Direkt till innehållet

Direktsändning av Regionfullmäktiges möten

Följ regionfullmäktige i direktsändning

Regionfullmäktiges sammanträden kan följas i direktsändning här på webbplatsen. Det går också bra att titta på mötena i efterhand. För sammanträden som hållits före 2012 finns ljudupptagningar att lyssna till.

Aktuellt sammanträde – 21 juni

Se direktsändning från Regionfullmäktige 21 juni

Sammanträdesdagar 2023

Under 2023 sammanträder regionfullmäktige följande datum:

  • 1 mars.
  • 26 april.
  • 21 juni.
  • 25 oktober.
  • 6 december.

Tidigare sammanträden 2023

26 april

Se sändningen från Regionfullmäktige 26 april

Dagordning 26 april

1 mars

Se sändningen här!

Dagordning 1 mars

Tidigare sammanträden 2022

14 december

Se sändningen här!

Dagordning 14 december

23 november

Se sändningen här

Dagordning 23 november

23 oktober

Se sändningen här

Dagordning 26 oktober

22 juni

Se sändningen här

Dagordning 22 juni

27 april

Se sändningen här!

Dagordning 27 april

2 mars

Se sändningen här!

Dagordning 2 mars

Tidigare sammanträden 2021

8 december

Se sändningen här!

Dagordning 8 december

27 oktober

Se sändningen här

Dagordning 27 oktober

23 juni

Se sändningen här!

Dagordning 23 juni

28 april

Se sändningen här!

Dagordning 28 april

24 februari

Se sändningen här!

Dagordning 24 februari

Tidigare sammanträden 2020

9 december

Se sändningen här

Dagordning 9 december

28 oktober

Se sändningen här

Dagordning 28 oktober

17 juni

Se sändningen här

Dagordning 17 juni

26 februari

Se sändningen här

Dagordning 200226:

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum

4. Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

5. Anmälan av motioner

6. Anmälan av inkomna frågor och interpellationer

7. Information om voteringssystem

8. Information om patientnämndens arbete

9. Förfrågan om att ingå i förvaltandet av Stiftelsen Världsarvet Grimeton

10. Valärenden

11. Avsägelse av uppdrag som ledamot eller ersättare i regionfullmäktige

12. Information om arbetet inom gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

13. Svar på motion angående klädpolicy/neutralitetspolicy för Region Halland

14. Svar på motion Låsboxar för elcykelbatterier

15. Svar på motion Upphandlingspolicyn vad gäller mat ska gälla vid beställning av konferenser och catering

16. Svar på motion angående Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

17. Besvarande av interpellationer och frågor

18. Avslutning

Senast ändrad: