Direkt till innehållet

Halland – snabbast fiberutbyggnad i Sverige 2018

Publicerad: 2019-03-28 Senast ändrad:

Halland är det län där bredbandsutbyggnaden går snabbast. Nu har 79 procent av de halländska hushållen en fast fiberanslutning och fibernätet är utbyggt i nästan hela Halland. Allt fler hallänningar kan utnyttja digitala samhällstjänster.

Post- och Telestyrelsens Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 presenterades under torsdagen. Den visar att 77 procent av Sveriges hushåll hade en fast fiberanslutning med kapaciteten 100mbit/s i oktober 2018. I Halland var siffran 79 procent.

Fibernätet är utbyggt i stora delar av Halland. 90 procent av alla hushåll i Halland har fiber i sin absoluta närhet, om även hushåll som finns i närheten av redan fiberanslutna hushåll räknas in.

Halland har snabbast bredbandsutbyggnad i landet

Andelen anslutna halländska hushåll ökade med 8 procentenheter under perioden oktober 2017 till oktober 2018. Halland är det län där bredbandsutbyggnaden går snabbast för andra året i rad. Hög ökningstakt, trots hög andel redan anslutna, är en utmaning som Halland klarat att hantera.
– Med hallänningen i fokus arbetar vi vidare för att öka anslutningsgraden ytterligare, säger Jörgen Preuss, regiondirektör, Region Halland.

Högst anslutning i Halmstads kommun

Bland länets kommuner har Halmstad kommit längst med 91 procent fiberanslutna hushåll. Lägst anslutningsgrad har Hylte kommun med 59 procent, men här kommer det att hända mycket 2019 och 2020, eftersom många meter grävts men många anslutningar ännu inte gjorts.

Tillgång till fiber på landsbygden

55 procent av hushållen utanför de halländska tätorterna har idag tillgång till fiber. I jämförelse med övriga Sverige har Halland den tredje högsta ökningstakten vad gäller fiberutbyggnad på landsbygden. Bland kommunerna toppar här Falkenberg på 77 procent tillsammans med Varberg på 68 procent. Falkenberg ökade under undersökningsperioden med 34 procent.

Fiber i hela Halland för digitala samhällstjänster till alla

Halland har som enda region en plan för hur alla ska få ett erbjudande om fiber. En upphandling har gjorts för att regionen ska kunna investera i fiber på vissa sträckor utanför tätorterna, som kommer att underlätta för de som bor i mer glesbebyggt område.

– Hög fiberanslutning i hela Halland är viktigt för att möjliggöra leverans av digitala samhällstjänster till alla hallänningar. Vi har påbörjat en dialog med kommunerna och kommer att investera i bredbandsutbyggnad på en del utvalda sträckor för att alla ska kunna erbjudas fiberanslutning till ett rimligt pris, säger Jörgen Preuss.

FAKTA/ Om Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2018.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

FAKTA/ Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.