Direkt till innehållet

Pandemiarbete skildras i fotobok

Publicerad: 2022-02-10 Senast ändrad:

Från mars 2020 fram till i höstas dokumenterades pandemiarbetet i Region Halland. Berättelserna och nedslagen från verksamheterna finns nu samlade i fotoboken ”Vi gjorde det tillsammans ”, som berättar om två år med pandemiarbete. Alla regionanställda får ta del av boken digitalt och erbjuds även att beställa ett exemplar kostnadsfritt.

 Fotoboken har tagits fram i samarbete mellan de olika verksamheterna i regionen och kommunikatörer från olika förvaltningar. Alla medarbetare har redan fått tillgång till boken i digital form. Tanken är att materialet i boken också ska kunna användas på andra sätt framåt för att lyfta erfarenheter från pandemin.

− Vi vill belysa det komplexa och fantastiska arbete som gjordes när människor överallt inom regionen ställde om för att hålla igång viktiga samhällsfunktioner, säkra god vård till hallänningarna och rädda liv på dem som drabbats av allvarlig sjukdom i covid-19. Vi insåg tidigt att det här var ett historiskt skede och att vi måste dokumentera det på något sätt. Det var ett arbete som gjordes upptill och utöver, inte istället för någonting annat. Och det känns så bra att vi nu kan erbjuda boken till alla anställda, säger kommunikationsdirektör Johanna Wiechel-Steier och tillägger att vi kommer in i nya faser av pandemiarbetet. Men de lärdomar vi har dragit hittills har vi med oss framåt.

− Vi är inte ur pandemin, men vi är i ett nytt läge. Bättre rustade med nya lärdomar, flexibla arbetssätt och förmåga till snabb omställning tack vare våra gemensamma erfarenheter från de senaste två åren, säger Johanna Wiechel-Steier.