Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 18-26

Sammanträdesdatum: 2020-06-24

Protokollet justerades: 2020-06-24

Anslagets uppsättande: 2020-07-17

Anslagets nedtagande: 2020-08-10

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen Varberg

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

 

 

Senast ändrad: