Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

 

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 1-9
Sammanträdesdatum: 2023-01-25
Justeringsdatum: 2023-01-31
Anslagets uppsättande 2023-01-31
Anslagets nedtagande: 2023-02-22
Kontaktperson: Semra Redzepagic
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsen §§ 1-9
Sammanträdesdatum: 2023-01-11
Justeringsdatum: 2023-01-22
Anslagets uppsättande 2023-01-23
Anslagets nedtagande: 2023-02-14
Kontaktperson: Maria Fransson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott §§ 1-15
Sammanträdesdatum: 2023-01-17
Justeringsdatum: 2023-01-22
Anslagets uppsättande 2023-01-23
Anslagets nedtagande: 2023-02-14
Kontaktperson: Maria Fransson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens Tillväxtutskott §§ 1-12
Sammanträdesdatum: 2023-01-17
Justeringsdatum: 2023-01-20
Anslagets uppsättande 2023-01-20
Anslagets nedtagande: 2023-02-09
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 1-17
Sammanträdesdatum: 2023-01-18
Justeringsdatum: 2023-01-20
Anslagets uppsättande 2023-01-20
Anslagets nedtagande: 2023-02-13
Kontaktperson: Sabine Hansson
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

 

Driftnämnden Kultur och skola §§ 1-13
Sammanträdesdatum: 2023-01-12
Justeringsdatum: 2023-01-18
Anslagets uppsättande 2023-01-19
Anslagets nedtagande: 2023-02-10
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 1-17
Sammanträdesdatum: 2023-01-10
Justeringsdatum: 2023-01-18
Anslagets uppsättande 2023-01-18
Anslagets nedtagande: 2023-02-09
Kontaktperson: Pia Wiberg
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 1-13
Sammanträdesdatum: 2023-01-12
Justeringsdatum: 2023-01-17
Anslagets uppsättande 2023-01-17
Anslagets nedtagande: 2023-02-08
Kontaktperson: Kristin Löfgren
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Västra Vallgatan, Varberg

 

Samordningsförbundet i Halland
Sammanträdesdatum: 2022-12-20
Justeringsdatum: 2023-01-12
Anslagets uppsättande 2023-01-13
Anslagets nedtagande: 2023-02-03
Kontaktperson: Samuel Grahn
Protokollets förvaringsplats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

 

Regionstyrelsens Arbetsutskott §§ 1-2
Sammanträdesdatum: 2023-01-11
Justeringsdatum: 2023-01-11
Anslagets uppsättande 2023-01-12
Anslagets nedtagande: 2023-02-03
Kontaktperson: Maria Fransson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 69-77
Sammanträdesdatum: 2022-12-15
Justeringsdatum: 2023-01-06
Anslagets uppsättande 2023-01-09
Anslagets nedtagande: 2023-01-30
Kontaktperson: Flakrim Osmani
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen, Varberg

 

Lokal nämnd Hylte §§ 35-46
Sammanträdesdatum: 2022-12-13
Justeringsdatum: 2023-01-04
Anslagets uppsättande 2023-01-05
Anslagets nedtagande: 2023-01-27
Kontaktperson: Yvonne Wijk
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

 

 

 

Senast ändrad: