Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Regionfullmäktige sammanträder 2021-06-23 med början klockan 09:00

Plats: Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad samt digitalt

Kallelse och föredragningslista 2021-06-23

 

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 33-46

Sammanträdesdatum: 2021-05-28

Protokollet justerades: 2021-06-15

Anslagets uppsättande: 2021-06-16

Anslagets nedtagande: 2021-07-08

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 227-242

Sammanträdesdatum: 2021-06-01

Protokollet justerades: 2021-06-14

Anslagets uppsättande: 2021-06-15

Anslagets nedtagande: 2021-07-07

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Lokal nämnd Laholm §§ 19-31

Sammanträdesdatum: 2021-05-31

Protokollet justerades: 2021-06-14

Anslagets uppsättande: 2021-06-15

Anslagets nedtagande: 2021-07-07

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 135-142

Sammanträdesdatum: 2021-06-01

Protokollet justerades: 2021-06-14

Anslagets uppsättande: 2021-06-15

Anslagets nedtagande: 2021-07-07

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 22-34

Sammanträdesdatum: 2021-06-02

Protokollet justerades: 2021-06-14

Anslagets uppsättande: 2021-06-15

Anslagets nedtagande: 2021-07-07

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 174-188

Sammanträdesdatum: 2021-06-01

Protokollet justerades: 2021-06-11

Anslagets uppsättande: 2021-06-14

Anslagets nedtagande: 2021-07-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 112-134

Sammanträdesdatum: 2021-05-25

Protokollet justerades: 2021-06-11

Anslagets uppsättande: 2021-06-14

Anslagets nedtagande: 2021-07-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Bergerska stiftelsen §§ 1-10

Sammanträdesdatum: 2021-05-17

Protokollet justerades: 2021-06-11

Anslagets uppsättande: 2021-06-14

Anslagets nedtagande: 2021-07-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Driftnämnden Regionservice §§ 27-38

Sammanträdesdatum: 2021-05-19

Protokollet justerades: 2021-06-11

Anslagets uppsättande: 2021-06-14

Anslagets nedtagande: 2021-07-06

Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Skånegatan 59 Halmstad

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

 

Lokal nämnd Falkenberg §§ 21-33

Sammanträdesdatum: 2021-06-02

Protokollet justerades: 2021-06-10

Anslagets uppsättande: 2021-06-11

Anslagets nedtagande: 2021-07-05

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 205-226

Sammanträdesdatum: 2021-05-25

Protokollet justerades: 2021-06-09

Anslagets uppsättande: 2021-06-10

Anslagets nedtagande: 2021-07-02

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 160-173

Sammanträdesdatum: 2021-05-25

Protokollet justerades: 2021-06-09

Anslagets uppsättande: 2021-06-10

Anslagets nedtagande: 2021-07-02

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Lokal nämnd Kungsbacka §§ 24-33

Sammanträdesdatum: 2021-05-27

Protokollet justerades: 2021-06-07

Anslagets uppsättande: 2021-06-08

Anslagets nedtagande: 2021-06-30

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Lokal nämnd Hylte §§ 21-30

Sammanträdesdatum: 2021-05-27

Protokollet justerades: 2021-06-07

Anslagets uppsättande: 2021-06-08

Anslagets nedtagande: 2021-06-30

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Lokal nämnd Varberg §§ 18-30

Sammanträdesdatum: 2021-05-24

Protokollet justerades: 2021-06-03

Anslagets uppsättande: 2021-06-04

Anslagets nedtagande: 2021-06-28

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Lokal nämnd Halmstad §§ 25-35

Sammanträdesdatum: 2021-05-26

Protokollet justerades: 2021-06-02

Anslagets uppsättande: 2021-06-03

Anslagets nedtagande: 2021-06-28

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Regionstyrelsen §§ 50-61

Sammanträdesdatum: 2021-05-12

Protokollet justerades: 2021-05-31

Anslagets uppsättande: 2021-06-01

Anslagets nedtagande: 2021-06-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 92-111

Sammanträdesdatum: 2021-05-11

Protokollet justerades: 2021-05-31

Anslagets uppsättande: 2021-06-01

Anslagets nedtagande: 2021-06-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 202-204

Sammanträdesdatum: 2021-05-18

Protokollet justerades: 2021-05-31

Anslagets uppsättande: 2021-06-01

Anslagets nedtagande: 2021-06-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 179-201

Sammanträdesdatum: 2021-05-11

Protokollet justerades: 2021-05-31

Anslagets uppsättande: 2021-06-01

Anslagets nedtagande: 2021-06-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 159-178

Sammanträdesdatum: 2021-04-27

Protokollet justerades: 2021-05-26

Anslagets uppsättande: 2021-05-27

Anslagets nedtagande: 2021-06-18

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens tillväxtsutskott §§ 150-159

Sammanträdesdatum: 2021-05-18

Protokollet justerades: 2021-05-26

Anslagets uppsättande: 2021-05-27

Anslagets nedtagande: 2021-06-18

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsens tillväxtsutskott §§ 139-149

Sammanträdesdatum: 2021-05-11

Protokollet justerades: 2021-05-26

Anslagets uppsättande: 2021-05-27

Anslagets nedtagande: 2021-06-18

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

 

 

 

 

Senast ändrad: