Direkt till innehållet

Partistöd

Varje parti representerat i regionfullmäktige har rätt till ekonomiskt stöd. Den ena delen kallas partistöd och utbetalas årligen efter att partiet begärt utbetalning. Den andra delen kallas utbildningsstöd och betalas ut löpande efter att partiet inkommit med kostnadsunderlag.

Årlig redovisning av partistöd

Partier som erhållit partistöd redovisar hur stödet använts. Detta är en förutsättning för fortsatt utbetalning av partistöd. Redovisningen och tillhörande granskningsrapport sker på särskild blankett och lämnas in till regionfullmäktige senast 30 juni året efter räkenskapsåret.

Regionfullmäktige granskar redovisningarna och fattar därefter beslut om fortsatt utbetalning av partistöd. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats inom utsatt tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Blankett för redovisning av partistöd

Begäran om utbetalning av årligt partistöd

För att få partistödet utbetalt ska partiet inkomma med begäran innehållande uppgift om mottagande bankgiro/plusgiro/kontonummer. Begäran kan sändas till regionen@regionhalland.se

Begäran om utbetalning av utbildningsstöd

Utbetalning av utbildningsstöd sker genom att partiet inkommer med underlag för utbetalning. Sådant underlag ska vara attesterat av partiets gruppledare och inlämnas till kansliet på regionkontoret.

Senast ändrad: