Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

 

Regionfullmäktige sammanträder 2020-02-26 med början klockan 10:00.

Plats: Hallands Sjukhus Halmstad

Lokal: Kattegatt/Fullriggaren

Kallelse/Tillkännagivande

 

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, §§ 1-11

Sammanträdesdatum: 2020-02-19

Protokollet justerades: 2020-02-19

Anslagets uppsättande: 2020-02-20

Anslagets nedtagande: 2020-03-13

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 1-10

Sammanträdesdatum: 2020-02-07

Protokollet justerades: 2020-02-17

Anslagets uppsättande: 2020-02-18

Anslagets nedtagande: 2020-03-11

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Lokala nämnden Halmstad §§ 1-9

Sammanträdesdatum: 2020-02-05

Protokollet justerades: 2020-02-17

Anslagets uppsättande: 2020-02-18

Anslagets nedtagande: 2020-03-11

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Lokala nämnden Laholm §§ 1-8

Sammanträdesdatum: 2020-02-03

Protokollet justerades: 2020-02-17

Anslagets uppsättande: 2020-02-18

Anslagets nedtagande: 2020-03-11

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 1-8

Sammanträdesdatum: 2020-02-06

Protokollet justerades: 2020-02-14

Anslagets uppsättande: 2020-02-17

Anslagets nedtagande: 2020-03-10

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Lokala nämnden Varberg §§ 1-10

Sammanträdesdatum: 2020-01-27

Protokollet justerades: 2020-02-11

Anslagets uppsättande: 2020-02-12

Anslagets nedtagande: 2020-03-05

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 1-11

Sammanträdesdatum: 2020-02-11

Protokollet justerades: 2020-02-11

Anslagets uppsättande: 2020-02-12

Anslagets nedtagande: 2020-03-05

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Regionstyrelsen §§ 1-26

Sammanträdesdatum: 2020-02-05

Protokollet justerades: 2020-02-11

Anslagets uppsättande: 2020-02-11

Anslagets nedtagande: 2020-03-04

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 1-9

Sammanträdesdatum: 2020-02-06

Protokollet justerades: 2020-02-10

Anslagets uppsättande: 2020-02-11

Anslagets nedtagande: 2020-03-03

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Paulina Langemark

 

Samordningsförbundet i Halland

Sammanträdesdatum: 2020-01-24

Protokollet justerades: 2020-02-07

Anslagets uppsättande: 2020-02-11

Anslagets nedtagande: 2020-03-03

Protokollets förvaringsplats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

Kontaktperson: Samuel Grahn

 

Lokala nämnden Hylte §§ 1-9

Sammanträdesdatum: 2020-01-30

Protokollet justerades: 2020-02-07

Anslagets uppsättande: 2020-02-10

Anslagets nedtagande: 2020-03-03

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Lokala nämnden Falkenberg §§ 1-10

Sammanträdesdatum: 2020-01-29

Protokollet justerades: 2020-02-06

Anslagets uppsättande: 2020-02-07

Anslagets nedtagande: 2020-03-02

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 9-15

Sammanträdesdatum: 2020-01-28

Protokollet justerades: 2020-02-03

Anslagets uppsättande: 2020-02-04

Anslagets nedtagande: 2020-02-26

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 26-28

Sammanträdesdatum: 2020-01-28

Protokollet justerades: 2020-02-03

Anslagets uppsättande: 2020-02-03

Anslagets nedtagande: 2020-02-25

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 3-4

Sammanträdesdatum: 2020-01-29

Protokollet justerades: 2020-01-29

Anslagets uppsättande: 2020-01-30

Anslagets nedtagande: 2020-02-21

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 1-2

Sammanträdesdatum: 2020-01-29

Protokollet justerades: 2020-01-29

Anslagets uppsättande: 2020-01-30

Anslagets nedtagande: 2020-02-21

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, arbetsutskott §§ 1-2

Sammanträdesdatum: 2020-01-28

Protokollet justerades: 2020-01-28

Anslagets uppsättande: 2020-01-30

Anslagets nedtagande: 2020-02-21

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad: