Direkt till innehållet

Yrkesutbildningen lösningen på bristyrken inom industriteknik

Publicerad: 2024-03-20 Senast ändrad:

Ung kvinna i verkstad håller i liten komponent till fordonsindustrin.
Foto: Anna Carlsson

Camilla Johansson i Våxtorp är svarvare – CNC-svarvare. För snart två år sedan gick hon yrkesutbildningen på Campus i Laholm och utbildade sig till industritekniker med inriktning CNC-operatör och hade jobb samma dag som hon avslutade utbildningen. Industritekniker är ett yrke det är brist på lokalt i Laholm men även regionalt och nationellt. Samarbetet mellan kommun och region ger fler personer goda chanser till arbete och bidrar till att företagarna hittar kompetent personal.

Camilla Johansson arbetar sedan i april 2022 som CNC-svarvare på våxtorpsföretaget HydraSpecma. Ett företag som bland annat svarvar hydraulikkomponenter till fordonsindustrin. De har cirka 100 anställda.

– Utbildningen har gett mig jättemycket, jag känner mig stärkt som person i och med den kompetens jag har fått, både den teoretiska och praktiska. Nu har jag en känsla av att jag förstår och klarar av mitt jobb och inte behöver fråga andra hela tiden – det är jag stolt över, säger Camilla.

Samarbete om bristyrken utifrån Region Hallands prognoser

Industritekniker, elektriker, montagetekniker och undersköterskor är några yrken det är brist på i Laholms kommun och även på andra håll i länet och landet. För att möta behovet från arbetsmarknaden anpassar yrkesutbildningen i Laholm utbudet av utbildningar.

– Vi har ett bra samarbete med Region Halland som hjälper till att ta fram prognossiffror. De ligger till grund för vår planering av utbildningsplatser och hur fördelningen av antalet platser ska se ut. Vi har regelbundna samtal med regionen och en samverkansgrupp där vi säkerställer att vi utbildar de yrkesgrupper som efterfrågas, säger Ida Axelsson, rektor för Komvux i Laholm, där yrkesutbildningen ingår.

Man i medelåldern och yngre kvinna i verkstad står och tittar och skrattar åt ett mätverktyg och komponent till fordonsindustrin.

Stefan Gottfridsson är platschef på Hydraspecma och han ser stora vinster i att utbildningsutbudet anpassas till arbetsmarknaden.

– Det är förstås jätteviktigt att utbildningarna, både på gymnasie- och yrkesutbildningsnivå, anpassas och har förankring i arbetsmarknaden – dialogen mellan oss i näringslivet och skolan är en förutsättning för att det ska bli bra för alla parter, att de som bor på orten får jobb och vi hittar personal. Vi har de senaste åren sökt och anställt fler svarvare och där ser vi att den teoretiska och praktiska erfarenheten och kunskapen från utbildningen är jätteviktig. Vi kommer alltid ha behov av kompetenta svarvare och Camilla var ett riktigt kap, säger Stefan Gottfridsson och ler.

– Jag kan varmt rekommendera att gå en yrkesutbildning, ofta är det inte så långa utbildningar men de ger mycket – de har gett mig jättemycket, säger Camilla Johansson.

Region Hallands mål

Ett av Region Hallands mål är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden i Halland. En bra matchning betyder att företag och offentliga verksamheter kan hitta personer som har rätt kunskaper för de jobb som finns tillgängliga. Region Hallands roll är att tillhandahålla och kommunicera analyser, prognoser och bedömningar av kompetensbehov i Halland, för både offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. Det görs i form av en rapport som ger en helhetsbild med beskrivningar av situationen på den halländska arbetsmarknaden och prognoser över tillgång och efterfrågan inom olika utbildningsområden.

Nu är rapporterna uppdaterade med senaste data och Region Halland fortsätter sitt arbete tillsammans med kommunerna, högskolor och andra som planerar utbildningar eller arbetsmarknadsinsatser i Halland. Region Hallands rapporter om kompetensbehov finns samlat på Region Hallands webbplats.