Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Driftnämnden Närsjukvård, arbetsutskott § 10
Sammanträdesdatum: 2023-09-14
Justeringsdatum: 2023-09-19
Anslagets uppsättande: 2023-09-22
Anslagets nedtagande: 2023-10-17
Kontaktperson: Kristin Löfgren
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården, Västra Vallgatan, Varberg

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 256-265
Sammanträdesdatum: 2023-09-12
Justeringsdatum: 2023-09-20
Anslagets uppsättande: 2023-09-22
Anslagets nedtagande: 2023-10-18
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Samordningsförbundet i Halland
Sammanträdesdatum: 2023-09-01
Justeringsdatum: 2023-09-21
Anslagets uppsättande: 2023-09-22
Anslagets nedtagande: 2023-10-18
Kontaktperson: Samuel Grahn
Protokollets förvaringsplats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Arbetsutskott §§ 10-11
Sammanträdesdatum: 2023-09-19
Justeringsdatum: 2023-09-21
Anslagets uppsättande: 2023-09-21
Anslagets nedtagande: 2023-10-13
Kontaktperson: Pia Wiberg
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

 

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 37-45
Sammanträdesdatum: 2023-09-06
Justeringsdatum: 2023-09-20
Anslagets uppsättande: 2023-09-21
Anslagets nedtagande: 2023-10-13
Kontaktperson: Semra Redzepagic
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Kollektivtrafik §§ 54-61
Sammanträdesdatum: 2023-09-07
Justeringsdatum: 2023-09-20
Anslagets uppsättande: 2023-09-20
Anslagets nedtagande: 2023-10-12
Kontaktperson: Katrin Håkansson
Protokollets förvaringsplats: Hallandstrafiken, Falkenberg

 

Skogsegendomsdelegationen §§ 26-31
Sammanträdesdatum: 2023-09-12
Justeringsdatum: 2023-09-18
Anslagets uppsättande: 2023-09-19
Anslagets nedtagande: 2023-10-11
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 189-197
Sammanträdesdatum: 2023-09-12
Justeringsdatum: 2023-09-18
Anslagets uppsättande: 2023-09-19
Anslagets nedtagande: 2023-10-11
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott §§ 164-173
Sammanträdesdatum: 2023-09-05
Justeringsdatum: 2023-09-11
Anslagets uppsättande: 2023-09-18
Anslagets nedtagande: 2023-10-10
Kontaktperson: Semra Redzepagic
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 56-62
Sammanträdesdatum: 2023-08-30
Justeringsdatum: 2023-09-15
Anslagets uppsättande: 2023-09-15
Anslagets nedtagande: 2023-10-09
Kontaktperson: Kristin Löfgren
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården, Västra Vallgatan, Varberg

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 173-179
Sammanträdesdatum: 2023-09-05
Justeringsdatum: 2023-09-11
Anslagets uppsättande: 2023-09-13
Anslagets nedtagande: 2023-10-05
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Patientnämnden Halland §§ 38-52
Sammanträdesdatum: 2023-09-06
Justeringsdatum: 2023-09-11
Anslagets uppsättande: 2023-09-12
Anslagets nedtagande: 2023-10-04
Kontaktperson: Alexandra Andersson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 247-255
Sammanträdesdatum: 2023-09-05
Justeringsdatum: 2023-09-11
Anslagets uppsättande: 2023-09-11
Anslagets nedtagande: 2023-10-03
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Kultur och skola §§ 64-72
Sammanträdesdatum: 2023-08-31
Justeringsdatum: 2023-09-11
Anslagets uppsättande: 2023-09-11
Anslagets nedtagande: 2023-10-03
Kontaktperson: Emelie Johansson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsen §§ 137-154
Sammanträdesdatum: 2023-08-30
Justeringsdatum: 2023-09-08
Anslagets uppsättande: 2023-09-08
Anslagets nedtagande: 2023-10-02
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Regionservice §§ 58-66
Sammanträdesdatum: 2023-08-23
Justeringsdatum: 2023-09-02
Anslagets uppsättande: 2023-09-04
Anslagets nedtagande: 2023-09-26
Kontaktperson: Kerstin Bengtsson
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Skånegatan 59, Halmstad

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 156-163
Sammanträdesdatum: 2023-08-22
Justeringsdatum: 2023-08-31
Anslagets uppsättande: 2023-08-31
Anslagets nedtagande: 2023-09-22
Kontaktperson: Semra Redzepagic
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 233-236, §§ 238-246
Sammanträdesdatum: 2023-08-22
Justeringsdatum: 2023-08-31
Anslagets uppsättande: 2023-08-31
Anslagets nedtagande: 2023-09-22
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 55-63
Sammanträdesdatum: 2023-08-28
Justeringsdatum: 2023-08-31
Anslagets uppsättande: 2023-08-31
Anslagets nedtagande: 2023-09-22
Kontaktperson: Pia Wiberg
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

 

 

 

Senast ändrad: