Webbplatser

Webbplatser ikon

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Driftnämnden Närsjukvård arbetsutskott § 21

Sammanträdesdatum: 2024-05-14
Justeringsdatum: 2024-05-17
Anslagets uppsättande: 2024-05-17
Anslagets nedtagande: 2024-06-10
Kontaktperson: Kristin Löfgren
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Västra Vallgatan, Varberg

Driftnämnden kultur och skola arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-05-15
Justeringsdatum: 2024-05-16
Anslagets uppsättande: 2024-05-17
Anslagets nedtagande: 2024-06-10
Kontaktperson: Emelie Johansson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-05-07
Justeringsdatum: 2024-05-16
Anslagets uppsättande: 2024-05-16
Anslagets nedtagande: 2024-06-07
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Driftnämnden Kollektivtrafik, arbetsutskott §§ 16-20

Sammanträdesdatum: 2024-04-16
Justeringsdatum: 2024-05-06
Anslagets uppsättande: 2024-05-14
Anslagets nedtagande: 2024-06-05
Kontaktperson: Katrin Håkansson
Protokollets förvaringsplats: Hallandstrafiken, Falkenberg

Driftnämnden Psykiatri §§ 24-36

Sammanträdesdatum: 2024-04-25
Justeringsdatum: 2024-05-13
Anslagets uppsättande: 2024-05-14
Anslagets nedtagande: 2024-06-05
Kontaktperson: Ove Grahn
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 82-93

Sammanträdesdatum: 2024-05-07
Justeringsdatum: 2024-05-10
Anslagets uppsättande: 2024-05-13
Anslagets nedtagande: 2024-06-04
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Skogsegendomsdelegationen §§ 8-13

Sammanträdesdatum: 2024-04-23
Justeringsdatum: 2024-05-07
Anslagets uppsättande: 2024-05-30
Anslagets nedtagande: 2024-04-16
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Samordningsförbundet i Halland

Sammanträdesdatum: 2024-04-19
Justeringsdatum: 2024-05-07
Anslagets uppsättande: 2024-05-08
Anslagets nedtagande: 2024-06-05
Kontaktperson: Samuel Grahn
Protokollets förvaringsplats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltingen, Halmstads kommun

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 75-81

Sammanträdesdatum: 2024-04-23
Justeringsdatum: 2024-05-07
Anslagets uppsättande: 2024-05-30
Anslagets nedtagande: 2024-04-16
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Driftnämnden Kollektivtrafik §§ 19-25

Sammanträdesdatum: 2024-04-22
Justeringsdatum: 2024-05-06
Anslagets uppsättande: 2024-05-07
Anslagets nedtagande: 2024-05-29
Kontaktperson: Katrin Håkansson
Protokollets förvaringsplats: Hallandstrafiken, Falkenberg

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 99-109

Sammanträdesdatum: 2024-04-23
Justeringsdatum: 2024-05-03
Anslagets uppsättande: 2024-05-03
Anslagets nedtagande: 2024-05-25
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 74-83

Sammanträdesdatum: 2024-04-23
Justeringsdatum: 2024-05-02
Anslagets uppsättande: 2024-05-03
Anslagets nedtagande: 2024-05-25
Kontaktperson: Semra Redzepagic
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Regionfullmäktige §§ 27-51

Sammanträdesdatum: 2024-04-24
Justeringsdatum: 2024-05-02
Anslagets uppsättande: 2024-05-02
Anslagets nedtagande: 2024-05-24
Kontaktperson: Samuel Lindh
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Driftnämnden Kultur och skola §§ 31-42

Sammanträdesdatum: 2024-04-25
Justeringsdatum: 2024-05-02
Anslagets uppsättande: 2024-05-02
Anslagets nedtagande: 2024-05-24
Kontaktperson: Emelie Johansson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Regionstyrelsen §§34-45, §§47-59

Sammanträdesdatum: 2024-04-10
Justeringsdatum: 2024-04-25
Anslagets uppsättande: 2024-04-26
Anslagets nedtagande: 2024-05-20
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 86-98

Sammanträdesdatum: 2024-04-09
Justeringsdatum: 2024-04-25
Anslagets uppsättande: 2024-04-26
Anslagets nedtagande: 2024-05-20
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Driftnämnden Regionservice §§ 32-48

Sammanträdesdatum: 2024-04-17
Justeringsdatum: 2024-04-23
Anslagets uppsättande: 2024-04-24
Anslagets nedtagande: 2024-05-16
Kontaktperson: Kerstin Bengtsson
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Skånegatan, Halmstad

Senast ändrad: