Direkt till innehållet

Digital konferens om den halländska skogen

Halland framställs ofta som en kustregion med hav och kilometerlånga stränder, men skogen är minst lika värdefull, viktig och intressant. Idag, den 10 juni, hålls en konferens om det gröna guldet.

Publicerad: 2020-06-10 Senast ändrad:

Skog och trä sysselsätter nästan 6 000 personer i länet och det finns över 10 000 privata skogsägare i Halland. Den halländska skogen är en viktig gren i regionens näringsliv, men den är central även ur fler hållbarhetsperspektiv berättar Åse Allberg, verksamhetschef för regional samhällsplanering i Region Halland.

– Hallands skogar har allt och vi måste hantera dem så att de bidrar till ekonomisk utveckling, en bevarad biologisk mångfald och att de blir en av nycklarna till en hållbar klimatomställning. Socialt spelar skogen en stor roll för hälsa och rekreation. Och skogen bär också, precis som kusten, den halländska attraktiviteten i vår region. Att förena alla dessa styrkor som den halländska skogen står för är en utmaning och det är därför en halländsk skogsstrategi behövs.

Regionalt skogsprogram ska bidra till hållbar tillväxt

2018 beslutade regeringen om ett nationellt skogsprogram. Under förra året har det förts en bred regional diskussion mellan kommunerna, länsstyrelsen, regionen, företag och intresseorganisationer om hur det nationella programmet ska översättas till de halländska förutsättningarna.

Resultatet har blivit ett regionalt skogsprogram som nu är klart. Visionen i programmet är att den halländska skogen ska bidra till jobb och hållbar tillväxt samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Fokusområdena är: Hållbart skogsbruk, skogen som råvara, mångbruk av skog samt kunskap och kompetens.

På konferensen ska det regionala programmet presenteras men konferensen ska också inspirera och väcka nya tankar som man kan ta med hem och vidareutveckla.

– Arbetet med skogsprogrammet kommer att följas upp årligen och ambitionen är att genomföra återkommande möten för erfarenhetsutbyten och inspiration, säger Staffan Johansson som är strateg på regional utveckling i Region Halland.

På konferensen deltar bland andra Södra skogsägarna, Derome, Skogsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Svenska kyrkan, högskolan i Halmstad, Naturskyddsföreningen, Jägarförbundet, Munkagårdsgymnasiet och de halländska kommunerna.

Kontakt
Staffan Johansson, strateg regional utveckling Region Halland
Tfn 0725-62 17 06
Epost staffan.c.johansson@regionhalland.se