Webbplatser

Webbplatser ikon

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Delegationsbeslut avseende avslag på begäran om allmän handling

Beslutande: Kanslichef
Beslutsdatum: 2024-07-11
Anslagets uppsättande: 2024-07-12
Anslagets nedtagande: 2024-08-05

Driftnämnden Närsjukvård arbetsutskott §§ 31

Sammanträdesdatum: 2024-07-04
Justeringsdatum: 2024-07-04
Anslagets uppsättande: 2024-07-05
Anslagets nedtagande: 2024-07-27
Kontaktperson: Kerstin Löfgren
Protokollets förvaringsplats: Västra Vallgatan, Varberg

Driftnämnden Närsjukvård §§ 39-47

Sammanträdesdatum: 2024-06-18
Justeringsdatum: 2024-07-02
Anslagets uppsättande: 2024-07-03
Anslagets nedtagande: 2024-07-24
Kontaktperson: Kerstin Löfgren
Protokollets förvaringsplats: Västra Vallgatan, Varberg

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 150-164

Sammanträdesdatum: 2024-06-18
Justeringsdatum: 2024-06-27
Anslagets uppsättande: 2024-06-28
Anslagets nedtagande: 2024-07-22
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Regionfullmäktige §§ 52-83

Sammanträdesdatum: 2024-06-19
Justeringsdatum: 2024-06-27
Anslagets uppsättande: 2024-06-28
Anslagets nedtagande: 2024-07-22
Kontaktperson: Samuel Lindh
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Driftnämnden Hallands Sjukhus §§ 39-48

Sammanträdesdatum: 2024-06-26
Justeringsdatum: 2024-06-26
Anslagets uppsättande: 2024-06-26
Anslagets nedtagande: 2024-07-18
Kontaktperson: Sabine Hansson
Protokollets förvaringsplats: Hallands Sjukhus Halmstad

 

 

Senast ändrad: