Direkt till innehållet

Ny Mål och Budget beslutad för Region Halland

Publicerad: 2023-06-22 Senast ändrad:

Regionfullmäktige beslutade under onsdagen om Mål och Budget för 2024 och investeringsplan för 2025-2028. När de tre budgetförslagen ställdes mot varandra var det Hallandsalliansens förslag som fick majoritet.

Den allmänpolitiska debatten, med 30 inlägg, kretsade kring de utmaningar regionen står inför, med kompetensförsörjning som tryggar god vård – samtidigt som Region Halland ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö och goda villkor för alla medarbetare. Debatten handlade även om regionens roll i omvärlden och de förutsättningar som krävs för hållbar tillväxt, minskade klimatavtryck, och ett jämställt och jämlikt Halland som erbjuder god vård och samhällsservice till alla invånare.

Vissa satsningar finns det en bredare politisk enighet bakom, som arbetsskor till fler yrkesgrupper. I andra delar vill de politiska blocken angripa utmaningarna på olika sätt.

Tre budgetförslag har sedan tidigare lagts fram, från Hallandsalliansen, från Sverigedemokraterna samt från Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet. När regionfullmäktige hade röstat om de tre förslagen var det Hallandsalliansens budgetförslag som fick majoritetens stöd.

I förslaget görs bland annat stora satsningar inom digitalisering och på den halländska ögonsjukvården. Satsningar görs även på arbetsskor för fler grupper och en översyn för att tillgängliggöra och se över förmåner för medarbetare. Alliansen har även budgeterat för en ny busslinje mellan Hylte och Falkenberg, som bygger på medfinansiering från de båda kommunerna, samt ett uppdrag att se över en mer sammanhållen vård för barn och unga med autism.

I mål och Budget finns ett budgeterat minusresultat, – 641 miljoner kronor för 2024. Men trots detta bedöms regionen ha en långsiktigt stark ekonomi och kommande år prognostiseras återigen plusresultat på sista raden.

Här kan du läsa Region Hallands Mål och Budget 2024