Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Driftnämnden Kollektivtrafik arbetsutskott §§ 9-19
Sammanträdesdatum: 2023-03-21
Justeringsdatum: 2023-03-23
Anslagets uppsättande 2023-03-24
Anslagets nedtagande: 2023-04-17
Kontaktperson: Katrin Håkansson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Arbetsutskott §§ 80-109
Sammanträdesdatum: 2023-03-21
Justeringsdatum: 2023-03-23
Anslagets uppsättande 2023-03-24
Anslagets nedtagande: 2023-04-17
Kontaktperson: Maria Fransson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Tillväxtutskott §§ 61-76
Sammanträdesdatum: 2023-03-21
Justeringsdatum: 2023-03-23
Anslagets uppsättande 2023-03-24
Anslagets nedtagande: 2023-04-17
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott §§ 59-70
Sammanträdesdatum: 2023-03-21
Justeringsdatum: 2023-03-23
Anslagets uppsättande 2023-03-24
Anslagets nedtagande: 2023-04-17
Kontaktperson: Maria Fransson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Social hållbarhetsberedning §§ 10-14
Sammanträdesdatum: 2023-03-14
Justeringsdatum: 2023-03-20
Anslagets uppsättande 2023-03-21
Anslagets nedtagande: 2023-04-12
Kontaktperson: Caroline Åqvist
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Tillväxtutskott §§ 54-60
Sammanträdesdatum: 2023-03-07
Justeringsdatum: 2023-03-15
Anslagets uppsättande 2023-03-16
Anslagets nedtagande: 2023-04-07
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott §§ 38-46
Sammanträdesdatum: 2023-02-28
Justeringsdatum: 2023-03-12
Anslagets uppsättande 2023-03-13
Anslagets nedtagande: 2023-04-04
Kontaktperson: Maria Fransson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Arbetsutskott §§ 52-62
Sammanträdesdatum: 2023-02-28
Justeringsdatum: 2023-03-12
Anslagets uppsättande 2023-03-13
Anslagets nedtagande: 2023-04-04
Kontaktperson: Maria Fransson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Kollektivtrafik §§ 12-22
Sammanträdesdatum: 2023-02-24
Justeringsdatum: 2023-02-24
Anslagets uppsättande 2023-03-10
Anslagets nedtagande: 2023-04-03
Kontaktperson: Katrin Håkansson
Protokollets förvaringsplats: Hallandstrafiken, Falkenberg

 

Regionfullmäktige §§ 1-32
Sammanträdesdatum: 2023-03-01
Justeringsdatum: 2023-03-10
Anslagets uppsättande 2023-03-10
Anslagets nedtagande: 2023-04-03
Kontaktperson: Samuel Lindh
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Patientnämnden Halland §§ 1-11
Sammanträdesdatum: 2023-02-15
Justeringsdatum: 2023-03-09
Anslagets uppsättande 2023-03-10
Anslagets nedtagande: 2023-04-03
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 14-22
Sammanträdesdatum: 2023-02-27
Justeringsdatum: 2023-03-06
Anslagets uppsättande 2023-03-07
Anslagets nedtagande: 2023-03-29
Kontaktperson: Kristin Löfgren
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Västra Vallgatan, Varberg

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 44-53
Sammanträdesdatum: 2023-02-28
Justeringsdatum: 2023-03-06
Anslagets uppsättande 2023-03-06
Anslagets nedtagande: 2023-03-28
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Skogsegendomsdelegationen §§ 4-14
Sammanträdesdatum: 2023-02-28
Justeringsdatum: 2023-03-06
Anslagets uppsättande 2023-03-06
Anslagets nedtagande: 2023-03-28
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 10-19
Sammanträdesdatum: 2023-02-22
Justeringsdatum: 2023-03-02
Anslagets uppsättande 2023-03-06
Anslagets nedtagande: 2023-03-28
Kontaktperson: Semra Redzepagic
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionpensionärsrådet §§ 1-10
Sammanträdesdatum: 2023-02-17
Justeringsdatum: 2023-02-27
Anslagets uppsättande 2023-03-01
Anslagets nedtagande: 2023-03-23
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

 

Senast ändrad: