Direkt till innehållet

Kraftigt ökad smittspridning och provtagning i Halland

Publicerad: 2022-01-04 Senast ändrad:

1 211 personer testade sig positivt för covid-19 i Halland vecka 51. Vecka 52 var antalet 3 182 och en andel på 16,2 % positiva svar jämfört med 7,3 % föregående vecka. Att smittspridningen skulle öka är förväntat utifrån Folkhälsomyndighetens scenarier som togs fram före jul.

− Det är mer än vi haft under någon enskild vecka tidigare under pandemin och en oroande utveckling, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo.

Virusvarianten omikron har visat sig vara betydligt mer smittsam än föregångaren delta och sprider sig nu snabbt.

− Vi har inte exakta siffror men vi uppskattar att mer än hälften av de som insjuknar nu har smittats av omikronvarianten. Vi har sedan en tid tillbaka förmodat att omikron skulle ta över och utvecklingen i det avseendet är väntad. Samtidigt av det vi ser hittills verkar omikron ge ett något mildare sjukdomsförlopp än tidigare virusvarianter, säger Maria Ryberg Mo.

Många provtar sig i Halland

Samtidigt har Halland en fortsatt hög kapacitet i provtagningen och ett förhållandevis stort antal provtagna om man jämför med andra delar av landet.

− För att kunna följa utvecklingen och sätta in åtgärder är det viktigt att man provtar sig vid minsta symtom och det är positivt att vi i Halland har haft kapaciteten att möta behovet i provtagningen, särskilt nu när vi befinner oss i en så ansträngd situation, säger Maria Ryberg Mo.

Vården klarar uppdraget trots ansträngt läge

Trots en kraftigt ökad smittspridning av covid-19 i samhället har vården hittills inte upplevt motsvarande ökning vad gäller behov av sjukhusvård för personer med covid-19. Vårdbehovet vid covid-19 brukar dock komma med 1-2 veckors fördröjning så vi kan förvänta oss en fortsatt hög belastning på vården kommande veckor.

Antalet inlagda på IVA med covid-19 har varit i snitt 4-5 personer sedan den 25 december. Man ser fortsatt en överrepresentation av ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade bland dem som vårdas på IVA, och i övriga fall finns underliggande sjukdomar. Det faktum att även många medarbetare varit sjuka i olika virus, suttit i familjekarantän eller vårdat sjuka barn är just nu den främsta utmaningen för verksamheterna/sjukvården.

− Även om situationen är annorlunda jämfört med förra vintern tack vare den omfattande vaccinationsinsatsen mot covid-19, så är vi i ett läge där många är sjuka. Inte bara i covid-19 utan även i influensa och andra sjukdomar och det bidrar till ett högt tryck på sjukvården säger Maria Ryberg Mo.

Många lediga vaccinationstider

Det finns fortsatt ett stort antal lediga tider för vaccination mot covid-19 i Halland. Drop-in erbjuds tillsvidare på vaccinationscentralerna i Varberg och Halmstad. Allteftersom man passerar tidsgränsen på 6 månader sedan dos 2 (5 månader för personer 65 plus) kan alla hallänningar som är 18 år eller äldre nu vaccinera sig mot covid-19. Dos ett och två erbjuds personer från 12 år.

− Vaccinationen är det viktigaste redskapet vi har för att motverka allvarlig sjukdom och död i covid-19. Det är också det vi alla kan göra för att slippa hårda restriktioner och för att samhället på sikt ska kunna återgå till ett nytt normalläge. Därför är det viktigt att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19, säger Bibi Estev, områdeschef pandemiuppdrag vid Region Halland.