Direkt till innehållet

Region Halland ger kulturstöd till tre projekt

Publicerad: 2023-12-18 Senast ändrad:

Två gånger per år fördelar Region Halland projektstöd som ska bidra till att skapa och erbjuda ett mångsidigt kulturutbud i hela Halland. Nedanstående tre projekt har beviljats produktionsstöd på driftnämnden Kultur och skolas möte den 14 december 2023. Totalt har 960 000 kr fördelats.

Region Halland har den 14 december beslutat medfinansiera:

  • Falkenbergsrevyn AB, FalkenBARNsrevyn – barn & familjeteater, Teater, 250 000 kr.
  • Johan Tirén, Lyttekoret/Lyssnarkören, Bild och formverksamhet, 360 000 kr.
  • Urbane Guerilla Kb, Konst i bygd, Bild och formverksamhet, 350 000 kr.

Med reservation för eventuella felskrivningar.

Från samma ansökningsomgång fick 22 projekt kulturstöd beviljat i november.

Nästa ansökningsperiod för utvecklingsstöd och produktionsstöd är 1–28 februari 2024.