Direkt till innehållet

Förändringar och möjligheter för våra medicinska sekreterare

Hälso- och sjukvården står inför förändringar som kommer att ställa krav på, men också skapa möjligheter för, alla medarbetare på Hallands sjukhus att utveckla sin kompetens inom området digitalisering. Våra medicinska sekreterare spelar en viktig roll i denna omställning.

Publicerad: 2023-09-06 Senast ändrad:

Under hösten 2022 startades en stor utbildningssatsning för våra cirka 300 medicinska sekreterare med fokus på digitalisering. Syftet är att göra dem bättre rustade för att möta efterfrågan och behov i den nära verksamheten och att arbeta proaktivt med digitala lösningar.

Varje termin kommer tre till fyra nya programomgångar att starta, med 25 deltagare per omgång. Detta innebär att samtliga medicinska sekreterare kommer att ha genomfört utbildningen under våren 2024.

I filmen berättar Anneli, medicinsk sekreterare på Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus, om sina erfarenheter från utbildningen.