Direkt till innehållet

För förtroendevalda

Som förtroendevald i Region Halland omfattas du av flertalet bestämmelser, policyer och riktlinjer. Här kan du bland annat ta del av information kring de regler och rutiner som gäller, om utbildning och kommunikation och om arvoden och ersättning. (Sidan uppdateras.)

Regler och rutiner

Introduktion, utbildning och kommunikation

Om arvoden och ersättning

Sammanträden och politiska möten

IT-stöd och säkerhet

Senast ändrad: