Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 1-8

Sammanträdesdatum: 2020-01-21

Protokollet justerades: 2020-01-21

Anslagets uppsättande: 2020-01-22

Anslagets nedtagande: 2020-02-13

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 273-286

Sammanträdesdatum: 2019-12-17

Protokollet justerades: 2020-01-14

Anslagets uppsättande: 2020-01-15

Anslagets nedtagande: 2020-02-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 71-80

Sammanträdesdatum: 2019-12-18

Protokollet justerades: 2020-01-03

Anslagets uppsättande: 2020-01-09

Anslagets nedtagande: 2020-01-31

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen, Varberg

Kontaktperson: Roger Orlinge

 

Lokala nämnden Hylte §§ 59-67

Sammanträdesdatum: 2019-12-12

Protokollet justerades: 2020-01-07

Anslagets uppsättande: 2020-01-08

Anslagets nedtagande: 2020-01-30

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Lokala nämnden Laholm §§ 68-79

Sammanträdesdatum: 2019-12-09

Protokollet justerades: 2020-01-03

Anslagets uppsättande: 2020-01-07

Anslagets nedtagande: 2020-01-29

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

 

Driftnämnden Kultur och skola §§ 102-114

Sammanträdesdatum: 2019-12-12

Protokollet justerades: 2020-01-02

Anslagets uppsättande: 2020-01-03

Anslagets nedtagande: 2020-01-27

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 91-102

Sammanträdesdatum: 2019-12-18

Protokollet justerades: 2020-01-01

Anslagets uppsättande: 2020-01-03

Anslagets nedtagande: 2020-01-24

Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Västra Vallgatan, Varberg

Kontaktperson: Paulina Langemark

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, arbetsutskott §§ 13-14

Sammanträdesdatum: 2019-12-19

Protokollet justerades: 2020-01-02

Anslagets uppsättande: 2020-01-02

Anslagets nedtagande: 2020-01-22

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Lokala nämnden Falkenberg §§ 73-82

Sammanträdesdatum: 2019-12-17

Protokollet justerades: 2019-12-30

Anslagets uppsättande: 2020-01-02

Anslagets nedtagande: 2020-01-22

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

 

 

 

 

Senast ändrad: