Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Regionfullmäktige sammanträder 2019-04-24 med början klockan 10:00

Plats: Hallands sjukhus Halmstad

Lokal: Kattegatt/Fullriggaren

Kallelse och föredragningslista

 

Lokala nämnden Varberg §§ 26-34

Sammanträdesdatum: 2019-04-08

Protokollet justerades: 2019-04-18

Anslagets uppsättande: 2019-04-23

Anslagets nedtagande: 2019-05-14

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

Lokala nämnden Halmstad §§ 21-27

Sammanträdesdatum: 2019-04-17

Protokollet justerades: 2019-04-17

Anslagets uppsättande: 2019-04-17

Anslagets nedtagande: 2019-05-09

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 141-153

Sammanträdesdatum: 2019-04-09

Protokollet justerades: 2019-04-16

Anslagets uppsättande: 2019-04-16

Anslagets nedtagande: 2019-05-08

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsen §§ 60-86

Sammanträdesdatum: 2019-04-03

Protokollet justerades: 2019-04-15

Anslagets uppsättande: 2019-04-16

Anslagets nedtagande: 2019-05-08

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 82-99

Sammanträdesdatum: 2019-04-02

Protokollet justerades: 2019-04-15

Anslagets uppsättande: 2019-04-16

Anslagets nedtagande: 2019-05-08

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Driftnämnden Regionservice §§ 36-45

Sammanträdesdatum: 2019-03-20

Protokollet justerades: 2019-04-11

Anslagets uppsättande: 2019-04-12

Anslagets nedtagande: 2019-05-06

Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Fiskaregatan, Halmstad

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

Skogsegendomsdelegationen §§ 1-11

Sammanträdesdatum: 2019-03-21

Protokollet justerades: 2019-04-11

Anslagets uppsättande: 2019-04-12

Anslagets nedtagande: 2019-05-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 26-37

Sammanträdesdatum: 2019-03-26

Protokollet justerades: 2019-04-09

Anslagets uppsättande: 2019-04-10

Anslagets nedtagande: 2019-05-03

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 28-42

Sammanträdesdatum: 2019-03-27

Protokollet justerades: 2019-04-09

Anslagets uppsättande: 2019-04-10

Anslagets nedtagande: 2019-05-03

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 50-56

Sammanträdesdatum: 2019-04-02

Protokollet justerades: 2019-04-09

Anslagets uppsättande: 2019-04-09

Anslagets nedtagande: 2019-05-02

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

Lokala nämnden Laholm §§ 14-22

Sammanträdesdatum: 2019-03-11

Protokollet justerades: 2019-04-05

Anslagets uppsättande: 2019-04-08

Anslagets nedtagande: 2019-04-30

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Driftnämnden kultur och skola §§ 27-37

Sammanträdesdatum: 2019-03-14

Protokollet justerades: 2019-04-04

Anslagets uppsättande: 2019-04-05

Anslagets nedtagande: 2019-04-29

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 119-140

Sammanträdesdatum: 2019-03-26

Protokollet justerades: 2019-04-02

Anslagets uppsättande: 2019-04-03

Anslagets nedtagande: 2019-04-25

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 85-118

Sammanträdesdatum: 2019-03-12

Protokollet justerades: 2019-03-26

Anslagets uppsättande: 2019-03-26

Anslagets nedtagande: 2019-04-17

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 72-81

Sammanträdesdatum: 2019-03-12

Protokollet justerades: 2019-03-26

Anslagets uppsättande: 2019-03-26

Anslagets nedtagande: 2019-04-17

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Senast ändrad: