Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Regionfullmäktige sammanträder 2024-02-28 klockan 09:00
Plats: Arena Varberg
Lokal: Nöjeshallen
Kallelse och föredragningslista 2024-02-28

 

 

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 1-15
Sammanträdesdatum: 2024-02-21
Justeringsdatum: 2024-02-23
Anslagets uppsättande: 2024-02-23
Anslagets nedtagande: 2024-03-18
Kontaktperson: Sabine Hansson
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

 

Patientnämnden Halland §§ 1-12
Sammanträdesdatum: 2024-02-21
Justeringsdatum: 2024-02-22
Anslagets uppsättande: 2024-02-22
Anslagets nedtagande: 2024-03-15
Kontaktperson: Alexandra Andersson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsen §§ 1-20
Sammanträdesdatum: 2024-02-14
Justeringsdatum: 2024-02-20
Anslagets uppsättande: 2024-02-21
Anslagets nedtagande: 2024-03-14
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 14-26
Sammanträdesdatum: 2024-02-13
Justeringsdatum: 2024-02-20
Anslagets uppsättande: 2024-02-20
Anslagets nedtagande: 2024-03-13
Kontaktperson: Semra Redzepagic
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-42
Sammanträdesdatum: 2024-02-13
Justeringsdatum: 2024-02-20
Anslagets uppsättande: 2024-02-20
Anslagets nedtagande: 2024-03-13
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 1-14
Sammanträdesdatum: 2024-02-07
Justeringsdatum: 2024-02-19
Anslagets uppsättande: 2024-02-20
Anslagets nedtagande: 2024-03-13
Kontaktperson: Ove Grahn
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen, Varberg

 

Driftnämnden Kultur och skola §§ 1-5, 8-17
Sammanträdesdatum: 2024-02-15
Justeringsdatum: 2024-02-19
Anslagets uppsättande: 2024-02-20
Anslagets nedtagande: 2024-03-13
Kontaktperson: Emelie Johansson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Kollektivtrafik §§ 1-10
Sammanträdesdatum: 2024-02-15
Justeringsdatum: 2024-02-19
Anslagets uppsättande: 2024-02-20
Anslagets nedtagande: 2024-03-13
Kontaktperson: Katrin Håkansson
Protokollets förvaringsplats: Hallandstrafiken, Falkenberg

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 13-24
Sammanträdesdatum: 2024-02-13
Justeringsdatum: 2024-02-16
Anslagets uppsättande: 2024-02-16
Anslagets nedtagande: 2024-03-11
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Kultur och skola §§ 6-7  omedelbar justering
Sammanträdesdatum: 2024-02-15
Justeringsdatum: 2024-02-15
Anslagets uppsättande: 2024-02-16
Anslagets nedtagande: 2024-03-11
Kontaktperson: Emelie Johansson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 1-17
Sammanträdesdatum: 2024-02-07
Justeringsdatum: 2024-02-13
Anslagets uppsättande: 2024-02-13
Anslagets nedtagande: 2024-03-07
Kontaktperson: Kristin Löfgren
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Västra Vallgatan, Varberg

 

Driftnämnden Regionservice §§ 1-13
Sammanträdesdatum: 2024-01-31
Justeringsdatum: 2024-02-12
Anslagets uppsättande: 2024-02-12
Anslagets nedtagande: 2024-03-05
Kontaktperson: Kerstin Bengtsson
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Skånegatan, Halmstad

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 1-13
Sammanträdesdatum: 2024-01-30
Justeringsdatum: 2024-02-08
Anslagets uppsättande: 2024-02-09
Anslagets nedtagande: 2024-03-04
Kontaktperson: Semra Redzepagic
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Social hållbarhetsberedning §§ 1-5
Sammanträdesdatum: 2024-02-06
Justeringsdatum: 2024-02-09
Anslagets uppsättande: 2024-02-09
Anslagets nedtagande: 2024-03-04
Kontaktperson: Alexandra Andersson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 1-12
Sammanträdesdatum: 2024-02-07
Justeringsdatum: 2024-02-08
Anslagets uppsättande: 2024-02-09
Anslagets nedtagande: 2024-03-04
Kontaktperson: Pia Wiberg
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 17-30
Sammanträdesdatum: 2024-01-30
Justeringsdatum: 2024-02-07
Anslagets uppsättande: 2024-02-07
Anslagets nedtagande: 2024-02-29
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2024-01-23
Justeringsdatum: 2024-02-02
Anslagets uppsättande: 2024-02-05
Anslagets nedtagande: 2024-02-27
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott
Sammanträdesdatum: 2024-01-30
Justeringsdatum: 2024-02-04
Anslagets uppsättande: 2024-02-05
Anslagets nedtagande: 2024-02-27
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Samordningsförbundet i Halland
Sammanträdesdatum: 2024-01-26
Justeringsdatum: 2024-01-31
Anslagets uppsättande: 2024-02-05
Anslagets nedtagande: 2024-03-01
Kontaktperson: Samuel Grahn
Protokollets förvaringsplats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

 

 

Senast ändrad: