Direkt till innehållet

Examensarbeten inom gröna näringar prisas

Publicerad: 2018-05-29 Senast ändrad:

Metoder för att kartlägga ekosystemtjänster i urban miljö, odling av mat i svåra miljöer med hjälp av förnybara energikällor, en digital plattform som kan minska matsvinn… Ja, det spände över ett brett område när Arena Grön Tillväxt delade ut pris till årets bästa examensarbete inom området innovation inom gröna näringar. Tre vinnare får diplom och 10 000 kr från Region Halland.

Bästa examensarbete inom Arena Grön Tillväxt 2018 tilldelas:

GIS-baserad metod för kartläggning av ekosystemtjänster i urban miljö. Validering i Svärdfisken och Delfinen, Sofia Ersman och Isabell Fritiofsson

Motivering: Examensarbetet har stor relevans eftersom det tar fram en metod som alltmer kan komma att behövas inom samhällsbyggnad. Studien har genomförts på ett strukturerat och systematiskt sätt och metoden har också validerats på ett verkligt område som håller på att bebyggas. Detta arbete lägger grunden för ett fält som kommer att få stor betydelse i framtiden när ekosystemtjänster blir allt viktigare och våra stadsmiljöer allt tätare.

Förnybar energi på Svalbard, Emilia Lindh och Tobias Andreasson

Motivering: Examensarbetet har stor relevans eftersom det tar fram en lösning som gör det möjligt att odla mat i ogästvänliga miljöer. Studien har använt olika metoder för att undersöka vilka förnybara energikällor som kan användas och kombineras på bästa sätt samtidigt som lönsamhet kan uppnås. Arbetet är nytänkande och väl strukturerat och behandlar ett område som kan få stor betydelse i framtiden.

CommunEaty, Thomas Eknor, Greg de Laval och Hampus Sjöquist

Motivering: Examensarbetet är nytänkande och löser ett resursproblem samtidigt som det skapar social interaktion. Denna digitala kommunikationsplattform kan komma att få stor betydelse för att minska matsvinn och förenkla för människor att mötas kring mat. Studien har genomförts strukturerat och applikationen har initialt testats men kommer framöver att arbetas vidare med fram till lansering.

Grattis till er alla och lycka till i framtiden!