Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

 

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 63-71

Sammanträdesdatum: 2019-12-12

Protokollet justerades: 2019-12-12

Anslagets uppsättande: 2019-12-13

Anslagets nedtagande: 2020-01-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 459-473

Sammanträdesdatum: 2019-12-03

Protokollet justerades: 2019-12-11

Anslagets uppsättande: 2019-12-12

Anslagets nedtagande: 2020-01-03

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Lokala nämnden Varberg §§ 74-84

Sammanträdesdatum: 2019-12-09

Protokollet justerades: 2019-12-11

Anslagets uppsättande: 2019-12-12

Anslagets nedtagande: 2020-01-03

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Samordningsförbundet i Halland 

Sammanträdesdatum: 2019-11-08

Protokollet justerades: 2019-12-06

Anslagets uppsättande: 2019-12-12

Anslagets nedtagande: 2020-01-02

Protokollets förvaringsplats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

Kontaktperson: Samuel Grahn

 

Regionpensionärsrådet §§ 20-30

Sammanträdesdatum: 2019-11-22

Protokollet justerades: 2019-12-09

Anslagets uppsättande: 2019-12-10

Anslagets nedtagande: 2020-01-02

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Driftnämnden Kultur och skola §§ 88-101

Sammanträdesdatum: 2019-11-14

Protokollet justerades: 2019-12-09

Anslagets uppsättande: 2019-12-10

Anslagets nedtagande: 2020-01-02

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Driftnämnden Regionservice, §§ 107 - 122

Sammanträdesdatum: 2019-11-19

Protokollet justerades: 2019-12-05

Anslagets uppsättande: 2019-12-06

Anslagets nedtagande: 2019-12-28

Protokollets förvaringsplats: Fiskaregatan 2, Halmstad

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, §§ 84-97

Sammanträdesdatum: 2019-12-03

Protokollet justerades: 2019-12-04

Anslagets uppsättande: 2019-12-05

Anslagets nedtagande: 2019-12-27

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Lokala nämnden Laholm §§ 59-67

Sammanträdesdatum: 2019-11-11

Protokollet justerades: 2019-12-02

Anslagets uppsättande: 2019-12-04

Anslagets nedtagande: 2019-12-27

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Hvidberg-Müller

 

Lokala nämnden Hylte §§ 51-58

Sammanträdesdatum: 2019-11-14

Protokollet justerades: 2019-12-02

Anslagets uppsättande: 2019-12-03

Anslagets nedtagande: 2019-12-27

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-11-20

Protokollet justerades: 2019-12-02

Anslagets uppsättande: 2019-12-02

Anslagets nedtagande: 2019-12-24

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 446-458

Sammanträdesdatum: 2019-11-19

Protokollet justerades: 2019-12-02

Anslagets uppsättande: 2019-12-02

Anslagets nedtagande: 2019-12-24

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 245-254

Sammanträdesdatum: 2019-11-12

Protokollet justerades: 2019-12-02

Anslagets uppsättande: 2019-12-02

Anslagets nedtagande: 2019-12-24

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 78-90

Sammanträdesdatum: 2019-11-21

Protokollet justerades: 2019-11-25

Anslagets uppsättande: 2019-11-27

Anslagets nedtagande: 2019-12-19

Protokollets förvaringsplats: Västra Vallgatan, Varberg

Kontaktperson: Kristin Löfgren

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 266-278

Sammanträdesdatum: 2019-11-05

Protokollet justerades: 2019-11-25

Anslagets uppsättande: 2019-11-26

Anslagets nedtagande: 2019-12-18

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Driftnämnden Regionservice, arbetsutskott §§ 8-10

Sammanträdesdatum: 2019-11-13

Protokollet justerades: 2019-11-21

Anslagets uppsättande: 2019-11-22

Anslagets nedtagande: 2019-12-16

Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Halmstad

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

 

Lokala nämnden Varberg §§ 66-73

Sammanträdesdatum: 2019-11-11

Protokollet justerades: 2019-11-21

Anslagets uppsättande: 2019-11-22

Anslagets nedtagande: 2019-12-16

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Lokala nämnden Falkenberg §§ 66-72

Sammanträdesdatum: 2019-11-12

Protokollet justerades: 2019-11-20

Anslagets uppsättande: 2019-11-21

Anslagets nedtagande: 2019-12-13

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad: