Direkt till innehållet

Direktsändning av Regionfullmäktiges möten

Följ regionfullmäktige i direktsändning

Regionfullmäktiges sammanträden kan följas i direktsändning här på webbplatsen. Det går också bra att titta på mötena i efterhand och välja de ärenden som du är mest intresserad av. För sammanträden som hållits före 2012 finns ljudupptagningar att lyssna till.

Sammanträdesdagar 2019

Under 2019 sammanträder regionfullmäktige följande datum:

27 februari

24 april

19 juni

23 oktober

11 december

Aktuellt sammanträde

Dagordning 24 april 2019

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare samt justeringsdatum
 4. Anmälan av motioner
 5. Anmälan av interpellationer
 6. Anmälan av inkomna och utgående skrivelser
 7. Information om aktuella frågor för Hallandstrafiken
 8. Redovisning av pågående motioner februari 2019
 9. Revisionsberättelse 2018
 10. Region Halland Årsredovisning 2018
 11. Förslag till beslut om ansvarsfrihet 2018
 12. Resultathantering 2018
 13. Förvärv av fastighet Fastarp 2:172 Varbergs kommun
 14. Årsberättelse 2018 - Regionsamverkan Sydsverige
 15. Ändringar i reglementen och dokument för ny politisk organisation till följd av förändrad planerings- och uppföljningsprocess
 16. Försäkring för skador orsakade av läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation (off-label)
 17. Valärenden
 18. Avsägelse av uppdrag i Regionfullmäktige
 19. Information om Hälsa på lika villkor, befolkningsstudie 2019
 20. Svar på interpellation från Sverigedemokraterna om kostnader för uteblivna besök med mera
 21. Avslutning

Dagordning 27 februari 2019

Respektive länk leder dig till sändningen som publicerats på Youtube den 27 februari 2019.

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum

4. Anmälan av motioner

5. Anmälan av interpellationer

6. Anmälan av inkomna och utgående skrivelser

7. Kunskapsinformation om Mer vård nära

8. Lunch (paus)

9. Information om Hallands sjukhus verksamhet

10. Försäljning av fastigheten Bredsidan 10, Fiskaregatan 2-8,

Halmstad

11. Försäljning av fastigheten Bagaren 15 Halmstad samt förstudie

ny placering för BUP:s heldygnsvård.

12. Svar på interpellation från Miljöpartiet de gröna, Region Hallands

klimatarbete

13. Avsägelse av uppdrag i Regionfullmäktige

14. Valärenden

Senast ändrad: