Direkt till innehållet

Regionfullmäktige har tagit beslut om framtidens vårdinformationsstöd

Publicerad: 2019-12-11 Senast ändrad:

Slutgiltigt beslut om det nya vårdinformationsstödet togs idag vid Regionfullmäktiges möte. Region Halland ska samarbeta med övriga regioner inom Sussa samverkan när det gäller det nya vårdinformationsstödet, som bland annat ska ersätta journalsystemet VAS. Regionfullmäktige valde att följa den rekommendation som presenterades inför Regionstyrelsens möte i mitten av november.

Region Halland hade att välja mellan att göra en egen upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd eller att använda sin option i samarbetet inom Sussa samverkan, där Cambio Health Systems efter genomförd upphandling är leverantör.

 

Fakta

Detta är Sussa samverkan
Sussa står för Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och syftet med Sussa är att uppnå målen i nationell vision e-hälsa 2025 samt att upphandla ett kärnsystem, driftstjänst och specialområden. Totalt ingår 9 regioner i Sussa samverkan, varav fem är avtalstecknande regioner (Region Blekinge, Region Sörmland, Region Västernorrland, Region Örebro och Region Västerbotten) och fyra (Region Dalarna, Region Norrbotten, Region Halland och Region Gävleborg) har option på det vinnande anbudet.