Direkt till innehållet

Demokrati och politik

Var med och påverka! Region Halland styrs av politiker som väljs vart fjärde år. För att demokratin ska fungera är det viktigt att du som invånare har möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av och påverka det som händer – även mellan valen.