Skärpta råd i Halland

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Halland. De skärpta råden är förlängda och gäller till den 13 december. Läs mer på 1177.se.

Skärpta råd i Halland

Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

 

Regionfullmäktige sammanträder 2020-12-09 med början klockan 10:00

Plats: Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad samt digitalt

Kallelse och föredragningslista Regionfullmäktige 2020-12-09

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 410-420

Sammanträdesdatum: 2020-11-03

Protokollet justerades: 2020-12-02

Anslagets uppsättande: 2020-12-03

Anslagets nedtagande: 2020-12-28

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 208-222

Sammanträdesdatum: 2020-11-10

Protokollet justerades: 2020-12-02

Anslagets uppsättande: 2020-12-03

Anslagets nedtagande: 2020-12-28

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 57-71

Sammanträdesdatum: 2020-11-20

Protokollet justerades: 2020-12-02

Anslagets uppsättande: 2020-12-03

Anslagets nedtagande: 2020-12-28

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Driftnämnden Närsjukvård §§  64-74

Sammanträdesdatum: 2020-11-19

Protokollet justerades: 2020-12-01

Anslagets uppsättande: 2020-11-03

Anslagets nedtagande: 2020-12-25

Protokollets förvaringsplats: Västra Vallgatan, Varberg

Kontaktperson: Kristin Löfgren

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 449-459

Sammanträdesdatum: 2020-11-17

Protokollet justerades: 2020-12-01

Anslagets uppsättande: 2020-12-02

Anslagets nedtagande: 2020-12-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 421-448

Sammanträdesdatum: 2020-11-10

Protokollet justerades: 2020-12-01

Anslagets uppsättande: 2020-12-02

Anslagets nedtagande: 2020-12-23

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 27-28

Sammanträdesdatum: 2020-11-18

Protokollet justerades: 2020-11-24

Anslagets uppsättande: 2020-12-01

Anslagets nedtagande: 2020-12-23

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Psykiatri, arbetsutskott §§ 12-20

Sammanträdesdatum: 2020-11-02

Protokollet justerades: 2020-11-20

Anslagets uppsättande: 2020-11-24

Anslagets nedtagande: 2020-12-16

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Driftnämnden Psykiatri §§ 40-47

Sammanträdesdatum: 2020-11-11

Protokollet justerades: 2020-11-20

Anslagets uppsättande: 2020-11-24

Anslagets nedtagande: 2020-12-16

Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Lokal nämnd Hylte §§ 54-64

Sammanträdesdatum: 2020-11-12

Protokollet justerades: 2020-11-19

Anslagets uppsättande: 2020-11-20

Anslagets nedtagande: 2020-12-14

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Driftnämnden Regionservice §§ 68-83

Sammanträdesdatum: 2020-10-27

Protokollet justerades: 2020-11-17

Anslagets uppsättande: 2020-11-18

Anslagets nedtagande: 2020-12-10

Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Halmstad

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

 

Lokal nämnd Laholm §§ 41-49

Sammanträdesdatum: 2020-11-02

Protokollet justerades: 2020-11-17

Anslagets uppsättande: 2020-11-18

Anslagets nedtagande: 2020-12-10

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 252-265

Sammanträdesdatum: 2020-11-03

Protokollet justerades: 2020-11-16

Anslagets uppsättande: 2020-11-17

Anslagets nedtagande: 2020-12-09

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Skogsegendomsdelegationen §§ 40-42

Sammanträdesdatum: 2020-11-10

Protokollet justerades: 2020-11-16

Anslagets uppsättande: 2020-11-17

Anslagets nedtagande: 2020-12-09

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 267-273

Sammanträdesdatum: 2020-11-10

Protokollet justerades: 2020-11-16

Anslagets uppsättande: 2020-11-17

Anslagets nedtagande: 2020-12-09

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Driftnämnden kultur och skola §§ 70-82

Sammanträdesdatum: 2020-11-12

Protokollet justerades: 2020-11-16

Anslagets uppsättande: 2020-11-17

Anslagets nedtagande: 2020-12-09

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Lokal nämnd Kungsbacka §§ 42-48

Sammanträdesdatum: 2020-11-05

Protokollet justerades: 2020-11-13

Anslagets uppsättande: 2020-11-16

Anslagets nedtagande: 2020-12-08

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Bylander Sjögren

 

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 57-68

Sammanträdesdatum: 2020-11-04

Protokollet justerades: 2020-11-13

Anslagets uppsättande: 2020-11-16

Anslagets nedtagande: 2020-12-08

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Lokal nämnd Falkenberg §§ 58-65

Sammanträdesdatum: 2020-11-04

Protokollet justerades: 2020-11-12

Anslagets uppsättande: 2020-11-13

Anslagets nedtagande: 2020-12-07

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Bylander Sjögren

 

Lokal nämnd Varberg §§ 49-56

Sammanträdesdatum: 2020-11-02

Protokollet justerades: 2020-11-12

Anslagets uppsättande: 2020-11-13

Anslagets nedtagande: 2020-12-07

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Bylander Sjögren

 

Driftnämnden kultur och skola §§ 58-69

Sammanträdesdatum: 2020-10-15

Protokollet justerades: 2020-11-12

Anslagets uppsättande: 2020-11-13

Anslagets nedtagande: 2020-12-07

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§  44-58

Sammanträdesdatum: 2020-11-03

Protokollet justerades: 2020-11-12

Anslagets uppsättande: 2020-11-1

Anslagets nedtagande: 2020-12-05

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 193-207

Sammanträdesdatum: 2020-10-20

Protokollet justerades: 2020-11-11

Anslagets uppsättande: 2020-11-12

Anslagets nedtagande: 2020-12-04

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 392-409

Sammanträdesdatum: 2020-10-20

Protokollet justerades: 2020-11-11

Anslagets uppsättande: 2020-11-12

Anslagets nedtagande: 2020-12-04

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

 

 

Senast ändrad: