Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 13-14

Sammanträdesdatum: 2022-05-18

Justeringsdatum: 2022-05-18

Anslagets uppsättande: 2022-05-19

Anslagets nedtagande: 2022-06-10

Kontaktperson: Sabine Hansson

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus, Halmstad

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 11-12

Sammanträdesdatum: 2022-05-18

Justeringsdatum: 2022-05-18

Anslagets uppsättande: 2022-05-19

Anslagets nedtagande: 2022-06-10

Kontaktperson: Sabine Hansson

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus, Halmstad

 

Regionstyrelsen §§ 68-88

Sammanträdesdatum: 2022-05-11

Justeringsdatum: 2022-05-17

Anslagets uppsättande: 2022-05-17

Anslagets nedtagande: 2022-06-08

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 114-134

Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Justeringsdatum: 2022-05-15

Anslagets uppsättande: 2022-05-17

Anslagets nedtagande: 2022-06-08

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 164-175

Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Justeringsdatum: 2022-05-15

Anslagets uppsättande: 2022-05-17

Anslagets nedtagande: 2022-06-08

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 22-29

Sammanträdesdatum: 2022-05-04

Justeringsdatum: 2022-05-16

Anslagets uppsättande: 2022-05-17

Anslagets nedtagande: 2022-06-08

Kontaktperson: Kristin Löfgren

Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Västra Vallgatan, Varberg

 

Driftnämnden Regionservice, arbetsutskott §§ 6-10

Sammanträdesdatum: 2022-04-20

Justeringsdatum: 2022-05-16

Anslagets uppsättande: 2022-05-16

Anslagets nedtagande: 2022-06-07

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Skånegatan 59, Halmstad

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 24-35

Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justeringsdatum: 2022-05-11

Anslagets uppsättande: 2022-05-16

Anslagets nedtagande: 2022-06-07

Kontaktperson: Ove Grahn

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen, Varberg

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 119-124

Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Justeringsdatum: 2022-05-15

Anslagets uppsättande: 2022-05-16

Anslagets nedtagande: 2022-06-07

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Driftnämnden Kultur och skola §§ 24-33

Sammanträdesdatum: 2022-05-05

Justeringsdatum: 2022-05-13

Anslagets uppsättande: 2022-05-16

Anslagets nedtagande: 2022-06-07

Kontaktperson: Karolin Hamnér

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Lokal nämnd Kungsbacka §§ 16-24

Sammanträdesdatum: 2022-05-05

Justeringsdatum: 2022-05-13

Anslagets uppsättande: 2022-05-13

Anslagets nedtagande: 2022-06-07

Kontaktperson: Semra Redzepagic

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 111-118

Sammanträdesdatum: 2022-05-03

Justeringsdatum: 2022-05-10

Anslagets uppsättande: 2022-05-11

Anslagets nedtagande: 2022-06-02

Kontaktperson: Helge Scharf-Wramling

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 153-163

Sammanträdesdatum: 2022-05-03

Justeringsdatum: 2022-05-08

Anslagets uppsättande: 2022-05-09

Anslagets nedtagande: 2022-05-31

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 103-110

Sammanträdesdatum: 2022-04-26

Justeringsdatum: 2022-05-04

Anslagets uppsättande: 2022-05-05

Anslagets nedtagande: 2022-05-27

Kontaktperson: Helge Scharf-Wramling

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Skogsegendomsdelegationen §§ 8-12

Sammanträdesdatum: 2022-04-26

Justeringsdatum: 2022-05-04

Anslagets uppsättande: 2022-05-05

Anslagets nedtagande: 2022-05-27

Kontaktperson: Helge Scharf-Wramling

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 139-152

Sammanträdesdatum: 2022-04-26

Justeringsdatum: 2022-05-04

Anslagets uppsättande: 2022-05-04

Anslagets nedtagande: 2022-05-26

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 20-32

Sammanträdesdatum: 2022-04-29

Justeringsdatum: 2022-05-04

Anslagets uppsättande: 2022-05-04

Anslagets nedtagande: 2022-05-26

Kontaktperson: Karolin Hamnér

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionfullmäktige §§ 18-43

Sammanträdesdatum: 2022-04-27

Justeringsdatum: 2022-05-03

Anslagets uppsättande: 2022-05-03

Anslagets nedtagande: 2022-05-25

Kontaktperson: Samuel Lindh

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 101-113

Sammanträdesdatum: 2022-04-26

Justeringsdatum: 2022-05-03

Anslagets uppsättande: 2022-05-03

Anslagets nedtagande: 2022-05-25

Kontaktperson: Maria Fransson

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

Lokal nämnd Halmstad §§ 15-21

Sammanträdesdatum: 2022-04-20

Justeringsdatum: 2022-05-02

Anslagets uppsättande: 2022-05-02

Anslagets nedtagande: 2022-05-24

Kontaktperson: Yvonne Wijk

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad

 

 

Senast ändrad: