Direkt till innehållet

Region Halland vänder underskott till överskott i preliminärt bokslut

Under onsdagens sammanträde i regionstyrelsen presenterades det preliminära bokslutet för 2023. Region Halland vänder ett förväntat underskott i prognosen till ett överskott på 260 miljoner kronor för helåret. En stark börsutveckling och goda skatteintäkter bidrar till det positiva resultatet.

Publicerad: 2024-02-14 Senast ändrad:

Region Halland går från ett förväntat budgeterat underskott på -322 miljoner kronor till ett överskott på 260 miljoner kronor i det preliminära bokslutet för 2023. Uppföljningsrapporterna har följt utvecklingen där det totala resultatet stärkts över året. Resultatet vilar till stor del på en fortsatt stark skatteutveckling, men också ett ökat värde på regionens börsplaceringar.

− I ett läge där många regioner dras med stora underskott kan vi i Halland planera för utveckling istället för nedskärningar. Detta är positivt för hallänningen och innebär att vi har goda förutsättningar att möta de stora utmaningar vi står inför framåt, konstaterar Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande.

År med överskott har gett goda förutsättningar
Region Halland har haft positiva resultat de senaste åtta åren med stora överskott under pandemiåren. Detta har fört med sig en förbättrad likviditet och en hög soliditet för organisationen. Skattehöjningen 2020 gjordes för att ta höjd för kommande investeringar i fastigheter, som kommer att bli aktuellt framåt.
− Vi ser att det är ett långsiktigt arbete som gör att vi kan hantera en svår ekonomisk situation för hela regionsverige. Och det är under kommande år som vi behöver de här resurserna när vi bland annat planerar för stora insatser på våra sjukhusområden för att säkra en god vård till hallänningen i en framtid med förändrade förutsättningar.

Det ekonomiska läget påverkar
Samtidigt syns det svåra ekonomiska läget även i Region Hallands preliminära bokslut. Balanskravsresultatet, där bland annat förändringen i börsvärde på regionens finansiella placeringar exkluderats, slutade på minus 11 mnkr. Samtidigt går sex av regionens nämnder med ett underskott på totalt minus 201 miljoner kronor.
− Vi ser att många verksamheter har stora utmaningar och är drabbade av inflationen men också av ökade kostnader för hyrbemanning. Det är en utveckling som skett över tid där stora insatser nu görs för att minska på hyrbemanningen, säger Mikaela Waltersson.

Regionstyrelsen fick nya perspektiv på AI
Region Halland har en lång tradition av att arbeta med informationsdriven vård, där regionens samlade data används för att skapa stärkt analys och utveckling inom vården.
Under onsdagens sammanträde gavs regionstyrelsen nya perspektiv på AI-verktyg som en resurs i vardagen med möjlighet att spara administrativ tid och stärka medarbetare – och även där händer det mycket. Arbete pågår för att I regionen se över möjligheten att koppla på trygga AI-tjänster i de system som används redan i dag i Region Halland.
Samtidigt har ett nytt utvecklingsarbete startats för att ta fram en digital assistent för offentlig sektor. Region Halland ingår i det nystartade projektet med en handfull kommuner och regioner samt AI Sweden. Förhoppningen är på sikt att kunna skapa en språkmodell särskilt framtagen för offentlig sektor som kan spara såväl tid som resurser.
− Den utveckling som sker inom AI skapar stora möjligheter. Genom att använda tekniken på ett tryggt och klokt sätt kan vi spara tid och kraft och förstärka våra medarbetare i deras arbetsvardag, säger Mikaela Waltersson.