Direkt till innehållet

Dagens besked: Ytterligare grupper rekommenderas påfyllnadsdos vaccin mot covid-19

Publicerad: 2021-10-27 Senast ändrad:

Tidigare idag har vi publicerat en invånarsändning som beskriver läget kring covid-19 och den pågående vaccinationen i Halland.

Nu under eftermiddagen kom besked från Folkhälsomyndigheten att fler grupper rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Det gäller personer som är 65 till 79 år samt personal på särskilt boende för äldre (SÄBO) och inom hemsjukvård och hemtjänst.

Nu kommer planeringen att inledas kring hur detta ska ske på bästa sätt i Halland.

I dagsläget pågår vaccination av olika grupper parallellt. Det handlar om de som är 80 år och äldre, de som bor på särskilt boende för äldre, de som har hemtjänst och hemsjukvård. Samtidigt vaccineras de från tidigare faser som ännu inte vaccinerat sig samt 12-15-åringar. Snart påbörjas även vaccinering mot säsongsinfluensa.

Planen för vaccinering av de nytillkomna grupperna som erbjuds en tredje dos vaccin mot covid-19, ska nu påbörjas. Hur det ska gå till, var och när vaccinationen kommer att ske kan vi ännu inte säga något om. Vi kommer att återkomma med besked om det så snart planeringen börjar ta form, troligen om några veckor. Under tiden fortsätter vi vaccinationen av de olika grupper som är aktuella för vaccination just nu. Det är bland annat angeläget att vaccinera så många som möjligt i gruppen 80 år och äldre.

Just nu har vi inte mer information kring hur vaccinationen kommer ske utan återkommer så snart planeringen kommit ett steg längre.