Direkt till innehållet

Nya regler för vilka som ska provtas och utökade öppettider i självprovtagningen

Publicerad: 2021-03-17 Senast ändrad:

Nu rekommenderas alla som haft nära kontakt med en person som har bekräftad covid-19 att provta sig, även om de inte har symtom. Det gäller alltså nu även dem som inte bor tillsammans med den smittade personen. Barn som går i grundskolan eller är yngre inkluderas inte. Personer som får symtom ska som alltid boka tid till självprovtagning covid-19 så snabbt som möjligt.

Den som får besked att de haft nära kontakt med någon som har covid-19

  • ska så snart som möjligt boka tid till självprovtagning covid-19 även om de inte har symtom.

Gäller endast när:

  • personen haft nära kontakt med personen 48 timmar innan personen fick symtom eller under tiden personen redan hade symtom. Nära kontakt är fysisk kontakt eller att ha varit närmare än 2 meter under sammanlagt minst 15 minuter samma dag eller vid upprepande tillfälle. De personer som inte haft nära kontakt ska inte provta sig (om de inte får symtom).

Personer som varit i nära kontakt med smittad ska

  • i möjligaste mån stanna hemma och arbeta på distans i minst 7 dagar från det hen senast träffade den smittade personen. Elever på gymnasiet som är symtomfria behöver inte arbeta hemifrån (utan följer den reglering av distansundervisning som skolan har).
  • provta sig så snart som möjligt när hen fått besked. Om provsvaret sedan är negativt ska ny provtagning ske dag 5 från det man senast träffade smittad person. Om inte provsvaret från första provtagningen hinner komma så kan provtagning ske dag 6 eller 7, men inte senare än dag 7.
  • vara extra uppmärksam på symtom på covid-19, tvättar händerna ofta och håller avstånd under minst 14 dagar. Och om symtom uppstår omedelbart stanna hemma och boka ny tid för provtagning.

Arbetsplatser i Halland inkl gymnasieskolor

  • Avsikten är inte att alla från 16 år och äldre på en arbetsplats ska testas, utan bara de som uppfyller kriterierna för nära kontakt, se ovan.
  • Anställda och gymnasieelever som som varit i nära kontakt ska provta sig via självprovtagningen eller upphandlad företagshälsovård så snart de fått besked om att de varit i nära kontakt med smittad person, samt dag 5 enligt rekommendationen ovan. Om det på grund av provtagningens öppettider inte kan ske utanför arbetstid behöver det göras möjligt under arbetstid.
  • Verksamheter inom vård/omsorg och hälso-och sjukvård omfattas inte av ovanstående rekommendation då smittspårning och provtagning av kontakter där sker enligt särskilda vårdhygieniska rutiner.
  • Sedan tidigare ska de som bor tillsammans med någon, sk hushållskontakt, som har covid-19 stanna hemma i minst 7 dagar och provta sig på dag 5 (från det datum den person som har covid-19 provtog sig) även om hen inte har symtom. Vid symtom ska tid bokas till självprovtagningen omgående.

Självprovtagning covid-19: Bättre öppettider, provtagning på söndagar och påsköppet

Självprovtagningen covid-19 utökar sina öppettider från söndagen den 21 mars och framåt. Förutom söndagsöppet kommer självprovtagningen vara öppen till kl 16:30 alla vardagar istället för som till kl 15 idag. Detta innebär att Region Halland ökar provtagningskapaciteten med cirka 5 500 tider per vecka. Syftet är att fortsätta ha bra tillgänglighet till självprovtagningen i ett smittläge med ökande antal smittade och därmed fler som behöver provta sig. Dessutom behövs fler provtagningstillfällen också nu när symtomfria som bor tillsammans med någon som har covid-19 och andra personer som varit i närkontakt med smittad person på arbetsplats och gymnasieskola ombeds provta sig även om de inte har symtom.

Följande öppettider gäller från söndag 21 mars:

Söndag 8.30-15.00

Måndag-fredag 8.30-16:30

I påsk har självprovtagningen sedan öppet som vanligt, förutom på Påskdagen, söndagen, då det är stängt.

Påsken öppettider

Skärtorsdagen 1 april, 8.30-16.30

Långfredagen 2 april, 8.30-16.30

Påskafton (lördag) 3 april, stängt

Påskdagen (söndag) 4 april, stängt

Annandag påsk (måndag) 5 april, öppet 8.30-16.30