Direkt till innehållet

Hallandspanelen ska spegla invånarnas åsikter

Publicerad: 2018-01-09 Senast ändrad:

Idag får ca 13000 hallänningar ett brev med erbjudande om att delta i Hallandspanelen – en internetbaserad panel som Region Halland ska använda för att få del av invånarnas kunskap och åsikter om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och hur vi tillsammans kan bidra till Hallands utveckling.

Invånarnas åsikter är viktiga

För att uppnå en god och jämlik vård och göra Halland till den bästa livsplatsen behöver vi ha mer dialog med dem som bor i Halland. Hallandspanelen är ett av flera sätt att hämta in åsikter och stämma av övergripande frågor och långsiktiga inriktningar.

Hallandspanelen kommer att få frågor om ämnen som är aktuella i Halland, både om hälso- och sjukvårdsutveckling och regional utveckling, men också om ämnen som är gemensamma för Södra sjukvårdsregionen (Region Halland, Region Skåne, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge).

Hur används svaren?

Deltagarna svarar anonymt och svaren hanteras av Institutet för kvalitetsindikatorer AB, som levererar resultaten i sammanställd form till Region Halland. Resultatet blir en del i Region Hallands underlag inför kommande politiska beslut.

Den som deltar i Hallandspanelen får cirka fyra utskick med frågor per år, via mejl.