Direkt till innehållet

Hemdialys underlättar behandling och vardag för patienter

Publicerad: 2021-10-06 Senast ändrad:

Tack vare allt bättre teknik får fler hallänningar möjlighet att utföra dialysbehandling i hemmet. Detta uppskattas av patienterna som slipper ta sig till sjukhuset flera gånger i veckan och kan ta större ansvar för sin egen behandling.

Mats Bengtsson befinner sig på dialysmottagningen på Hallands sjukhus Varberg. Hit har han behövt komma ett par gånger i veckan sedan ungefär ett år tillbaka för att få sin bloddialysbehandling. Men snart kommer han att kunna utföra behandlingen på egen hand i hemmet. Han är nämligen en av de hallänningar som har fått möjligheten till hemhemodialys, en form av hemdialys. I korta drag innebär det att patienten får ta hem en maskin som används enligt ansvarig läkares ordination. För Mats Bengtsson innebär möjligheten att hans vardag underlättas.

Mats Bengtsson får hjälp av sjuksköterskorna Maria Robertsson och Ann Hjälmås med hemdialysen.

 

– Det kommer att ge mig en större frihet. Jag slipper passa tider och jag slipper transporten hit varje vecka, jag bor ju ändå 3,5 mil bort. Den enda nackdelen är att jag inte kommer att träffa den trevliga personalen här lika ofta, säger Mats Bengtsson och fortsätter: Det kommer att ge mig en större frihet. Jag slipper passa tider och jag slipper transporten hit varje vecka, jag bor ju ändå 3,5 mil bort. Den enda nackdelen är att jag inte kommer att träffa den trevliga personalen här lika ofta, säger Mats Bengtsson och fortsätter:

– Camping är ett stort intresse för mig och det kommer att bli mycket enklare att komma iväg med husvagnen när jag kan ta med mig maskinen.

Det finns två olika former av hemdialys: Hemhemodialys (bloddialys) samt peritonealdialys (påsdialys), och det är alltså den förstnämnda som Mats Bengtsson ska prova på.  Hemhemodialys har erbjudits under en tid inom Region Halland, men just den här sortens maskin är helt ny för i regionen. Regionen har en målsättning om att tio procent av alla bloddialyspatienter ska erbjudas hemdialys. Det främsta syftet med tekniken är att underlätta tillvaron och vardagen för patienten, som slipper åka till sjukhuset flera gånger i veckan och istället kan genomgå behandling i hemmiljö. Hemhemodialys leder oftast till ökad överlevnad och minskad kostnad för samhället.

Till en början ska Mats Bengtsson fortsätta komma till sjukhuset under några veckors tid för att få utbildning i och instruktioner kring hur maskinen fungerar. Det handlar dels om träning i hur han ska sticka in nålarna på sig själv men också hur tekniken kring maskinen fungerar. Sjuksköterskorna Maria Robertsson och Ann Hjälmås guidar och visar honom. De ser också stora fördelar med att kunna erbjuda patienter hemdialys.

– Efter en dialysbehandling är man ofta väldigt trött och utmattad och behöver vila. Då är det enklare om man redan är hemma, säger Ann Hjälmås.  Efter en dialysbehandling är man ofta väldigt trött och utmattad och behöver vila. Då är det enklare om man redan är hemma, säger Ann Hjälmås.

Maskinen kräver inte någon speciell anpassning av eller utrustning i hemmet. Det enda som behövs är ett eluttag. Till varje behandlingstillfälle krävs sex stycken femliterspåsar med dialysat, vilka man får med sig från sjukhuset. Maskinen styrs med hjälp av en Ipad som den är kopplad till och via den kan man följa behandlingen i realtid. Exempelvis kan man se exakt hur lång tid som återstår.

Det ska tilläggas att hemhemodialys är helt frivilligt. Blir man erbjuden finns inget krav att tacka ja. Behandlingen ställer en del krav på patienten i form av att man är bekväm med att sticka sig själv i armen, och det är en fördel om man har ett tekniskt intresse.

– För mig kommer det att underlätta väldigt mycket och göra att jag förhoppningsvis mår bättre, säger Mats Bengtsson.

 

Fakta:
Kostnaden för en hemhemodialysbehandling (HHD) motsvarar cirka 30 procent av kostnaden för motsvarande behandling på sjukhus (IHD). Årskostnaden för HHD motsvarar cirka 60 procent av årskostnaden för IHD, eftersom patienten dialyseras mer frekvent.

Så här många patienter i Region Halland får i nuläget någon form av dialysbehandling:
Varberg: Påsdialys 31 stycken, bloddialys 35 stycken, hemhemodialys 3 stycken och 1 på gång
Halmstad: Påsdialys 35 stycken, bloddialys 43 stycken, hemhemodialys 2 stycken