Direkt till innehållet

Renovering ger begränsade parkeringsmöjligheter vid Habiliteringen

Publicerad: 2023-01-02 Senast ändrad:

Nu inleds arbetet med renovering av Habiliteringen i Halmstad. Från den 9 januari görs markarbeten, som innebär begränsade parkeringsmöjligheter under årets första månader.

Den 9 januari påbörjas grävningsarbeten vid Berghem på Lasarettsvägen, där psykiatrin, Capio Movement och Habiliteringen har lokaler. Arbetet innebär att besöksparkeringen och entrén till habiliteringen stängs av under årets första månader. Besökare kommer att hänvisas till entrén för vuxenhabiliteringen under arbetet som i en första etapp pågår till mitten av februari.

Vid mitten av februari ska delar av besöksparkeringen kunna tas i bruk igen och markarbetet planeras vara helt färdigt i slutet av mars. Under tiden hänvisas besökare till övriga parkeringar (se bild nedan). Närmaste parkeringshus är Svartmunken vid Norra Källegatan, det finns också goda möjligheter att åka kollektivt, då det finns en busshållplats i anslutning till Berghem.

− Detta påverkar ju besökande till såväl Habiliteringen som psykiatrin och Capio och vi inser att det blir problematiskt. Vi kommer att jobba på för att bli färdiga så snart som möjligt med arbetet och ber om överseende under byggtiden, säger Anna Jodin, projektledare vid Regionfastigheter.

Renoveringen kommer att pågå fram till våren 2024 och det är en förändring i tidplanen som gör att markarbeten tidigareläggs.

− När arbetet är klart kommer vi att ha nya fina och optimerade lokaler för Habiliteringen i Halmstad. Det blir ett riktigt lyft för hela verksamheten och mycket positivt för patienterna, säger verksamhetschef Anna Ingemansson.

Bild över det aktuella området med p-platser markerade
Bild över området med markering för yta för markarbete (röd), kvarvarande parkering (grön) och ny tillfällig entré för Habiliteringen (gul).