Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Lokala nämnden Halmstad §§ 57-63

Sammanträdesdatum: 2019-11-13

Protokollet justerades: 2019-11-13

Anslagets uppsättande: 2019-11-13

Anslagets nedtagande: 2019-12-05

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 279-296

Sammanträdesdatum: 2019-11-12

Protokollet justerades: 2019-11-12

Anslagets uppsättande: 2019-11-13

Anslagets nedtagande: 2019-12-05

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, §§ 84-94

Sammanträdesdatum: 2019-10-30

Protokollet justerades: 2019-11-12

Anslagets uppsättande: 2019-11-12

Anslagets nedtagande: 2019-12-04

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 73-83

Sammanträdesdatum: 2019-10-29

Protokollet justerades: 2019-11-06

Anslagets uppsättande: 2019-11-07

Anslagets nedtagande: 2019-11-29

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 66-77

Sammanträdesdatum: 2019-10-30

Protokollet justerades: 2019-11-06

Anslagets uppsättande: 2019-11-07

Anslagets nedtagande: 2019-11-29

Protokollets förvaringsplats: Västra Vallgatan, Varberg

Kontaktperson: Kristin Löfgren

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 63-70

Sammanträdesdatum: 2019-10-29

Protokollet justerades: 2019-11-06

Anslagets uppsättande: 2019-11-06

Anslagets nedtagande: 2019-11-28

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen, Varberg

Kontaktperson: Roger Orlinge

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 252-265

Sammanträdesdatum: 2019-10-22

Protokollet justerades: 2019-11-05

Anslagets uppsättande: 2019-11-05

Anslagets nedtagande: 2019-11-27

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 208-417

Sammanträdesdatum: 2019-10-29

Protokollet justerades: 2019-11-05

Anslagets uppsättande: 2019-11-05

Anslagets nedtagande: 2019-11-27

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 391-407

Sammanträdesdatum: 2019-10-22

Protokollet justerades: 2019-11-05

Anslagets uppsättande: 2019-11-05

Anslagets nedtagande: 2019-11-27

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 210-223

Sammanträdesdatum: 2019-10-22

Protokollet justerades: 2019-11-05

Anslagets uppsättande: 2019-11-05

Anslagets nedtagande: 2019-11-27

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Lokala nämnden Varberg §§ 59-65

Sammanträdesdatum: 2019-10-14

Protokollet justerades: 2019-10-30

Anslagets uppsättande: 2019-10-31

Anslagets nedtagande: 2019-11-22

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Regionfullmäktige §§ 59-84

Sammanträdesdatum: 2019-10-23

Protokollet justerades: 2019-10-30

Anslagets uppsättande: 2019-10-31

Anslagets nedtagande: 2019-11-22

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Samuel Lindh

 

Lokala nämnden Laholm §§ 53-58

Sammanträdesdatum: 2019-10-14

Protokollet justerades: 2019-10-28

Anslagets uppsättande: 2019-10-29

Anslagets nedtagande: 2019-11-20

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Hvidberg-Müller

 

Lokala nämnden Falkenberg §§ 57-65

Sammanträdesdatum: 2019-10-15

Protokollet justerades: 2019-10-24

Anslagets uppsättande: 2019-10-25

Anslagets nedtagande: 2019-11-18

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Patientnämnden Halland §§ 52-63

Sammanträdesdatum: 2019-10-17

Protokollet justerades: 2019-10-24

Anslagets uppsättande: 2019-10-24

Anslagets nedtagande: 2019-11-15

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 50-56

Sammanträdesdatum: 2019-10-17

Protokollet justerades: 2019-10-23

Anslagets uppsättande: 2019-10-24

Anslagets nedtagande: 2019-11-15

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Lokala nämnden Hylte §§ 46-50

Sammanträdesdatum: 2019-10-17

Protokollet justerades: 2019-10-23

Anslagets uppsättande: 2019-10-24

Anslagets nedtagande: 2019-11-15

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 385-390

Sammanträdesdatum: 2019-10-15

Protokollet justerades: 2019-10-21

Anslagets uppsättande: 2019-10-22

Anslagets nedtagande: 2019-11-13

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 200-209

Sammanträdesdatum: 2019-10-15

Protokollet justerades: 2019-10-21

Anslagets uppsättande: 2019-10-22

Anslagets nedtagande: 2019-11-13

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsen §§ 165-183

Sammanträdesdatum: 2019-10-09

Protokollet justerades: 2019-10-21

Anslagets uppsättande: 2019-10-22

Anslagets nedtagande: 2019-11-13

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 375-384

Sammanträdesdatum: 2019-10-08

Protokollet justerades: 2019-10-21

Anslagets uppsättande: 2019-10-22

Anslagets nedtagande: 2019-11-13

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

 

 

 

Senast ändrad: