären...

Kultur

Extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas vid immunbrist

Publicerad:

Folkhälsmyndigheten meddelar nu att en extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Rekommendationen gäller personer som är 18 år eller äldre från första september 2021. Region Halland arbetar nu skyndsamt med rutiner och hur det praktiskt ska...

Hälsa och vård

Region Halland planerar för upphandling av cirkulära möbel- och inredningstjänster

Publicerad:

Region Halland förbereder sin första cirkulära upphandling som ett led i att främja en hållbar utveckling för att vara den Bästa Livsplatsen. Genom arbetet med den här cirkulära upphandlingen undersöker vi möjligheterna att tillgodose våra verksamheters behov samtidigt som inköpen av nyproducerade varor minskar. Vill ditt företag vara med? Kan...

Hallands elektrifieringslöfte presenteras 1 september

Publicerad:

Onsdagen den 1 september kl. 13:00-14:30 kommer Halland, tillsammans med Jönköping och Kronoberg, presentera elektrifieringslöftet digitalt. Presentationerna inleds och avslutas av infrastrukturminister Tomas Eneroth.   Inbjudan och anmälan: Inbjudan till presentation av regionala elektrifieringslöften Anmälan måste ske senast 30 augusti.   Information om vad som menas med elektrifieringslöfte finns i...

Halland har avlagt ett elektrifieringslöfte!

Publicerad:

Halland har, tillsammans med 16 andra regioner, avlagt ett elektrifieringslöfte. Detta då det krävs kraftfulla åtgärder för att utsläppen från våra transporter ska minska i snabbare takt då transporterna genererar cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen och vägtransporter orsakar huvuddelen av dessa. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp...

Fyra veckor mellan vaccindoserna från nästa vecka

Publicerad:

Från vecka 32 kommer dosintervallet för mRNA vaccin (Pfizers Comirnaty och Modernas Spikevax) att vara 4 veckor. De som får dos 1 från och med måndag 9/8 bokas alltså in för andra dosen 4 veckor senare. De invånare som vaccinerats till och med vecka 31 behåller sitt 7-veckors intervall och...

Hälsa och vård

Fler fall av covid-19 senaste veckan

Publicerad:

Nu kommer rapporter om ökad smittspridning i storstadsregionerna. Också Halland har haft fler fall senaste veckan jämfört med samma period föregående veckor. Andelen fall med koppling till utlandsresor ökar nationellt. Det är i huvudsak hos unga vuxna som smittan ökar. Utöver sambandet med resor sprids smittan också vid sociala sammankomster...

Hälsa och vård Om Region Halland

Ökning av badsårsfeber i Halland

Publicerad:

Den varma vattentemperaturen i sjöar och hav innebär ökad risk för infektioner med bland annat vibriobakterier. I Sverige har under juli månad setts en ökning av den allvarliga formen av vibrioinfektion, badsårsfeber. Hittills har tre fall upptäckts i Halland. Badsårsfeber drabbar personer med större sår, då bakterien hos dem kan...

Hälsa och vård

Vaccination mot covid-19 för 16-17-åringar

Publicerad:

Ungdomar som är födda 2005 eller tidigare erbjuds vaccination mot covid-19. Starten för vaccinationen är vecka 32 i hela landet. Inom några veckor kommer brev hem med information om hur man bokar tid och vad som är viktigt att tänka på inför och efter vaccinationen. Brevet innehåller också en blankett...

Hälsa och vård

Förändrade rekommendationer för provtagning vid inresa till Sverige

Publicerad:

Från i dag inför Folkhälsomyndigheten rekommendation om provtagning, PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti. Orsaken är att fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige...

Hälsa och vård

Nulägesanalys ska visa potentialen för det halländska näringslivets cirkulära omställning

Publicerad:

Region Halland har genom en direktupphandling utsett IUC Halland i samarbete med RISE att ta fram en nulägesanalys som ska visa det halländska näringslivets potential att genom innovativ, cirkulär omställning öka resursers produktivitet och minska klimatpåverkan. Analysen ska vara klar under hösten 2021. Ett regeringsuppdrag har genom Tillväxtverket gått ut...

Utveckling och tillväxt

Webbinarium 10/9: Så förebygger vi suicid tillsammans 

Publicerad:

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem som berör många delar av samhället. På den suicidpreventiva dagen den 10 september mellan klockan 13.30 och 15.00 diskuterar vi förebyggande arbete i Halland: Vad vi kan göra och hur vi kan arbeta tillsammans. Webbinariet är öppet för alla och går att följa gratis på...

Hälsa och vård

Fortsättning för populära forsknings- och utvecklingscheckar

Publicerad:

Region Hallands arbete med Forsknings- och Utvecklingscheckar (FoU-checkar), till stöd för halländska små och medelstora företag, fortsätter i ytterligare tre år. Det beslutade regionstyrelsens tillväxtutskott den 15 juni. Syftet med FoU-checkar är att skapa förutsättningar för mer investeringar i forskning och utveckling bland små och medelstora företag, att stärka företagens...

Utveckling och tillväxt

Uppdaterad: Information om intrång i självprovtagningens system

Publicerad:

2021-06-24 InfoSolutions har nu slutfört sin kartläggning av dataintrånget vars orsak sedan tidigare är åtgärdad, se nedan. Rapporten visar att ingen data om personer i Halland som använt självprovtagningen har lästs. Det är sedan innan klart att ingen data spridits, raderats, redigerats eller hämtats till annan lagringsyta. 2021-06-18 Den 18...

Projekt som fått Expresstöd våren 2021

Publicerad:

Under 2021 har 40 ansökningar om Expresstöd beviljats, den totala summan är 847 771 kr (t.o.m. juni 2021). Expresstödet har utökats och kriterierna har breddats som en särskild insats som Region Halland gör för att mildra konsekvenserna av covid-19-pandemin. Expresstöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta...

Kultur

15 konstnärer och kulturskapare får arbetsstipendium

Publicerad:

Efter en extra utlysning har 15 konstnärer och kulturskapare i Halland beviljats arbetsstipendium på 25 000 kr vardera. Totalt inkom 187 ansökningar. Stipendiaterna är hemmahörande i kommunerna Hylte, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Extrautlysningen skedde med anledning av covid-19-pandemin och ska bidra till att professionella kulturskapare kan bo och verka i...

Kultur

Första fallet av Deltavirusvarianten i Halland

Publicerad:

I dagsläget har vi bara kännedom om ett fall och att det inte handlar om ett större utbrott. Intensifierat smittspårning pågår vilket innebär att möjliga kontakter provtas. I dagsläget sker analys (så kallad sekvensering) av 10 procent av de positiva provsvaren utöver de positiva provsvar som skickas in vid större...

Hälsa och vård

Konst i Hallands vistelsestipendiater är utsedda

Publicerad:

Konst i Halland bjöd i mars 2021 in bild- och formkonstnärer att ansöka om vistelsestipendium till Danmark och till Ricklundgården i Saxnäs. Utifrån de inkomna ansökningarna har juryn beslutat att stipendiet till Danmark tilldelas Susanne Westerberg och till Saxnäs, Sofie Karlsson. Susanne Westerberg (f 1966) är uppvuxen i Kungsbacka, och...

Kultur

SPOK gör det lättare att hitta tillverkare lokalt

Publicerad:

Formgivare och designer kan nu använda SPOK:s webbplats för att hitta lokala tillverkare som vill och kan ta uppdrag. Tjänsten har premiär i Halland den 15 juni och hittills finns ett femtontal halländska producenter listade. SPOK, samtida produktion och konsumtion, är en nationell plattform som samlar och sprider kunskap om...

Kultur Utveckling och tillväxt

Hallands sjukhus tillåter återigen partner att vara med på BB

Publicerad:

Från och med torsdagen den 10 juni lättar Hallands sjukhus på besöksrestriktionerna på BB-avdelningarna i Halmstad och Varberg. Det innebär att partner till den födande kvinnan får följa med till BB efter förlossningen. Med anledning av pandemin och risk för smittspridning har Hallands sjukhus haft ett besöksförbud på BB-avdelningarna i...

Hälsa och vård

Jonatan Etzler kommer till Halland för att jobba med långfilm

Publicerad:

Filmregissören Jonatan Etzler ska i höst vistas en period på Katrinebergs folkhögskola och i filmhuset som finns där, för att utveckla sin kommande debutlångfilm. Jonatan Etzler har valts ut ifrån 32 ansökningar från hela Sverige till Filmresidens Halland, ett residensprogram för filmkonstnärlig utveckling. Filmresidenset innebär att filmare får komma till...

Kultur

Kunskapande kring bild- och formresidens i Sydsverige

Publicerad:

Nu är arbetsgruppen utsedd som ska samarbeta kring utveckling och synliggörande av bild- och formresidens i Sydsverige. Gruppen ska gemensamt producera och arrangera en digital seminarieserie med fokus på kunskapsutbyte och residensutveckling under 2021–22. Efter en utlysning som gick ut till bild- och formresidens i Sydsverige så har följande residens...

Kultur

Bastjänstgöring för läkare startar i Region Halland

Publicerad:

Den svenska läkarutbildningen genomgår nu den största reformen på 50 år. Grundutbildningen för läkare förlängs från 5,5 till 6 år och är legitimationsgrundande. Under de närmaste åren kommer allmäntjänstgöring (AT) fasas ut och istället blir bastjänstgöring (BT) en gemensam del för alla legitimerade läkare som ska specialisera sig, vilket de...

Jobb och karriär Om Region Halland

Region Halland ger kulturstöd till 25 projekt

Publicerad:

Nedanstående 25 projekt har beviljats medfinansiering för att arbeta med kulturutveckling och film i Halland. Totalt har 2 925 000 kr fördelats. Besluten fattades den 20 och 27 maj 2021. Region Halland har prioriterat de här projekten utifrån 44 inkomna ansökningar. Två gånger per år fördelar Region Halland stöd för...

Kultur Utveckling och tillväxt

Extrautlysning av arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare

Publicerad:

Region Halland utlyser 15 arbetsstipendier för yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare som är bosatta och verksamma i Halland. Extrautlysningen gör vi med anledning av covid-19-pandemin. Ansökan kan lämnas in från den 27 maj. Sista ansökningsdag är den 8 juni 2021. Beslut meddelas i slutet av juni. Stipendiet är 25 000 kr....

Kultur

Ny rekommendation om dosintervallet för mRNA-vaccin (Pfizer och Moderna)

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar förlängt intervall till 7 veckor mellan dos 1 och 2 för Comirnaty (Pfizer) och Covid-19 vaccine Moderna. Förändringen görs för att, i ett läge då smittspridningen fortfarande är hög i samhället, så snabbt som möjligt uppnå hög täckning för dos 1 i befolkningen. På så sätt bedöms smittspridningen...

Hälsa och vård

Förnya dina recept nu, i god tid innan sommaren

Publicerad:

Nu uppmanas alla som har recept på medicin, preventivmedel eller hjälpmedel, som går ut under sommaren, att förnya sina recept. Detta för att inte riskera att stå utan medicin under de hektiska sommarmånaderna. Under semestertider är bemanningen inom vården lägre och ordinarie personal har periodvis ledigt. Denna sommar, precis som...

Hälsa och vård Vårdcentral

Idag startar vaccinationsbokningen för fas 4

Publicerad:

Från och med idag startar bokningarna i fas 4. Det har varit ett bra intresse för att boka och fram till lunch hade runt 2 700 personer bokat in sig för vaccination, varav 88 % digitalt. Bokningen i fas 4 sker stegvis. Idag kan personer födda 1963 eller tidigare boka...

Julia Drott klev rakt in i covidvården

Publicerad:

Hon fann tryggheten i kollegorna och teamet. Inför internationella sjuksköterskedagen har vi bett Julia Drott att berätta om sitt första år som sjuksköterska – ett år som hon tillbringat mitt i hetluften i pandemivården.

Hälsa och vård

Halmstad står värd för Sveriges Museers Vårmöte 2022

Publicerad:

Vårmötet är branschens viktigaste och tyngsta mötesplats som samlar deltagare från hela Sverige. Under tre dagar hålls föreläsningar och panelsamtal. Programpunkterna samlas in från hela Museisverige. Vårmötet turnerar i landet, och den här gången föll valet på Halmstad. – Det är verkligen roligt att Vårmötet 2022 blir i Halmstad. Det...

Kultur

Digital föreläsning Våga fråga! den 6 maj (om suicidprevention)

Publicerad:

Lokal nämnd Falkenberg tillsammans med Falkenbergs suicidpreventiva nätverk erbjuder den digitala föreläsningen "Våga fråga!" genom ideella organisationen Suicide Zero, vid ytterligare två tillfällen i vår.  Föreläsningen "Våga fråga!" genomförs digitalt och är framtagen i samråd med och granskad av ledande expertis inom suicidprevention. Den tar ungefär en timme och tar...

Årets Ung-Ullbagge till UF-företag på Munkagård

Publicerad:

Årets Ung-Ullbaggestipendium till företagsamma naturbrukselever tilldelas Halländska Rotfrukter UF som "med hållbarhetstänk nyttjat lång grön säsong för odling och skörd, därefter Corona-anpassad leverans hem till kunderna!" Vid Naturbruksskolornas förenings årsmöte 23 april tillkännagavs att årets Ung-Ullbaggestipendium tilldelas Halländska Rotfrukter UF från Munkagårdsgymnasiet. Bakom företaget står Oliver Johansson, Johan Svensson och...

Våra skolor

Lokala nämnders arbete med psykisk hälsa och tillit

Publicerad:

Lokala nämnder har under ett flertal år arbetat för att höja kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa, bland annat genom att föra dialog och lyssna till unga/unga vuxnas och verksamhetsföreträdares kunskaper och erfarenheter. Utifrån dessa samtal har kunskapsunderlag med utvecklingsförslag tagits fram i syfte att stärka psykisk hälsa, utveckla förebyggande...

Demokrati och politik Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Open call för verksamheter med bild- och formresidens

Publicerad:

Driver du ett bild- och formresidens i Sydsverige? Vill du samarbeta med utveckling och synliggörande av bild-och formresidens i Sydsverige? Nu kan du ansöka om att ingå i en arbetsgrupp som gemensamt ska producera och arrangera en digital seminarieserie om bild- och formresidens under 2021. Arbetsgruppen kommer att bestå av...

Kultur

Vaccinationsbokningen stänger tillfälligt

Publicerad:

All bokning av vaccination mot covid-19 stängs tillfälligt både i den digitala bokningen och på telefon. Detta gäller från och med midnatt natten till lördagen den 17 april. Det betyder också att den planerade starten för vaccinationsbokningen för personer födda 1960-1961 skjuts fram. Det är flera anledningar till att vaccinationsbokningen...

Hälsa och vård

Vaccintider styrs till Hallands invånare

Publicerad:

Med anledning av att 20–25% av alla vaccinationstider i Halland bokas av personer från andra län har Region Hallands hälso- och sjukvårdsutskott idag fattat beslut om att enbart erbjuda digital bokning för halländska invånare. Digital vaccinationsbokning kommer nu enbart att erbjudas halländska invånare. Förändringen är en konsekvens av den situation...

Hälsa och vård

Sång över hela landet på Världsröstdagen

Publicerad:

Var med och fira Världsröstdagen med sång över hela landet tillsammans med Rösträtt – Sång i förskolan! På fredag 16 april är det Världsröstdagen och det uppmärksammar vi med en manifestation ute på landets alla förskolor klockan 10.00 genom att sjunga Rösträttslåten! Manifestationen på Världsröstdagen är en del av Rösträtt...

Kultur

Sök Konst i Hallands vistelsestipendier

Publicerad:

Konst i Halland inbjuder bild- och formkonstnärer med anknytning till Halland att ansöka om vistelsestipendier i september; det ena till Århus och Viborg i Danmark, och det andra till den anrika Ricklundgården i Saxnäs. Genom båda stipendierna får du möjlighet att arbeta koncentrerat, låta dig inspireras och träffa människor i...

Kultur

Mentorprogram för en jämställd musikscen

Publicerad:

Systrarna är ett mentorprogram för unga kvinnliga musiker mellan 15 och 25 år som bor i Halland. Projektet startar i höst, men ansökan öppnar nu. Det främsta målet med Systrarna är att unga halländska tjejer ska uppmuntra varandra i sitt musikskapande. Systrarna har två mentorer som håller i verksamheten under...

Kultur

Halländska barn centrala i viktig forskning

Publicerad:

471 halländska barn är centrala i viktig forskning om hur bakterierna i tarmen utvecklas. Forskningen är ett samarbete mellan Hallands sjukhus och Göteborgs universitet. Nu publiceras resultaten i en internationell tidskrift. Josefine Roswall leder den halländska delen av forskningsprojektet där tarmbakteriernas utveckling hos 471 halländska barn har studerats. I Halland...

Hälsa och vård

Utrymning av vårdenhet i Falkenberg

Publicerad:

Under onsdagskvällen fattade Regiondirektör Jörgen Preuss beslut om att utrymma en vårdenhet i Falkenberg, med anledning av att man upptäckt sättningar i marken som äventyrar säkerheten inom området. Utrymningen är en försiktighetsåtgärd på grund av den rasrisk som föreligger i slänten mot Ätran. Byggnaden ligger på Urmakaregatan 2 och inrymmer...

Planerade operationer flyttas fram

Publicerad:

Den senaste tiden har antalet patienter som behöver intensivvård ökat i Halland. Det handlar både om patienter med covid-19 och patienter med andra sjukdomar och tillstånd. För att kunna öppna fler intensivvårdsplatser har Hallands sjukhus från denna vecka behövt stänga ett antal operationssalar, så att medarbetare inom operationsverksamheten istället kan...

Hälsa och vård

Region Halland slutar erbjuda bred antikroppstestning från 1 april

Publicerad:

Region Halland har tagit beslut att inte längre erbjuda bred antikroppstestning. Folkhälsomyndigheten har i en ny rekommendation konstaterat att antikroppstestning på individnivå endast har ett begränsat värde och därför ska det endast användas utifrån medicinska behov och för att kartlägga immunitet inom organiserade studier. Från 1 april får regionerna heller...

Hälsa och vård

Halländsk bokmässa arrangeras i Falkenberg

Publicerad:

Halländsk bokmässa arrangeras i år för första gången i Falkenberg. Bokmässan kommer till Argus, Falkenbergs bibliotek, lördagen den 27 november. Författare, förlag och litterära sällskap med anknytning till Halland kan nu anmäla sig för deltagande. När Halländsk bokmässa kommer till Falkenberg är det Falkenbergssonen Alex Bennheden, författare och mångsysslare, som...

Kultur

Vaccinationsbokningen öppnar för fler grupper

Publicerad:

Eftersom tillgången på vaccin nu är god kan vi öppna vaccinationsbokningen för fler grupper redan i denna vecka. Bokningen öppnar successivt för att det ska vara lättare att komma fram. Denna vecka öppnar bokningen för personer som är födda: 1942 eller tidigare kan boka från måndag 29 mars 1944 eller...

Hälsa och vård

Bli Varbergs kommunkoreograf för ett år

Publicerad:

Varbergs kommun och Region Halland utlyser KOKO kommunkoreograf 2022. Det är en möjlighet för en grupp danskonstnärer eller en enskild danskonstnär att få arbeta med danskonst i ett dansresidens, i en kommun, under ett helt år. KOKO kommunkoreograf är ett nationellt projekt med utvecklingsmedel från Kulturrådet. Vi söker danskompanier eller...

Kultur

Skrivyta Syd – nytt program för blivande författare

Publicerad:

En gemensam satsning mellan sydregionerna ska få ny litteratur att blomstra. Under ett år kommer sex författare att få en unik möjlighet att utveckla sitt konstnärliga skrivande genom att delta i en skräddarsydd utbildning. – Vi är glada över att kunna erbjuda nya litterära talanger en möjlighet att etableras som...

Kultur

Open call: Portfoliovisning för Statens konstråd

Publicerad:

Region Halland, föreningen Konstkonsulenterna i Sverige och Statens konstråd bjuder härmed in Hallands yrkesverksamma konstnärer till ett Open call. Statens konstråd har fått i uppdrag att öka statens förvärv av konst för 25 miljoner. En satsning på konstinköp genomförs med extra tillförda medel under 2021 i syfte att stötta det...

Kultur

Fortsatt paus av AstraZenecas covid-19-vaccin och ytterligare skärpt prioritering i fas 2

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten meddelade 18 mars att användningen av Astra Zenecas covid-19 vaccin fortsatt pausas i Sverige i väntan på fördjupad granskning av de rapporterade misstänkta biverkningarna och EMA:s utredning. All vaccination med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 i Halland är med anledning av detta pausad tills vidare. Region Halland tillsammans med...

Hälsa och vård Om Region Halland

Upptäck den spännande historien som finns runt hörnet

Publicerad:

Expedition kulturarv är en digital kulturmiljökarta som riktar sig till alla elever på grundskolorna i Halland. Lärare och pedagoger kan med hjälp av kartan ta med eleverna ut och upptäcka den lokala historien och fornlämningar som finns i närheten av skolan. Förhoppningen är att fler ska lära sig mer om...

Kultur

Vaccinet från Astra Zeneca pausas i Sverige

Publicerad:

Uppdaterat 19 mars: Användningen av Astra Zenecas vaccin är fortsatt pausat i väntan på ytterligare utredning och besked från Folkhälsomyndigheten om användningen ska återupptas och i så fall till vilka grupper. De som är inbokade på Astra Zenecas vaccin i vecka 12 blir kontaktade och avbokade och därefter ombokade på...

Hälsa och vård Om Region Halland

Kraftigt sänkta leveransprognoser

Publicerad:

Sveriges regioner fick sent på torsdagseftermiddagen (11/3) besked från Folkhälsomyndigheten om kraftigt sänkta leveransprognoser. För Hallands del innebär det en minskning med cirka 100 000 doser fram till och med juni. Cirka 40 000 av dessa doser skulle ha levererats under april månad.

Väldigt många har fått en vaccinationstid

Publicerad:

Idag öppnade Region Halland möjligheten för personer mellan 70-79 år att boka vaccinationstid. Nästan 14 700 personer hade vid 16-tiden bokat tid för vaccination mot covid-19. Drygt 12 000 av dem har bokat tid digitalt på 1177.se/Halland. Trycket var högt redan på morgonen när den digitala bokningsmöjligheten, nu med krav...

Hälsa och vård

Interna bokningslänkar kom på avvägar

Publicerad:

Under sen eftermiddag på onsdagen fick vi kännedom om att de digitala ingångar som personalen använder för att boka in vaccinationer mot covid-19 har kommit på avvägar och kunnat användas av invånare som därigenom kunnat boka tid utan e-legitimation innan den digitala bokningen öppnat. Dessa ingångar är nu stängda för...

Högt tryck på bokning av vaccinationstider

Publicerad:

Just nu är det ett väldigt högt tryck på den digitala bokningen. En kort stund under torsdagsförmiddagen låg bokningen nere på grund av belastningen. Bokningen fungerar nu, men kan vara instabil. När det gäller bokning via telefon så är det också väldigt högt tryck. Vi ber om tålamod och att...

Hälsa och vård

Halländsk deltagare utsedd till digitalt Tempo Meet-up

Publicerad:

Det blir Alex Bennheden som deltar från Halland i årets digitala upplaga av Tempo Meet-up för dokumentärfilmare, ett talangprogram som pågår under Tempo dokumentärfilmfestival i Stockholm. Syftet med Tempo Meet-up är att dokumentärfilmare i vardande från alla regioner i hela Sverige ska kunna träffas och utbyta erfarenheter, samt få stöd...

Kultur

Personer från 70 år ska kunna börja boka vaccinationstid

Publicerad:

Under nästa vecka ska det bli möjligt för personer som är 70 år och äldre att börja boka tid för vaccination mot covid-19. Det sammanfaller med att Region Halland förväntas öppna den digitala tidsbokningen igen. För att säkerställa att personer i rätt åldersgrupp bokar vaccinationstid införs nu BankID. Torsdagen den...

Hälsa och vård

Digitala föreläsningar Våga fråga! (om suicidprevention)

Publicerad:

Lokal nämnd Falkenberg tillsammans med Falkenbergs suicidpreventiva nätverk erbjuder den digitala föreläsningen "Våga fråga!" genom ideella organisationen Suicide Zero, vid fyra olika tillfällen i vår.  Föreläsningen "Våga fråga!" genomförs digitalt och är framtagen i samråd med och granskad av ledande expertis inom suicidprevention. Den tar ungefär en timme och tar...

Ambulanssjukvård Hälsa och vård Om Region Halland Vårdcentral

Rekommendation från Smittskydd Halland som gått ut till huvudmän för högstadie- och gymnasieskolor i Halland

Publicerad:

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Halland och vi ser nu ett oroväckande trendbrott som inger misstanke om att smittspridningen åter är på väg att öka. I kombination med de muterade virusstammar med högre smittsamhet som cirkulerar är detta mycket bekymmersamt. Med anledning av detta är Smittskydd Hallands bedömning...

Om Region Halland

Intensivt arbete med att boka om vaccinationstider

Publicerad:

I veckan stängde Region Halland den digitala möjligheten att boka tid för vaccination mot covid-19. Anledningen är att det är många personer som bokat vaccination för tidigt, innan det är deras tur i prioriteringsordningen. Nu arbetar Region Halland intensivt med att kontakta de invånare som bokat in sig för tidigt....

Jonas besöker vården utan att lämna sin grävlastare

Publicerad:

Den stora grävlastaren på en byggarbetsplats norr om Varberg tystnar. I förarhytten tar Jonas Löfskog på sig sina hörlurar och tar fram mobiltelefonen. Det är dags för ett uppföljningsbesök med hans diabetessjuksköterska på sjukhuset. – Jättesmidigt att kunna göra det här som ett videobesök. Det sparar en massa restid och...

Hälsa och vård

Hela Halland ska läsa boken I väntan på kometen

Publicerad:

Årets bok i Hela Halland läser är 2021 I väntan på kometen skriven av hallandsbördiga Ingrid Kampås. Det blir aktiviteter på biblioteken i Halland, med bokcirklar och författarbesök under mars och april. Idén är att många i hela Halland läser samma bok och möts kring läsupplevelsen på olika sätt. Fotograf...

Kultur

Region Halland ger arbetsstipendium till åtta konstnärer

Publicerad:

Utifrån 50 inkomna ansökningar har en jury utsedd av Kultur i Halland valt ut åtta stipendiater som tilldelas 50 000 kr vardera. Nu delar Region Halland ut 2021 års arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare. Åtta stipendiater har utsetts av en jury och de får 50 000 kr vardera för att...

Kultur

Berätta med XR och immersiva upplevelser – Ansök till Narrative VR Lab 3

Publicerad:

På vilket sätt kan nya medier såsom VR, AR eller andra immersiva upplevelser (XR – extended reality) förstärka människans omedelbara samtid? Nu startar tredje omgången av projektet Narrative VR Lab, välkommen med din ansökan senast den 21 februari. Narrative VR Lab är ett innovativt utvecklingsprojekt som drivs av Visual Arena,...

Kultur

Det tredje nationella krisstödet till kulturlivet

Publicerad:

Ansökan till Kulturrådets tredje krisstöd öppnar snart. Konstnärsnämnden har redan öppnat för ansökningar. Observera att stöden har kort ansökningsperiod. Kulturrådets uppdrag är att fördela ytterligare 550 miljoner i krisstöd till kulturen våren 2021. Det här blir det tredje krisstödet till kulturlivet. Ansökningsperioden kommer att vara relativt kort. Uppdraget att fördela...

Kultur

Halländskt yllebroderi lyser upp Österbro i Halmstad

Publicerad:

När de fyra broarna i Halmstad, genom Kulturstråk Nissan ljussätts, är temat halländska mönster från olika textila tekniker. Först ut är Österbro som är belyst med yllebroderi. På Österbro i Halmstad projiceras mönster från halländskt yllebroderi. Foto: Anders Andersson.   Förslaget till gestaltning för de fyra broarna i centrala Halmstad...

Kultur

Region Halland inleder vaccination av medarbetare

Publicerad:

Region Halland börjar i slutet av den här veckan att vaccinera medarbetargrupper i kritiska funktioner mot covid-19. Nu pågår ett intensivt förberedelsearbete för att vaccinera vårdnära medarbetare inom Region Halland. Redan nu i slutet av vecka 3 startar vaccinationen i mycket begränsad omfattning av medarbetargrupper i kritiska funktioner, detta sker...

Hälsa och vård Om Region Halland

Nu accelererar vaccinationen

Publicerad:

I Halland inleddes vaccineringen mot Covid-19 27/12 2020. Det innebär att arbetet nu pågår med att kunna erbjuda ett skydd mot svårt sjukdom och död i covid-19 för Hallands invånare. Region Halland har startat i liten skala enligt plan för att vaccinera i större omfattning från den 11/1. Sedan vi...

Hälsa och vård

Ansträngt läge i sjukvården kräver särskilda insatser

Publicerad:

Viktigare än någonsin att följa riktlinjer och rekommendationer Pandemiutvecklingen i Halland fortsätter åt fel håll och läget i vården är ansträngt. Utvecklingen förväntas fortsätta och för att hantera situationen befinner sig Hallands sjukhus nu formellt i stabsläge. De kommande dagarna och veckorna vidtas ett antal åtgärder. Dit hör att öppna...

Hälsa och vård Om Region Halland

Dokumentärfilmare sökes

Publicerad:

Vi söker dig, dokumentärfilmare i vardande, som vill träffa likasinnade och utveckla ditt eget projekt. Sök till Tempo Meet-up 2021! Tempo Meet-up är ett talangprogram som pågår under Tempo dokumentärfilmfestival 8-14 mars 2021 i Stockholm. Ifall situationen gör så att det inte går att delta på plats genomförs Tempo Meet-up...

Kultur

Regionalt kulturstöd till 31 projekt och sju författare

Publicerad:

Två gånger per år fördelar Region Halland stöd för genomförande av idéer som bidrar till förnyelse och innovation inom kulturområdet i Halland. Region Halland har i december beslutat om kulturstöd till 31 projekt och sju författare. Nedanstående 31 projekt har beviljats medfinansiering för att arbeta med kulturutveckling och film och...

Kultur

Hallands kulturstrategi lyfter fram kritikens betydelse

Publicerad:

Som första region i Sverige inför Halland konst- och kulturkritik som ett särskilt intresseområde. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs idag den 9 december av regionfullmäktige. Konst- och kulturkritik bidrar till att uppmärksamma och skapa förståelse för konst och verk i alla genrer. Kritiken bidrar också till konstformernas utveckling. Medielandskapet,...

Kultur Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Marie Högdin prisas för sitt arbete inom funktionshinderområdet

Publicerad:

Marie Högdin, ordförande för Iktyos-föreningen i Halland sedan 18 år, får Regionala funktionshinderrådets pris 2020. Iktyos är samlingsnamnet för en grupp hudsjukdomar som drabbar hela eller delar av kroppen. De flesta varianter är mycket svåra. Det föds 2–4 barn per år med svår iktyos. Det finns inget botemedel så behandlingen går...

Demokrati och politik Hälsa och vård Om Region Halland

Kritikern Björn Gunnarsson får kulturpriset 2020

Publicerad:

Ett kritiskt tänkande lönar sig. Region Hallands kulturpris 2020 går till litteratur- och teaterkritikern Björn Gunnarsson. Han har under lång tid lyft intresset för litteratur och teater i Halland och satt in det i ett större sammanhang.  Det gäller oavsett om det handlat om en föreställning på Dramaten, en riksteaterföreställning...

Kultur

Besked om vaccinationsdoser till Halland

Publicerad:

Region Halland har fått preliminärt besked om att det förväntas komma doser med vaccin mot covid-19 för motsvarande 65 000 individer till Halland, från tre olika tillverkare, under januari och februari. Tilldelningen i Sverige görs genom en regional fördelningsnyckel som baseras på andel av befolkningen som är 70 år och...

Hälsa och vård Om Region Halland

Utdelade expresstöd till kulturprojekt

Publicerad:

Följande projekt har tilldelats expresstöd under hösten. Expresstödet har utökats och kriterierna har breddats som en särskild insats som Region Halland gör för att mildra konsekvenserna av covid-19-pandemin. Kultursektorn har drabbats hårt av konsekvenserna från covid-19-pandemin. Region Halland vill underlätta för kulturskapare, arrangörer och kulturaktörer i Halland. Vi har i...

Kultur

Halländska kortfilmer vann priser i nationell tävling

Publicerad:

I lördags kväll gick den 25:e upplagan av Novemberfestivalen av stapeln i Trollhättan, denna gång i digital form. Novemberfestivalen brukar kallas SM i ung kortfilm och alla 19 filmregioner skickar sina regionala vinnare till denna tävling. Två filmer från Halland fanns med i startfältet och båda vann priser i sina...

Kultur

Fortsatt inställda arrangemang

Publicerad:

Kultur i Halland ställer in samtliga föreställningar och fysiska arrangemang året ut. Digitala arrangemang och möten genomförs i vissa fall som planerat. Beslutet gäller för institutionerna Musik Hallandia, Rum för Dans, Art Inside Out samt andra arrangemang med Kultur i Halland som huvudarrangör. Idag har länsstyrelsen i samråd med Smittskydd...

Kultur

Röntgen Halland anpassar verksamheten på grund av covid-19-smitta hos medarbetare

Publicerad:

Då några av medarbetarna på Röntgenmottagningen i Kungsbacka konstaterats smittade av covid-19 anpassas nu verksamheten. Mammografiscreeningen på Röntgenmottagningen i Kungsbacka är tillfälligt pausad resten av veckan. Mammografiscreeningen pausas tillfälligt under resten av veckan på Röntgenmottagningen i Kungsbacka. Anledningen är att personalstyrkan minskats då några medarbetare konstaterats smittade då de testat...

Skärpta råd gäller för Halland

Publicerad:

Från och med idag gäller skärpta råd för dig som bor i eller besöker Halland. Efter omfattande smittspridning i länet har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare och Länsstyrelsen Halland fattat beslut om att råden gäller från och med idag den 3 november fram till den 24 november.

Hälsa och vård Om Region Halland

Visa din vilja i donationsregistret

Publicerad:

Det allra viktigaste är att du gör din vilja känd! Anmäl dig i donationsregistret och berätta för dina närstående vad du vill ska hända med din kropp när du är död. Så kan de viktigaste budskapen för donationsveckan sammanfattas. Den pågår i hela Sverige mellan den 2 och 8 november.

Hälsa och vård

Hållbarhet på agendan när tillväxtutskottet träffade företagare som arbetar med cirkulär ekonomi

Publicerad:

Region Halland arbetar för att bidra till att det halländska samhället och näringslivet ska klara, och kunna dra nytta av, den gröna omställningen och skapa en grön tillväxt. Under onsdagen den 21 oktober träffade politikerna i Region Hallands tillväxtutskott tre företag i Varberg som arbetar med cirkulär ekonomi för att...

Demokrati och politik Utveckling och tillväxt

Lämna inte ut kontouppgifter på telefon

Publicerad:

Det förekommer just nu att invånare blir uppringda av någon som hävdar att smittspårning gjorts och att personen nu måste testa sig för covid-19. Man säger att det är sekretessbelagt vem som är smittad. Därefter säger personen att man ska skicka hem ett provtagningskit och att detta kostar 50 kr....

Hälsa och vård Om Region Halland

Ansök till Talangdagarna i Visby 2020

Publicerad:

Upplev Visby vintertid! Talangdagarna är en mötesplats för nya filmare från hela landet. De ligger vanligtvis på försommaren under Bergmanveckan på Fårö men i år har arrangörsgruppen fått tänka om och tänka nytt. Därför välkomnar de till en ny och annorlunda version av talangdagarna som nu ligger i december i...

Kultur

Temavecka med fokus på undersköterskeyrket

Publicerad:

På Hallands sjukhus arbetar omkring 900 undersköterskor och den här veckan kan du möta några av dem i Hallands sjukhus konto på Instagram. Under veckan kommer de till exempel att svara på frågor om hur det är att arbeta i just deras yrke och berätta om hur det är att...

Jobb och karriär

Fördelning av statligt krisstöd på 1,5 miljarder till kultursektorn

Publicerad:

Regeringen har fattat beslut om ett nytt krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som ska fördelas under hösten. Det är tre gånger mer än det förra krisstödet och regeringen och de fördelande myndigheterna är måna om att stödet ska nå ut till alla som är berättigade att söka, även till...

Kultur

Inga fler smittade på Ambulanssjukvården

Publicerad:

Ambulanssjukvården Hallands krisledningsgrupp följde upp covid-19-smittan i Falkenberg på torsdagen. Samtliga medarbetare på ambulansstationen som blev provtagna under förmiddagen har testat negativa. -Ambulanspersonalen arbetar enligt Vårdhygiens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer om basala hygienrutiner och social distansering. Invånarna i Region Halland kan känna sig trygga. De tas om hand på ett säkert sätt...

Hälsa och vård Om Region Halland

Våra skolor har fått nya webbplatser

Publicerad:

Region Hallands skolor Munkagårdsgymnasiet, Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskola har nu varsin webbplats där vi informerar om och marknadsför skolorna för blivande elever och deltagare. Förhoppningen med webbplatserna är att de ska bidra till att få nya deltagare och elever till skolorna, samt att det blir tydligare vad som utmärker...

Om Region Halland Våra skolor

Ambulanssjukvården Halland i förstärkningsläge

Publicerad:

Ambulanssjukvården Halland befinner sig för närvarande i förstärkningsläge på grund av konstaterad covid 19-smitta på ambulansstationen i Falkenberg. Ambulanssjukvårdens krisledningsgrupp har vidtagit åtgärder för att provta alla som har varit i kontakt med de insjuknade kollegorna. Ambulanssjukvården kommer att kontakta det fåtal patienter som har transporterats under den identifierade perioden....

Hälsa och vård Om Region Halland

Utdelning av fana till Region Hallands vårdpersonal

Publicerad:

Idag har talman Andreas Norlén tillsammans med landshövding Brittis Benzler delat ut en fana till Region Hallands personal. Fanan är ett symboliskt tack till alla som arbetat och arbetar med covid-19. Vid en ceremoni togs personalens fana emot av Thomas Jönsson, Regionfullmäktiges ordförande, Frank Zoerner, överläkare och medicinskt ledningsansvarig, operations-...

Demokrati och politik Hälsa och vård

Gravid eller nyligen fött barn? Gör din röst hörd!

Publicerad:

Du som är gravid eller nyligen fött barn har möjlighet att delta i Graviditetsenkäten. I den har du möjlighet att svara på frågor om hur du upplever vården och din egen hälsa under graviditet, efter förlossning och ett år efter förlossning. Varje graviditet och förlossning är unik, därför är det...

Hälsa och vård

Nu startar antikroppstestningen i Halland

Publicerad:

Från idag erbjuder Region Halland alla invånare från 18 år möjlighet att ta antikroppstest covid-19. Om provsvaret visar på antikroppar innebär det att personen haft covid-19 och har skydd mot att få det igen under 6 månader från det provet togs. Om man redan vet att man haft covid-19, efter...

Hälsa och vård Om Region Halland

Kvinnohälsovården kallar till cellprov på lördagar

Publicerad:

Nu genomförs cellprovtagning på helgtid under några veckor i Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. På det viset ska fler kvinnor få möjlighet att ta det prov som de kan ha fått avstå från under våren, då verksamheten stängde på grund av pågående pandemi. När provtagningen startade igen har färre...

Hälsa och vård

Halländsk bokmässa 2020 är inställd

Publicerad:

Halländsk bokmässa ställs in för första gången på sju år, på grund av de restriktioner som gäller under rådande pandemi. Halländsk bokmässa var planerad att gå av stapeln på Fyrens bibliotek i Kungsbacka den 21 november i år. Vi är glada att istället presentera var Halländsk bokmässa ska arrangeras år...

Kultur

Vinnare i PLAY kortfilmstävling

Publicerad:

Hallands filmfestival med Play kortfilmstävling är över! Tack till alla som deltog i årets festival både IRL och via vår livestream, och ett stort grattis till alla våra PLAY-vinnare! Hallands filmfestival ägde rum för första gången den 19–20 september i Figarosalen på Halmstads teater. Festivalen livesändes också båda dagarna på...

Kultur

Kritikstöd ska hjälpa författare att utvecklas

Publicerad:

Kultur i Halland har antagit två halländska författares verk till Kritikstöd. Författarna är Lotte Wieslander och Kaisa Johansson, båda från Halmstad. Kritikstödet syftar till hjälp för författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling och består i att man får sin senaste bok genomgången och diskuterad av två yrkeskritiker...

Kultur

Anders Åkvist blir ny chefsläkare

Publicerad:

Den 1 november börjar Anders Åkvist som regional chefläkare i Region Halland. Anders Åkvist arbetar idag som chefläkare för Närsjukvården Halland. Anders Åkvist har en bakgrund som specialistläkare i allmänmedicin och har förutom sin nuvarande roll på Närsjukvården varit medicinskt ledningsansvarig på Vårdcentralen Hertig Knut samt varit engagerad inom Hallands...

Hälsa och vård

Start av självprovtagning för barn 6-15 år

Publicerad:

Halland möter nu Folkhälsomyndighetens rekommendation att erbjuda provtagning av pågående covid-19-infektion även för barn med lindriga symtom från 6 år och uppåt. Starten är idag, torsdagen den 10 september. För barn och ungdomar, precis som för vuxna, är det självprovtagning covid-19 som erbjuds. Provtagningen genomförs av barnet med hjälp av...

Hälsa och vård Om Region Halland

Varning för bedrägeriförsök via telefon av falska läkare

Publicerad:

Bedragare kontaktar äldre patienter och utger sig för att vara läkare på en vårdcentral, som av någon anledning behöver få tillgång till patientens kontouppgifter. Ingen, vare sig läkare, sjuksköterskor eller andra personalkategorier inom vården begär någonsin ut sådana uppgifter per telefon. All betalning av vård sker vid vårdtillfället eller via faktura...

Hälsa och vård Om Region Halland Vårdcentral

Uppskattad AT-tjänstgöring på Hallands sjukhus

Publicerad:

Att göra sin AT-tjänstgöring på Hallands sjukhus är populärt. Det visar årets ranking gjord av Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF. Hallands sjukhus har båda sina utbudspunkter med på topp 10 – Halmstad placerar sig på plats 4 och Varberg på plats 8 av totalt 66 sjukhus. Att man är nöjd...

Jobb och karriär

Nu startar Doc Out West

Publicerad:

Två filmare från Halland, Jonathan Lomar och Jenny Larsson, har valts ut för medverkan i Doc Out West, ett utvecklingsprogram för dokumentärfilmare. Programmets första träff börjar torsdag den 3 september i Göteborg och Klara Grunning är samtalsledare. Programmet består av nätverksträffar med fokus på utveckling av det egna dokumentärfilmsprojektet och...

Kultur

Utredning om skolbibliotek i Halland

Publicerad:

Det dataunderlag som samlats in från skolbibliotekarier och rektorer runt om i Halland visar att det finns en stor variation mellan skolbiblioteken i regionen. I sin rapport diskuterar författaren Flakrim Osmani tänkbara orsaker till detta utifrån det insamlade underlaget samt den forskning som finns inom området. Utredningen avser att bidra...

Kultur Utveckling och tillväxt

Maria blir ny smittskyddsläkare i Halland

Publicerad:

Den 1 september får Halland en ny smittskyddsläkare, hon heter Maria Ryberg-Mo och tar över efter Maria Löfgren som jobbat som smittskyddsläkare under coronapandemin. Det är en intensiv tid för smittskyddenheter i hela landet och så även i Halland.  – Det känns jättebra, spännande och utmanande! Det är en helt...

Hälsa och vård Om Region Halland

Ansök till Uppsala Kortfilmspitch och Uppsala Talangdagar

Publicerad:

Under Uppsala Kortfilmfestival 19-25 oktober arrangeras Uppsala Talangdagar och Uppsala Kortfilmspitch. Ansökan är öppen till den 11 september och du söker separat till de två evenemangen. Du som bor i Halland och blir antagen kan få ersättning för resan från Kultur i Halland. Uppsala Kortfilmspitch Uppsala Kortfilmspitch är Sveriges enda...

Kultur

Antalet antikroppstest i Halland utökas något

Publicerad:

Från och med 27 augusti kommer det vara möjligt för personal som arbetar med äldre och andra riskgrupper inom kommunal vård och omsorg att testa sig för antikroppar. Antikroppstester används för att påvisa om någon har antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. I den kommunala vård och omsorgen arbetar cirka...

Hälsa och vård

Upptäck Plönningeskogen i sommar!

Publicerad:

Visste du att stora delar av Plönningemarkens skog är tillgänglig för vandring, cykling och härliga naturupplevelser? Några tips på vad du kan göra: Lär dig mer om den halländska skogen! Gå den uppsatta rundan och se om du har rätt om vår fina halländska skog Besök utsiktshuset vid Mannarps våtmarker....

Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Energieffektiva företag har bättre konkurrenskraft 

Publicerad:

Hur har det gått med  Region Hallands energikartläggningscheckar? Det visar en utredning som högskolan gjort till tillväxtutskottet. Utredningen visar att företag som genomfört kartläggningar och energieffektiviseringsåtgärder utvecklas bättre än Hallands näringsliv i övrigt. Detta gäller såväl förädlingsvärde, omsättning som produktivitet. Vid en djupanalys av 15 företag framkom att utsläppen av klimatpåverkande...

Utveckling och tillväxt

Digitala besök av halländska författare på biblioteken

Publicerad:

Kultur i Halland har i samarbete med folkbiblioteken i Halland spelat in ett antal samtal med halländska författare. Filmerna kommer att visas på bibliotekens digitala plattformar samt på skärmar i det fysiska biblioteksrummet. Under den pågående pandemin har många aktiviteter på folkbiblioteken ställts om alternativt flyttas fram i tid, därför...

Kultur

Fördubblad provtagning i Halland – men inte utan problem

Publicerad:

Cirka 3000 personer har sedan starten 17 juni bokat en tid via 1177.se och genomfört självprovtagning i Halland. Av dem har två tredjedelar fått provsvar att de har eller inte har covid-19. Drygt 13 procent av de som har fått ett provsvar har haft covid-19 (cirka 250 personer). Den första tiden...

Hälsa och vård

Självprovtagning covid-19, provsvar är försenade

Publicerad:

Den 17 juni infördes självprovtagning covid-19 i Halland. Invånaren bokar via 1177.se och kör sedan till en av de 12 provtagningsplatserna i Halland. Provtagningen genomför sedan invånaren själv på plats. Provsvar ska efter cirka två dygn komma in via 1177.se. Men många provsvar har varit försenade och tagit väsentligt längre...

Hälsa och vård

Avtal tecknat för Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS 

Publicerad:

Nu är det klart att Region Halland tillsammans med Sussa samverkans övriga tre optionsregioner tecknat avtal med Cambio om nytt vårdinformationsstöd. Det innebär att samtliga nio regioner inom Sussa samverkan nu har avtal med Cambio. Den nya lösningen innebär ett förbättrat stöd för hälso- och sjukvården, ökad patientsäkerhet och moderna verktyg med möjlighet till...

Hälsa och vård

Beslut om egenavgift för antikroppstest

Publicerad:

Det pågår arbete inom Region Halland för att kunna erbjuda möjlighet till antikroppstestning, så kallad serologisk test, till invånare i Halland. Testet visar om man haft covid-19. Den 17 juni fattade Regionfullmäktige beslut om att dessa tester kommer att kosta 200:- i så kallad egenavgift. Orsaken till avgiften är att antikroppstesterna...

Hälsa och vård

Den halländska vården hamnar i toppskiktet i SKR:s öppna jämförelser

Publicerad:

Den finns en god tillgänglighet till vård i Halland och förtroendet för hälso- och sjukvården är fortsatt högt. Det visar SKR:s Hälso- och sjukvårdsrapport öppna jämförelser som beskriver läget i hälso- och sjukvården i landet. Hälso- och sjukvårdsrapporten – Öppna jämförelser är en årligen återkommande rapport som beskriver läget och...

Hälsa och vård

Fler ska cykla i Halland

Publicerad:

Vi vill få fler att cykla i Halland! Cykeln är ett hållbart transportmedel som främjar hallänningarnas hälsa och som ger låg miljö- och klimatpåverkan. I juni 2020 antogs en ny regional cykelplan för Halland. Den regionala cykelplanen vägleder arbetet för att nå det övergripande cykelmålet med ökad andel cykelresor i...

Utveckling och tillväxt

Regionen informerade om sommaren i vården

Publicerad:

På fredagen höll regionen presskonferens om läget inför sommaren. Hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström, smittskyddsläkare Maria Löfgren samt sjukhuschef Carolina Samuelsson beskrev läget i Halland kopplat till covid-19 samt om arbetet med den utökade provtagning som drar igång i midsommarveckan.. Powerpoint-bilderna från presskonferensen kan du se här!

Hälsa och vård

De ska arbeta med långfilm i Halland

Publicerad:

Två filmare ska i höst vistas ett par veckor i Halland för att arbeta tillsammans med en kommande långfilm i Filmresidens Halland, som är ett residensprogram för filmkonstnärlig utveckling. Mika Gustafson och Alexander Öhrstrand har valts ut till residenset ifrån 43 ansökningar från hela Sverige.

Kultur

Maria Ryberg Mo blir ny smittskyddsläkare

Publicerad:

Den 1 september tillträder Maria Ryberg Mo tjänsten som Region Hallands nya smittskyddsläkare. Maria Löfgren, som varit smittskyddsläkare, återgår till att vara biträdande smittskyddsläkare. Maria Ryberg Mo är specialistläkare och överläkare inom infektionssjukdomar och arbetar idag på infektionskliniken i Region Halland, där hon varit sedan 2005. - Jag ser fram...

Hälsa och vård Om Region Halland

Projekt för att kompetensstärka permitterad, varslad och anställd personal inom utsatta branscher i Halland

Publicerad:

Högskolan i Halmstad tillsammans med Region Halland, de halländska kommunerna och TEK Kompetens, har fått drygt 15 miljoner kronor beviljade av Europeiska Socialfonden för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för varslad, permitterad eller anställd personal i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Projektet ”Kompa Halland” ska pågå från juni 2020 till augusti 2022....

Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Regionalt krispaket till kultursektorn

Publicerad:

Kultursektorn i Halland har drabbats hårt av konsekvenserna från covid-19-pandemin. Kultur i Halland har analyserat situationen och tagit fram ett krispaket med insatser utifrån tillgängliga resurser. Kulturlivet samlar vanligtvis stora grupper som kommer till konserter, utställningar, gallerier, mässor, workshopar, m.m. När publik och deltagare inte kan komma förlorar de som...

Kultur Utveckling och tillväxt

Region Halland ger kulturstöd till 23 projekt

Publicerad:

Nedanstående 23 projekt har beviljats medfinansiering för att arbeta med kulturutveckling och med film och rörlig bild i Halland. Totalt har 2 275 500 kr fördelats. Besluten fattades den 13 maj 2020. Region Halland har prioriterat de här projekten utifrån 53 inkomna ansökningar. Två gånger per år fördelar Region Halland...

Kultur

Nationellt stödpaket till kulturen

Publicerad:

Det är nu klart hur det nationella stödpaketet till kulturområdet ska fördelas. Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond ansvarar för att fördela 500 miljoner till kulturaktörer som förlorar intäkter till följd av situationen med det nya coronaviruset. Besök respektive organisations webbplats för information. Observera att det är kort ansökningstid för...

Kultur

Projekt som fått Expresstöd

Publicerad:

Nitton kulturprojekt har hittills i år beviljats expresstöd. Stödet syftar till att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer av kulturhändelser i Halland. Expresstöd kan sökas löpande och det högsta belopp som kan beviljas är 25000 kr.  Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av vad de sökta pengarna ska användas till. Hallands kulturplan...

Kultur

Inblick på en intermediär vårdavdelning

Publicerad:

På Hallands sjukhus Halmstad och Varberg finns intermediära vårdavdelningar (IMA) där patienter med covid-19 som har behov av extra andningshjälp vårdas. Helena Wallin arbetar som sjuksköterska på IMA vid Hallands sjukhus Halmstad och berättar om deras arbete.

Hälsa och vård

Öppen remiss för Hallands nya kulturplan

Publicerad:

Förslaget till det som ska bli Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är på öppen remiss. Alla är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen genom att skicka ett yttrande till Region Halland. Region Halland har arbetat tillsammans med de halländska kommunerna och i samråd med kulturskapare och...

Kultur Utveckling och tillväxt

Inblick på en epidemiavdelning

Publicerad:

På Hallands sjukhus i Halmstad och Varberg finns nu flera epidemiavdelningar där patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 vårdas. På avdelning 3C i Varberg, där i vanliga fall ortopedisk vård bedrivs, har omställningen gått snabbt.

Hälsa och vård

Den internationella vävmässan i Halmstad flyttas till 2021

Publicerad:

Efter noga övervägande har Svenska Vävrådet tillsammans med sina samarbetspartners Kultur i Halland – Slöjd/Region Halland, Destination Halmstad, Halmstad Arena och PR & Media beslutat att flytta fram Vävmässan på grund av Coronaviruset. VÄV2020, som skulle ha arrangerats i september i år i Halmstad flyttas nu fram till den 23–25...

Kultur

Utökat Expresstöd och andra åtgärder

Publicerad:

Vi vill underlätta för kulturskapare, arrangörer och kulturaktörer i den situation som råder med anledning av det nya coronaviruset. Bland annat utökar vi möjligheten att söka Expresstöd. Tillsammans med våra samarbetspartner strävar vi efter att kulturskapare ska få betalt även för inställda arrangemang. Vi följer kontinuerligt situationen och konsekvenserna för...

Kultur

Fem kulturskapare tilldelas arbetsstipendium

Publicerad:

Utifrån 46 inkomna ansökningar har en jury utsedd av Kultur i Halland valt ut fem stipendiater som tilldelas 40 000 kr vardera. Nu delar Region Halland ut 2020 års arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare. Fem konstnärer har utsetts av en jury och får 40 000 kr vardera för att kunna...

Kultur

Ändringar i besöksrestriktioner för vissa av kvinnoklinikens verksamheter

Publicerad:

För att minska risken för spridning av coronavirus (covid-19) och för att skydda dem som söker vård inom kvinnoklinikens verksamheter så har Hallands sjukhus beslutat att justera reglerna för besök. Mottagningar Vid besök till graviditets- och ultraljudsmottagningar, auroramottagningar samt BB-mottagningar på Hallands sjukhus är det endast den gravida kvinnan som...

Hälsa och vård

Region Hallands skolverksamhet sker på distans från 18 mars

Publicerad:

Region Halland följer regeringens rekommendationer och därför bedrivs skolundervisning på distans från och med onsdag den 18 mars. Det gäller Munkagårdsgymnasiet, Löftadalens folkhögskola och Katrinebergs folkhögskola. Distansundervisningen pågår till att börja med fram till påsklovet. Skolans personal är tillsvidare kvar på skolan och arbetar därifrån. Vi har också beslutat att ställa...

Om Region Halland Våra skolor

Kulturverksamheten påverkas av coronaviruset

Publicerad:

Region Hallands kulturverksamhet påverkas av situationen med coronaviruset. Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Hallands riktlinjer. Vi följer utvecklingen och uppdaterar löpande vad som gäller för våra planerade arrangemang. Situationen kan förändras och arrangemang och aktiviteter kan komma att ställas in, flyttas fram i tid eller arrangeras på alternativa...

Kultur

Vårdcentralen Halland söker pensionerade sjuksköterskor för corona-rådgivning

Publicerad:

Vårdcentralen Halland öppnar på måndag en extra telefonrådgivning för corona-frågor från invånarna i Halland. För att bemanna rådgivningen behövs förstärkning. Därför efterlyser Vårdcentralen Halland pensionerade sjuksköterskor eller distriktssköterskor som vill vara med och jobba extra. Önskvärt är kunskap i journalsystemet Vas och telefonsystemet TeleQ.   Vid intresse, vänligen kontakta Madelaine...

Vårdcentral

Öppet hus på Löftadalens folkhögskola 25 april!

Publicerad:

Möt våra lärare och deltagare på årets Öppet hus den 25 april! Våra utbildningar håller öppet sina undervisningslokaler, verkstäder och ateljéer för dig som är intresserad av att studera till hösten eller för dig som kanske bara är nyfiken. Under veckan finns det också möjlighet att prova på de olika...

Våra skolor

Ett bekräftat fall i Halland av coronavirus

Publicerad:

Ett fall av det nya coronaviruset har bekräftats i Halland. Det handlar om en person som har varit i Italien. Under helgen togs prov på en person i Halland som hade milda sjukdomssymtom efter resa till norra Italien. Provsvaret som kom under söndagen visade att patienten har coronavirusinfektion. - Det...

Hälsa och vård

Erbjudande om att göra praktik på Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor

Publicerad:

Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under höstterminen 2020 praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter som en integrerad del av studieprogrammet. En praktikplats på Brysselkontoret innebär att du deltar i kontorets dagliga verksamhet med arbetsuppgifter som omvärldsbevakning, rapport/analys och kontakter med EU:s institutioner. Vi söker dig som trivs i...

Demokrati och politik Jobb och karriär Utveckling och tillväxt

Information om nya coronaviruset

Publicerad:

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Region Halland följer händelseutvecklingen aktivt och har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer. Har du allmänna frågor Om du har allmänna frågor om coronaviruset, hur myndigheterna hanterar situationen eller om du känner oro, ring 113 13. Om du har symtom...

Hälsa och vård

Kritik som samhällsfunktion diskuteras i Halmstad

Publicerad:

Hur vidmakthåller vi det fördjupade och kritiska samtalet? Vilka former finns för kritik idag, vilka sätt ser vi i framtiden? Hur lyfter vi kritiken som den viktiga samhällsfunktion det är och när ska vi börja erkänna att det är ett eget konstområde både nationellt och regionalt? Samtalet rör sig kring...

Kultur

Byggstarten för nya Onsalavägen skjuts upp

Publicerad:

Trafikverket har överklagat domen från Mark- och miljödomstolen avseende skyddsåtgärder för de skyddade arter som lever i området där vägen planeras att byggas. Det medför att byggstarten för nya Onsalavägen skjuts fram ett år. Mark- och miljödomstolen har underkänt de skyddsåtgärder som Trafikverket föreslagit för ett antal arter. Eftersom Trafikverket...

Demokrati och politik Utveckling och tillväxt

Ny skrift om biblioteksrum

Publicerad:

Hur skapar man ett ändamålsenligt biblioteksrum? Hur upplevs rummet av nya besökare? Biblioteksrummet – Egna erfarenheter och andras tankar är en skrift av Eiler Jansson, utvecklare bibliotek på Kultur i Halland. Författaren har själv arbetat på olika typer av bibliotek och han har tillsammans med konstnären Agneta Göthesson utformat en...

Kultur

INSTÄLLT! Gå på mindfulness-kurs på Vårdcentralen Vallås

Publicerad:

Måndagen den 3 februari startar vårens första mindfulness-kurs med Vårdcentralen Vallås.  Tid: måndagar kl 13:00-13:45 fram till v 22. Plats: Gymnastiksalen i Vallås Du kan komma en eller flera gånger då det är öppna grupper. Det behövs ingen föranmälan för att deltaga. Kom i god tid för registrering i kassan. Kostnad...

Vårdcentral

Jobbar du med hållbar affärsutveckling?

Publicerad:

Region Halland utlyser sex miljoner kronor per år i tre år för att få kompletterande utbud av aktörer som jobbar men hållbar affärsutveckling. Idag finns det ett antal organisationer i Halland som fokuserar på detta ur olika perspektiv. Är du en aktör inom hållbar affärsutveckling och vill ansöka om pengar?...

Utveckling och tillväxt

Kultur i Halland – Film utlyser tre filmresidens

Publicerad:

Tre filmare erbjuds en plats och ett sammanhang för att fördjupa sitt arbete och filmprojekt vid tre olika tillfällen. Residensen genomförs av Kultur i Halland – Film i samarbete med Katrinebergs folkhögskola, Falkenbergs kommun, Salzburgs stad och International Youth Media Summit, med stöd av Kulturrådet. Filmarna får resa, boende, måltider...

Kultur

Fyra titlar får stöd till litteratur

Publicerad:

Förlag kan söka litteraturstöd från Region Halland för titlar ur senaste årets utgivning. En referensgrupp bedömer ansökningarna och de titlar som får stöd är av god kvalitet, både tekniskt och redaktionellt, samt har ett värde för Halland. Fyra titlar får litteraturstöd för 2019. Syftet med stödet är att professionella författare...

Kultur

Nya coronaviruset

Publicerad:

Smittskydd Halland följer händelseutvecklingen när det gäller det nya coronaviruset som har upptäckts i Kina. Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg, men i och med det omfattande resandet i världen går det inte att utesluta att enstaka fall kan komma...

Hälsa och vård

Region Halland får höjt statsbidrag till kultur

Publicerad:

Region Hallands satsningar på bland annat strategisk utveckling inom scenkonst samt bild-och formkonst uppmärksammas av Kulturrådet som ökar verksamhetsbidraget med 500 000 kr.   I fredags beslutade kulturrådets styrelse om årets bidrag till kultur i hela landet. Omkring 1,3 miljarder kronor går till 20 regioner via kultursamverkansmodellen. Samtliga regioner ökar...

Kultur

Southern Sweden Film Commission expanderar

Publicerad:

För att öka produktionen av film och rörlig bild i Sydsverige och Halland har vi anslutit oss till ett samarbete kring filmkommissionsverksamhet med de sydsvenska regionerna. Southern Sweden Film Commission, Film i Skånes avdelning för kommissionsarbete, har fått ett utökat uppdrag att locka internationella inspelningar till hela södra Sverige. Film...

Kultur Utveckling och tillväxt

Hela Halland läser Sörjen som blev

Publicerad:

Till årets bok i Hela Halland läser har vi valt boken Sörjen som blev av Anna Takanen. Var med i Hallands största bokcirkel som arrangeras för sjunde gången i vår! Hela Halland läser innebär att det blir många olika aktiviteter på bibliotek i Halland, framförallt flera bokcirklar och författarbesök. Idén...

Kultur

Filmer antagna för premiär på Göteborgs Filmfestival

Publicerad:

För dig som vill se film med koppling till Halland och våra halländska filmutbildningar, visas (minst) två kortfilmer att hålla ögonen på under Göteborg Film Festival 2020. Regissören Antonio Ikovic (regissör) och Stina Eriksson (producent) har premiär med sin kortfilm Tatin Sin på Göteborg Filmfestival 2020. Antonio är från Halmstad,...

Kultur

Vill du veta mer om långvarig smärta?

Publicerad:

Välkommen på föreläsning om långvarig smärta och smärtrehabilitering. Överläkare Anders Källgård, kurator Susanne Botsjö och sjukgymnast Karin Edler på Smärtrehabiliteringen Hallands sjukhus berättar om folksjukdomen och vad man kan göra åt den. När och var? 12 februari klockan 18.00-19.30 Fullriggaren, Hallands sjukhus Halmstad Föreläsningen är kostnadsfri och ingen anmälan krävs....

Hälsa och vård

Unik regional satsning på litteraturkritik

Publicerad:

I en tid där kulturbevakningen minskar utanför storstäderna och allt färre arenor finns för att mötas i ett grundat samtal om konstnärliga verk i offentligheten har Region Halland för andra året i rad genomfört en satsning på kritiken. I ”Konstsamtal” möts två yrkesverksamma kritiker tillsammans med en moderator och diskuterar...

Kultur

Halland bland Guldbaggenominerade filmer

Publicerad:

Nu är nomineringarna för 2019 års Guldbaggen klara. Flera filmer med halländsk anknytning utmärker sig i den svenska filmskörden. Filmerna Josefin & Florin och Fraemling är båda nominerade i kategorin för bästa dokumentärfilm. Båda filmerna har erhållit filmstöd av Kultur i Halland – Film. Josefin & Florin Josefin & Florin...

Kultur

Ny ryggmottagning för akuta besvär i Kungsbacka

Publicerad:

Plötsligt ont i rygg eller nacke? Hjälpen finns nära. Vårdcentralen Kungsbacka öppnar nu ryggmottagning för dig som fått akuta rygg- eller nackbesvär. Våra sjukgymnaster erbjuder bedömning och en individuell behandlingsplan. Vårt mål är att ge dig en tid inom 2 dagar och det kostar 100 kronor per behandlingstillfälle. Ditt aktiva...

Vårdcentral

Varbergstunneln – bra för både människan och miljön

Publicerad:

På torsdagen startade arbetet officiellt med tågtunneln och dubbelspår i Varberg med glöggmingel i centrum. En smygpremiär utan blågula band och förgyllda spadar. Arbetet är också i gång sedan länge vid stationen, vilket ingen som passerat centrala Varberg kunnat missa. En historisk dag för varbergarna – men vad betyder för...

Utveckling och tillväxt

Kungsbacka satsar på barns språk genom hembesök

Publicerad:

Kungsbacka kommun deltar i den regionala satsningen Språkstart Halland. Genom hembesök från biblioteken ska familjer få tips och information om barns språkutveckling. Christina Söderstedt, bibliotekarie, ska dela ut språkpaket hemma hos barnfamiljer i Kungsbacka.   Språkstart Halland görs av Region Halland i samarbete med kommunerna och riktar sig till små...

Kultur Utveckling och tillväxt

Regionfullmäktige har tagit beslut om framtidens vårdinformationsstöd

Publicerad:

Slutgiltigt beslut om det nya vårdinformationsstödet togs idag vid Regionfullmäktiges möte. Region Halland ska samarbeta med övriga regioner inom Sussa samverkan när det gäller det nya vårdinformationsstödet, som bland annat ska ersätta journalsystemet VAS. Regionfullmäktige valde att följa den rekommendation som presenterades inför Regionstyrelsens möte i mitten av november. Region...

Hälsa och vård

Karin Nilsson är årets medarbetare

Publicerad:

Problemlösning. Det är drivkraften för IT-medicinsk sekreteraren Karin Nilsson. Inga frågetecken är för små eller för stora för att hon ska ta sig an dem med liv och lust. I dagarna har hon officiellt blivit Digital samordnare – och årets medarbetare i Region Halland 2019.

Utveckling och tillväxt

Dokumentärfilmare sökes

Publicerad:

Vi söker dig, dokumentärfilmare i vardande, som vill träffa likasinnade och utveckla ditt eget projekt. Sök till Tempo Meet-up! Tempo Meet-up är ett talangprogram som pågår under Tempo dokumentärfilmfestival 2-8 mars 2020 i Stockholm. Kultur i Halland - film erbjuder en filmare medverkan i Tempo Meet-up Kultur i Halland -...

Kultur

Region Halland ger kulturstöd till 21 projekt

Publicerad:

Nedanstående 21 projekt har beviljats medfinansiering för att arbeta med kulturutveckling och med film och rörlig bild i Halland. Totalt har 1 975 000 kr fördelats. Besluten fattades den 6 december 2019. Region Halland har prioriterat de här projekten utifrån 53 inkomna ansökningar. Två gånger per år fördelar Region Halland...

Kultur Utveckling och tillväxt

Författare får stöd i form av kritik

Publicerad:

Konstsamtal – två kritiker om ett verk – är samtal inför publik, där två yrkesverksamma kritiker pratar om en utvald bok tillsammans med moderator. En diktsamling diskuteras i Kungsbacka den 27 november och en självbiografisk bok är samtalsämne i Varberg den 28 november. Konstsamtal är Kultur i Hallands kritikstöd för...

Kultur

Stort engagemang för framtidens kollektivtrafik

Publicerad:

Många hallänningar engagerade sig i framtidens kollektivtrafik i Halland under sommaren. Resultatet blir en viktig del i det nya trafikförsörjningsprogrammet som Region Halland håller på att ta fram. Under några månader i somras fanns en digital enkät tillgänglig för alla i länet att svara på. Över 1200 personer svarade på...

Utveckling och tillväxt

Halländska elever ska testa och utveckla nya digitala läromedel

Publicerad:

Vad funkar och vad funkar inte när digital teknik används av lärare och elever i våra skolor? Det ska testas i ett nationellt projekt där Halmstad, Falkenberg, högskolan och regionen deltar. Målet för det tvååriga projektet är att genomföra 150 tester av ett trettiotal produkter i förskolor, grundskolor, gymnasier, vuxenutbildning,...

Utveckling och tillväxt

Ökat intresse för solel i Halland

Publicerad:

Intresset för att få information, tips och rådgivning om solel har ökat i länet, det märker kommunala energi- och klimatrådgivare. Sedan våren 2018 har Hallands rådgivare jobbat i ett nationellt projekt om solel. – Det är väldigt roligt att se det stora genomslag satsningen har haft här i Halland. Vi...

Utveckling och tillväxt

Region Halland väljer väg för framtidens vårdinformationsstöd

Publicerad:

Region Halland bör göra gemensam sak med de andra regionerna i Sussa samverkan när det gäller införandet av framtidens vårdinformationsstöd. Det är den rekommendation som de förtroendevalda får efter en omfattande analys. Slutgiltigt beslut tar regionfullmäktige i december. För att möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet och...

Hälsa och vård Om Region Halland

Nu skapas en ny kulturplan för Halland

Publicerad:

Arbetet med att skapa Hallands kulturplan 2021–2024 har inletts. Region Halland arbetar i samverkan med kommunerna, föreningsliv, konstnärer, kulturskapare och arrangörer för att ta fram Hallands nya kulturplan. Kulturskapare samtalar vid Kultur o.s.v. våren 2019. Foto: Magnus Andersson   Intressen och förutsättningar skiljer sig åt bland hallänningarna men alla har...

Kultur Utveckling och tillväxt

Sjuksköterskor utför implantation av hjärtmonitorer!

Publicerad:

På hjärtmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg är det sedan början av 2019 sjuksköterskor som utför implantation av hjärtmonitorer (ILR). De är bland de första sjuksköterskorna i Sverige att utföra den här typen av ingrepp. Tidigare har enbart läkare utfört detta , vilket fortfarande är fallet i nästan alla regioner.

Hälsa och vård

Vårdcentralen Hertig Knut öppnar ny direktmottagning

Publicerad:

Vårdcentralen Hertig Knut på Köpmansgatan i centrala Halmstad erbjuder snabb hjälp för enklare skador och åkommor utan tidsbokning. Varje vardag, både förmiddag och eftermiddag är direktmottagningen öppen. Här får du hjälp med vanliga åkommor som hosta, hudutslag, värk, urinvägsbesvär eller öron- och ögonbesvär.

Vårdcentral

Hjärtintensivavdelningen (HIA) på Hallands sjukhus Halmstad har flyttat till avdelning 41

Publicerad:

Hjärtintensivavdelningen (HIA) är nu placerad i nyrenoverade och fräscha lokaler på avdelning 41. Vårdsalarna är modernare och bättre anpassade till att bedriva dagens utvecklade hjärtintensivvård. Arbetet med renoveringen har haft stort patientfokus för att förbättra patientens väg inom hjärtsjukvården och minska risken för vårdrelaterade infektioner.

Hälsa och vård

Ett hållbart samhälle – vad behöver vi göra?

Publicerad:

När årets upplaga av Strategiskt forum - Hur går det för Halland!? gick av stapeln var intresset stort och samlade drygt 240 utvecklingsintresserade från regionen, kommunerna, näringslivet och ideell sektor. Dagen tema var ett hållbart samhälle men med särskilt fokus på samhällsutmaningarna psykisk hälsa och hållbar omställning. En kraftsamling för psykisk...

Utveckling och tillväxt

Halmstad är värdstad för nationell kulturkonferens

Publicerad:

I år är Halmstads kommun och Region Halland värdar för Sveriges kommuner och landstings (SKL) nationella kulturkonferens. Den äger rum 16-17 oktober på Kulturhuset Najaden. Konferensen riktar sig till ledande politiker och tjänstemän från kommuner, regioner, stat samt representanter för kulturskapare och civilsamhälle. Temat för konferensen är ”På plats” och...

Kultur

Nu erbjuder Vårdcentralen Halland KBT på nätet

Publicerad:

KBT på nätet behandlar ångest eller stress på tid och plats som passar dig. KBT, som är en förkortning av kognitiv beteendeterapi, hjälper dig att göra viktiga förändringar för att må bättre. Nu kan du få den behandlingen via internet. Under behandlingen, som sträcker sig mellan 8-10 veckor, arbetar du...

Vårdcentral

Återinvigning av Hallands Konstmuseum

Publicerad:

På Tollsgatan i Halmstad har om- och tillbyggnadsarbetet av Hallands Konstmuseum avslutats. Det ursprungliga huset är renoverat, och en ny utbyggnad har tagit form med huvudentrén vänd mot staden, Nissan och Norre Katts park. I slutet av juli påbörjades inflyttningen, och den 26 oktober är det dags för återinvigning. Hallands...

Kultur

Skogen som klimathjälte?

Publicerad:

Välkommen till en dag om Hallands skogar ur ett klimat- och näringslivsperspektiv, den 21 november på Varbergs Stadshotell. Under en förmiddag kommer vi att få höra om skogens positiva roll i klimatomställningen, men också vilka risker som finns för skogen i ett förändrat klimat. Dagen vänder sig till dig som...

Utveckling och tillväxt

Dags att söka regionalt kulturstöd

Publicerad:

Nu är det dags att söka regionalt kulturstöd för litteratur, för film och rörlig bild samt för projekt inom kulturutveckling. Ansökningsperioden öppnar 1 oktober och sista ansökningsdag är 1 november. Kontakta gärna en utvecklare för att diskutera ditt projekt innan du lämnar in din ansökan. Utvecklingsstödet ska möjliggöra genomförande av...

Kultur Utveckling och tillväxt

Bäst i test – regionhalland.se

Publicerad:

Regionens nya webbplats är bäst av Sveriges alla regioner och kommuner – enligt Webperf som automatiskt scannar av svenska webbplatser i jakten på den perfekta sajten. Regionens webb får högsta snittbetyg (4.1 av 5) och full pott i kategorierna tillgänglighet och användbarhet. – Användarna är det viktigaste för oss när vi...

Om Region Halland

Föreläsning om barn och föräldraskap

Publicerad:

Vårdcentralen Halland bjuder in till föreläsningar om barn och föräldraskap. Sophie Storm-Lund, psykolog på Vårdcentralen Halland, diskuterar föräldrarollen och om att ha realistiska krav på sig själv som förälder. Om hur man skapar en god relation till sitt barn och om gränssättning och konflikthantering. Föreläsningarna riktar sig främst till föräldrar...

Hälsa och vård Vårdcentral

Om ett år öppnar Vävmässan på Halmstad Arena

Publicerad:

Med ett år kvar till Vävmässan presenterar nu Svenska Vävrådet ett smakprov av programmet. Besökarna på Vävmässan kan ta del av programpunkter såväl i Halmstad som runt om i regionen. Vävmässan äger rum 24-26 september 2020 och är den största i sitt slag i världen. Under de tre mässdagarna beräknas...

Kultur Utveckling och tillväxt

Vinnare i kortfilmsfestivalen PLAY och Noomaraton

Publicerad:

Nu är PLAY kortfilmsfestival till ända och i år sattes det rekord i anmälda filmer. Totalt 30 filmer av filmskapare i alla åldrar deltog och jurybedömdes. Under festivalen utsågs även vinnarna i årets Noomaraton, tävlingen där man gör film på tid. Den årliga kortfilmsfestivalen PLAY är ett forum för filmare...

Kultur

Hur går det för Halland?

Publicerad:

Den 25 oktober arrangerar Region Halland den årliga konferensen Hur går det för Halland? – strategiskt forum 2019. Boka in dagen redan nu! ​Halland  står  inför  flera  samhällsutmaningar som är såväl globala som lokala. Under dagen kommer vi  att  lägga  särskilt  fokus  på  de  samhällsutmaningar  som  handlar  om  psykisk hälsa...

Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Reservkraft åter i normal drift på Hallands sjukhus Varberg

Publicerad:

Reparation av reservkraftsystem på Hallands sjukhus Varberg blev klar torsdag eftermiddagen (5/9). Systemet är nu åter i normal drift och startar vid eventuellt strömbortfall av yttre elnät för att försörja sjukhuset med nödvändig el. Uppdatering publicerad 2019-09-06 Tidigare nyhet 2019-09-04 – Reservkraft ur funktion Hallands sjukhus Varberg I samband med...

Hälsa och vård

Nu lanserar vi Musik Hallandia

Publicerad:

Region Hallands väletablerade musikinstitution byter namn och kostym och lanseras nu under det nya varumärket Musik Hallandia. Musik Hallandia ska erbjuda de halländska musikarrangörerna hjälp och stöd samt skapa unika musikupplevelser för publiken. Musik Hallandia är en musikplattform helägd av Region Halland med målet att vara hela Hallands grund för...

Kultur Om Region Halland Utveckling och tillväxt

En hyllning till kammarmusikens ikoner

Publicerad:

Den 15–18 augusti hålls Change Music Festival i Kungsbacka, Tjolöholm och Varberg. Årets tema är ”Ikoner” och i programmet ingår förutom kammarmusik både jazz, folkmusik, dans och konst. Festivalen bjuder på musik från 1500-talet och ända fram till idag. Från Johann Sebastian Bach till Britta Byström och däremellan blir det...

Kultur

Missbruk och beroende

Publicerad:

I avsnitt fyra av Hallands sjukhus sommarpodd pratar vi om missbruk och beroende. Kan du bli beroende av vad som helst och hur vet du om du är beroende? Avsnittet gästas av Maria Stening, sjuksköterska på avdelning 24, Hallands sjukhus Varberg. I Sverige lider runt en halv miljon människor av...

Hälsa och vård

En sommar utan benbrott?

Publicerad:

I avsnitt tre av Hallands sjukhus sommarpodd pratar vi bland annat om hur du minskar risken för benbrott. Avsnittet gästas av Niyaz Hareni, ST-läkare vid Ortopedikliniken på Hallands sjukhus Varberg. De flesta känner nog till att vinterhalvåret för med sig en stor ökning av fallolyckor bland äldre, ofta med svåra benbrott...

Hälsa och vård

Varför börjar vissa barn prata tidigare än andra?

Publicerad:

Det får du veta mer om i avsnitt två av Hallands sjukhus sommarpodd. Avsnittet handlar om språkutveckling hos barn och gästas av Catarina Sjöberg, logoped vid Hallands sjukhus Halmstad. - I genomsnitt lär sig barn 3000 nya ord varje skolår upp till femte klass, så det är lätt att tro...

Hälsa och vård

Unik satsning för minskad energianvändning i halländska företag

Publicerad:

I Halland kan små och medelstora företag söka stöd till energikartläggningar, vilket kan ge stora vinster. De nationella medel som tidigare utgått från Energimyndigheten drogs in i april, men Regionstyrelsens Tillväxtutskott i Halland tog nyligen ett beslut som gör länet unikt; halländska företag erbjuds fortsatt ekonomiskt stöd till energikartläggningar. -...

Utveckling och tillväxt

Filmskapare utvecklar sina projekt i Doc Out West

Publicerad:

Nu är det klart vilka halländska filmare som har antagits till årets Doc Out West. Björn Dahlman och Johanna Andersson, båda från Halmstad, får genom Doc Out West stöd i att vidareutveckla sina filmprojekt. Doc Out West är ett utvecklingsprogram som vänder sig till dokumentärfilmare i regionerna Halland, Värmland och...

Kultur

Premiär – Hallands sjukhus sommarpodd

Publicerad:

Idag är det premiär för det första avsnittet av årets upplaga av Hallands sjukhus sommarpodd. Avsnittet ”Ätstörningar – vad är det egentligen?” gästas av Ilias Papoulias, överläkare vid Ätstörningsmottagningen i Varberg. Han berättar bland annat om vad en ätstörning är, vilka tecken man kan vara observant på och hur man...

Hälsa och vård

Ansök till talangdagar och kortfilmspitch i Uppsala

Publicerad:

Nu har du som är filmare möjlighet att ansöka till två utvecklingsprogram under Uppsala Internationella Kortfilmfestival i oktober. Om du bor i Halland och blir antagen till något av programmen kan du få stöd för resa och boende. Uppsala Internationella Kortfilmfestival arrangeras 21-27 oktober 2019. Sista ansökningsdag för utvecklingsprogrammen är...

Kultur

Årets viktigaste fullmäktigebeslut klubbat

Publicerad:

Nästan 10,5 miljarder kronor fördelades och de politiska målen pekades ut när regionfullmäktige på onsdagen tog beslut om Region Hallands mål och budget för 2020-2022. Budgeten innehåller en skattehöjning på 58 öre – en nödvändig förstärkning till en redan effektiv hälso- och sjukvård enligt den halländska alliansen, vars förslag vann...

Demokrati och politik Om Region Halland

Påverka framtidens kollektivtrafik

Publicerad:

Region Halland arbetar med ett nytt trafikförsörjningsprogram för Halland. Det beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken under perioden 2020-2024 och med utblick mot 2040-2050. Resor till och från arbete och studier är i fokus.

Utveckling och tillväxt

Nu öppnar anmälan till Halländsk bokmässa

Publicerad:

Författare, förlag och litterära sällskap kan anmäla sig till Halländsk bokmässa. Lördagen den 23 november äger Hallands alldeles egna bokmässa rum för sjätte året i rad, denna gång i Varberg. Sista anmälningsdag för medverkande utställare är 15 augusti. Därefter sker ett urval och ansökande meddelas om möjlighet till medverkan. På...

Kultur

Framgångsrik prickmottagning på Vårdcentralen Särö

Publicerad:

Fem upptäckta fall av malignt melanom. Det blev resultatet av Vårdcentralen Särös tillfälliga prickmottagning i slutet av april. Under tre dagar avsattes tid där två läkare enbart tog emot patienter med misstänkta hudförändringar. Insatsen i kombination med bland annat en Facebook-kampanj ledde till tidig upptäckt av hudcancer i fem fall....

Vårdcentral

Konstinstallationer längs Kattegattleden

Publicerad:

(X)sites Kattegattleden 2019 är en utställning med platsspecifik konst utefter Kattegattleden. För tredje året i rad har konstnyfikna cyklister, turister och lokalbor en fantastisk möjlighet att ta del av unik konst som förstärker upplevelsen av landskapet utmed cykelleden. Det tillfälliga platsspecifika konstverket "Fern Flower" av Kamila Szjenoch i Slottsparken, Halmstad. (X)sites,...

Kultur

Region Halland får kritik i JO-beslut

Publicerad:

Justitieombudsmannen riktar kritik mot Region Halland för utlämnandet av data som gjordes till Brigham and Women’s Physicians Organization i april 2016. Datan lämnades ut för att testa hur den bäst kunde sorteras och struktureras innan Region Hallands eget datavarulager byggdes upp. Alla uppgifter förstördes sedan, men JO anser att uppgifterna...

Demokrati och politik Hälsa och vård

Sydsvenska regioner samarbetar för att nå nationella bredbandsmål

Publicerad:

Fem sydsvenska regioner har tecknat ett samverkansavtal med IP Only. Avtalet behövs för att kunna uppnå de nationella bredbandsmålen, skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och ge förutsättningar för alla 2,4 miljoner invånare i regionerna att få en jämlik samhällsservice. Osäkerheten på bredbandsmarknaden har ökat det senaste året. Tillväxttakten för...

Utveckling och tillväxt

Nationaldagsfirande Löftadalen 2019

Publicerad:

Vi firar nationaldagen med picknickfestival 6 juni kl 14-16. Välkommen till gräsmattan mot havet, eller A-salen vid dåligt väder. Sång av Frillekören och Nicklas Andersson Malmer (deltagare på Singer/Songwriterlinjen åk 2). Tal av Christian Johansson. Åsa Kustpromenad håller poängpromenad. Allsång. Ölmevalla hembygdsgille har kaffeservering.

Våra skolor

Konstigheter, utställning på Fyren i Kungsbacka

Publicerad:

Utexaminerande deltagare från Keramik- och Konstlinjen på Löftadalens Folkhögskola visar gemensamt upp verk från det gångna skolåret. Vernissage 28 maj kl 18-20 på Bibliotek Fyren i Kungsbacka. Utställningen pågår fram till 14 juni enligt Fyrens öppettider. Välkommen!

Våra skolor

Munkagårdsgymnasiet har blivit certifierad FN-skola

Publicerad:

Som det första naturbruksgymnasiet i Sverige har Munkagårdsgymnasiet blivit certifierad FN-skola. Att vara FN-skola betyder att man bryr sig mycket om hållbar utveckling med allt vad det innebär. Att visa omsorg om vår planet och att engagera sig för internationella frågor och mänskliga rättigheter, såväl här hemma som i resten...

Våra skolor

Vårutställning 20-23 maj kl 9.00-15.00

Publicerad:

Måndag till torsdag vecka 21 (20-23 maj) mellan 9.00-15.00 håller våra konst- och keramikdeltagare utställning i A-salen på Löftadalens folkhögskola (Folkhögskolevägen 19 i Åsa). Kom och se ett urval av alla de fantastiska verk deltagarna skapat under året! Varmt välkommen!    

Våra skolor

Alfabetiseringskurs för nyanlända startar i augusti

Publicerad:

Katrinebergs folkhögskola planerar att med start den 26 augusti 2019 ge kursen Alfabetisering inom ramen för Etableringskurs på folkhögskola. Kursen riktar sig till vuxna med kort eller ingen skolbakgrund. Kurslängden är sex månader, men med möjlighet till fortsättning. Studierna bedrivs på heltid, dvs. fyra timmar schemalagd tid och fyra timmar självstudier...

Våra skolor

Region Halland stödjer 19 kulturprojekt

Publicerad:

Två gånger per år fördelar Region Halland stöd till konstnärer och kulturskapare för att de ska kunna genomföra idéer som bidrar till förnyelse och innovation inom kulturområdet i Halland. Region Halland har i maj beviljat stöd till 19 projekt för arbete med kulturutveckling. De projekt som medfinansieras kommer att skapa och...

Kultur

Skattehöjning i den halländska alliansens förslag till budget

Publicerad:

Halland växer och andelen äldre blir allt fler. Det leder till ett stort vårdbehov där kostnaderna för läkemedel ökar kraftigt samtidigt som hälso- och sjukvården behöver utvecklas och ställas om för att möta framtida behov. Den styrande majoriteten föreslår därför en skattehöjning med 58 öre. – Vi konstaterar att pengarna...

Demokrati och politik

Författare kan söka kritikstöd

Publicerad:

Nu öppnar anmälan för ansökan om kritikstöd. För andra året i rad kan författare verksamma i Halland ansöka om att få en genomgång av professionella kritiker av ett redan utgivet verk. Sista ansökningsdag är 12 augusti. Kritikstödet är tänkt som hjälp till författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling och...

Kultur

Förnya dina recept i god tid innan sommaren

Publicerad:

Nu uppmanas alla som har recept på medicin, preventivmedel eller hjälpmedel, som går ut under sommaren, att förnya sina recept. Detta för att inte riskera att stå utan medicin under de hektiska sommarmånaderna. Under semestertider är bemanningen inom vården lägre och ordinarie personal har periodvis ledigt. Det betyder att det...

Hälsa och vård Vårdcentral

Filmare kan ansöka till Talangdagarna på Fårö

Publicerad:

Talangdagarna på Fårö är en mötesplats för nya filmare från hela landet. Förutom att få ta del av fem skräddarsydda dagar med gäster, filmvisningar, nya bekantskaper och utflykter i Fårölandskapen får de delta i och uppleva Bergmanveckan. Bild av Thomas Fröhling, bilden är beskuren.   Filmarna erbjuds boende på Sudersands...

Kultur

Halländsk forskning om smärta ger eko i världen

Publicerad:

 - läkare från Vårdcentralen Bäckagård delar ny kunskap till drabbade patienter   Vid långvarig smärta riskerar nervsystemet att bli överkänsligt vilket kan skapa smärttillstånd som flyttar sig runt i kroppen utan uppenbar förklaring. Detta är kunskap som kan öka förståelsen för patienter med till synes oförklarlig smärta. - Var tredje...

Vårdcentral

Kolla, nu kan du boka direkt!

Publicerad:

Är du nyinflyttad i Kungsbacka eller bara dags att kolla upp dina tänder? Nu ges du som ny kund möjlighet att boka din tandläkartid själv hos oss på Kolla Folktandvård. Kolla Folktandvård är först ut att erbjuda möjligheten att boka tid direkt för undersökning via 1177.se. Du som befintlig kund blir som...

Folktandvård

Föreläsning om smärta

Publicerad:

Har du långvarig smärta i muskler, leder och skelett - eller träffar du personer som har det? Nu erbjuder vi på Vårdcentralen Bäckagård en gratis föreläsning med tema smärta.

Vårdcentral

Prickmottagning på Vårdcentralen Särö

Publicerad:

Har du ett födelsemärke eller en hudfläck som ändrat färg eller form? Inför sommaren vill vi på Vårdcentralen Särö att du tar en extra titt på dina eventuella hudförändringar. Just nu har vi extratider avsatta för att hjälpa dig med kontroll hos oss. Boka tid på 1177.se eller ring oss...

Vårdcentral

Antalet trycksår i vården minskar

Publicerad:

Andelen patienter med trycksår i Region Halland har sedan förra året nästan halverats, det visar den årliga nationella trycksårsmätningen. Region Halland tillhör de tre regioner som har lägst förekomst av trycksår.

Hälsa och vård

Träning med barnvagn i Tvååker

Publicerad:

I maj startar vi vårens barnvagnsträningar. Promenad med vagn i tempoväxlingar är perfekt konditions- och fettförbränningsträning. De flesta barn tycker dessutom om att åka i barnvagn och kan titta på spännande saker samtidigt eller sova. Vi träffas varje onsdag med start den 8 maj fram till 29 maj klockan 10.30-11.30....

Vårdcentral

Ny version av regionhalland.se

Publicerad:

Känner du inte igen dig? Det har ibland varit svårt att se skogen för alla träd. Eller hitta rätt fakta på grund av mängden information. Efter att regionhalland.se uppdaterats har vi en ny, modernare och lättare version av webbplatsen. Utseendet har förändrats och strukturen justerats i syfte att göra det lättare för...

Om Region Halland

Utbilda dig i underbar miljö

Publicerad:

Region Hallands två folkhögskolor, Katrineberg i Vessigebro och Löftadalen i Åsa, har förutom allmänna kurser, ett stort utbud av estetiska utbildningar: Bild och konst, dans, film, keramik, musikal, musikproduktion, singer/songwriter och skådespeleri.

Våra skolor

Ung-Ullbaggestipendiet gick till elever vid Munkagårdsgymnasiet

Publicerad:

Elin Bengtsson och Amanda Eliasson från Munkagårdsgymnasiet tog hem första pris i årets Ung-Ullbagge vid Naturbruksskolornas rikskonferens i Gävle i april. Elin och Amanda har under läsåret 2018/2019 drivit UF-företaget ”Nötdjurens UF”. Företaget erbjuder avlastning för djurbönder genom avbytartjänst och tog hem första priset i Ung-Ullbagge med motiveringen: ”Med såväl djurens,...

Våra skolor

Allt fler nöjda med Folktandvården

Publicerad:

Svenskarna är fortsatt fantastiskt nöjda med sina tandläkare visar Svenskt Kvalitetsindex nya mätning av tandvården i Sverige. Tack vare att Folktandvården förbättrat sig och upplevs som mer förtroendeingivande och kvalitetsmedveten, medan den privata tandvården backar, minskar gapet mellan privat och offentlig tandvård i årets mätning. Av de branscher Svenskt Kvalitetsindex...

Folktandvård

Hela Halland läser Sara Beischers bok

Publicerad:

Årets bok i Hela Halland läser är: Mamma är bara lite trött av Sara Beischer! Var med i Hallands största bokcirkel som arrangeras för sjätte gången i höst. Det blir en mängd aktiviteter på biblioteken i Halland, med bokcirklar och författarbesök. Idén är att många i hela Halland läser samma...

Kultur

Artrosskola i Tvååker

Publicerad:

Har du ledvärk i fingrar, knän eller höfter? Häng med i vår Artrosskola på Vårdcentralen Tvååker i Varberg. Vi träffas vid tre tillfällen och här får du råd och tips om hur du kan må bättre. Kursen består av tre tillfällen med olika innehåll på varje träff och går följande...

Vårdcentral

Häng med Folke Kanin och få glada tänder

Publicerad:

Du som förälder kan göra mycket för ditt barns munhälsa. Det är inga svåra saker, mer små tumregler och rutiner, som blir självklara om du börjar med dem när barnet är litet. Hur sköter du ditt barns första tänder på bästa sätt? De flesta barn får sina första tänder när...

Folktandvård

Vi vill veta vad du tycker!

Publicerad:

Under april och maj 2019 genomför folktandvårdsklinikerna i Halland en kundenkät för att ta reda på vad ni som kunder tycker om oss. Vi arbetar hela tiden med att bli bättre och era åsikter är viktiga! Resultatet för mätningarna 2018 och 2017 hittar du här. Årets resultat kommer att publiceras till sommaren...

Folktandvård

Spetsteknik för svaga hjärtan på Hallands sjukhus Varberg

Publicerad:

Fingerfärdighet, hög kompetens, en vilja att utveckla och ett bra arbete i teamet. Det är förklaringen till att Hallands sjukhus Varberg blev näst först i Sverige med en helt ny behandling för personer med svår hjärtsjukdom. Det handlar om His bundle pacing – ett nytt sätt att ansluta pacemakern till...

Hälsa och vård

Halland – snabbast fiberutbyggnad i Sverige 2018

Publicerad:

Halland är det län där bredbandsutbyggnaden går snabbast. Nu har 79 procent av de halländska hushållen en fast fiberanslutning och fibernätet är utbyggt i nästan hela Halland. Allt fler hallänningar kan utnyttja digitala samhällstjänster. Post- och Telestyrelsens Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 presenterades under torsdagen. Den visar att 77 procent av...

Demokrati och politik Utveckling och tillväxt

Föreläsning om smärta på Vårdcentralen Ullared

Publicerad:

Den 9 april kl. 18 bjuder Vårdcentralen Ullared in till Hälsokväll med föreläsning om smärta SMÄRTA – vad är det och vad kan vi göra? Anders Källgård, överläkare smärtrehabiliteringen från Hallands sjukhus i Varberg pratar smärta och vad man kan göra för att må bättre. Fler aktiviteter: Rose-Marie Bengtsson bjuder...

Vårdcentral

Mindfulness på Vårdcentralen Nyhem

Publicerad:

Välkommen till vår Mindfulness-grupp på Vårdcentralen Nyhem i Halmstad. Vi träffas varje fredag klockan 13.00. Ingen förbokning behövs. Vi fyller på tills det blir för trångt i rummet. Mindfulness kan hjälpa dig som känner stress, ångest eller nedstämdhet. Det kostar 100 kronor per gång och frikort gäller. Varmt välkommen! Vårdcentralen...

Vårdcentral

Nu förändras vårdutbudet i Knäred

Publicerad:

Den 1 maj 2019 kommer vårdutbudet i Knäred att förändras. Detta beror på att Helsa vårdcentral Knäred kommer att upphöra som vårdcentral. Verksamheten kommer därefter istället att drivas vidare som filial till Helsa vårdcentral Glänninge. Helsa i Knäred kommer att erbjuda planerad läkarmottagning två dagar i veckan samt BVC, distriktssköterskemottagning,...

Hälsa och vård

Beviljade stöd till litteratur

Publicerad:

Stöd kan sökas för utgivning av kvalitetslitteratur som har ett värde för Halland. Syftet med stödet är att  professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet. Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och...

Kultur

Sömnverkstad en föreläsning om bättre sömn

Publicerad:

Tisdagen den 26 mars kl. 15.00-16.30 är det sömnverkstad på Vårdcentralen Slöinge Över en fika kommer vi att informera om de verktyg som behövs för: • Den normala sömnen • Förväntningar på sömn • Allmänna råd och sömnhygien • Läkemedelsbehandling vid sömnproblem Ann Gustafsson och Hanna Bengtsson-Klippel föreläser och ger...

Vårdcentral

Kultur i Hallands första nyhetsbrev

Publicerad:

Kultur i Halland har fått önskemål om en samlad och lättillgänglig information och vi vill nu genom ett nyhetsbrev berätta om vad som händer och beslutas på regional nivå. Nyhetsbrevet ges ut åtta gånger per år och vi kommer att informera dels om aktuella beslut i driftnämnden Kultur och skola,...

Kultur

Halländsk kulturtolksdoula till FN:s kvinnokonferens i New York

Publicerad:

På lördag åker kulturtolksdoulan Mavis Neo Bengtsson och barnmorskan Jennie Dalsmark till FN:s kvinnokonferens för att presentera det halländska projektet Doula & kulturtolk där utlandsfödda kvinnor får stöd under och efter sin graviditet. Kulturtolksdoulorna finns till för att överbrygga skillnader i språk och kultur och samtidigt förbättra det medicinska utfallet...

Hälsa och vård Kultur

Möt Kirgizistans konst och världsarv

Publicerad:

Specialutställningen "Kirgizistan – konst och världsarv" är en resa från Sverige till Kirgizistan där konstnären Kerstin Paradis Gustafssons textilkonst och två stora kirgiziska jurtor med inredning och färgstarka textilier, tillsammans med berättelser om örnjakt, hästar och det vackra bergiga landskapet binder samman de två länderna. I Hallands kulturhistoriska museums nya...

Kultur

Hallänningarna mår bra och har stort förtroende för vården

Publicerad:

I dag presenteras resultatet av Hälso- och sjukvårdsbarometern som visar hur invånarna uppfattar hälso- och sjukvården. Resultatet pekar på att hallänningarna i hög utsträckning anser att de har tillgång till den vård de behöver och att förtroendet för vården är fortsatt högt. Det man är mindre nöjd med är väntetiderna....

Hälsa och vård

Halland fortsätter att växa i snabb takt

Publicerad:

Förra året ökade antalet invånare i länet med 4 527 personer, vilket är något mer än föregående år. Procentuellt innebär det att Halland hade den tredje största folkökningen i landet 2018, efter Stockholms län och Uppsala län. Hallands befolkning uppgick till 329 352 invånare den 31 december 2018. Under året blev...

Utveckling och tillväxt

Smittspårning pågår efter konstaterat mässlingsfall

Publicerad:

En turist som i förra veckan, den 13–15 februari, besökte Vallåsens Värdshus och skidanläggning på Hallandsås har senare visat sig ha mässling. Arbete pågår med att söka efter personer som vistats på anläggningen de aktuella dagarna. – Vi har redan kontrollerat personalen på anläggningen och kan konstatera att de inte...

Hälsa och vård

Praktikplats i Bryssel

Publicerad:

I höst har du som är student, eller just har avslutat dina studier, chans att göra praktik i Bryssel, i hjärtat av EU. Inom EU fattas många beslut som påverkar utvecklingen i Småland, Blekinge och Halland. Kontoret Småland Blekinge Halland South Sweden är regionens förlängda arm i Bryssel. Under höstterminen 2019...

Utveckling och tillväxt

En ny mötesplats för kulturskapare

Publicerad:

Kultur o.s.v. är en ny mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Vid det första tillfället fokuserar vi på finansiering av konstnärligt och kulturskapande arbete i Halland. Planering av programmet görs av samrådet...

Kultur

Halland berörs inte av säkerhetsluckan på 1177 Vårdguiden på telefon

Publicerad:

1177 Vårdguiden på telefon svarar på hälso- och vårdfrågor från allmänheten. Samtalen till 1177 Vårdguiden på telefon spelas in för att ha möjlighet att gå tillbaka och kvalitetssäkra samtalen. Varje region ansvarar själv för driften av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. Företaget Inera ansvarar bland annat för samordning av telefoni-...

Hälsa och vård

Välkommen till Europaforum - om Framtidens Europa

Publicerad:

Den 16 maj arrangeras årets Europaforum. Här samlas politiker, tjänstepersoner, studenter och representanter från näringslivet för att diskutera det europeiska samarbetet och för att dela erfarenheter, utbyta kunskaper och knyta kontakter. Temat för årets konferens är Framtidens Europa. Europaforum arrangeras inom ramen för Småland, Blekinge och Hallands gemensamma Brysselarbete. I...

Utveckling och tillväxt

Fyra konstnärer från Halland tilldelas arbetsstipendium

Publicerad:

Fyra konstnärer som är bosatta och verksamma i Halland har tilldelats Region Hallands arbetsstipendium 2019. De får 50 000 kr vardera för att under en tid kunna koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiaterna är: Krystallia Sakellariou, konstnär och författare från Varberg, Anna Öst, dokumentärfilmare från Vessigebro, Katarina...

Kultur

Tillsammans mot ”Halland – bästa livsplatsen 2035”

Publicerad:

Under två dagar har halländska företagare, politiker och tjänstemän pratat om hur vi tillsammans gör Halland till den bästa livsplatsen. Arbetet med att ta fram en ny plan för utvecklingen av Halland har startat. Framöver väntar många spännande samtal om framtidens Halland. ”Halland bästa livsplatsen" är ett strategidokument som beskriver...

Utveckling och tillväxt

Region Halland satsar på dietistverksamheten

Publicerad:

Fler dietister inom både närsjukvården och den specialiserade vården ska ge ett ökat fokus på nutritionsfrågor i Halland. En kartläggning visar att förstärkningar behövs för att kunna bedriva en god nutritionsvård och därför anställs nu flera dietister. – Det känns mycket glädjande att vi nu gör en satsning på dietistverksamheten....

Hälsa och vård

Samtal om Hallands framtid

Publicerad:

Vi behöver hjälpas åt med att förstå vad Halland – bästa livsplatsen 2035 innebär. Under våren 2019 startar en serie samtalstillfällen i olika former och i olika sammanhang. Vi välkomnar till samtal om Hallands framtid, som ska hjälpa oss ta fram den regionala utvecklingsstrategi som blir vår gemensamma färdriktning. De...

Utveckling och tillväxt

Jörgen Preuss blir regiondirektör i Halland

Publicerad:

På tisdagen beslutade regionstyrelsens arbetsutskott att tillsätta Jörgen Preuss som regiondirektör. Han har varit tillförordnad på tjänsten i drygt ett år och tillträder med omedelbar verkan. Han älskar segling, musik och rörelse. Efter 27 år i Region Halland brinner Jörgen Preuss fortfarande för Hallands utveckling och kan nu plocka bort...

Om Region Halland

Gravida och nyblivna mammor ska bli mer delaktiga i vården

Publicerad:

Alla som föder barn i Sverige får möjlighet att vara med och utveckla vården genom att besvara en ny webbaserad patientenkät. I Sverige föds fler än 110 000 barn varje år. Förlossningsvården och mödrahälsovården har goda medicinska resultat i Sverige men de gravidas och nyblivna mammornas delaktighet behövs för att...

Hälsa och vård

Välkommen på Hälsokväll i Åsa

Publicerad:

Den 7 februari bjuder vi in till hälsokväll på Vårdcentralen Åsa. Vi pratar om hur fysisk aktivitet kan förbättra psykisk ohälsa. Vi fokuserar också på TBE och fästingburna sjukdomar. Du får även möjlighet att vaccinera dig på plats. PROGRAM 17:15-17:45 Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa - Ann Roos Heilala, leg...

Vårdcentral

Regionens förlängda arm i Bryssel besökte Halland

Publicerad:

I måndags besökte medarbetare från Brysselkontoret Halmstad för att diskutera frågor som är extra viktiga för Halland ur ett europeiskt perspektiv. Inom EU tas många beslut som påverkar utvecklingen i Halland. Brysselkontoret är Hallands förlängda arm inom EU. – Det arbete som representanterna på Brysselkontoret gör tillsammans med oss är viktigt...

Utveckling och tillväxt

Ökad effektivitet när sjuksköterskor tog över

Publicerad:

Kortare väntetider, ökad tillgänglighet och bättre kontinuitet för patienterna. Det blev resultatet när sjuksköterska med cystoskopiutbildning tog över den första undersökningen vid misstänkt blåscancer. Tidigare var det ofta stafettläkare som ansvarade för undersökningarna och då fick patienten ofta träffa en annan läkare vid eventuell fortsatt utredning och behandling. Det nya...

Hälsa och vård

Ljumskbråckskirurgin i Halland är kvalitetssäkrad

Publicerad:

Risken för återfall av ljumskbråck efter operation i Halland har minskat rejält de senaste tio åren och ligger nu klart lägre än snittet i Sverige. Ljumskbråck är en av de vanligaste orsakerna till kirurgi. Kvaliteten mäts, bland annat, i antaletåterfall av ljumskbråck efter kirurgi. För tio år sedan opererades ljumskbråck på...

Hälsa och vård

Patienterna nöjda med att komma till operation direkt

Publicerad:

Tiden från att patienten läggs in till operation har förkortats avsevärt när ett nytt arbetssätt har införts på operationsavdelningarna på Hallands sjukhus. Resultatet har blivit nöjdare patienter samtidigt som resurser frigjorts till annan verksamhet. Tidigare har alla patienterna lagts in på vårdavdelning dagen före en större operation. Det ansågs vara bäst...

Hälsa och vård

Flera fall av vinterkräksjuka på Hallands sjukhus Varberg

Publicerad:

Under nyårshelgen har flera patienter och medarbetare på några av medicinavdelningarna i Varberg smittats av calicivirus (vinterkräksjuka). Arbete pågår med att begränsa spridningen och minska smittorisken. - Vinterkräksjuka i sig är inte en speciellt allvarlig sjukdom om du i övrigt är frisk, men om våra patienter som redan har nedsatt...

Hälsa och vård

Patientavgifter 2019

Publicerad:

Från och med 1 januari 2019 gäller nya patientavgifter i Region Halland. Flera avgifter är fortfarande samma som tidigare men några har höjts och andra har tillkommit. Vården i Halland bekostas främst av skattemedel, men en liten del betalar patienterna via avgifter när man nyttjar vården. Maxbeloppet är 1150 kronor...

Hälsa och vård

Nu släpps fler doser influensavaccin till Halland

Publicerad:

Ett par dagar innan jul kom beskedet att fler doser av  influensavaccinet Vaxigrip tetra är på väg till Halland. Beskedt innebär att vårdcentralerna i Halland kan beställa mer vaccin och fortsätta att vaccinera patienter mot influensa. Vaccinet finns nu tillgängligt att beställa, men kommer inte att levereras till vårdcentralerna förrän tidigast...

Hälsa och vård

Nya villkor för resande över länsgränser

Publicerad:

Inom Regionsamverkan Sydsverige har de sex sydsvenska länen enats om nya villkor för den gränsöverskridande kollektivtrafiken, "Sydtaxan 2.0". Det nya avtalet innebär att det blir enklare och smidigare att resa över länsgräns i Sydsverige, såväl för pendlare som för fritidsresenärer. All gränsöverskridande trafik omfattas av Sydtaxan 2.0 och ett antal...

Jobb och karriär Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Stöd beviljat till 27 projekt för arbete med kulturutveckling

Publicerad:

Två gånger per år fördelar Region Halland stöd till konstnärer och kulturskapare för att de ska kunna genomföra idéer som bidrar till förnyelse och innovation inom kulturområdet. 27 projekt har beviljats stöd i december. De projekt som medfinansieras kommer att skapa och sprida film, musik, dans, teater, läsfrämjande insatser och...

Kultur

Simon Crawford-Phillips fick Region Hallands kulturpris

Publicerad:

Simon Crawford-Phillips är pianosolisten, kammarmusikern, dirigenten och årets mottagare av regionens kulturpris på 75 000 kronor. Simon Crawford-Phillips är mitt i en fantastisk karriär som konsertpianist, kammarmusiker och dirigent, med hela världen som sitt arbetsfält. Simon tar också världen till Halland genom sitt konstnärliga ledarskap för kammarmusikfestivalen Change Music Festival,...

Kultur

50 år på samma klinik! Inger har trivts bra…

Publicerad:

Foto: Magnus Andersson Mycket har förändrats sedan Inger Persson började sitt arbete på infektionskliniken. Sjukhuset har byggts ut i flera omgångar och det har skett stora förändringar när det gäller vilka patienter och sjukdomar som tas om hand inom infektionsvården. – När jag började vårdade vi många barn för en...

Hälsa och vård

Hallands sjukhus startar konto på Instagram

Publicerad:

Från och med 3 december finns Hallands sjukhus på Instagram. Där kan du följa medarbetare som kommer att fylla flödet med bilder och filmer som visar hur det kan vara att arbeta i just deras yrke och på deras arbetsplats. Genom kontot ger vi en inblick i hur det är...

Hälsa och vård

Tillsammans mot morgondagens Halland!

Publicerad:

Framtidens Halland – hur blir det? Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför? Den 26 oktober arrangerade Region Halland för fjärde året ”Hur går det för Halland?” – ett strategiskt forum med framtiden i fokus. 210 personer bidrog tillsammans med en palett av perspektiv från såväl ideell och offentlig sektor...

Utveckling och tillväxt

Charlotte Olsson utsedd till årets studenthandledare

Publicerad:

Charlotte Olsson, sektionsansvarig sjuksköterska på uppvakningsenheten vid Hallands sjukhus Halmstad, är först ut att vinna Vårdförbundets nya nationella pris ”Årets studenthandledare”. Priset är ett led i att uppmärksamma det personcentrerade handledarskapet som en viktig del av sjuksköterskestudenters utbildning. – Vi har länge haft en välfungerande arbetsplats. När vi handleder studenter...

Hälsa och vård Jobb och karriär

Hallands sjukhus trycksårsteam tipsar om hur man undviker trycksår

Publicerad:

Idag, 15 november, är det internationella trycksårsdagen och vi vill passa på att uppmärksamma hur man kan förebygga trycksår. Ett trycksår orsakas av att cirkulationen i ett område av huden har försämrats på grund av tryck. På Hallands sjukhus arbetar vi förebyggande för att färre patienter ska få trycksår. Vårt...

Hälsa och vård

Nöjda patienter inom psykiatrin i Halland

Publicerad:

Psykiatrin i Halland får höga betyg av patienterna. Det visar den nationella patientenkäten som nyligen presenterats. Nöjdast patienter i Sverige har Hallands öppenvård. När resultaten från den nationella patientenkäten nu sammanställts av Sveriges kommuner och landsting (SKL) rankar patienterna i Halland sina psykiatrimottagningar högre än någon annanstans i Sverige. Nio...

Hälsa och vård Om Region Halland

Nästa steg mot persontrafik på Markarydsbanan

Publicerad:

Markarydsbanan har under senare år haft en ringa betydelse i järnvägsnätet.  Men visionen om banan som ett attraktivt val för pendlaren och som en förbindelse mellan västra och östra Sverige, är stark i regioner och kommuner. Nu tas nästa steg i arbetet med att starta persontrafik mellan Halmstad och Hässleholm....

Utveckling och tillväxt

Avslut av avtal inom privat mödrahälsovård

Publicerad:

Region Halland har utrett behovet av mödrahälsovård och utredningen visar att det inte finns behov av någon ny upphandling med privata vårdgivare, eftersom alla gravida kvinnor i Halland kan tas emot inom den offentliga mödrahälsovården utan väntetid. Inom privat mödrahälsovård samarbetar Region Halland idag med Qvinnolivet och mottagningen Lilla Livet....

Hälsa och vård

Alliansens förslag till mål och budget 2019 har presenterats

Publicerad:

Utveckling av Halland och dess hälso- och sjukvård är i fokus när målen för Region Halland 2019 presenteras. Samtidigt innehåller majoritetens budgetförslag både besparingskrav för verksamheterna och avgiftshöjningar för patienterna för att komma till rätta med de ekonomiska utmaningarna. – Vår stora utmaning den kommande mandatperioden är att lyckas med...

Demokrati och politik Om Region Halland

Gravida bjuds upp till dans

Publicerad:

Dansen får de blivande mammorna – och de ofödda barnen – att må bra. Med dansen som gemensam nämnare möts gravida kvinnor med olika bakgrund och delar tankar och erfarenheter. Samtidigt får de värdefull kunskap om graviditet, hälsa och om att bli förälder.

Hälsa och vård Kultur

Konstnärer vänder ut och in på Äskhults by

Publicerad:

Vi människor har i alla tider gjort avtryck i landskapet på olika sätt – byggt, odlat och anlagt. De här avtrycken letar nederländska konstnären Cora Jongsma efter. Sedan återskapar hon dem med ull, såpa och vatten. Just nu arbetar hon och tre andra konstnärer med utgångspunkt från kulturmiljöerna i byn...

Kultur

Tisdagsgänget håller liv i historien

Publicerad:

Skotten ekade på nytt över Viskan när de svenska soldaterna mötte danskarna. Militärhistoriska föreningen Bohus Elfsborghs Caroliner tog i för kung och fosterland. När Karl XI på 1600-talet skulle försvara Sverige mot danskarna kom Veddige att spela en viktig roll. Ett gäng pigga seniorer har lagt ner mycket tid på att...

Kultur

Regionala satsningar för framgångsrik halländsk export

Publicerad:

Det går bra för halländska exportföretag och det är viktigt för tillväxten i länet. Regionala satsningar ska ge exporterande företag extra vind i seglen. I torsdags invigdes plattformen Exportcentrum Halland och succén Exportprogrammet laddar för ett nytt programår. Trenden är positiv för halländska exporterande företag. Under 2017 ökade exporten i...

Utveckling och tillväxt

Vad sägs om en praktikplats i Bryssel – i hjärtat av EU?

Publicerad:

Under vårterminen 2019 får en student chans att göra praktik vid Brysselkontoret som en integrerad del av studierna. Inom EU fattas många beslut som påverkar utvecklingen i Småland, Blekinge och Halland. Kontoret Småland Blekinge Halland South Sweden är regionens förlängda arm i Bryssel. Under vårterminen 2019 får en student chans...

Utveckling och tillväxt

Lyckad test av biobaserade matlådor

Publicerad:

Matlådor av biobaserat material har testats på restaurang Siv på sjukhuset i Varberg. – Matlådorna fick ett varmt välkomnande både av restaurangens personal och alla som provade dem, säger Malin Emmot projektledare på The Loop Factory. Projektet, där Region Halland är projektägare, har som mål att få fram minst två...

Utveckling och tillväxt

Kopior på biologiska läkemedel gör att fler får hjälp

Publicerad:

Maria Nylander i Halmstad har alltid tyckt om att vara aktiv och röra på sig, bland annat som friidrottare och ledare för Friskis&Svettis. Så när den svåra ledgångsreumatismen drabbade henne för snart 30 år sedan blev det en stor omställning – och en sorg. I slutet av 90-talet kom dock...

Hälsa och vård

Forskare utvärderar stor skolsatsning

Publicerad:

Runt om i skolor och förskolor pågår nu arbete med en ny metod – Välmående ger resultat. I korthet går den ut på att arbeta med skolans personal och ge dem nya verktyg och tankesätt med syftet att få eleverna att må och lyckas bättre i skolan. Men vad har...

Utveckling och tillväxt

På väg mot en hållbar tillvaro

Publicerad:

De lämnade en blomstrande innerestaurang och ett hektiskt liv i Köpenhamn, på jakt efter en lugnare tillvaro i samklang med naturen. De fann sin nya livsplats i skogarna runt Bohult i Hylte. Stedsans är ett danskt ord som betyder ungefär ”känsla för platsen”. Mette Helbæk och Flemming Hansen ville hitta...

Nytt arbetssätt för att identifiera riskfaktorer vid fall

Publicerad:

På Hallands sjukhus arbetar vi förebyggande för att minska risken för att våra patienter ska råka ut för fallolyckor när de är hos oss. Ett exempel är sjuksköterskan Linda som har tagit fram ett arbetssätt för att identifiera möjliga riskfaktorer och på så sätt minska antalet fallolyckor. – Jag insåg...

Hälsa och vård

Väv-entusiaster samlas i Halmstad

Publicerad:

Den 24–26 september 2020 arrangeras Vävmässan på Halmstad Arena. Mellan 8 000–10 000 svenska och internationella besökare förväntas komma till Vävmässan som är den största i världen i sitt slag.

Kultur

Om väntetider till akuten

Publicerad:

Region Halland ligger i topp vad gäller tillgänglighet till vård inom de flesta kategorier, men när det gäller väntetiden för att träffa läkare på akutmottagningarna är de förhållandevis långa, något som beskrevs i P4 Halland i dag. Statistik från Socialstyrelsen visar att det i snitt tar en timme och en...

Hälsa och vård

Mentorsprogram ger kunskap och vänskap

Publicerad:

De skrattar mycket när de träffas – mentorerna och ungdomarna i mentorsprogrammet Näktergalen. Samtidigt lär de sig mycket om varandra och om världen. Och trots att de bara har varit i Sverige några år kan Rabi, Janagha och Sabereh prata om allt möjligt på svenska – om sorg och glädje,...

Utveckling och tillväxt

Årets Doc Out West är igång

Publicerad:

Sammanlagt 10 filmare från Halland ansökte om att delta i årets Doc Out West. Programmet består av nätverksträffar med fokus på utveckling av det egna dokumentärfilmsprojektet och ett stipendium på 10 000 kr. De två filmare som valts till årets deltagare från Halland är Anna Öst och Jens Norén!

Kultur

Halländska patienter fortsatt mycket nöjda med vården

Publicerad:

I dag presenteras resultatet av Nationella Patientenkäten som handlar om vård på sjukhus och specialistmottagningar. Årets mätning av hur de halländska patienterna upplever vården visar fortsatt ett mycket gott resultat, Halland ligger även i år i toppskiktet. Patienter som har haft kontakt med sjukvården har i enkäten fått svara på...

Hälsa och vård

Hur går det för Halland?

Publicerad:

Den 26 oktober arrangerar Region Halland den årliga konferensen ”Hur går det för Halland? – strategiskt forum 2018” Vilka kunskaper och kompetenser kommer vi att behöva i framtiden? Hur kommer morgondagens innovationer att se ut? Hur jämställda och jämlika är vi i Halland och hur utvecklas Halland? Dessa och fler...

Utveckling och tillväxt

Visselblåsartjänsten är på plats

Publicerad:

WhistleB heter företaget som ska garantera anonymiteten när medborgare och medarbetare anmäler misstankar om oegentligheter inom Region Halland. I våras sa regionfullmäktige ja till en antikorruptionspolicy. Det var det första steget i en plan för att på ett strukturerat sätt förebygga korruption, mutor och andra missförhållanden inom regionen. Nu tas...

Skift Äskhult - samtidskonsten utmanar kulturarvet

Publicerad:

Idag anlände fyra konstnärer till Äskults by för att delta i Art Inside Out-residenset Skift Äskhult. Med fokus på digitalt och textilt berättande undersöker residenskonstnärerna Cora Jongsma (Nederländerna), Kristina Müntzing (Sverige) och konstnärsduon Klára Petra Szabó & Tamás Szvet (Ungern) platsen i relation till sina konstnärskap.

Kultur

Invånare i södra Sverige har tyckt till om vården

Publicerad:

Över sextusen invånare i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne har fått svara på frågor i en undersökning om vård som genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer och som gjordes inom det samarbete som sker i södra sjukvårdsregionen. Det vill säga Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Framför allt kretsade frågorna kring hur...

Hälsa och vård

Lantbruksutbildning för vuxna öppnar ny karriärväg

Publicerad:

I augusti 2018 startar för första gången på många år en grundläggande 40-veckorsutbildning i lantbruk för vuxna hallänningar som vill sadla om. Utbildningen arrangeras av Munkagårdsgymnasiet på uppdrag av Vuxenutbildningen i Varberg. Utbildningen är till för dig som är ny i branschen eller vill utöka dina lantbrukskunskaper. Utbildningen ger breda...

