Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Samordningsförbundet i Halland

Sammanträdesdatum: 2022-09-01

Justeringsdatum: 2022-09-22

Anslagets uppsättande 2022-09-26

Anslagets nedtagande: 2022-10-17

Kontaktperson: Samuel Grahn

Protokollets förvaringsplats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, arbetsutskott §§ 7-8

Sammanträdesdatum: 2022-09-20

Justeringsdatum: 2022-09-22

Anslagets uppsättande 2022-09-23

Anslagets nedtagande: 2022-10-17

Kontaktperson: Sabine Hansson

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 188-195

Sammanträdesdatum: 2022-09-13

Justeringsdatum: 2022-09-18

Anslagets uppsättande 2022-09-19

Anslagets nedtagande: 2022-10-11

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 188-198

Sammanträdesdatum: 2022-09-13

Justeringsdatum: 2022-09-18

Anslagets uppsättande 2022-09-19

Anslagets nedtagande: 2022-10-11

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 178-187

Sammanträdesdatum: 2022-08-30

Justeringsdatum: 2022-09-18

Anslagets uppsättande 2022-09-19

Anslagets nedtagande: 2022-10-11

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 273-281

Sammanträdesdatum: 2022-09-13

Justeringsdatum: 2022-09-18

Anslagets uppsättande 2022-09-19

Anslagets nedtagande: 2022-10-11

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 265-272

Sammanträdesdatum: 2022-08-30

Justeringsdatum: 2022-09-06

Anslagets uppsättande 2022-09-08

Anslagets nedtagande: 2022-09-30

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsen §§ 122-138

Sammanträdesdatum: 2022-08-31

Justeringsdatum: 2022-09-06

Anslagets uppsättande 2022-09-08

Anslagets nedtagande: 2022-09-30

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 254-264

Sammanträdesdatum: 2022-08-23

Justeringsdatum: 2022-09-06

Anslagets uppsättande 2022-09-08

Anslagets nedtagande: 2022-09-30

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Tillväxtutskott §§ 179-187

Sammanträdesdatum: 2022-08-30

Justeringsdatum: 2022-09-05

Anslagets uppsättande 2022-09-05

Anslagets nedtagande: 2022-09-27

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Tillväxtutskott §§ 171-178

Sammanträdesdatum: 2022-08-23

Justeringsdatum: 2022-09-03

Anslagets uppsättande 2022-09-05

Anslagets nedtagande: 2022-09-27

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

 

Senast ändrad: