Direkt till innehållet

Anslagstavla

 

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

Regionpensionärsrådet §§ 1-10

Sammanträdesdatum: 2019-05-17

Protokollet justerades: 2019-07-09

Anslagets uppsättande: 2019-07-10

Anslagets nedtagande: 2019-08-01

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 55-68

Sammanträdesdatum: 2019-06-26

Protokollet justerades: 2019-07-05

Anslagets uppsättande: 2019-07-08

Anslagets nedtagande: 2019-07-30

Protokollets förvaringsplats: Hallands Sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Arbetsutskottet §§ 48-60

Sammanträdesdatum: 2019-06-25

Protokollet justerades: 2019-07-02

Anslagets uppsättande: 2019-07-03

Anslagets nedtagande: 2019-07-25

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Kultur och skola §§ 51-65

Sammanträdesdatum: 2019-06-13

Protokollet justerades: 2019-06-28

Anslagets uppsättande: 2019-07-01

Anslagets nedtagande: 2019-07-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 38-51

Sammanträdesdatum: 2019-06-14

Protokollet justerades: 2019-06-27

Anslagets uppsättande: 2019-06-28

Anslagets nedtagande: 2019-07-20

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

Driftnämnden Psykiatri §§ 40-46

Sammanträdesdatum: 2019-06-12

Protokollet justerades: 2019-06-26

Anslagets uppsättande: 2019-06-28

Anslagets nedtagande: 2019-07-20

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg

Kontaktperson: Roger Orlinge

Regionfullmäktige §§ 35-58

Sammanträdesdatum: 2019-06-19

Protokollet justerades: 2019-06-27

Anslagets uppsättande: 2019-06-27

Anslagets nedtagande: 2019-07-19

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Samuel Lindh

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 228-246

Sammanträdesdatum: 2019-06-25

Protokollet justerades: 2019-06-25

Anslagets uppsättande: 2019-06-26

Anslagets nedtagande: 2019-07-18

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 228-246

Sammanträdesdatum: 2019-06-18

Protokollet justerades: 2019-06-25

Anslagets uppsättande: 2019-06-26

Anslagets nedtagande: 2019-07-18

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 146-157

Sammanträdesdatum: 2019-06-04

Protokollet justerades: 2019-06-19

Anslagets uppsättande: 2019-06-20

Anslagets nedtagande: 2019-07-12

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 158-181

Sammanträdesdatum: 2019-06-11

Protokollet justerades: 2019-06-18

Anslagets uppsättande: 2019-06-19

Anslagets nedtagande: 2019-07-11

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Driftnämnden Närsjukvård §§ 46-56

Sammanträdesdatum: 2019-06-12

Protokollet justerades: 2019-06-17

Anslagets uppsättande: 2019-06-19

Anslagets nedtagande: 2019-07-11

Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Västra Vallgatan, Varberg

Kontaktperson: Kristin Löfgren

Driftnämnden Regionservice, arbetsutskott §§ 1-3

Sammanträdesdatum: 2019-06-17

Protokollet justerades: 2019-06-17

Anslagets uppsättande: 2019-06-18

Anslagets nedtagande: 2019-07-10

Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Halmstad

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

Driftnämnden Psykiatri §§ 34-39

Sammanträdesdatum: 2019-05-22

Protokollet justerades: 2019-05-22

Anslagets uppsättande: 2019-06-18

Anslagets nedtagande: 2019-07-10

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg

Kontaktperson: Roger Orlinge

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 138-140

Sammanträdesdatum: 2019-06-12

Protokollet justerades: 2019-06-17

Anslagets uppsättande: 2019-06-18

Anslagets nedtagande: 2019-07-10

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 117-137

Sammanträdesdatum: 2019-06-11

Protokollet justerades: 2019-06-17

Anslagets uppsättande: 2019-06-18

Anslagets nedtagande: 2019-07-10

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad: