Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Regionfullmäktige sammanträder 2021-02-24 med början klockan 10:00

Plats: Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad samt digitalt

Kallelse och föredragninglista Regionfullmäktige 210224

 

Regionstyrelsen §§ 1-20

Sammanträdesdatum: 2021-02-10

Protokollet justerades: 2021-02-23

Anslagets uppsättande: 2021-02-24

Anslagets nedtagande: 2021-03-18

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 44-55

Sammanträdesdatum: 2021-02-09

Protokollet justerades: 2021-02-23

Anslagets uppsättande: 2021-02-24

Anslagets nedtagande: 2021-03-18

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 36-43

Sammanträdesdatum: 2021-02-02

Protokollet justerades: 2021-02-23

Anslagets uppsättande: 2021-02-24

Anslagets nedtagande: 2021-03-18

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 1-18

Sammanträdesdatum: 2021-01-26

Protokollet justerades: 2021-02-23

Anslagets uppsättande: 2021-02-24

Anslagets nedtagande: 2021-03-18

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 17-35

Sammanträdesdatum: 2021-01-26

Protokollet justerades: 2021-02-23

Anslagets uppsättande: 2021-02-24

Anslagets nedtagande: 2021-03-18

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Samordningsförbundet i Halland

Sammanträdesdatum: 2021-01-28

Protokollet justerades: 2021-02-23

Anslagets uppsättande: 2021-02-24

Anslagets nedtagande: 2021-03-17

Protokollets förvaringsplats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

Kontaktperson: Samuel Grahn

 

Lokal nämnd Laholm §§ 1-11

Sammanträdesdatum: 2021-02-08

Protokollet justerades: 2021-02-17

Anslagets uppsättande: 2021-02-18

Anslagets nedtagande: 2021-03-12

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Lokal nämnd Kungsbacka §§ 1-10

Sammanträdesdatum: 2021-02-03

Protokollet justerades: 2021-02-16

Anslagets uppsättande: 2021-02-17

Anslagets nedtagande: 2021-03-11

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Bylander Sjögren

 

Lokal nämnd Falkenberg §§ 1-11

Sammanträdesdatum: 2021-02-08

Protokollet justerades: 2021-02-15

Anslagets uppsättande: 2021-02-16

Anslagets nedtagande: 2021-03-10

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Bylander Sjögren

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Arbetsutskott §§  3-4

Sammanträdesdatum: 2021-02-02

Protokollet justerades: 2021-02-15

Anslagets uppsättande: 2021-02-16

Anslagets nedtagande: 2021-03-10

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 1-11

Sammanträdesdatum: 2021-02-03

Protokollet justerades: 2021-02-11

Anslagets uppsättande: 2021-02-12

Anslagets nedtagande: 2021-03-08

Protokollets förvaringsplats: Västra Vallgatan, Varberg

Kontaktperson: Kristin Löfgren

 

Lokal nämnd Halmstad §§ 1-12

Sammanträdesdatum: 2021-02-03

Protokollet justerades: 2021-02-11

Anslagets uppsättande: 2021-02-12

Anslagets nedtagande: 2021-03-08

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, Arbetsutskott §§  1-2

Sammanträdesdatum: 2021-01-03

Protokollet justerades: 2021-02-10

Anslagets uppsättande: 2021-02-11

Anslagets nedtagande: 2021-03-05

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Varberg

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 4-16

Sammanträdesdatum: 2021-01-19

Protokollet justerades: 2021-02-10

Anslagets uppsättande: 2021-02-11

Anslagets nedtagande: 2021-03-05

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 15-28

Sammanträdesdatum: 2021-01-26

Protokollet justerades: 2021-02-05

Anslagets uppsättande: 2021-02-08

Anslagets nedtagande: 2021-03-02

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

 

 

 

Senast ändrad: