Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Lokal nämnd Falkenberg §§ 34-40

Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justeringsdatum: 2021-09-17

Anslagets uppsättande: 2021-09-20

Anslagets nedtagande: 2021-10-12

Kontaktperson: Agneta Sjögren

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 42-52

Sammanträdesdatum: 2021-08-25

Justeringsdatum: 2021-09-15

Anslagets uppsättande: 2021-09-16

Anslagets nedtagande: 2021-10-08

Kontaktperson: Ove Grahn

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, träslövsvägen, Varberg

 

Lokal nämnd Kungsbacka §§ 34-42

Sammanträdesdatum: 2021-09-02

Justeringsdatum: 2021-09-14

Anslagets uppsättande: 2021-09-15

Anslagets nedtagande: 2021-10-07

Kontaktperson: Agneta Sjögren

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 158-167

Sammanträdesdatum: 2021-08-24

Justeringsdatum: 2021-09-14

Anslagets uppsättande: 2021-09-15

Anslagets nedtagande: 2021-10-07

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 272-285

Sammanträdesdatum: 2021-08-24

Justeringsdatum: 2021-09-14

Anslagets uppsättande: 2021-09-15

Anslagets nedtagande: 2021-10-07

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 286-294

Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Justeringsdatum: 2021-09-07

Anslagets uppsättande: 2021-09-10

Anslagets nedtagande: 2021-10-04

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Lokal nämnd Halmstad §§ 36-43

Sammanträdesdatum: 2021-09-01

Justeringsdatum: 2021-09-07

Anslagets uppsättande: 2021-09-08

Anslagets nedtagande: 2021-09-30

Kontaktperson: Yvonne Wijk

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 212-217

Sammanträdesdatum: 2021-08-27

Justeringsdatum: 2021-09-07

Anslagets uppsättande: 2021-09-08

Anslagets nedtagande: 2021-09-30

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Samordningsförbundet i Halland

Sammanträdesdatum: 2021-08-27

Justeringsdatum: 2021-09-03

Anslagets uppsättande: 2021-09-07

Anslagets nedtagande: 2021-09-28

Kontaktperson: Samuel Grahn

Protokollets förvaringsplats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

 

Regionstyrelsen §§ 95-110

Sammanträdesdatum: 2021-08-25

Justeringsdatum: 2021-09-02

Anslagets uppsättande: 2021-09-03

Anslagets nedtagande: 2021-09-27

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 267-270

Sammanträdesdatum: 2021-08-17

Justeringsdatum: 2021-08-30

Anslagets uppsättande: 2021-08-30

Anslagets nedtagande: 2021-09-22

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Arbetsutskottet - Driftnämnden Hallands Sjukhus §§ 4-5

Sammanträdesdatum: 2021-08-18

Justeringsdatum: 2021-08-26

Anslagets uppsättande: 2021-08-27

Anslagets nedtagande: 2021-09-20

Kontaktperson: Sabine Hansson

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Varberg

 

Senast ändrad: