Direkt till innehållet

Anslagstavla

 

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Lokala nämnden Laholm §§ 41-52

Sammanträdesdatum: 2019-09-16

Protokollet justerades: 2019-10-14

Anslagets uppsättande: 2019-10-15

Anslagets nedtagande: 2019-11-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Hvidberg-Müller

 

Driftnämnden Kultur och skola

Sammanträdesdatum: 2019-10-02

Protokollet justerades: 2019-10-10

Anslagets uppsättande: 2019-10-11

Anslagets nedtagande: 2019-11-02

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 243-251

Sammanträdesdatum: 2019-10-01

Protokollet justerades: 2019-10-10

Anslagets uppsättande: 2019-10-11

Anslagets nedtagande: 2019-11-04

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionpensionärsrådet §§ 11-19

Sammanträdesdatum: 2019-09-13

Protokollet justerades: 2019-10-09

Anslagets uppsättande: 2019-10-10

Anslagets nedtagande: 2019-11-01

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 347-362

Sammanträdesdatum: 2019-09-24

Protokollet justerades: 2019-10-09

Anslagets uppsättande: 2019-10-10

Anslagets nedtagande: 2019-11-01

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 363-374

Sammanträdesdatum: 2019-10-01

Protokollet justerades: 2019-10-09

Anslagets uppsättande: 2019-10-09

Anslagets nedtagande: 2019-10-31

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 338-346

Sammanträdesdatum: 2019-09-17

Protokollet justerades: 2019-10-09

Anslagets uppsättande: 2019-10-09

Anslagets nedtagande: 2019-10-31

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 189-199

Sammanträdesdatum: 2019-10-01

Protokollet justerades: 2019-10-09

Anslagets uppsättande: 2019-10-09

Anslagets nedtagande: 2019-10-31

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 178-188

Sammanträdesdatum: 2019-09-24

Protokollet justerades: 2019-10-09

Anslagets uppsättande: 2019-10-09

Anslagets nedtagande: 2019-10-31

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Skogsegendomsdelegationen §§ 22-28

Sammanträdesdatum: 2019-09-24

Protokollet justerades: 2019-10-09

Anslagets uppsättande: 2019-10-09

Anslagets nedtagande: 2019-10-31

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 57-62

Sammanträdesdatum: 2019-09-26

Protokollet justerades: 2019-10-07

Anslagets uppsättande: 2019-10-07

Anslagets nedtagande: 2019-10-29

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen, Varberg

Kontaktperson: Roger Orlinge

 

Lokala nämnden Hylte §§ 40-45

Sammanträdesdatum: 2019-09-19

Protokollet justerades: 2019-10-04

Anslagets uppsättande: 2019-10-07

Anslagets nedtagande: 2019-10-29

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 61-72

Sammanträdesdatum: 2019-09-24

Protokollet justerades: 2019-10-03

Anslagets uppsättande: 2019-10-04

Anslagets nedtagande: 2019-10-28

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 233-242

Sammanträdesdatum: 2019-09-24

Protokollet justerades: 2019-10-01

Anslagets uppsättande: 2019-10-02

Anslagets nedtagande: 2019-10-24

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Driftnämnden Regionservice, arbetsutskott §§ 4-7

Sammanträdesdatum: 2019-09-27

Protokollet justerades: 2019-09-30

Anslagets uppsättande: 2019-10-01

Anslagets nedtagande: 2019-10-23

Protokollets förvaringsplats: Fiskaregatan 2, Halmstad

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 57-65

Sammanträdesdatum: 2019-09-25

Protokollet justerades: 2019-09-30

Anslagets uppsättande: 2019-10-01

Anslagets nedtagande: 2019-10-23

Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården, Västra Vallgatan, Varberg

Kontaktperson: Kristin Löfgren

 

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 41-49

Sammanträdesdatum: 2019-09-19

Protokollet justerades: 2019-09-26

Anslagets uppsättande: 2019-09-27

Anslagets nedtagande: 2019-10-19

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 69-83

Sammanträdesdatum: 2019-09-25

Protokollet justerades: 2019-09-26

Anslagets uppsättande: 2019-09-26

Anslagets nedtagande: 2019-10-16

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Regionservice §§ 73-88

Sammanträdesdatum: 2019-09-04

Protokollet justerades: 2019-09-24

Anslagets uppsättande: 2019-09-25

Anslagets nedtagande: 2019-10-17

Protokollets förvaringsplats: Fiskaregatan 2, Halmstad

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 223-232

Sammanträdesdatum: 2019-09-17

Protokollet justerades: 2019-09-24

Anslagets uppsättande: 2019-09-24

Anslagets nedtagande: 2019-10-16

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsen §§ 150-164

Sammanträdesdatum: 2019-09-18

Protokollet justerades: 2019-09-24

Anslagets uppsättande: 2019-09-24

Anslagets nedtagande: 2019-10-16

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Skogsegendomsdelegationen §§ 12-21

Sammanträdesdatum: 2019-08-29

Protokollet justerades: 2019-09-23

Anslagets uppsättande: 2019-09-24

Anslagets nedtagande: 2019-10-16

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

 

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 52-60

Sammanträdesdatum: 2019-09-06

Protokollet justerades: 2019-09-23

Anslagets uppsättande: 2019-09-24

Anslagets nedtagande: 2019-10-16

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Patientnämnden Halland §§ 40-51

Sammanträdesdatum: 2019-09-05

Protokollet justerades: 2019-09-20

Anslagets uppsättande: 2019-09-23

Anslagets nedtagande: 2019-10-15

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Senast ändrad: