Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 33-40

Sammanträdesdatum: 2019-05-22

Protokollet justerades: 2019-05-22

Anslagets uppsättande: 2019-05-23

Anslagets nedtagande: 2019-06-14

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

Lokala nämnden Falkenberg §§ 36-45

Sammanträdesdatum: 2019-05-21

Protokollet justerades: 2019-05-21

Anslagets uppsättande: 2019-05-23

Anslagets nedtagande: 2019-06-14

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 188-212

Sammanträdesdatum: 2019-05-14

Protokollet justerades: 2019-05-21

Anslagets uppsättande: 2019-05-21

Anslagets nedtagande: 2019-06-12

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 85-93

Sammanträdesdatum: 2019-05-14

Protokollet justerades: 2019-05-21

Anslagets uppsättande: 2019-05-21

Anslagets nedtagande: 2019-06-12

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 131-137

Sammanträdesdatum: 2019-05-14

Protokollet justerades: 2019-05-20

Anslagets uppsättande: 2019-05-21

Anslagets nedtagande: 2019-06-12

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 175-187

Sammanträdesdatum: 2019-04-30

Protokollet justerades: 2019-05-20

Anslagets uppsättande: 2019-05-21

Anslagets nedtagande: 2019-06-12

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 76-84

Sammanträdesdatum: 2019-04-30

Protokollet justerades: 2019-05-20

Anslagets uppsättande: 2019-05-21

Anslagets nedtagande: 2019-06-12

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

Driftnämnden Närsjukvård §§ 33-45

Sammanträdesdatum: 2019-05-09

Protokollet justerades: 2019-05-16

Anslagets uppsättande: 2019-05-16

Anslagets nedtagande: 2019-06-10

Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Varberg

Kontaktperson: Kristin Löfgren

Regionstyrelsen §§ 90-100

Sammanträdesdatum: 2019-05-08

Protokollet justerades: 2019-05-14

Anslagets uppsättande: 2019-05-15

Anslagets nedtagande: 2019-06-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 122-130

Sammanträdesdatum: 2019-05-07

Protokollet justerades: 2019-05-14

Anslagets uppsättande: 2019-05-15

Anslagets nedtagande: 2019-06-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 112-121

Sammanträdesdatum: 2019-04-30

Protokollet justerades: 2019-05-14

Anslagets uppsättande: 2019-05-15

Anslagets nedtagande: 2019-06-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Driftnämnden Regionservice §§ 46-55

Sammanträdesdatum: 2019-04-17

Protokollet justerades: 2019-05-08

Anslagets uppsättande: 2019-05-09

Anslagets nedtagande: 2019-05-31

Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Fiskaregatan Halmstad

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 26-37

Sammanträdesdatum: 2019-04-26

Protokollet justerades: 2019-05-08

Anslagets uppsättande: 2019-05-09

Anslagets nedtagande: 2019-05-31

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

Driftnämnden Psykiatri §§ 26-33

Sammanträdesdatum: 2019-04-25

Protokollet justerades: 2019-05-07

Anslagets uppsättande: 2019-05-08

Anslagets nedtagande: 2019-05-30

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg

Kontaktperson: Roger Orlinge

Lokala nämnden Laholm §§ 23-31

Sammanträdesdatum: 2019-04-15

Protokollet justerades: 2019-05-07

Anslagets uppsättande: 2019-05-08

Anslagets nedtagande: 2019-05-30

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Lokala nämnden Falkenberg §§ 26-35

Sammanträdesdatum: 2019-04-16

Protokollet justerades: 2019-05-03

Anslagets uppsättande: 2019-05-06

Anslagets nedtagande: 2019-05-28

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

 

 

 

 

Senast ändrad: