Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Lokala nämnden Hylte §§ 10-21

Sammanträdesdatum: 2020-05-14

Protokollet justerades: 2020-05-28

Anslagets uppsättande: 2020-05-29

Anslagets nedtagande: 2020-06-20

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 15-24

Sammanträdesdatum: 2020-05-28

Protokollet justerades: 2020-05-28

Anslagets uppsättande: 2020-05-29

Anslagets nedtagande: 2020-06-22

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Regionfullmäktiges presidium §§ 1-2

Sammanträdesdatum: 2020-05-28

Protokollet justerades: 2020-05-28

Anslagets uppsättande: 2020-05-29

Anslagets nedtagande: 2020-06-22

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Samuel Lindh

 

Driftnämnden Kultur och skola, §§ 29-41

Sammanträdesdatum: 2020-05-28

Protokollet justerades: 2020-05-28

Anslagets uppsättande: 2020-05-29

Anslagets nedtagande: 2020-06-22

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Lokala nämnden Falkenberg §§ 27-35

Sammanträdesdatum: 2020-05-27

Protokollet justerades: 2020-05-27

Anslagets uppsättande: 2020-05-28

Anslagets nedtagande: 2020-06-19

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Driftnämnden Närsjukvård, §§ 19-29

Sammanträdesdatum: 2020-05-20

Protokollet justerades: 2020-05-26

Anslagets uppsättande: 2020-05-27

Anslagets nedtagande: 2020-06-18

Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården, Västra Vallgatan 12, Varberg

Kontaktperson: Paulina Langemark

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 90-102

Sammanträdesdatum: 2020-05-19

Protokollet justerades: 2020-05-26

Anslagets uppsättande: 2020-05-27

Anslagets nedtagande: 2020-06-18

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 185-206

Sammanträdesdatum: 2020-05-19

Protokollet justerades: 2020-05-26

Anslagets uppsättande: 2020-05-27

Anslagets nedtagande: 2020-06-18

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 121-127

Sammanträdesdatum: 2020-05-12

Protokollet justerades: 2020-05-26

Anslagets uppsättande: 2020-05-26

Anslagets nedtagande: 2020-06-17

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Lokala nämnden Varberg §§ 18-29

Sammanträdesdatum: 2020-05-25

Protokollet justerades: 2020-05-25

Anslagets uppsättande: 2020-05-25

Anslagets nedtagande: 2020-06-16

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Lokala nämnden Halmstad §§ 18-27

Sammanträdesdatum: 2020-05-20

Protokollet justerades: 2020-05-20

Anslagets uppsättande: 2020-05-20

Anslagets nedtagande: 2020-06-11

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 182-184

Sammanträdesdatum: 2020-05-12

Protokollet justerades: 2020-05-19

Anslagets uppsättande: 2020-05-19

Anslagets nedtagande: 2020-06-10

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Driftnämnden Regionservice, §§ 15-27

Sammanträdesdatum: 2020-04-22

Protokollet justerades: 2020-05-18

Anslagets uppsättande: 2020-05-19

Anslagets nedtagande: 2020-06-10

Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Fiskaregatan, Halmstad

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

 

Driftnämnden Kultur och skola, §§ 23-28

Sammanträdesdatum: 2020-05-12

Protokollet justerades: 2020-05-13

Anslagets uppsättande: 2020-05-14

Anslagets nedtagande: 2020-06-05

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 15-16

Sammanträdesdatum: 2020-05-13

Protokollet justerades: 2020-05-13

Anslagets uppsättande: 2020-05-13

Anslagets nedtagande: 2020-06-04

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Varberg

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 13-14

Sammanträdesdatum: 2020-05-13

Protokollet justerades: 2020-05-13

Anslagets uppsättande: 2020-05-13

Anslagets nedtagande: 2020-06-04

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Varberg

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 11-12

Sammanträdesdatum: 2020-05-13

Protokollet justerades: 2020-05-13

Anslagets uppsättande: 2020-05-13

Anslagets nedtagande: 2020-06-04

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Varberg

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 9-10

Sammanträdesdatum: 2020-05-13

Protokollet justerades: 2020-05-13

Anslagets uppsättande: 2020-05-13

Anslagets nedtagande: 2020-06-04

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Varberg

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 7-8

Sammanträdesdatum: 2020-05-13

Protokollet justerades: 2020-05-13

Anslagets uppsättande: 2020-05-13

Anslagets nedtagande: 2020-06-04

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Varberg

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Kultur och skola, arbetsutskott §§ 1-3

Sammanträdesdatum: 2020-04-30

Protokollet justerades: 2020-05-12

Anslagets uppsättande: 2020-05-13

Anslagets nedtagande: 2020-06-04

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 116-120

Sammanträdesdatum: 2020-05-05

Protokollet justerades: 2020-05-11

Anslagets uppsättande: 2020-05-12

Anslagets nedtagande: 2020-06-03

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsen §§ 66-67

Sammanträdesdatum: 2020-05-05

Protokollet justerades: 2020-05-11

Anslagets uppsättande: 2020-05-12

Anslagets nedtagande: 2020-06-03

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 165-181

Sammanträdesdatum: 2020-05-05

Protokollet justerades: 2020-05-11

Anslagets uppsättande: 2020-05-12

Anslagets nedtagande: 2020-06-03

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 79-89

Sammanträdesdatum: 2020-05-05

Protokollet justerades: 2020-05-11

Anslagets uppsättande: 2020-05-12

Anslagets nedtagande: 2020-06-03

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Driftnämnden Kultur och skola §§ 12-22

Sammanträdesdatum: 2020-04-16

Protokollet justerades: 2020-05-07

Anslagets uppsättande: 2020-05-08

Anslagets nedtagande: 2020-06-01

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

 

 

 

Senast ändrad: