Direkt till innehållet

Försäljningen av Plönninge är slutförd

Nu är försäljningen av Plönninge slutförd och de nybildade fastigheterna har lämnats över till sina ägare. − Jag är väldigt nöjd med processen och att det finns ett nytt ägarskap med förankring på platsen och möjlighet att utveckla området framåt, säger Katarina Lindh, fastighetschef vid Region Halland.

Publicerad: 2023-12-12 Senast ändrad:

Plönninge lades ut till försäljning hösten 2022. Bakgrunden var att Region Halland inte längre hade verksamhet på området och därför sökte en ny ägare som kunde utveckla det framåt.
Köparna av samtliga fyra fastigheter har koppling till Plönninge med närområde. I fallet med den största fastigheten där bland annat skolan och verksamhetslokalerna ingår är det bolaget Plönninge Förvaltning AB som är köpare. Bakom bolaget står familjen Von Segebaden, ägare till Fjelldalens gård i Harplinge och med en lång historia i området.

− Målet för Region Halland med försäljningen var att hitta rätt köpare och det känner jag att vi har gjort. Familjen von Segebaden har ett stort engagemang och en långsiktig plan att stärka Plönninge och tar vara på områdets viktiga värden som plats för boende, utbildning och företagsamhet, säger fastighetschef Katarina Lindh.

Kontrakt med nya köpare skrevs tidigare under året och sedan dess har en parallell process pågått för att bilda nya fastigheter på området som innehåller byggnader på drygt 20 000 kvadratmeter. Tillträdet har skett löpande under hösten och tidigare i veckan lämnades den sista fastigheten över, som rymmer bland annat skola, bostäder och verksamhetslokaler.

− Vi visste att det skulle bli en komplicerad fastighetsbildning dels i de tekniska delarna. Men alla har jobbat för att hitta bra lösningar som skapar goda förutsättningar för framtiden. Vi hade som mål att kunna lämna över innan årsskiftet och jag kan konstatera att det har gått enligt plan, säger Katarina Lindh.

Om försäljningen

Totalt fyra fastigheter annonserade ut, som köptes av tre olika köpare. Det handlade om tre bostadsfastigheter och en exploateringsfastighet. I exploateringsfastigheten ingick bland annat skolan, elevhemmen, parkvillan, maskinhallarna mm.
Skogs- och jordbruksmark på området blir kvar i regionens ägo.