Våra skolor

Hallands dansk-svenska historia uppmärksammas i #jubileum400

Publicerad:

Från sommaren 2018 till sommaren 2019 genomförs #jubileum400 - ett jubileumsår som uppmärksammar färdigställandet av Halmstads slott och Varbergs fästning. Det övergripande temat är 1600-talet och Hallands långa historia som ett gränsland. Vi söker nu arrangörer som vill göra evenemang inom jubileumsåret!

Kultur

Projekt som beviljats stöd till kulturutveckling i maj 2018

Publicerad:

Nedanstående projekt beviljas medfinansiering av kulturutveckling enligt beslut taget i maj 2018. Totalt har 1 490 700 kr fördelats för 2018 på 23 projekt (av 61 ansökningar) i vårens ansökningsomgång. Besluten gäller ansökningar om stöd till kulturutveckling som inkommit till 1 april 2018. Samtliga ansökningar besvaras även direkt till projektägaren....

Kultur

Idéer om framtidens vård möter vardagen

Publicerad:

En mötesplats för idéer och människor, där innovationer för framtiden får gnuggas mot vardagen i vård och omsorg. Så skulle man kunna beskriva Hälsoteknikcentrum Halland – en miljö där människor med vitt skilda kompetenser och erfarenheter strålar samman och där det är högt i tak för kreativitet och nya tankar....

Utveckling och tillväxt

Examensarbeten inom gröna näringar prisas

Publicerad:

Metoder för att kartlägga ekosystemtjänster i urban miljö, odling av mat i svåra miljöer med hjälp av förnybara energikällor, en digital plattform som kan minska matsvinn… Ja, det spände över ett brett område när Arena Grön Tillväxt delade ut pris till årets bästa examensarbete inom området innovation inom gröna näringar....

Utveckling och tillväxt

Region Halland kör elbilsrallyt i helgen!

Publicerad:

I helgen kommer Nordens största elbilsrally till Halland och politikerna Mikaela Waltersson (M) och Per Stané Persson (S) kör för team Region Halland. Målet med tävlingen är inte att komma först utan att slå ett slag för fossilfri biltrafik. Starten för den första etappen som körs av Per Stané Persson...

Utveckling och tillväxt

Folktandvården lanserar ny app i kampen mot karies

Publicerad:

Med nya appen Rocka munnen flyttar Folktandvården in i hem och telefoner. Appen som innehåller både spel och timer ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare. När oroande statistik visade en ökning av karies hos yngre skolbarn insåg Folktandvården att man behövde ett nytt verktyg i kampen för friskare...

Folktandvård

Europaforum om viktiga förändringar inom EU

Publicerad:

Den 9 maj samlades 135 personer i Alvesta för att delta i Europaforum Småland Blekinge Halland och diskutera samarbetsfrågor Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar och vid dagens forum togs aktuella frågor upp i lokalt, regionalt och europeiskt perspektiv. Medverkade gjorde politiker, näringslivsrepresentanter, forskare och sakkunniga. Europaforum arrangeras av...

Utveckling och tillväxt

Region Halland satsar på publika laddstationer

Publicerad:

- Äntligen tar Region Hallands arbete med utbyggnad av laddinfrastruktur fart. Vi hoppas att det kan bidra till att fler ser elbilen som ett möjligt transportmedel i Halland, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Igår tog Region Halland beslut om att i samverkan med Varbergs Energi sätta upp...

Utveckling och tillväxt

Positivt med en regionövergripande influensasatsning

Publicerad:

Influensaperioden är över och Smittskydd Halland har sammanfattat vinterns vaccination. Sammanfattningen visar att 38 823 i gruppen 65+ vaccinerades mot säsongsinfluensan under vintern. Det är 550 fler än under det föregående året. Då antalet 65 + ökar snabbt minskade trots allt andelen vaccinerade i gruppen marginellt till 55 procent. -...

Hälsa och vård

Kultur och kreativitet ger sammanhang

Publicerad:

– Kulturhuset har fått mig att pröva saker jag aldrig skulle ha vågat annars. – Jag har fått nya vänner och ett sammanhang där jag kan vara mig själv och odla min kreativitet, utan en massa krav. Deltagarna berättar med värme och glädje om vad Dramalogens Kulturhus har betytt för...

Utveckling och tillväxt

Bättre stöd för idéer om ett bättre samhälle

Publicerad:

Utanförskap och segregation, klyftor mellan stad och land, miljöproblem... Listan över de utmaningar vi har i Halland och Sverige kan göras lång. Samtidigt finns det många människor och företag som har tankar om hur utmaningarna skulle kunna mötas på nya sätt. Nu ska de få ett bättre stöd för att...

Utveckling och tillväxt

VRoom – uppdragsutbildning som leder till digitalt ”klick”

Publicerad:

För att lära sig om och inspireras till att använda VR (virtual reality), AR (augmented reality) och 360-teknik har personer i Halland som jobbar med vård, utbildning och kultur, gått en utbildning på Digitalt laborativt centrum (DLC) på Högskolan i Halmstad. Utbildningen är ett samarbete mellan DLC och Region Halland....

Kultur

Om halländska väntetider i Sveriges Radio P1

Publicerad:

Väntetider i vården, vårdplatssituationen och kompetensbristen är ofta i fokus när hälso- och sjukvård och tillgänglighet diskuteras i media. I dagens Studio Ett i P1 intervjuas Martin Engström och Ulrika Christensen (förvaltningschef resp. områdeschef på Hallands sjukhus) med anledning av att Halland har hög tillgänglighet jämfört med andra regioner i...

Demokrati och politik Hälsa och vård

Bli bioprenör på Munkagårdsgymnasiet

Publicerad:

I en värld som påverkas allt mer av miljöförstöringar behöver vi alla arbeta för en hållbar framtid. Vår jord behöver företagsamma, yrkeskunniga, nyfikna, hållbara, framtida entreprenörer inom skog, lantbruk, djur och trädgård som kan arbeta för en grönare planet. Det har Munkagårdsgymnasiet valt att kalla bioprenörer. Från och med april...

Våra skolor

Konstnärligt arbete pågår i Halmstad

Publicerad:

Presentation av Art Inside Outs residens Konstnärligt arbete pågår och lansering av Art Inside Outs nya digitala plattform AIO Journal, är två av programpunkterna när det på onsdag är vernissage i Halmstads konsthall. Det blir också ett konstnärssamtal med utställande duon MASU, modererat av Petra Johansson, verksamhetsledare för Art Inside Out.

Kultur

Ordförandebyte i regionstyrelsen

Publicerad:

Nu har Mats Eriksson (M) lämnat över ordförandeklubban till Mikaela Waltersson (M) efter 15 år som regionens ledande politiker, först som ordförande i landstingsstyrelsen och nu senast i regionstyrelsen. Mikaela Waltersson kommer närmast från ordförandeposten i driftnämnden för Hallands sjukhus. I ett gemensamt möte beskriver de dåtid, nutid och framtid...

Demokrati och politik Om Region Halland

Satsning på 21 miljoner ska göra sjukvården mer digital

Publicerad:

Digga Halland, ett halländskt samverkansprojekt för att öka den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn, får 21 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna står bakom den gemensamma ansökan som Strukturfondspartnerskapet i Västsverige nu beviljat. – Projektet är ett fantastiskt exempel på vad...

Demokrati och politik Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Västra Skandinavien – en blivande attraktiv megaregion

Publicerad:

För två år sen ingick Region Halland ett partnerskap tillsammans med bland annat Oslo, Västra Götaland och Skåne om att låta OECD analysera området som sträcker sig från Oslo i norr till Malmö/Köpenhamn i söder – Västra Skandinavien. Den 15 mars var OECD:s representanter på Svenska Mässan i Göteborg och...

Utveckling och tillväxt

Framsteg samlade Mat-Halland

Publicerad:

Arbetet med det halländska Livsmedelsprogrammet går vidare. Under onsdagseftermiddagen samlades ett 70-tal engagerade krögare, matproducenter, tjänstemän och politiker till inspiration och lagarbete på Tjolöholms slott. Samtalet handlade om de framsteg som redan gjorts och om hur utvecklingen av Halland som matregion ska gå vidare. Matprat i slottsmiljö. Ett 70-tal representanter...

Demokrati och politik Utveckling och tillväxt

Stefan Sorpola blir ny ekonomidirektör

Publicerad:

Nu är det klart att det blir Stefan Sorpola som efterträder William Hedman som ekonomidirektör i Region Halland. Stefan Sorpola är i dag ekonomichef på Halmstad kommun sedan drygt 10 år samt VD på Halmstad Rådhus AB. Han har också tidigare arbetat på revisions- och konsultbyrån PWC. – Regionen befinner...

Om Region Halland

Forskningen i fokus under 2018

Publicerad:

Region Halland har fastställt en plan för hur det fortsatta samarbetet med BWPO, Brigham and Women’s Physician Organization, ska se ut under 2018. Arbetet är uppdelat i tre delar – forskning, utbildning och support – där huvudfokus under året är på forskning. Region Hallands tecknade 2016 ett treårigt avtal med...

Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Agneta Göthesson blir linjeledare för nystartade Hallands Konstskola

Publicerad:

Nu kan du ansöka till den nya utbildningen Hallands Konstskola som Region Halland, genom Katrinebergs folkhögskola, startar från hösten 2018 i Halmstad. Utbildningen får en spetsinriktning mot samtidskonst och ska ge en grund för deltagare att söka sig vidare till högre konstnärliga studier. Agneta Göthesson har anställts för att ansvara...

Kultur Våra skolor

Årets vistelsestipendiater är utsedda

Publicerad:

Konst i Hallands vistelsestipendier för 2018 tilldelas Robert Hais, som får åka till Ōmihachiman i Japan och Elvira Roslund Gustavsson, som åker till Lokatta keramik på Gotland.

Kultur

Hej Halland! Hur mår vi?

Publicerad:

I dagarna får 16 000 hallänningar en enkät med frågor om den egna hälsan. Undersökningen heter Hälsa på lika villkor och är en nationell undersökning som Region Halland genomför i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Genom enkäten får Region Halland en bild av hur hallänningarna mår och hur hälsoläget förändras över åren....

Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Utbildning för kommunala tjänstepersoner om kulturella och kreativa näringar

Publicerad:

En ny utbildning inom KKN-området för intresserade kommuner kommer att arrangeras i samarbete med fyra av regionerna i Regionsamverkan Syd: Halland, Kronoberg, Skåne och Kalmar län. Utbildningen äger rum under 2018-2019 och riktar sig till kultur-, näringslivs- och/eller turistchefer i södra Sveriges kommuner. Ämnet är utveckling av kulturella kreativa näringar....

Kultur Utveckling och tillväxt

Ja till antikorruptionspolicy och visselblåsarfunktion i regionen

Publicerad:

Regionfullmäktige antog på onsdagen en antikorruptionspolicy för Region Halland. Den är en del av en handlingsplan för att på ett strukturerat sätt förebygga korruption. Regionens medarbetare ska arbeta för att förebygga risken för mutor och korruption på ett sätt som gör att medborgarna känner starkt förtroende för regionens verksamheter. Antikorruptionspolicy...

Demokrati och politik Om Region Halland

Sydsverige kraftsamlar för konst och kultur

Publicerad:

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet. – Genom att samarbeta och överbrygga administrativa gränser kan vi erbjuda våra medborgare mer kultur, säger Lovisa Aldrin,...

Kultur

Joakim Thörns kortfilm visas på BUFF

Publicerad:

Joakim Thörns kortfilm "Ultimate Fails Compilation" har antagits för premiärvisning och internationell tävlan på barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF i Malmö. Filmen kommer att visas under BUFF vid tre tillfällen från 20–23 mars 2018. Ultimate Fails Compilation handlar om ett gäng 12-åriga killar som hetsar varandra och göra farliga grejer som...

Kultur

Deltagare är utsedda till Tempo Meet-up

Publicerad:

Det blir Eva och Jörgen Persson som får åka till årets Tempo Meet-up för dokumentärfilmare! Tempo Meet-up är ett talangprogram som pågår under Tempo dokumentärfilmfestival i Stockholm 2018. Eva och Jörgen Perssons arbetar just nu med filmprojektet "Konsten att överleva" som ska bli en film om en konstnär från Halmstad....

Kultur

Vi blev 4 492 fler hallänningar i fjol

Publicerad:

Befolkningsökningen har mattats av något jämfört med föregående år då ökningen var den historiskt sett högsta sedan 1970-talet. Den 31 december 2017 uppgick Hallands befolkning till 324 825. Det är i huvudsak invandring som ligger bakom folkmängdsökningen i Halland. Invandringen svarade för 54 procent av länets totala folkökning, men det...

Utveckling och tillväxt

Regionen fick hållbarhetspris

Publicerad:

UPPDATERAD. Priset delades ut på torsdagen i samband med konferensen The Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018 i Stockholm. Anna Altner, vd på SWT, med materialet Durapulp. Region Halland var tillsammans med, bland andra, Södra, Högskolan i Halmstad och SWT Development i Varberg nominerade i kategorin ”Årets innovation inom hållbar...

Hälsa och vård Om Region Halland

Kompetensmässan Halland nästa!

Publicerad:

Den 14 februari arrangeras Kompetensmässan Halland – en mässa för möten mellan arbetssökanden, utbildningsanordnare och arbetsgivare. Här får arbetsgivare och utbildningsanordnare möjlighet att nätverka och besökare möjligheter till jobb, utbildning och företagande. Det är första gången som Halland satsar på en regional mässa med fokus på hela länets arbetsmarknad. Besökare...

Jobb och karriär

Digitalisering, kompetens och gamla cyklar på Ästad forum

Publicerad:

Digitaliseringen och de nya kompetenser som den behöver stod i fokus när ett 90-tal näringslivsföreträdare, politiker och tjänstemän under torsdagen och fredagen samlades till Ästad Forum. Detta är femte året som Region Halland i samarbete med Företagarna arrangerar mötesplatsen Ästad Forum. Under torsdagseftermiddagen möttes man på Cycleurope i Varberg och...

Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Tre vårdcentraler i Varberg inför tillfälligt listningsstopp

Publicerad:

Läjeskliniken, Husläkarna Varmbadhuset och Neptunuskliniken får från i dag, 1 februari, rätt att neka de som vill lista om sig. Skälet är att många patienter listat om sig till de tre vårdcentralerna under de senaste åren, vilket medfört en succesivt ökad arbetsbelastning. Taket vad gäller personal och lokaler är nu...

Hälsa och vård

Digital anslagstavla ersätter den fysiska

Publicerad:

Sedan den 1 januari 2018 finns Region Hallands officiella anslagstavla på regionhalland.se istället för i entrén till Regionens hus. Enligt kommunallagen måste alla kommuner, regioner och landsting ha en officiell anslagstavla. På Region Hallands anslagstavla meddelas när protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp...

Demokrati och politik Om Region Halland

Regionstyrelsen svarar JO

Publicerad:

Region Halland blev i höstas anmälda till JO, Justitieombudsmannen, efter en serie tidningsartiklar om vårt forskningssamarbete med BWPO, Brigham and Women’s Physicians Organization i USA. Anmälarna ville veta om överföringen av data om halländska patienter till vår samarbetspartner var laglig. Här är Regionstyrelsens svar till JO: Yttrande till Justitieombudsmannen(PDF-dokument, 310...

Demokrati och politik Hälsa och vård

Första spadtaget för nya Hallands Konstmuseum

Publicerad:

På torsdag den 11 januari kl. 14 tas första spadtaget för nya Hallands Konstmuseum. Det bjuds på tal, fanfar, kaffe och tårta. Varmt välkommen! Museichef Magnus Jensner inleder med att hälsa välkomna och lämnar sedan över ordet till representanter för de tre finansiärerna; Sven Palmkvist, Halmstads kommun; Lovisa Aldrin, Region...

Kultur

Hallandspanelen ska spegla invånarnas åsikter

Publicerad:

Idag får ca 13000 hallänningar ett brev med erbjudande om att delta i Hallandspanelen – en internetbaserad panel som Region Halland ska använda för att få del av invånarnas kunskap och åsikter om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och hur vi tillsammans kan bidra till Hallands utveckling. Invånarnas åsikter är viktiga...

Hälsa och vård

Ingen misstänkt mässlingssmitta längre

Publicerad:

Patienten som i onsdags besökte Akutmottagningen i Varberg med misstänkt mässling var vid tillfället inte smittsam. - Eftersom patienten ännu inte visat symtom på mässling bedömer vi att det inte finns någon risk för att personen var smittsam den 3 januari, även om patienten själv fortfarande kan insjukna i mässling,...

Hälsa och vård

Risken för mässlingssmitta låg

Publicerad:

Sannolikheten för att den patient som i onsdags besökte Akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg med misstänkt mässling var smittsam har avtagit. Risken bedöms nu som låg att smitta skett. Patienten har ännu inte (7/1) insjuknat i mässling och även om risken för att personen får mässling inte är över, är...

Hälsa och vård

Misstänkt mässlingssmitta på Hallands sjukhus Varberg

Publicerad:

En patient som onsdagen den 3 januari besökte Akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg har misstänkt mässling. Patienten, som är ovaccinerad, kom i kontakt med smittan den 23 december på en mottagning i Göteborg. Inkubationstiden för mässling är ca 11 dagar. Prover har tagits och det har inte kunnat uteslutas att...

Hälsa och vård