Webbplatser

Webbplatser ikon
Bakgrundsmönster

Om Region Halland

Vi är på väg. Region Halland är till för alla som bor och arbetar i Halland. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Vi bidrar också till att stärka kulturlivet i Halland. Vår vision är att Halland ska vara den bästa livsplatsen.

Illustration av en äldre man utan hår, med skägg, och en äldre kvinna med grått hår och glasögon

Så arbetar Region Halland med krisberedskap

Region Halland ansvarar för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera oavsett vad som sker i länet. Det handlar om att kunna upprätthålla hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och annan verksamhet, även under svåra förhållanden.

Visste du att halva Hallands yta är täckt av skog?

Region Halland arbetar med skogen på flera olika sätt och äger också en del skog. Skogen är viktig i klimatarbetet, för det halländska näringslivet och som ett besöksmål för invånare och besökare.

Grön pratbubbla med texten jämnt ska vara jämt

Hur är det att växa upp, bo och leva i Halland?

Svaret är att hallänningen har det ganska bra, men fortfarande finns det mycket att jobba med när det gäller jämställdhet och jämlikhet. Rapporten ”Från vaggan till graven – hallänningens liv och livsvillkor ur ett intersektionellt perspektiv” lyfter frågor som tydligt visar att vi alla jämt, i alla lägen, måste jobba för ökad jämställdhet och jämlikhet i Halland.

Aktuellt just nu

Region Halland ger kulturstöd till 14 projekt

Region Halland fortsätter att stödja och främja den kulturella mångfalden i Halland genom att medfinansiera 14 olika projekt. Sammanlagt har 2 060 500 kronor fördelats för att stödja utvecklingen och produktionen av kultur. Beslutet är resultatet av en urvalsprocess som baserats på 80 ansökningar.

Arbetsskor införs för vårdnära medarbetare

Det finns en stor politisk enighet i Region Halland i frågan om arbetsskor. Samtliga partier har lyft den på olika sätt och förra året fanns frågan med i alliansens Mål och Budget som vann majoritet. Beslutet var att arbetsskor skulle utredas och genomföras under 2024.

Hjärtsjukvården i Halland gör stora framsteg

Dödligheten har minskat, fler kan leva längre med hjärtsjukdom och tillgänglighet till kranskärlsröntgen och ballongvidgning (PCI) har ökat i Halland. Det är några av de resultat som ett genomtänkt och uthålligt arbete inom hjärtsjukvården i länet visar, men det finns fler förbättringar att göra. Johan Pontén är hjärtläkare på medicinkliniken på Hallands sjukhus i Halmstad och gläds över utvecklingen.

Arbete pågår för den AI-förstärkta medarbetaren

AI är en fråga för hela Region Halland. På IT och Digitalisering och särskilt på avdelningen Digital arbetsplats och plattformar är det stort fokus på smarta system som frigör resurser och förenklar vår vardag.

Ökad risk för kikhosta i Halland

Flera fall av kikhosta har den senaste veckan konstaterats i Halland. Fallen är från olika delar av länet och har inte någon uppenbar koppling till varandra.