Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Arbetsutskott §§  1-2

Sammanträdesdatum: 2021-01-07

Protokollet justerades: 2021-01-12

Anslagets uppsättande: 2021-01-20

Anslagets nedtagande: 2021-02-11

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Kultur och skola §§ 83-100

Sammanträdesdatum: 2020-12-14

Protokollet justerades: 2021-01-13

Anslagets uppsättande: 2021-01-14

Anslagets nedtagande: 2021-02-05

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 48-55

Sammanträdesdatum: 2020-12-16

Protokollet justerades: 2021-01-11

Anslagets uppsättande: 2021-01-12

Anslagets nedtagande: 2021-02-03

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg

Kontaktperson: Roger Orlinge

 

Regionpensionärsrådet §§ 26-35

Sammanträdesdatum: 2020-11-27

Protokollet justerades: 2021-01-05

Anslagets uppsättande: 2021-01-07

Anslagets nedtagande: 2021-01-29

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 296-308

Sammanträdesdatum: 2020-12-15

Protokollet justerades: 2020-12-30

Anslagets uppsättande: 2021-01-04

Anslagets nedtagande: 2021-01-26

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

 

 

 

Senast ändrad: