Direkt till innehållet

Webbplatsens tillgänglighet

Region Halland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur regionhalland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om du behöver information från regionhalland.se i något annat format.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss om du upptäcker brister i webbplatsens tillgänglighet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ.
  • Vissa länkade dokument kan sakna korrekt märkning av rubriknivåer.
  • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktig alternativ text.

Problem vid användning utan hörsel

  • Våra filmer från regionfullmäktige saknar textning.
  • Vi textar nya kortare filmer som publiceras men det finns äldre filmer som saknar text.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Region Halland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av regionhalland.se.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

  • Vissa handlingar (dokument) som publiceras på regionhalland.se uppfyller inte tillgänglighetskraven fullt ut. Det handlar exempelvis om inskannade handlingar, handlingar som inkommit till regionen från exempelvis en annan myndighet, samt om tidigare publicerade handlingar där Word-mallar som inte är tillgänglighetsanpassade använts.
  • Att formatera om handlingar kräver omfattande manuellt arbete, och vi kan av formella skäl inte ändra utformningen av vare sig tidigare publicerade beslutade handlingar eller handlingar som inkommit från annan myndighet eller extern källa.
  • Vi åberopar även oskäligt betungande anpassning som skäl till att vissa längre videos på webbplatsen saknar undertexter. Det gäller främst längre videos såsom inspelade fullmäktigesammanträden. När det finns fullgott tekniskt stöd för automatisk och synkroniserad textning av video kommer vi använda det för att uppfylla tillgänglighetskraven.

Kontinuerligt arbete med tillgänglighetsfrågorna

Vi jobbar med tillgänglighetsfrågorna löpande. Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem så skyndsamt som möjligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av regionhalland.se.
Senaste bedömningen gjordes den 19 september 2019.

Vi granskar webbplatsens tillgänglighet manuellt mot WCAG 2.1 nivå AA samt med verktygen Lighthouse, Axe, Koa11y, Wave och Siteimprove accessibility checker.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 september 2019.

Senast ändrad: