Direkt till innehållet

Magnus Clarin får pris för samverkan och innovation

Publicerad: 2023-11-20 Senast ändrad:

FoU:s verksamhetschef vid Region Halland har tilldelats årets pris för samverkan och innovation från Högskolan i Halmstad för sitt forsknings- och utvecklingsarbete med Informationsdriven vård. Priset delades ut under Högskolans Akademiska högtid den 17 november.

Magnus Clarin, verksamhetschef FOU Halland

Magnus Clarin tillträdde som verksamhetschef vid Forskning och Utbildning (FoU) i augusti 2022 och har under många år arbetat med forskning och utveckling vid Högskolan i Halmstad med fokus på hälso- och sjukvård.

Motivering till priset för samverkan och innovation:

”Magnus Clarin har under hela sin karriär på Högskolan i Halmstad haft starkt fokus på samverkan och innovation. Under åren som ansvarig för Hälsoteknikcentrum Halland ledde han en rad mångvetenskapliga utvecklingsprojekt i samverkan mellan medarbetare och studenter vid Högskolan och privata och offentliga externa aktörer. Detta långsiktiga värde- och relationsskapande samarbete skapade förutsättningar för de senare ESF-projekten Digga Halland och Kompa Halland.

Som akademichef på akademin för Informationsteknologi möjliggjorde Magnus Clarin genom idogt arbete den långsiktiga satsningen på det KK-finansierade forskningsprojektet CAISR Health, och forskningsprogrammet Informationsdriven vård. Den mångvetenskapliga forskning som i dag bedrivs genom samproduktion, skapar ny kunskap och förståelse som kan ge svar på stora samhällsutmaningar. De viktiga relationer som skapades under Magnus Clarins tid som akademichef positionerade Högskolan i Halmstad som en viktig samverkanspartner till Region Halland i arbetet med att bygga framtidens hälso- och sjukvårdsorganisation.

I sina nuvarande roller som FoU-chef på Region Halland och projektledare på Högskolan, fortsätter Magnus Clarin att stärka det strategiska och operativa samarbetet mellan Regionen och Högskolan. Magnus Clarin är verkligen en värdig vinnare av Högskolans pris för samverkan och innovation.”

– Jag är oerhörd glad och hedrad över utmärkelsen. Det har varit en spännande utveckling i Halland under årens lopp. Jag är extra glad att kunna fortsätta bidra och göra nytta här på Region Halland, nära våra patienter och invånare, i vår gemensamma strävan att förbättra hälso- och sjukvården, säger Magnus Clarin.

Här kan du se Högskolan i Halmstads film Pris för samverkan och innovation 2023 – Magnus Clarin

Läs vidare på regionhalland.se om du vill veta mer om hur Region Halland arbetar med forskning och innovation.