Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

 

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 1-16

Sammanträdesdatum: 2022-01-18

Justeringsdatum: 2022-01-25

Anslagets uppsättande: 2022-01-27

Anslagets nedtagande: 2022-02-18

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-16

Sammanträdesdatum: 2022-01-18

Justeringsdatum: 2022-01-24

Anslagets uppsättande: 2022-01-24

Anslagets nedtagande: 2022-02-15

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 75-83

Sammanträdesdatum: 2021-12-15

Justeringsdatum: 2022-01-19

Anslagets uppsättande: 2022-01-20

Anslagets nedtagande: 2022-02-11

Kontaktperson: Ove Grahn

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen, Varberg

 

Patientnämnden Halland §§ 61-74

Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Justeringsdatum: 2022-01-13

Anslagets uppsättande: 2022-01-14

Anslagets nedtagande: 2022-02-07

Kontaktperson: Yvonne Wijk

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 253-271

Sammanträdesdatum: 2021-12-14

Justeringsdatum: 2021-12-29

Anslagets uppsättande: 2021-12-30

Anslagets nedtagande: 2022-01-21

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 443-452

Sammanträdesdatum: 2021-12-14

Justeringsdatum: 2021-12-29

Anslagets uppsättande: 2021-12-30

Anslagets nedtagande: 2022-01-21

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 320-331

Sammanträdesdatum: 2021-12-14

Justeringsdatum: 2021-12-28

Anslagets uppsättande: 2021-12-29

Anslagets nedtagande: 2022-01-20

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Lokal nämnd Hylte §§ 51-60

Sammanträdesdatum: 2021-12-16

Justeringsdatum: 2021-12-28

Anslagets uppsättande: 2021-12-29

Anslagets nedtagande: 2022-01-20

Kontaktperson: Yvonne Wijk

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

 

 

 

 

Senast ändrad: