Direkt till innehållet

Stor efterfrågan har gett tillfällig brist på covidvaccin

Publicerad: 2023-11-14 Senast ändrad:

Efterfrågan på covidvaccination har varit stor i länet, större än vårdcentralerna beräknade inför vaccinationsstarten. Detta har skapat en tillfällig bristsituation och på några vårdcentraler i länet är covidvaccinet slut. Region Halland arbetar nu intensivt för att så snart det är möjligt få ytterligare leveranser till berörda vårdcentraler.

Sedan vaccinationsstarten den 7 november när samvaccination mot influensa och covid-19 startade har drygt 19 000 personer tagit influensavaccin och lika många covidvaccinationer har genomförts.

– Det är positivt att invånaren hörsammat rekommendationen, bokat tid och fått vaccination. Många har dessutom en tid inbokad, säger Kerstin Fjällman Schärberg, kvalitets- och utvecklingschef på Närsjukvården Halland.

Personer i riskgrupp blir i år erbjudna både vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19. Vaccinet levereras varje vecka till vårdcentralerna och Region Halland arbetar nu för fullt med att lösa ytterligare leveranser till de vårdcentraler som idag saknar covidvaccin.

– Vi gör nu allt vi kan för att så snart det är möjligt få ut ytterligare covidvaccin och jag förväntar mig att vi har en leverans senast i början av nästa vecka, säger Kerstin Fjällman Schärberg, kvalitets- och utvecklingschef på Närsjukvården Halland.

– I de enstaka fall där personer inte kunnat få covidvaccination i samband med influensavaccinationen förstår vi att det kan vara besvärligt med ytterligare ett besök på vårdcentralen och vi beklagar det, säger Kerstin Fjällman Schärberg, kvalitets- och utvecklingschef på Närsjukvården Halland.