Direkt till innehållet

Anslagstavla

 

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 323-337

Sammanträdesdatum: 2019-09-10

Protokollet justerades: 2019-09-18

Anslagets uppsättande: 2019-09-18

Anslagets nedtagande: 2019-10-10

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 168-177

Sammanträdesdatum: 2019-09-10

Protokollet justerades: 2019-09-18

Anslagets uppsättande: 2019-09-18

Anslagets nedtagande: 2019-10-10

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 212-222

Sammanträdesdatum: 2019-09-10

Protokollet justerades: 2019-09-17

Anslagets uppsättande: 2019-09-17

Anslagets nedtagande: 2019-10-09

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 205-211

Sammanträdesdatum: 2019-09-03

Protokollet justerades: 2019-09-17

Anslagets uppsättande: 2019-09-17

Anslagets nedtagande: 2019-10-09

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Lokala nämnden Halmstad §§ 36-46

Sammanträdesdatum: 2019-09-11

Protokollet justerades: 2019-09-12

Anslagets uppsättande: 2019-09-13

Anslagets nedtagande: 2019-10-07

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Lokala nämnden Falkenberg §§ 46-56

Sammanträdesdatum: 2019-09-10

Protokollet justerades: 2019-09-12

Anslagets uppsättande: 2019-09-13

Anslagets nedtagande: 2019-10-07

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Lokala nämnden Varberg §§ 48-58

Sammanträdesdatum: 2019-09-09

Protokollet justerades: 2019-09-12

Anslagets uppsättande: 2019-09-13

Anslagets nedtagande: 2019-10-07

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, arbetsutskott §§ 9-10

Sammanträdesdatum: 2019-09-10

Protokollet justerades: 2019-09-11

Anslagets uppsättande: 2019-0911

Anslagets nedtagande: 2019-10-03

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, arbetsutskott §§ 7-8

Sammanträdesdatum: 2019-09-10

Protokollet justerades: 2019-09-11

Anslagets uppsättande: 2019-0911

Anslagets nedtagande: 2019-10-03

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 309-322

Sammanträdesdatum: 2019-09-03

Protokollet justerades: 2019-09-10

Anslagets uppsättande: 2019-09-10

Anslagets nedtagande: 2019-10-02

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 160-167

Sammanträdesdatum: 2019-09-03

Protokollet justerades: 2019-09-10

Anslagets uppsättande: 2019-09-10

Anslagets nedtagande: 2019-10-02

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 151-159

Sammanträdesdatum: 2019-08-27

Protokollet justerades: 2019-09-10

Anslagets uppsättande: 2019-09-10

Anslagets nedtagande: 2019-10-02

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 304-308

Sammanträdesdatum: 2019-08-27

Protokollet justerades: 2019-09-10

Anslagets uppsättande: 2019-09-10

Anslagets nedtagande: 2019-10-02

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 47-56

Sammanträdesdatum: 2019-08-28

Protokollet justerades: 2019-09-05

Anslagets uppsättande: 2019-09-10

Anslagets nedtagande: 2019-10-02

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen, Varberg

Kontaktperson: Roger Orlinge

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 196-204

Sammanträdesdatum: 2019-08-27

Protokollet justerades: 2019-09-10

Anslagets uppsättande: 2019-09-10

Anslagets nedtagande: 2019-10-02

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsen §§ 129-149

Sammanträdesdatum: 2019-08-28

Protokollet justerades: 2019-09-04

Anslagets uppsättande: 2019-09-05

Anslagets nedtagande: 2019-09-27

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Driftnämnden Kultur och skola §§ 66-76

Sammanträdesdatum: 2019-08-29

Protokollet justerades: 2019-08-29

Anslagets uppsättande: 2019-08-30

Anslagets nedtagande: 2019-09-22

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 287-303

Sammanträdesdatum: 2019-08-20

Protokollet justerades: 2019-08-27

Anslagets uppsättande: 2019-08-28

Anslagets nedtagande: 2019-09-19

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott § 145-150

Sammanträdesdatum: 2019-08-20

Protokollet justerades: 2019-08-27

Anslagets uppsättande: 2019-08-28

Anslagets nedtagande: 2019-09-19

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad: