Direkt till innehållet

Stort engagemang i första trygghetsmätningen för Falkenberg

Publicerad: 2021-12-17 Senast ändrad:

Det blev ett stort engagemang från kommuninvånarna i den första trygghetsmätning som Falkenbergs kommun, Lokalpolisområde Falkenberg och Lokal nämnd Falkenberg Region Halland genomfört.

Personer som bor eller vistas i Falkenbergs kommun har haft möjlighet att bidra med input i arbetet kring att öka tryggheten, minska brottsligheten och förbättra levnadsvillkoren i kommunen. Över 1000 personer valde att svara på trygghetsundersökningen. Majoriteten av invånarna känner sig trygga i sin bostad, i sitt närområde och i kommunen som helhet.

Det är första gången som denna mätning görs av parterna tillsammans. Det ska bli intressant att följa trenden över tid och göra jämförande analyser. Samverkande aktörer arbetar målmedvetet och kommer fortsätta arbeta med åtgärder för att öka tryggheten. Vi jobbar långsiktigt tillsammans för att öka tryggheten i Falkenberg genom att arbeta relationsskapande, skapa meningsfull fritid för barn och unga, få fler vuxna att finnas på stan, använda kameraövervakning på utvalda ställen, arbeta med ansvarsfull alkoholservering, tillsätta områdespoliser, för att nämna några trygghetsskapande åtgärder.

Läs mer om resultatet av trygghetsmätningen här: Sammanfattning av resultat trygghetsenkät

Mer information finns även på polisens sida.

Kontakt: Karin C Nilsson Regionkontoret