Direkt till innehållet

Direktsändning av Regionfullmäktiges möten

Följ regionfullmäktige i direktsändning

Regionfullmäktiges sammanträden kan följas i direktsändning här på webbplatsen. Det går också bra att titta på mötena i efterhand och välja de ärenden som du är mest intresserad av. För sammanträden som hållits före 2012 finns ljudupptagningar att lyssna till.

Sammanträdesdagar 2019

Under 2019 sammanträder regionfullmäktige följande datum:

27 februari

24 april

19 juni

23 oktober

11 december

Aktuellt sammanträde

Dagordning 27 februari 2019

Respektive länk leder dig till sändningen som publicerats på Youtube.

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum

4. Anmälan av motioner

5. Anmälan av interpellationer

6. Anmälan av inkomna och utgående skrivelser

7. Kunskapsinformation om Mer vård nära

8. Lunch (paus)

9. Information om Hallands sjukhus verksamhet

10. Försäljning av fastigheten Bredsidan 10, Fiskaregatan 2-8,

Halmstad

11. Försäljning av fastigheten Bagaren 15 Halmstad samt förstudie

ny placering för BUP:s heldygnsvård.

12. Svar på interpellation från Miljöpartiet de gröna, Region Hallands

klimatarbete

13. Avsägelse av uppdrag i Regionfullmäktige

14. Valärenden

Senast ändrad: