Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Direktsändning av Regionfullmäktiges möten

Följ regionfullmäktige i direktsändning

Regionfullmäktiges sammanträden kan följas i direktsändning här på webbplatsen. Det går också bra att titta på mötena i efterhand. För sammanträden som hållits före 2012 finns ljudupptagningar att lyssna till.

Sammanträdesdagar 2021

Under 2021 sammanträder regionfullmäktige följande datum:

24 februari

28 april

23 juni

27 oktober

8 december

Aktuellt sammanträde

8 december

Se sändningen här!

Dagordning 8 december

Tidigare sammanträden 2021

27 oktober

Se sändningen här

Dagordning 27 oktober

23 juni

Se sändningen här!

Dagordning 23 juni

28 april

Se sändningen här!

Dagordning 28 april

24 februari

Se sändningen här!

Dagordning 24 februari

Tidigare sammanträden 2020

9 december

Se sändningen här

Dagordning 9 december

28 oktober

Se sändningen här

Dagordning 28 oktober

17 juni

Se sändningen här

Dagordning 17 juni

26 februari

Se sändningen här

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum

4. Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

5. Anmälan av motioner

6. Anmälan av inkomna frågor och interpellationer

7. Information om voteringssystem

8. Information om patientnämndens arbete

9. Förfrågan om att ingå i förvaltandet av Stiftelsen Världsarvet Grimeton

10. Valärenden

11. Avsägelse av uppdrag som ledamot eller ersättare i regionfullmäktige

12. Information om arbetet inom gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

13. Svar på motion angående klädpolicy/neutralitetspolicy för Region Halland

14. Svar på motion Låsboxar för elcykelbatterier

15. Svar på motion Upphandlingspolicyn vad gäller mat ska gälla vid beställning av konferenser och catering

16. Svar på motion angående Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

17. Besvarande av interpellationer och frågor

18. Avslutning

Senast ändrad: