Direkt till innehållet

Sydsvenska regioner samarbetar för att nå nationella bredbandsmål

Publicerad: 2019-06-05 Senast ändrad:

Fem sydsvenska regioner har tecknat ett samverkansavtal med IP Only. Avtalet behövs för att kunna uppnå de nationella bredbandsmålen, skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och ge förutsättningar för alla 2,4 miljoner invånare i regionerna att få en jämlik samhällsservice.

Osäkerheten på bredbandsmarknaden har ökat det senaste året. Tillväxttakten för nya fiberanslutningar har bromsats in i Sydsverige och utbyggnaden av återstående områden innebär höga investeringsbehov. Förhoppningen är att det ingångna avtalet ska lösa en del av problemen.

Den största utmaningen är att förse invånarna och företagen på landsbygden med bredband. Det är en grundläggande förutsättning för att nå digital delaktighet för alla invånare och företag samt att Sydsverige ska utvecklas med fortsatt hållbar tillväxt och attraktionskraft.

Läs mer på Regionsamverkan Sydsveriges webbplats

Bakgrund
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne kring infrastruktur, kollektivtrafik, kultur, arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt bredband och digitalisering. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende.