Direkt till innehållet

Halland på fjärdeplats när förtroende och tillgång till vård mäts

Nittio procent av hallänningarna uppger att de har god tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och i Halland har invånare även högt förtroende för den vård som ges, både på vårdcentral och på sjukhus. Det visar 2023 års hälso- och sjukvårdsbarometer som genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Publicerad: 2024-03-01 Senast ändrad:

Sammanlagt hamnar Halland på fjärde plats i undersökningen, efter Jönköping, Kalmar och Gotland. Sju av tio har högt förtroende för vården som ges på vårdcentralerna och nästa åtta av tio har högt förtroende för vården som ges på sjukhus i Halland. Motsvarande siffra nationellt är 61 procent respektive 70 procent.

När det gäller väntetider till vårdcentral tycker 70 procent i Halland att de är rimliga (63 procent i riket). Motsvarande siffror när det gäller väntetider till sjukhus svarar 58 procent att de är rimliga i Halland (48 procent i riket).

– Det är glädjande att invånarna har ett fortsatt högt förtroende för vården i Halland och att vi kunnat bibehålla en god tillgänglighet till vård. Samtidigt behöver vi hela tiden fortsätta att utveckla och förbättra vården, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland.

Lite fler än hälften av de tillfrågade, både i Halland och i riket, säger sig vara positivt inställda till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök av vårdpersonal tillsammans med stöd av digital teknik.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingen för 2023 års undersökning genomfördes i två omgångar. Den första mellan 4 april och 3 juni och den andra mellan 26 september och 25 november. Sammanlagt har 54 578 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten.

Länk till mer information på SKR hemsida: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)