Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

 

Social hållbarhetsberedning §§ 48-52
Sammanträdesdatum: 2023-12-05
Justeringsdatum: 2023-12-08
Anslagets uppsättande: 2023-12-08
Anslagets nedtagande: 2024-01-02
Kontaktperson: Alexandra Andersson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Regionservice §§ 92-102
Sammanträdesdatum: 2023-11-22
Justeringsdatum: 2023-12-06
Anslagets uppsättande: 2023-12-07
Anslagets nedtagande: 2023-12-29
Kontaktperson: Kerstin Bengtsson
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Skånegatan, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 342-351
Sammanträdesdatum: 2023-11-28
Justeringsdatum: 2023-12-05
Anslagets uppsättande: 2023-12-06
Anslagets nedtagande: 2023-12-28
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 237-251
Sammanträdesdatum: 2023-11-28
Justeringsdatum: 2023-12-05
Anslagets uppsättande: 2023-12-06
Anslagets nedtagande: 2023-12-28
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Arbetsutskott §§ 14-15
Sammanträdesdatum: 2023-11-23
Justeringsdatum: 2023-12-05
Anslagets uppsättande: 2023-12-05
Anslagets nedtagande: 2023-12-27
Kontaktperson: Pia Wiberg
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

 

Skogsegendomsdelegationen §§ 40-45
Sammanträdesdatum: 2023-11-28
Justeringsdatum: 2023-12-01
Anslagets uppsättande: 2023-12-01
Anslagets nedtagande: 2023-12-27
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 266-279
Sammanträdesdatum: 2023-11-28
Justeringsdatum: 2023-12-01
Anslagets uppsättande: 2023-12-01
Anslagets nedtagande: 2023-12-27
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Kollektivtrafik §§ 71-80
Sammanträdesdatum: 2023-11-16
Justeringsdatum: 2023-11-27
Anslagets uppsättande: 2023-11-28
Anslagets nedtagande: 2023-12-20
Kontaktperson: Katrin Håkansson
Protokollets förvaringsplats: Hallandstrafiken, Falkenberg

 

Regionstyrelsen §§ 189-210
Sammanträdesdatum: 2023-11-22
Justeringsdatum: 2023-11-27
Anslagets uppsättande: 2023-11-27
Anslagets nedtagande: 2023-12-19
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 80-78
Sammanträdesdatum: 2023-11-21
Justeringsdatum: 2023-11-25
Anslagets uppsättande: 2023-11-27
Anslagets nedtagande: 2023-12-19
Kontaktperson: Ove Grahn
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg

 

Samordningsförbundet i Halland
Sammanträdesdatum: 2023-11-10
Justeringsdatum: 2023-11-17
Anslagets uppsättande: 2023-11-23
Anslagets nedtagande: 2023-12-19
Kontaktperson: Samuel Grahn
Protokollets förvaringsplats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

 

Driftnämnden Kultur och skola §§ 83-94
Sammanträdesdatum: 2023-11-16
Justeringsdatum: 2023-11-21
Anslagets uppsättande: 2023-11-22
Anslagets nedtagande: 2023-12-14
Kontaktperson: Emelie Johansson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 61-71
Sammanträdesdatum: 2023-11-08
Justeringsdatum: 2023-11-21
Anslagets uppsättande: 2023-11-21
Anslagets nedtagande: 2023-12-13
Kontaktperson: Semra Redzepagic
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 226-236
Sammanträdesdatum: 2023-11-14
Justeringsdatum: 2023-11-17
Anslagets uppsättande: 2023-11-20
Anslagets nedtagande: 2023-12-12
Kontaktperson: Semra Redzepagic
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 216-225
Sammanträdesdatum: 2023-11-07
Justeringsdatum: 2023-11-17
Anslagets uppsättande: 2023-11-20
Anslagets nedtagande: 2023-12-12
Kontaktperson: Semra Redzepagic
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 315-328
Sammanträdesdatum: 2023-11-07
Justeringsdatum: 2023-11-17
Anslagets uppsättande: 2023-11-20
Anslagets nedtagande: 2023-12-12
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 259-265
Sammanträdesdatum: 2023-11-14
Justeringsdatum: 2023-11-17
Anslagets uppsättande: 2023-11-17
Anslagets nedtagande: 2023-12-11
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 329-341
Sammanträdesdatum: 2023-11-14
Justeringsdatum: 2023-11-17
Anslagets uppsättande: 2023-11-17
Anslagets nedtagande: 2023-12-11
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Kultur och skola §§ 88
Sammanträdesdatum: 2023-11-16
Justeringsdatum: 2023-11-16
Anslagets uppsättande: 2023-11-17
Anslagets nedtagande: 2023-12-11
Kontaktperson: Emelie Johansson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 82-94
Sammanträdesdatum: 2023-11-15
Justeringsdatum: 2023-11-16
Anslagets uppsättande: 2023-11-16
Anslagets nedtagande: 2023-12-08
Kontaktperson: Sabine Hansson
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 78-88
Sammanträdesdatum: 2023-11-07
Justeringsdatum: 2023-11-16
Anslagets uppsättande: 2023-11-16
Anslagets nedtagande: 2023-12-08
Kontaktperson: Pia Wiberg
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

 

 

Senast ändrad: