Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

Lokala nämnden Hylte §§ 22-28

Sammanträdesdatum: 2020-06-18

Protokollet justerades: 2020-07-06

Anslagets uppsättande: 2020-07-07

Anslagets nedtagande: 2020-07-29

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 115-138

Sammanträdesdatum: 2020-06-23

Protokollet justerades: 2020-07-03

Anslagets uppsättande: 2020-0-06

Anslagets nedtagande: 2020-07-28

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, §§ 23-30

Sammanträdesdatum: 2020-06-23

Protokollet justerades: 2020-07-02

Anslagets uppsättande: 2020-07-03

Anslagets nedtagande: 2020-07-27

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik & hälsa, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Lokala nämnden Laholm §§ 25-31

Sammanträdesdatum: 2020-06-15

Protokollet justerades: 2020-07-01

Anslagets uppsättande: 2020-07-02

Anslagets nedtagande: 2020-07-24

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Patientnämnden Halland §§ 16-26

Sammanträdesdatum: 2020-06-10

Protokollet justerades: 2020-06-25

Anslagets uppsättande: 2020-06-26

Anslagets nedtagande: 2020-07-20

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Regionfullmäktige §§ 17-48

Sammanträdesdatum: 2020-06-17

Protokollet justerades: 2020-06-24

Anslagets uppsättande: 2020-06-24

Anslagets nedtagande: 2020-07-16

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Samuel Lindh

 

Patientnämnden Halland §§ 27-29

Sammanträdesdatum: 2020-06-24

Protokollet justerades: 2020-06-24

Anslagets uppsättande: 2020-06-24

Anslagets nedtagande: 2020-07-16

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, §§ 35-43

Sammanträdesdatum: 2020-06-24

Protokollet justerades: 2020-06-24

Anslagets uppsättande: 2020-06-24

Anslagets nedtagande: 2020-07-16

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 19-20

Sammanträdesdatum: 2020-06-16

Protokollet justerades: 2020-06-23

Anslagets uppsättande: 2020-06-24

Anslagets nedtagande: 2020-07-16

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 158-168

Sammanträdesdatum: 2020-06-23

Protokollet justerades: 2020-06-23

Anslagets uppsättande: 2020-06-24

Anslagets nedtagande: 2020-07-16

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 142-157

Sammanträdesdatum: 2020-06-09

Protokollet justerades: 2020-06-23

Anslagets uppsättande: 2020-06-23

Anslagets nedtagande: 2020-07-15

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Skogsegendomsdelegationen §§ 24-31

Sammanträdesdatum: 2020-06-11

Protokollet justerades: 2020-06-23

Anslagets uppsättande: 2020-06-23

Anslagets nedtagande: 2020-07-15

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 123

Sammanträdesdatum: 2020-06-23

Protokollet justerades: 2020-06-23

Anslagets uppsättande: 2020-06-23

Anslagets nedtagande: 2020-07-15

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsen §§ 106-108

Sammanträdesdatum: 2020-06-17

Protokollet justerades: 2020-06-17

Anslagets uppsättande: 2020-06-18

Anslagets nedtagande: 2020-07-10

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 103-114

Sammanträdesdatum: 2020-06-09

Protokollet justerades: 2020-06-17

Anslagets uppsättande: 2020-06-17

Anslagets nedtagande: 2020-07-09

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 224-240

Sammanträdesdatum: 2020-06-09

Protokollet justerades: 2020-06-16

Anslagets uppsättande: 2020-06-17

Anslagets nedtagande: 2020-07-09

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Lokala nämnden Halmstad §§ 28-34

Sammanträdesdatum: 2020-06-16

Protokollet justerades: 2020-06-16

Anslagets uppsättande: 2020-06-16

Anslagets nedtagande: 2020-07-08

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad: