Direkt till innehållet

Beslut om listningsbegränsning i form av listningsstopp

Publicerad: 2022-10-26 Senast ändrad:

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 25 oktober att bevilja listningsstopp för vårdcentraler som ansökt om listningsstopp. Läjeskliniken har inkommit med en ansökan om listningsstopp och blivit beviljad detta under perioden 2022-11-01–2023-10-31. Vid Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts nästa möte (221101) kommer begäran om listningstak att behandlas.

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts beslut utgår från Region Hallands regelverk ”Rutin för handläggning av listningsstopp inom Vårdval Halland närsjukvård”. Vad gäller begäran om listningsbegränsning i form av listningsstopp ser inte regionen att det finns särskilda skäl för att avslå begäran.

– Vi värnar om våra invånare och det fria vårdvalet. Utgångspunkten i Region Halland är att det även i fortsättningen ska finnas en valfrihet för invånarna att själva välja den vårdcentral som bäst möter personens behov, säger Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande. Hon fortsätter:

− Vi har i vårt beslut tittat på hela vårdvalet och kommit fram till att ett tidsbegränsat listningsstopp ger verksamheten tid att göra de åtgärder som behövs för att kunna ta emot halländska invånare igen. Vi behöver också ge övriga aktörer som inte har en listningsbegränsning en möjlighet att planera sin verksamhet, så att de på bästa sätt kan planera för att ta hand om de patienter som inte kan lista sig på den vårdcentral som infört listningsbegränsning. Det handlar både om nya patienter som flyttar in och patienter som önskar byta vårdcentral. Otydligt vid olika tillfällen om vilka vårdcentraler som kan ta emot fler listade patienter försämrar förutsättningarna för att kunna ta emot patienter på bästa sätt, poängterar Mikaela Waltersson.

Beslutet om listningsbegränsning kommer att utvärderas och följas upp utifrån dess inverkan på tillgänglighet och följsamhet till vårdgarantin, besöksstatistik, kvalitetsparametrar och inkomna klagomål. Den beviljade listningsbegränsningens påverkan på övriga vårdenheter i det geografiska området är en annan parameter som följs upp. Dagens beslut om listningsbegränsning gällande listningsstopp är beviljat för tidsperioden 2022-11-01 till 2023-10-31. Den vårdcentral som ansöker om listningsbegränsning ska också redovisa vad som görs för att vårdcentralen åter ska kunna ta emot nya patienter när listningsbegränsningen upphör.

Även när en vårdcentral fått ja till att införa listningsbegränsning finns det undantag. Det ena undantaget handlar om att barn och unga 0–17 år har rätt att lista sig där vårdnadshavaren redan är listad, även om den vårdcentralen har listningstopp. Det andra undantaget gäller personer i särskilt boende som har rätt att lista sig på den vårdcentral som har ansvar för boendet.

I Halland har i dagsläget sex vårdcentraler ansökt om listningsbegränsning sedan detta blev möjligt genom en förändring i hälso- och sjukvårdslagen i juli 2022. En listningsbegränsning kan vara antingen i form av ett listningstak eller ett listningsstopp. Listningstak innebär att vårdcentralen anger ett givet antal patienter som man bedömer sig kunna ha listade på sin vårdcentral. Personer som önskar lista sig på en vårdcentral som har nått sitt tak med antal listade kommer att nekas att lista sig där. Listningstopp är en tidsbegränsad begränsning utan tak, där vårdcentralen under en period inte listar några nya patienter.