Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 381-391

Sammanträdesdatum: 2020-10-13

Protokollet justerades: 2020-10-29

Anslagets uppsättande: 2020-10-30

Anslagets nedtagande: 2020-11-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Driftnämnden kultur och skola §§ 42-57

Sammanträdesdatum: 2020-09-17

Protokollet justerades: 2020-10-27

Anslagets uppsättande: 2020-10-28

Anslagets nedtagande: 2020-11-19

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott §§  24-25

Sammanträdesdatum: 2020-10-21

Protokollet justerades: 2020-10-21

Anslagets uppsättande: 2020-10-21

Anslagets nedtagande: 2020-11-12

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott §§  23-24

Sammanträdesdatum: 2020-10-21

Protokollet justerades: 2020-10-21

Anslagets uppsättande: 2020-10-21

Anslagets nedtagande: 2020-11-12

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott §§  21-22

Sammanträdesdatum: 2020-10-21

Protokollet justerades: 2020-10-21

Anslagets uppsättande: 2020-10-21

Anslagets nedtagande: 2020-11-12

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 243-251

Sammanträdesdatum: 2020-10-20

Protokollet justerades: 2020-10-20

Anslagets uppsättande: 2020-10-21

Anslagets nedtagande: 2020-11-12

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Driftnämnden Regionservice §§ 55-67

Sammanträdesdatum: 2020-09-30

Protokollet justerades: 2020-10-20

Anslagets uppsättande: 2020-10-21

Anslagets nedtagande: 2020-11-12

Protokollets förvaringsplats: Fiskaregatan 2, Halmstad

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

 

Regionstyrelsen §§ 141-165

Sammanträdesdatum: 2020-10-14

Protokollet justerades: 2020-10-19

Anslagets uppsättande: 2020-10-20

Anslagets nedtagande: 2020-11-11

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionpensionärsrådet §§ 19-25

Sammanträdesdatum: 2020-09-11

Protokollet justerades: 2020-10-16

Anslagets uppsättande: 2020-10-19

Anslagets nedtagande: 2020-11-10

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 33-41

Sammanträdesdatum: 2020-10-01

Protokollet justerades: 2020-10-13

Anslagets uppsättande: 2020-10-14

Anslagets nedtagande: 2020-11-05

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 366-380

Sammanträdesdatum: 2020-10-06

Protokollet justerades: 2020-10-13

Anslagets uppsättande: 2020-10-14

Anslagets nedtagande: 2020-11-05

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 342-395

Sammanträdesdatum: 2020-09-29

Protokollet justerades: 2020-10-13

Anslagets uppsättande: 2020-10-13

Anslagets nedtagande: 2020-11-04

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 182-192

Sammanträdesdatum: 2020-09-29

Protokollet justerades: 2020-10-13

Anslagets uppsättande: 2020-10-13

Anslagets nedtagande: 2020-11-04

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Lokala nämnden Varberg §§ 39-48

Sammanträdesdatum: 2020-09-21

Protokollet justerades: 2020-10-12

Anslagets uppsättande: 2020-10-13

Anslagets nedtagande: 2020-11-04

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

 

Lokala nämnden Laholm §§ 32-40

Sammanträdesdatum: 2020-09-28

Protokollet justerades: 2020-10-09

Anslagets uppsättande: 2020-10-12

Anslagets nedtagande: 2020-11-03

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 31-39

Sammanträdesdatum: 2020-10-01

Protokollet justerades: 2020-10-09

Anslagets uppsättande: 2020-10-12

Anslagets nedtagande: 2020-11-03

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen, Varberg

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 31-42

Sammanträdesdatum: 2020-09-25

Protokollet justerades: 2020-10-09

Anslagets uppsättande: 2020-10-12

Anslagets nedtagande: 2020-11-03

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Lokala nämnden Halmstad §§ 45-56

Sammanträdesdatum: 2020-09-30

Protokollet justerades: 2020-10-09

Anslagets uppsättande: 2020-10-12

Anslagets nedtagande: 2020-11-03

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 31-43

Sammanträdesdatum: 2020-09-29

Protokollet justerades: 2020-10-09

Anslagets uppsättande: 2020-10-12

Anslagets nedtagande: 2020-11-03

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Lokala nämnden Falkenberg §§ 47-57

Sammanträdesdatum: 2020-09-30

Protokollet justerades: 2020-10-07

Anslagets uppsättande: 2020-10-08

Anslagets nedtagande: 2020-10-30

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

 

 

 

 

Senast ändrad: