Direkt till innehållet

Start av självprovtagning för barn 6-15 år

Publicerad: 2020-09-10 Senast ändrad:

Halland möter nu Folkhälsomyndighetens rekommendation att erbjuda provtagning av pågående covid-19-infektion även för barn med lindriga symtom från 6 år och uppåt. Starten är idag, torsdagen den 10 september.

För barn och ungdomar, precis som för vuxna, är det självprovtagning covid-19 som erbjuds. Provtagningen genomförs av barnet med hjälp av förälder eller annan vårdnadshavare. Instruktionen för provtagningen är utformad med bilder och text för att kunna följas av personer utan kunskap om sjukvård. Det finns också en film på 1177.se att se som förberedelse inför provtagningen. Om det är möjligt bör barnet skjutsas till provtagningsplatsen i bil.

Viktigt är som alltid för alla att stanna hemma från skolan så snart man börjar känna sig förkyld eller känner sig sjuk på annat sätt. Provtagning covid-19 är ett erbjudande. Arbetsgivare, skola eller motsvarande kan inte kräva att provtagning ska genomföras och har inte heller någon rätt att kräva att få ta del av provresultatet.

Syftet med den utökade provtagningen är dels att barn och ungdomar snabbare ska kunna komma tillbaka till skolan och därmed missa mindre av undervisningen, dels att det kan bidra till att ytterligare begränsa smittspridningen.

Smittskydd Halland om barn som har lindriga symtom sedan minst 24 timmar:

  • Barn som är 12 år (årskurs 6) och äldre bör boka tid till självprovtagning covid-19 för provtagning. Detta för att missa så lite som möjligt i skolan, något som har större betydelse ju högre årskurs barnet går i. Dessutom är det viktigt för att kontrollera smittspridning, då barn ofta har fler och mer spridda kontakter ju äldre barnet blir.
  • Barn som är 6-11 år kan boka tid för självprovtagning. Det är en möjlighet men för många mindre barn kan det innebära ett visst obehag att provtas. Det kan i det läget vara bättre för det yngre barnet att bara stanna hemma tills barnet är friskt + två symtomfria dagar.
  • Barn som är 0-5 år behöver inte provtas utan ska bara stanna hemma om de blir sjuka eller förkylda och söka vård vid behov. De kan gå tillbaka till förskolan när de är friska och varit symtomfria minst två dagar.

Precis som tidigare provtas barn i alla åldrar inom sjukvården som en del av en medicinsk bedömning när vården bedömer att provtagning behöver ske.

Tidsbokning för självprovtagning

Tidsbokning sker genom att man loggar in på 1177.se och väljer en tid till någon av de 12 provtagningsplats som finns i Halland sedan tidigare. Kan man inte ta sig till en provtagningsplats finns möjlighet att beställa hemleverans eller skicka ett friskt ombud.

Alla från 13 år loggar in själva och bokar tid för Självprovtagning covid-19, gärna med stöd av förälder om det behövs. För att logga in behövs Mobilt BankID eller Freja eID plus. Bankens SäkerhetsID räcker inte, utan det fungerar bara för bankens egna tjänster.

För att boka tid till provtagning för barn 6-12 år är det förälder eller annan vårdnadshavare som loggar in på 1177.se, klickar på sitt barns namn och som ombud för barnet bokar tid för självprovtagning covid-19.

Barn behöver sedan få hjälp av förälder när det är dags för självprovtagningen. De barn och ungdomar som har ska ha med fotolegitimation eller pass till självprovtagningen.

Mer information om inloggning på 1177.se

Om ett barn eller förälder/vårdnadshavare inte alls kan genomföra självprovtagningen så kan de ringa sin vårdcentral.

En viktig förberedelse är att förälder/vårdnadshavare hjälper sitt barn som fyllt 13 år att skaffa Mobilt BankID eller Freja eID plus redan nu. Om barnet väl fått symtom kan barnet inte åka till banken eller ATG-ombud för att få det fixat. Då måste barnet stanna hemma för att inte smitta andra.

Barnet har nytta av Mobilt BankID för flera andra ärenden och tjänster också då det blir allt vanligare att säker inloggning krävs av både vård, myndigheter och företag.

Mer information om Självprovtagning Covid-19 och länkar till inloggning för bokning av tid och plats finns på www.1177.se/Halland