Direkt till innehållet

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Publicerad: 2023-10-24 Senast ändrad:

Den första händelsen gäller en patient som utreds och behandlas för bröstcancer på Hallands sjukhus Halmstad. I utredningen ingår också att utreda förekomst av cancer i andra sidans bröst men detta sker inte fullt ut i enlighet med de rutiner som gäller. Vid uppföljande kontroll upptäcks en misstänkt förändring i det tidigare friska bröstet och utredning visar cancer även här.

– Diagnosen försenades genom att rutinen inte följdes fullt ut och patienten utsattes därför för en undvikbar risk, säger Göran Magyar, chefläkare.

Den andra händelsen gäller en patient på Hallands sjukhus Halmstad som genomgår en sen abort på grund av konstaterad fostermissbildning. Patientens tillstånd och den planerade åtgärden bedömdes utgöra en ökad risk. Under förloppet drabbas patienten av en muskelskada på livmodern som innebär en blödning som upptäckts sent och kräver akut operation. Detta är en känd men sällsynt komplikation.

– Vid efterföljande analys konstateras flera brister i omhändertagandet och övervakningen, vilket innebär att man inte kan utesluta att patienten utsattes för en undvikbar ökad risk, säger Göran Magyar, chefläkare.