Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 169-181

Sammanträdesdatum: 2020-09-15

Protokollet justerades: 2020-09-22

Anslagets uppsättande: 2020-09-23

Anslagets nedtagande: 2020-10-15

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 313-326

Sammanträdesdatum: 2020-09-15

Protokollet justerades: 2020-09-22

Anslagets uppsättande: 2020-09-23

Anslagets nedtagande: 2020-10-15

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 202-206

Sammanträdesdatum: 2020-09-09

Protokollet justerades: 2020-09-15

Anslagets uppsättande: 2020-09-16

Anslagets nedtagande: 2020-10-08

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 199-201

Sammanträdesdatum: 2020-09-08

Protokollet justerades: 2020-09-15

Anslagets uppsättande: 2020-09-16

Anslagets nedtagande: 2020-10-08

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 157-168

Sammanträdesdatum: 2020-09-08

Protokollet justerades: 2020-09-15

Anslagets uppsättande: 2020-09-15

Anslagets nedtagande: 2020-10-07

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 299-312

Sammanträdesdatum: 2020-09-08

Protokollet justerades: 2020-09-15

Anslagets uppsättande: 2020-09-15

Anslagets nedtagande: 2020-10-07

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Driftnämnden Regionservice §§ 43-54

Sammanträdesdatum: 2020-08-19

Protokollet justerades: 2020-09-09

Anslagets uppsättande: 2020-09-10

Anslagets nedtagande: 2020-10-02

Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Fiskaregatan 2, Halmstad

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

 

Samordningsförbundet i Halland

Sammanträdesdatum: 2020-08-21

Protokollet justerades: 2020-09-08

Anslagets uppsättande: 2020-09-09

Anslagets nedtagande: 2020-09-30

Protokollets förvaringsplats: Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontaktperson: Samuel Grahn

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 292-298

Sammanträdesdatum: 2020-09-01

Protokollet justerades: 2020-09-07

Anslagets uppsättande: 2020-09-08

Anslagets nedtagande: 2020-09-30

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Lokala nämnden Hylte §§ 37-45

Sammanträdesdatum: 2020-08-27

Protokollet justerades: 2020-09-07

Anslagets uppsättande: 2020-09-08

Anslagets nedtagande: 2020-09-30

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Lokala nämnden Halmstad §§ 35-44

Sammanträdesdatum: 2020-08-26

Protokollet justerades: 2020-09-07

Anslagets uppsättande: 2020-09-08

Anslagets nedtagande: 2020-09-30

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Lokala nämnden Varberg §§ 30-38

Sammanträdesdatum: 2020-08-31

Protokollet justerades: 2020-09-07

Anslagets uppsättande: 2020-09-08

Anslagets nedtagande: 2020-09-30

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 25-32

Sammanträdesdatum: 2020-08-27

Protokollet justerades: 2020-09-07

Anslagets uppsättande: 2020-09-08

Anslagets nedtagande: 2020-09-30

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Lokala nämnden Falkenberg §§ 36-46

Sammanträdesdatum: 2020-09-02

Protokollet justerades: 2020-09-07

Anslagets uppsättande: 2020-09-08

Anslagets nedtagande: 2020-09-30

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Skogsegendomsdelegationen §§ 32-39

Sammanträdesdatum: 2020-09-01

Protokollet justerades: 2020-09-02

Anslagets uppsättande: 2020-09-03

Anslagets nedtagande: 2020-09-25

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 189-198

Sammanträdesdatum: 2020-09-01

Protokollet justerades: 2020-09-02

Anslagets uppsättande: 2020-09-03

Anslagets nedtagande: 2020-09-25

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 296

Sammanträdesdatum: 2020-09-01

Protokollet justerades: 2020-09-01

Anslagets uppsättande: 2020-09-02

Anslagets nedtagande: 2020-09-24

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsen §§ 109-123

Sammanträdesdatum: 2020-08-26

Protokollet justerades: 2020-09-01

Anslagets uppsättande: 2020-09-02

Anslagets nedtagande: 2020-09-24

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 148-156

Sammanträdesdatum: 2020-08-25

Protokollet justerades: 2020-09-01

Anslagets uppsättande: 2020-09-02

Anslagets nedtagande: 2020-09-24

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 281-291

Sammanträdesdatum: 2020-08-25

Protokollet justerades: 2020-09-01

Anslagets uppsättande: 2020-09-02

Anslagets nedtagande: 2020-09-24

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

 

Senast ändrad: