Direkt till innehållet

För förtroendevalda

Som förtroendevald i Region Halland omfattas du av flertalet bestämmelser, policyer och riktlinjer och för att rollen som politiker i Region Halland ska fungera så smidigt som möjligt finns här en del hjälp och stöd. Här kan du bland annat ta del av information kring de regler och rutiner som gäller, om utbildning och kommunikation och om arvoden och ersättning. Är något oklart kan du alltid kontakta kansliet eller sekreteraren så hjälper vi dig rätt.

Regler och rutiner

Arbetet som förtroendevald politiker i en offentlig organisation är kantat av riktlinjer, regler och rutiner som främst ska skapa ordning och reda, underlätta att göra rätt men också värna om tillgänglighet och transparens för invånarna. Här finns praktisk information, riktlinjer och policier kring bland annat resor, diarieföring och säkerhet som du kan behöva känna till som politiker i Region Halland.

Introduktion, utbildning och kommunikation

Det är viktigt att du som politiker har bra överblick över vad som händer i Halland så att du känner dig uppdaterad med vad som händer. Du kan prenumerera på nyhetsbrev, följa våra sociala media och titta på fullmäktigesammanträdena i efterhand. Här har vi även samlat information kring utbildningar och evenemang. Deltagande i utbildningar och evenemang ska anmälas genom respektive ordförande eller sekreterare.

Om arvoden och ersättning (uppdateras)

Förtroendevalda politiker har rätt till olika arvoden, förmåner, ersättningar och liknande. Men innan utbetalning sker ska ofta blanketter fyllas i och utgifter redovisas. Här har vi samlat information om vad som gäller och instruktioner till hur blanketter ska fyllas i för att rätt arvode, reseersättning, försäkring eller pension ska kunna betalas ut.

  • Din lön administreras av Nordea och du anmäler ditt lönekonto till dem. Lönespecifikationer skickas inte ut med post utan lämnas bara digitalt. Kontakta din bank för mer information.
  • Arvodesreglemente, pension och försäkringar
  • Kontakta Gemensam administrativ service om du har frågor kring arvoden och ersättningar, tel 010-4761900.

Sammanträden och politiska möten

Det är på sammanträdena som de flesta politiska besluten fattas men det är också här diskussioner och ställningstaganden sker mellan de förtroendevalda politikerna. Underlag till de olika ärendena och förslag till beslut handläggs av tjänstepersoner som ofta också är med på sammanträdena. Efter sammanträdet tas protokoll fram och de som berörs av beslutet får information om detta och men kan också läsas av allmänheten på anslagstavlan. Information om den politiska organisationen, kontaktuppgifter till alla politiker i Region Halland, sammanträdestider, lathundar och länkar finns samlat här.

Kort beskrivning och länkar till:

IT-stöd och säkerhet

För att underlätta arbetet som förtroendevald och samtidigt värna om miljön använder vi digital hantering av bland annat kallelser, handlingar och protokoll. Det är viktiga dokument som ska läsas, skickas och arkiveras enligt gällande lagar. Digitala lösningar gör att de blir mer tillgängliga men också säkrare. Här får du information om e-post, MeetingsPlus och annat som berör IT och IT-säkerhet som är bra att känna till som förtroendevald

Senast ändrad: