Direkt till innehållet

Ny som förtroendevald

Välkommen som ny förtroendevald. När du kommer ny finns det ibland många frågor. Här försöker vi redogöra för de mest grundläggande delarna för att du ska komma igång med ditt uppdrag.

Anmäl konto för att få lönen utbetalad

Du anmäler kontouppgifter digitalt via www.nordea.se/anmalkonto. Du loggar in med hjälp av ditt BankID. Saknar du BankID kan du fylla i, underteckna och lämna in blanketten som finns på Nordeas hemsida ”Anmälan/Ändring löntagaruppgifter” på närmaste Nordea kontor eller till din egen bank. I annat fall får du din lön utbetald via utbetalningskort. Du som medarbetare behöver aldrig lämna ditt kontonummer till Region Halland som arbetsgivare. Kontot ska endast meddelas till Nordea eller till din egen bank.

Region Hallands arbetsgivarnummer är 646317 detta ska anges till Nordea.

Lönespecifikation

Lönespecifikationer skickas inte ut med post utan lämnas digitalt. En månatlig specifikation samt en årlig kontrolluppgift får du efter att du anmält dig för ett e-lönebesked:

Du som har lönekonto i Swedbank:
Logga in i din internetbank och anmäl dig till tjänsten. För support ring Swedbanks digitala support på nr 0771977512.

Du som har lönekonto i Nordea
Gå till www.nordea.se Välj Vardagstjänster i huvudmeny, därefter e-lönespecifikation och följ anvisningarna.

Du som har lönekonto i annan bank
Gå till www.kivra.com och följ anvisningarna för att registrera dig. Du kan använda mobilt bankID eller annan inloggningskod. När du är registrerad kommer e-lönebeskedet automatiskt att komma dit.

Läs mer på sidan om om arvoden och ersättningar.

Sammanträdeshandlingar

Kallelse till möte skickas omkring en vecka före planerat sammanträde. Handlingar distribueras via appen meetingsplus till din iPad. Du kan också alltid nå handlingarna med valfri webbläsare genom att gå till meetingsplus.regionhalland.se

Kallelse och inbjudningar

Kallelser till sammanträden och utbildningar som ingår i ditt uppdrag skickas till dig med e-post från regionens eller nämndens kansli till den e-postadress du fått av regionen. Ditt uppdrag förutsätter att du deltar och svarar enligt de instruktioner som finns i kallelsen.

Som förtroendevald i regionen kommer du med stor sannolikhet att få inbjudningar från andra avsändare än regionens eller din nämnds kansli. Då är det inte säkert att du får ersättning för att delta. Kontrollera i förväg vad som gäller med den som kallat.

Utbildningsdagar för förtroendevalda februari 2023

Den 9 och 16 februari 2023 hölls utbildningsdagar för förtroendevalda på Arena Varberg.
Här finns de presentationer som hölls under dagarna.
Dag ett presenterades Region Hallands uppdrag.
Dag två handlade om de praktiska förutsättningarna för de förtroendevaldas arbete.

Grundkurs hos SKR

Det finns alltid mer att lära kring ditt politiska uppdrag. En bra startpunkt är SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) sida med information riktad direkt till dig som ny förtroendevald. Nya förtroendevalda, stöd, utbildning | SKR

Relaterad information

Kommunallagen
Samtalston i politiken (SKR)
Kommunalt självstyre (SKR)

Senast ändrad: