Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

 

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Regionstyrelsens Arbetsutskott §§ 424-425

Sammanträdesdatum: 2021-11-18

Justeringsdatum: 2021-11-23

Anslagets uppsättande: 2021-11-24

Anslagets nedtagande: 2021-12-16

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Arbetsutskott §§ 413-423

Sammanträdesdatum: 2021-11-16

Justeringsdatum: 2021-11-23

Anslagets uppsättande: 2021-11-24

Anslagets nedtagande: 2021-12-16

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Lokal nämnd Hylte §§ 42-50

Sammanträdesdatum: 2021-11-11

Justeringsdatum: 2021-11-23

Anslagets uppsättande: 2021-11-24

Anslagets nedtagande: 2021-12-16

Kontaktperson: Yvonne Wijk

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Lokal nämnd Halmstad §§ 52-58

Sammanträdesdatum: 2021-11-10

Justeringsdatum: 2021-11-22

Anslagets uppsättande: 2021-11-23

Anslagets nedtagande: 2021-12-15

Kontaktperson: Yvonne Wijk

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Bergerska stiftelsen §§ 11-20

Sammanträdesdatum: 2021-11-15

Justeringsdatum: 2021-11-22

Anslagets uppsättande: 2021-11-22

Anslagets nedtagande: 2021-12-14

Kontaktperson: Malin Lenfeldt

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 274-281

Sammanträdesdatum: 2021-10-26

Justeringsdatum: 2021-11-22

Anslagets uppsättande: 2021-11-22

Anslagets nedtagande: 2021-12-14

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 282-288

Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Justeringsdatum: 2021-11-22

Anslagets uppsättande: 2021-11-22

Anslagets nedtagande: 2021-12-14

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Lokal nämnd Falkenberg §§ 49-55

Sammanträdesdatum: 2021-11-10

Justeringsdatum: 2021-11-19

Anslagets uppsättande: 2021-11-22

Anslagets nedtagande: 2021-12-14

Kontaktperson: Agneta Bylander Sjögren

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Lokal nämnd Varberg §§ 42-50

Sammanträdesdatum: 2021-11-08

Justeringsdatum: 2021-11-18

Anslagets uppsättande: 2021-11-19

Anslagets nedtagande: 2021-12-13

Kontaktperson: Agneta Bylander Sjögren

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 289-297

Sammanträdesdatum: 2021-11-09

Justeringsdatum: 2021-11-18

Anslagets uppsättande: 2021-11-19

Anslagets nedtagande: 2021-12-13

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott §§ 230-240

Sammanträdesdatum: 2021-11-09

Justeringsdatum: 2021-11-17

Anslagets uppsättande: 2021-11-18

Anslagets nedtagande: 2021-12-10

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Arbetsutskott §§ 389-412

Sammanträdesdatum: 2021-11-09

Justeringsdatum: 2021-11-17

Anslagets uppsättande: 2021-11-18

Anslagets nedtagande: 2021-12-10

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott §§ 214-229

Sammanträdesdatum: 2021-10-26

Justeringsdatum: 2021-11-17

Anslagets uppsättande: 2021-11-17

Anslagets nedtagande: 2021-12-09

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Arbetsutskott §§ 366-375

Sammanträdesdatum: 2021-10-26

Justeringsdatum: 2021-11-17

Anslagets uppsättande: 2021-11-17

Anslagets nedtagande: 2021-12-09

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Patientnämnden Halland §§ 47-60

Sammanträdesdatum: 2021-11-03

Justeringsdatum: 2021-11-16

Anslagets uppsättande: 2021-11-17

Anslagets nedtagande: 2021-12-09

Kontaktperson: Yvonne Wijk

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Kultur och skola §§ 49-62

Sammanträdesdatum: 2021-09-23

Justeringsdatum: 2021-11-16

Anslagets uppsättande: 2021-11-16

Anslagets nedtagande: 2021-12-08

Kontaktperson: Samuel Lindh, Karolin Hamnér

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 60-70

Sammanträdesdatum: 2021-11-03

Justeringsdatum: 2021-11-15

Anslagets uppsättande: 2021-11-26

Anslagets nedtagande: 2021-12-08

Kontaktperson: Sabine Hansson

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, §§ 58-66

Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Justeringsdatum: 2021-11-11

Anslagets uppsättande: 2021-11-12

Anslagets nedtagande: 2021-12-06

Kontaktperson: Sabine Hansson

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Arbetsutskott §§ 25-26

Sammanträdesdatum: 2021-10-19

Justeringsdatum: 2021-11-11

Anslagets uppsättande: 2021-11-12

Anslagets nedtagande: 2021-12-06

Kontaktperson: Sabine Hansson

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 66-75

Sammanträdesdatum: 2021-10-20

Justeringsdatum: 2021-11-08

Anslagets uppsättande: 2021-11-10

Anslagets nedtagande: 2021-12-02

Kontaktperson: Kristin Löfgren

Protokollets förvaringsplats: Närsjukvårdens kansli, Västra Vallgatan, Varberg

 

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 60-69

Sammanträdesdatum: 2021-10-29

Justeringsdatum: 2021-11-10

Anslagets uppsättande: 2021-11-10

Anslagets nedtagande: 2021-12-02

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling, Karolin Hamnér

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Arbetsutskott §§ 376-388

Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Justeringsdatum: 2021-11-09

Anslagets uppsättande: 2021-11-09

Anslagets nedtagande: 2021-12-01

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Regionservice §§ 53-68

Sammanträdesdatum: 2021-10-06

Justeringsdatum: 2021-11-04

Anslagets uppsättande: 2021-11-05

Anslagets nedtagande: 2021-11-29

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Skånegatan 59, Halmstad

 

Regionfullmäktige §§ 75-99

Sammanträdesdatum: 2021-10-27

Justeringsdatum: 2021-11-03

Anslagets uppsättande: 2021-11-04

Anslagets nedtagande: 2021-11-26

Kontaktperson: Samuel Lindh

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, Arbetsutskott §§ 7-8

Sammanträdesdatum: 2021-10-18

Justeringsdatum: 2021-10-22

Anslagets uppsättande: 2021-10-28

Anslagets nedtagande: 2021-11-19

Kontaktperson: Sabine Hansson

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, Arbetsutskott §§ 5-6

Sammanträdesdatum: 2021-10-18

Justeringsdatum: 2021-10-22

Anslagets uppsättande: 2021-10-28

Anslagets nedtagande: 2021-11-19

Kontaktperson: Sabine Hansson

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 205-213

Sammanträdesdatum: 2021-10-12

Justeringsdatum: 2021-10-27

Anslagets uppsättande: 2021-10-28

Anslagets nedtagande: 2021-11-19

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Arbetsutskott §§ 355-365

Sammanträdesdatum: 2021-10-12

Justeringsdatum: 2021-10-27

Anslagets uppsättande: 2021-10-28

Anslagets nedtagande: 2021-11-19

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsen  §§ 124-142

Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Justeringsdatum: 2021-10-27

Anslagets uppsättande: 2021-10-28

Anslagets nedtagande: 2021-11-19

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 251-259

Sammanträdesdatum: 2021-09-28

Justeringsdatum: 2021-10-25

Anslagets uppsättande: 2021-10-26

Anslagets nedtagande: 2021-11-17

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

 

 

Senast ändrad: