Direkt till innehållet

VIAkub Halland ska hjälpa företag att utveckla digitala idéer

Publicerad: 2020-06-01 Senast ändrad:

Företag i branscherna kultur, utbildning och besöksnäring erbjuds att laborera, utveckla och testa digitala idéer med stöd av projektet VIAkub Halland. Deltagarna får möjlighet att testa olika former av digital teknik och visualisering för produkt- och tjänsteutveckling.

Region Halland och Högskolan i Halmstad samarbetar i projektet som genomförs med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden. De utåtriktade aktiviteterna startar efter sommaren och projektet VIAkub Halland ska pågå i två år.

– Vi vill organisera inspirerande möten mellan aktörer i olika branscher och få fler att testa digitala tekniker inom visualisering och virtuella upplevelser. Förhoppningen är att det ger idéer som leder till utveckling av befintliga produkter och tjänster eller nya hållbara affärsidéer, säger Veronica Olofsson, projektledare för VIAkub Halland.

VIAkub Halland ska erbjuda mötesplatser, testmiljöer, digital teknik och kompetens – i Halmstad tillsammans med Digitalt laborativt centrum (DLC) på Högskolan i Halmstad och i Varberg i samarbete med CooCreate i det nystartade Impact House. VIAkub Halland ska också skapa ett mobilt popup-labb i form av en minibuss.

Digital teknik är ett medel som projektet vill tillgängliggöra för fler. Men tekniken är inte ett självändamål, fokus ligger på vad det är för behov företagen har och om t.ex. immersiv teknik, som att kombinera fysisk och digital verklighet, kan vara en lösning.

– Vi hoppas även skapa ett utrymme där samarbeten kan uppstå för att ta fram kvalitativt innehåll inom exempelvis virtual reality (VR) och augmented reality (AR) fortsätter Veronica Olofsson.

I projektet ingår även forskningsinsatser genom Högskolan i Halmstad. Aktiviteterna startar i höst med bland annat inspirationsdagar, workshopar, seminarier och coachande möten. Projektet välkomnar redan nu intresserade företag och organisationer att ta kontakt.

VIAkub Halland

VIAkub Halland står för Visualisering och InnovationsArenor för kultur, utbildning och besöksnäring i Halland. Projektet vänder sig till små och medelstora företag i Halland samt organisationer inom offentlig verksamhet och andra aktörer som bedriver utvecklingsarbete inom berörda områden.

Deltagande företag och organisationer får ökad kompetens inom digitalisering och visualisering, men också kring hållbar utveckling enligt målen i Agenda 2030. Målet är att ge minst 100 företag möjligheten att utveckla nya innovationer under projektperioden.

Läs mer på www.regionhalland.se/viakubhalland

Kontakt

Veronica Olofsson, projektledare VIAkub Halland
Tel. 035-17 98 80 mobil: 073-094 10 20
e-post: Veronica.Olofsson@regionhalland.se