Vaccinationsbokningen tillfälligt stängd!

Vaccinationsbokningen mot covid-19 är tillfällig stängd. Anledningen är bland annat försenade vaccinleveranser.

Läs mer här

Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Samordningsförbundet i Halland

Sammanträdesdatum: 2021-03-26

Protokollet justerades: 2021-04-15

Anslagets uppsättande: 2021-04-16

Anslagets nedtagande: 2021-05-07

Protokollets förvaringsplats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

Kontaktperson: Samuel Grahn

 

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 12-20

Sammanträdesdatum: 2021-03-26

Protokollet justerades: 2021-04-14

Anslagets uppsättande: 2021-04-15

Anslagets nedtagande: 2021-05-07

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 10-24

Sammanträdesdatum: 2021-04-07

Protokollet justerades: 2021-04-13

Anslagets uppsättande: 2021-04-14

Anslagets nedtagande: 2021-05-06

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen, Varberg

Kontaktperson: Ove Grahn

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 109-132

Sammanträdesdatum: 2021-03-30

Protokollet justerades: 2021-04-13

Anslagets uppsättande: 2021-04-14

Anslagets nedtagande: 2021-05-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 52-61

Sammanträdesdatum: 2021-03-30

Protokollet justerades: 2021-04-13

Anslagets uppsättande: 2021-04-14

Anslagets nedtagande: 2021-05-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens tillväxtsutskott §§ 86-97

Sammanträdesdatum: 2021-03-30

Protokollet justerades: 2021-04-13

Anslagets uppsättande: 2021-04-14

Anslagets nedtagande: 2021-05-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 12-21

Sammanträdesdatum: 2021-03-24

Protokollet justerades: 2021-04-12

Anslagets uppsättande: 2021-04-14

Anslagets nedtagande: 2021-05-06

Protokollets förvaringsplats: Västra Vallgatan 12, Varberg

Kontaktperson: Kristin Löfgren

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 14-24

Sammanträdesdatum: 2021-03-30

Protokollet justerades: 2021-04-13

Anslagets uppsättande: 2021-04-13

Anslagets nedtagande: 2021-05-06

Protokollets förvaringsplats: Vårdcentralen Nyhem, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 12-21

Sammanträdesdatum: 2021-03-31

Protokollet justerades: 2021-04-09

Anslagets uppsättande: 2021-04-09

Anslagets nedtagande: 2021-05-03

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Kultur och skola §§ 11-22

Sammanträdesdatum: 2021-03-18

Protokollet justerades: 2021-04-07

Anslagets uppsättande: 2021-04-08

Anslagets nedtagande: 2021-04-30

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Driftnämnden Regionservice §§ 17-26

Sammanträdesdatum: 2021-03-10

Protokollet justerades: 2021-03-31

Anslagets uppsättande: 2021-04-01

Anslagets nedtagande: 2021-04-23

Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Skånegatan 59, Halmstad

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 99-108

Sammanträdesdatum: 2021-03-23

Protokollet justerades: 2021-03-31

Anslagets uppsättande: 2021-04-01

Anslagets nedtagande: 2021-04-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Lokal nämnd Falkenberg §§ 12-20

Sammanträdesdatum: 2021-03-24

Protokollet justerades: 2021-03-31

Anslagets uppsättande: 2021-04-01

Anslagets nedtagande: 2021-04-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Bylander Sjögren

 

Lokal nämnd Kungsbacka §§ 11-18

Sammanträdesdatum: 2021-03-18

Protokollet justerades: 2021-03-31

Anslagets uppsättande: 2021-04-01

Anslagets nedtagande: 2021-04-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Bylander Sjögren

 

Regionstyrelsen §§ 21-33

Sammanträdesdatum: 2021-03-17

Protokollet justerades: 2021-03-31

Anslagets uppsättande: 2021-04-01

Anslagets nedtagande: 2021-04-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 84-98

Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Protokollet justerades: 2021-03-31

Anslagets uppsättande: 2021-04-01

Anslagets nedtagande: 2021-04-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 42-51

Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Protokollet justerades: 2021-03-31

Anslagets uppsättande: 2021-04-01

Anslagets nedtagande: 2021-04-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Lokal nämnd Laholm §§ 12-18

Sammanträdesdatum: 2021-03-15

Protokollet justerades: 2021-03-29

Anslagets uppsättande: 2021-03-30

Anslagets nedtagande: 2021-04-21

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Regionstyrelsens tillväxtsutskott §§ 62-73

Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Protokollet justerades: 2021-03-29

Anslagets uppsättande: 2021-03-30

Anslagets nedtagande: 2021-04-21

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Lokal nämnd Halmstad §§ 13-18

Sammanträdesdatum: 2021-03-17

Protokollet justerades: 2021-03-26

Anslagets uppsättande: 2021-03-29

Anslagets nedtagande: 2021-04-20

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Patientnämnden Halland §§ 1-13

Sammanträdesdatum: 2021-03-03

Protokollet justerades: 2021-03-25

Anslagets uppsättande: 2021-03-26

Anslagets nedtagande: 2021-04-19

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Regionpensionärsrådet §§ 1-8

Sammanträdesdatum: 2021-02-26

Protokollet justerades: 2021-03-25

Anslagets uppsättande: 2021-03-26

Anslagets nedtagande: 2021-04-19

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Arbetsutskottet - Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 3-4

Sammanträdesdatum: 2021-03-15

Protokollet justerades: 2021-03-24

Anslagets uppsättande: 2021-03-25

Anslagets nedtagande: 2021-04-16

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Varberg

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Arbetsutskottet - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 13-14

Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Protokollet justerades: 2021-03-24

Anslagets uppsättande: 2021-03-25

Anslagets nedtagande: 2021-04-16

Protokollets förvaringsplats: Vårdcentralen Nyhem, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Arbetsutskottet - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 11-12

Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Protokollet justerades: 2021-03-24

Anslagets uppsättande: 2021-03-25

Anslagets nedtagande: 2021-04-16

Protokollets förvaringsplats: Vårdcentralen Nyhem, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Arbetsutskottet - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 9-10

Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Protokollet justerades: 2021-03-24

Anslagets uppsättande: 2021-03-25

Anslagets nedtagande: 2021-04-16

Protokollets förvaringsplats: Vårdcentralen Nyhem, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Arbetsutskottet - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 7-8

Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Protokollet justerades: 2021-03-24

Anslagets uppsättande: 2021-03-25

Anslagets nedtagande: 2021-04-16

Protokollets förvaringsplats: Vårdcentralen Nyhem, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Arbetsutskottet - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 5-6

Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Protokollet justerades: 2021-03-24

Anslagets uppsättande: 2021-03-25

Anslagets nedtagande: 2021-04-16

Protokollets förvaringsplats: Vårdcentralen Nyhem, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

 

 

Senast ändrad: