Direkt till innehållet

Region Halland investerar i barns framtid genom språkutveckling

Publicerad: 2024-03-26 Senast ändrad:

Forskning visar att det personliga mötet med språkstartare har haft stor betydelse för att motivera föräldrar att stimulera sina barns språkutveckling. De har fått nya verktyg för interaktion med sina barn och ett nytt tankesätt när det gäller språkstimulans.

För att tillvarata erfarenheter och kunskaper från satsningen Språkstart Halland har en doktorand vid Göteborgs universitet, Hanna Dyne, anställts av Region Halland för att följa arbetet. Hennes första studie är ett resultat av samarbete med forskarna Emilia Carlsson, Göteborgs universitet och Ulrika Bergsten, enheten för forskning och utveckling på Region Halland. Studien publicerades online den 6 mars i tidskriften Logopedics Phoniatrics Vocology med titeln ”Aha, det är så man gör!” – föräldrars röster om en tidig språkstimulerande insats.

Syftet med studien var att undersöka föräldrars erfarenhet av Språkstart Halland. Femton föräldrar som deltagit berättar i intervjuer om sina upplevelser av insatsen.

Hembesök stärker små barns språkutveckling

Satsningen, som kallas Språkstart Halland, påbörjades under 2018 och är en del av regionens strävan att bygga ett långsiktigt hållbart och jämlikt samhälle. Grunden är möten i hemmiljö då familjer får besök av biblioteksanställda språkstartare. Under besöket får föräldrar tips och ett språkpaket med utvalt innehåll som inspirerar till att läsa, sjunga, rimma och ramsa tillsammans.

I Hanna Dynes studie vittnar föräldrar om hur dessa besök har förändrat synsättet på tidig språkstimulans och försett dem med nya verktyg som gynnar interaktionen mellan förälder och barn. De positiva erfarenheterna från gemensamma aktiviteter under besöken, har skapat motivation för föräldrarna att fortsätta med språkstimulerande aktiviteter.

– Mötet i hemmiljö, den personliga relationen till och det speciella stödet från språkstartaren, med individuellt anpassad vägledning, lyfter föräldrarna fram som särskilt betydelsefullt. Sociala vinster för både förälder och barn från själva mötet, liksom uppmuntran att delta i aktiviteter på biblioteket, har också beskrivits som viktiga, berättar Hanna Dyne.

Språkstart Halland

Region Halland har i samarbete med kommunerna i Halland beslutat att avsätta medel för att driva och samordna språkutvecklingsinsatser för små barn. Just nu pågår aktivt arbete med satsningen i Halmstads kommun och Hylte kommun.

Under 2023 nåddes 97 % av barnen i åldern 6 månader till 3 år i Hylte kommun.

I Halmstads kommun nåddes 87 % av barnen i de stadsdelar där satsningen genomförs.

Läs Hanna Dynes studie på webbplatsen Logopedics Phoniatrics Vocology:

Full article: ”Aha, so that’s how it’s done!” – parents’ voices on an early language and literacy intervention” (tandfonline.com)

Läs mer på: Språkstart Halland – små barns språkutveckling