Direkt till innehållet

Flera långfilmsprojekt och dokumentärer i utveckling får extra stöd

Publicerad: 2023-10-13 Senast ändrad:

I våras sökte och beviljades Kultur i Halland – Film ett extra stöd till gagn för utveckling av långfilm och dokumentär, genom Filminstitutets utlysning inom Talent to Watch. Sex filmprojekt i utveckling fick i juli besked om att deras projekt beviljats stöd.

Filminstitutet vill med stödet stimulera filmskapande och talangutveckling efter covidpandemins efterföljningar. Filmare i Halland kunde i juni ansöka om att få del av pengarna i en extra utlysning av utvecklingsstöd: Nya långfilmer.

Beviljade stöd till halländska filmprojekt

Det var 15 projektägare som ansökte om stödet. Av dessa beviljades stöd till sex filmprojekt i utveckling:

  • Produktionsbolaget Donpiano AB med filmregissör Simon Vahlne, Varberg, beviljades 150 000 kr för långfilmen ”My last lajv”.
  • Bröderna Bengtsson productions med regissören Gustav Bengtsson, Varberg, beviljades 50 000 kr för utveckling av långfilmen ”Human Paranoia”.
  • Sägen film från Varberg, med Julia Dinome och Albin Glasell som kreatörer, kommer utveckla ”Mordet på Mossen – En Bockumentär”, och erhöll 50 000 kr i stöd.
  • Martin Mejia Rugeles beviljades 75 000 kr i utvecklingsstöd för ”The Portuguese Friend”.
  • Johanna Andersson från Färgfilm i Halmstad, beviljades 75 000 kr för utveckling av dokumentären ”Vad som kommer efter”.
  • Eva och Jörgen Persson från Seagull Productions, Laholm, beviljades 50 000 kr i utvecklingsstöd för ”ORKA/Konsten att överleva”.

Totalt 450 000 kr fördelades vid beslutet som fattades i juli.

Filmprojekten presenteras för intresserade

Nu är projektägarna i full gång med filmernas utveckling.

Under våren 2024 ges de sex projekten möjlighet att berätta om sitt utvecklingsarbete för en filmintresserad allmänhet. Datum är ännu ej bestämt. Information om tillfället kommer längre fram.