Direkt till innehållet

Sverige är nu medlem i Nato

Publicerad: 2024-03-11 Senast ändrad:

Efter ett par års förberedelser, är nu Sveriges medlemskap i Nato ett faktum. För Region Halland innebär det inte några större förändringar i den pågående verksamheten. Sedan tidigare arbetar Region Halland med att utveckla arbetet med civilt försvar och krigsberedskap, där det bland annat handlar om att öka förmågan att hantera olika typer av kriser och extraordinära händelser. I det arbetet, precis som i andra frågor, finns upprättade samarbeten med myndigheter som har särskilda uppdrag inom dessa områden.

Mer information om inträdet i Nato finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Natosamarbete – msb.se