Direkt till innehållet

Direktsändning av Regionfullmäktiges möten

Följ regionfullmäktige i direktsändning

Regionfullmäktiges sammanträden kan följas i direktsändning här på webbplatsen. Det går också bra att titta på mötena i efterhand. För sammanträden som hållits före 2012 finns ljudupptagningar att lyssna till.

Sammanträdesdagar 2020

Under 2020 sammanträder regionfullmäktige följande datum:

26 februari

29 april (inställt pga covid-19)

17 juni

28 oktober

9 december

Aktuellt sammanträde

9 december

Se sändningen här

Dagordning 9 december

Tidigare sammanträden 2020

28 oktober

Se sändningen här

Dagordning 28 oktober

17 juni

Se sändningen här

Dagordning 17 juni

26 februari

Se sändningen här

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum

4. Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

5. Anmälan av motioner

6. Anmälan av inkomna frågor och interpellationer

7. Information om voteringssystem

8. Information om patientnämndens arbete

9. Förfrågan om att ingå i förvaltandet av Stiftelsen Världsarvet Grimeton

10. Valärenden

11. Avsägelse av uppdrag som ledamot eller ersättare i regionfullmäktige

12. Information om arbetet inom gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

13. Svar på motion angående klädpolicy/neutralitetspolicy för Region Halland

14. Svar på motion Låsboxar för elcykelbatterier

15. Svar på motion Upphandlingspolicyn vad gäller mat ska gälla vid beställning av konferenser och catering

16. Svar på motion angående Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

17. Besvarande av interpellationer och frågor

18. Avslutning

Senast ändrad: