Direkt till innehållet

Avtal tecknat för Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS 

Publicerad: 2020-06-24 Senast ändrad:

Nu är det klart att Region Halland tillsammans med Sussa samverkans övriga tre optionsregioner tecknat avtal med Cambio om nytt vårdinformationsstöd. Det innebär att samtliga nio regioner inom Sussa samverkan nu har avtal med CambioDen nya lösningen innebär ett förbättrat stöd för hälso- och sjukvården, ökad patientsäkerhet och moderna verktyg med möjlighet till större patientdelaktighet. 

I januari 2016 beslutade de fem Sussa-regionerna Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län att gemensamt upphandla Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) och i juni 2019 tecknade de avtal med Cambio. Regionerna Halland, Norrbotten, Dalarna och Gävleborg valde att gå med som optionsregion och idag, ett år senare, har även Region Halland tillsammans med Region Norrbotten, Region Dalarna och Region Gävleborg tecknat avtal med CambioDetta innebär att en fjärdedel av landets befolkning berörs av det nya vårdinformationsstödet.  

Om Sussa samverkan 
Sussa samverkan består av nio regioner; Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Norrbotten, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län. Den övergripande idén är att samverka mellan regioner för att vara en bidragande del i arbetet med att nå målen för Vision e-hälsa 2025. Tanken med Sussa samverkan är att varje region ska dra nytta av samarbetet. Utgångspunkten är invånarnas, patienternas och medarbetarnas behov – idag och i framtiden.  

Om Cambio:
Cambio är ett e-hälsoföretag som är en marknadsledande leverantör i Norden med över 170 000 användare. Cambio erbjuder lösningar för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner. Sedan tidigare levererar Cambio vårdinformationsstöd till åtta regioner och en privat vårdgivare i Sverige, dagens avtalstecknande innebär att totalt 17 av 21 regioner kommer att använda Cambios lösningar. 

 

Läs om beslutet som Regionfullmäktige tog i december 2019 om framtidens vårdinformationsstöd