Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Styrelseprotokoll Samordningsförbundet i Halland  

Sammanträdesdatum: 2021-06-17

Protokollet justerades: 2021-07-19

Anslagets uppsättande: 2021-07-22

Anslagets nedtagande: 2021-08-13

Protokollets förvaringsplats: Utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

Kontaktperson: Samuel Grahn, Samordningsförbundet

 

Regionpensionärsrådet §§ 9-21

Sammanträdesdatum: 2021-06-04

Protokollet justerades: 2021-07-14

Anslagets uppsättande: 2021-07-15

Anslagets nedtagande: 2021-08-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Arbetsutskottet - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 35-43

Sammanträdesdatum: 2021-06-29

Protokollet justerades: 2021-07-09

Anslagets uppsättande: 2021-07-12

Anslagets nedtagande: 2021-08-03

Protokollets förvaringsplats: Nyhems Vårdcentral, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 35-45

Sammanträdesdatum: 2021-06-30

Protokollet justerades: 2021-07-09

Anslagets uppsättande: 2021-07-12

Anslagets nedtagande: 2021-08-03

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 36-41

Sammanträdesdatum: 2021-06-16

Protokollet justerades: 2021-07-09

Anslagets uppsättande: 2021-07-12

Anslagets nedtagande: 2021-08-03

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen, Varberg

Kontaktperson: Ove Grahn

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 31-42

Sammanträdesdatum: 2021-05-26

Protokollet justerades: 2021-07-07

Anslagets uppsättande: 2021-07-08

Anslagets nedtagande: 2021-07-30

Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården, Västra Vallgatan, Varberg

Kontaktperson: Kristin Löfgren

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 257-266

Sammanträdesdatum: 2021-06-22

Protokollet justerades: 2021-07-05

Anslagets uppsättande: 2021-07-06

Anslagets nedtagande: 2021-07-28

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 243-246

Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Protokollet justerades: 2021-07-02

Anslagets uppsättande: 2021-07-05

Anslagets nedtagande: 2021-07-27

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionfullmäktige §§ 49-74

Sammanträdesdatum: 2021-06-23

Protokollet justerades: 2021-06-30

Anslagets uppsättande: 2021-07-01

Anslagets nedtagande: 2021-07-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Samuel Lindh

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 189-211

Sammanträdesdatum: 2021-06-15

Protokollet justerades: 2021-06-30

Anslagets uppsättande: 2021-07-01

Anslagets nedtagande: 2021-07-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 247-256

Sammanträdesdatum: 2021-06-15

Protokollet justerades: 2021-06-30

Anslagets uppsättande: 2021-07-01

Anslagets nedtagande: 2021-07-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Patientnämnden Halland §§ 23-33

Sammanträdesdatum: 2021-06-02

Protokollet justerades: 2021-06-30

Anslagets uppsättande: 2021-07-01

Anslagets nedtagande: 2021-07-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Skogsegendomsdelegationen §§ 21-25

Sammanträdesdatum: 2021-06-16

Protokollet justerades: 2021-06-30

Anslagets uppsättande: 2021-07-01

Anslagets nedtagande: 2021-07-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Arbetsutskottet - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 15-16

Sammanträdesdatum: 2021-06-15

Protokollet justerades: 2021-06-30

Anslagets uppsättande: 2021-07-01

Anslagets nedtagande: 2021-07-23

Protokollets förvaringsplats: Nyhems Vårdcentral, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 143-157

Sammanträdesdatum: 2021-06-15

Protokollet justerades: 2021-06-29

Anslagets uppsättande: 2021-06-30

Anslagets nedtagande: 2021-07-22

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

 

Senast ändrad: