Direkt till innehållet

Konkurrensverket begär upphandlingsskadeavgift

Konkurrensverket begär upphandlingsskadeavgift av Region Halland samt åtta ytterligare regioner som ingår i samarbetet Sussa, som bland annat samverkar kring införandet av ett nytt journalsystem för hälso- och sjukvården. Konkurrensverket menar att en upphandling inom ramen för samarbetet gjorts felaktigt. I nästa steg ska Region Halland svara förvaltningsrätten i ärendet.

Publicerad: 2023-12-21 Senast ändrad:

Konkurrensverket har i en skrivelse daterad 20 december 2023 yrkat att Förvaltningsrätten ska fatta beslut om att Region Halland ska betala 10 miljoner kronor i så kallad upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket gjort samma yrkande gällande de övriga regioner som ingår i Sussa Samverkan.

Konkurrensverket menar att det tilläggsavtal som tecknats 2022 om ändringar i en mindre del av ett tidigare upphandlat kontrakt med Cambio Healthcare Systems borde ha föregåtts av en annonsering och utgör därmed en otillåten upphandling.

Regionerna har tidigare framfört till Konkurrensverket att man bedömer att man följt lagen om offentlig upphandling.

− I nästa steg inväntar vi att förvaltningsrätten begär ett yttrande från oss. Vi bedömer fortsatt att vi har hållit oss inom det regelverk som finns och i det yttrandet kommer vi att redovisa varför vi inte delar Konkurrensverkets bedömning, säger Måns Arnrup, IT- och digitaliseringsdirektör vid Region Halland.

Ansökningarna från Konkurrensverket om upphandlingsskadeavgift för de nio regionerna har lämnats till förvaltningsrätterna i Luleå, Växjö, Karlstad, Falun, Härnösand, Linköping, Göteborg och Umeå.

Bakgrund

Konkurrensverket öppnade i somras ett tillsynsärende med fokus på tre tilläggsavtal som regionerna tecknat 2020, 2021 och 2022 med leverantören Cambio Healthcare Systems. Konkurrensverket menar att det rör sig om otillåten direktupphandling. De nio regionerna som utgör Sussa Samverkan har tidigare svarat Konkurrensverket att man bedömer att lagen om offentlig upphandling har följts.