Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Patientnämnden Halland §§ 26-37
Sammanträdesdatum: 2023-05-24
Justeringsdatum: 2023-06-02
Anslagets uppsättande 2023-06-02
Anslagets nedtagande: 2023-06-26
Kontaktperson: Caroline Åqvist
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 43-55
Sammanträdesdatum: 2023-05-31
Justeringsdatum: 2023-06-01
Anslagets uppsättande 2023-06-01
Anslagets nedtagande: 2023-06-26
Kontaktperson: Sabine Hansson
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Varberg

 

Regionstyrelsens Tillväxtutskott §§ 125-134
Sammanträdesdatum: 2023-05-23
Justeringsdatum: 2023-05-29
Anslagets uppsättande 2023-05-30
Anslagets nedtagande: 2023-06-21
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Regionservice §§ 36-48
Sammanträdesdatum: 2023-05-24
Justeringsdatum: 2023-05-28
Anslagets uppsättande 2023-05-29
Anslagets nedtagande: 2023-06-20
Kontaktperson: Kerstin Bengtsson
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Skånegatan 59, Halmstad

 

Regionstyrelsens Arbetsutskott §§ 181-201
Sammanträdesdatum: 2023-05-23
Justeringsdatum: 2023-05-29
Anslagets uppsättande 2023-05-29
Anslagets nedtagande: 2023-06-20
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Bergerska stiftelsen §§ 1-11
Sammanträdesdatum: 2023-05-15
Justeringsdatum: 2023-05-24
Anslagets uppsättande 2023-05-25
Anslagets nedtagande: 2023-06-16
Kontaktperson: Malin Lenfeldt
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Social hållbarhetsberedning §§ 21-27
Sammanträdesdatum: 2023-05-16
Justeringsdatum: 2023-05-23
Anslagets uppsättande 2023-05-23
Anslagets nedtagande: 2023-06-14
Kontaktperson: Caroline Åqvist
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Samordningsförbundet i Halland
Sammanträdesdatum: 2023-05-05
Justeringsdatum: 2023-05-22
Anslagets uppsättande 2023-05-23
Anslagets nedtagande: 2023-06-13
Kontaktperson: Samuel Grahn
Protokollets förvaringsplats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, arbetsutskott §§ 3-5
Sammanträdesdatum: 2023-05-16
Justeringsdatum: 2023-05-22
Anslagets uppsättande 2023-05-22
Anslagets nedtagande: 2023-06-13
Kontaktperson: Pia Wiberg
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

 

Regionstyrelsen §§ 83-108
Sammanträdesdatum: 2023-05-10
Justeringsdatum: 2023-05-19
Anslagets uppsättande 2023-05-19
Anslagets nedtagande: 2023-06-12
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Tillväxtutskott §§ 113-124
Sammanträdesdatum: 2023-05-09
Justeringsdatum: 2023-05-15
Anslagets uppsättande 2023-05-16
Anslagets nedtagande: 2023-06-07
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Arbetsutskott §§ 162-180
Sammanträdesdatum: 2023-05-09
Justeringsdatum: 2023-05-15
Anslagets uppsättande 2023-05-16
Anslagets nedtagande: 2023-06-07
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Kollektivtrafik §§ 34-41
Sammanträdesdatum: 2023-05-04
Justeringsdatum: 2023-05-15
Anslagets uppsättande 2023-05-16
Anslagets nedtagande: 2023-06-07
Kontaktperson: Katrin Håkansson
Protokollets förvaringsplats: Hallandstrafiken, Falkenberg

 

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott §§ 101-113
Sammanträdesdatum: 2023-05-09
Justeringsdatum: 2023-05-13
Anslagets uppsättande 2023-05-15
Anslagets nedtagande: 2023-06-07
Kontaktperson: Semra Redzepagic
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 34-42
Sammanträdesdatum: 2023-05-03
Justeringsdatum: 2023-05-11
Anslagets uppsättande 2023-05-11
Anslagets nedtagande: 2023-06-02
Kontaktperson: Kristin Löfgren
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Västra Vallgatan, Varberg

 

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott §§ 83-92, §§ 94-100
Sammanträdesdatum: 2023-04-25
Justeringsdatum: 2023-05-10
Anslagets uppsättande 2023-05-10
Anslagets nedtagande: 2023-06-01
Kontaktperson: Semra Redzepagic
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 26-38
Sammanträdesdatum: 2023-04-27
Justeringsdatum: 2023-05-09
Anslagets uppsättande 2023-05-10
Anslagets nedtagande: 2023-06-01
Kontaktperson: Ove Grahn
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen Varberg

 

Driftnämnden Kultur och skola §§ 34-50
Sammanträdesdatum: 2023-04-27
Justeringsdatum: 2023-05-10
Anslagets uppsättande 2023-05-10
Anslagets nedtagande: 2023-06-01
Kontaktperson: Emelie Johansson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionfullmäktige §§ 33-57
Sammanträdesdatum: 2023-04-26
Justeringsdatum: 2023-05-04
Anslagets uppsättande 2023-05-05
Anslagets nedtagande: 2023-05-29
Kontaktperson: Samuel Lindh
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

 

Senast ändrad: