Direkt till innehållet

Minister fick en inblick i halländsk vård

I onsdags besökte sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Halland. Under besöket fick hon se verksamheter med olika uppdrag – men med invånarens behov som gemensam nämnare.

Publicerad: 2023-11-17 Senast ändrad:

Den kristdemokratiska sjukvårdsministern började onsdagen på Hallands sjukhus Medicinklinik i Halmstad där optimerad hjärtsviktsvård stod på dagordningen. Överläkare Miltiadis Triantafyllou och verksamhetschef David Buchebner beskrev klinikens framgångsrika arbete med hur data används för att förstå hur vården kan förändras för att patienter ska slippa onödigt mycket sjukhusvård och hålla sig friska.

− Det såg faktiskt ut som om regeringsdelegationen blev lite tagna när eldsjälen Miltos visade hur vårdkonsumtion och vårdbehov går att påverka genom att förstå patienternas väg genom vården, säger sjukhuschef Carolina Samuelsson om med den goda responsen från besökarna.

Digitalisering och tillgänglighet var ämnen för dagen även inom primärvården. När bussen rullade vidare till Vårdcentralen Andersberg var det en helt annan verksamhet och andra behov – men samma fokus på att möta varje individ.

Den nära vården under samma tak

I de ljusa mottagningsrummen finns primärvården samlad under ett tak – BVC, provtagning, rehabilitering och mottagningar till läkare och sjuksköterskor. Men här finns också en öppen mottagning med sjuksköterskor för den som inte kan eller vill ta kontakten med vårdcentralen över telefon eller digitalt.

− Vi har haft detta länge, just för att den som behöver nå oss genom att komma hit och prata med någon ska kunna göra det, säger Anna Franzén, KBT-terapeut och en av dem som guidade ministern i besöket på vårdcentralen.

Till vardags arbetar Anna Franzén bland annat med gruppterapi och möter personer som på olika sätt har råkat ut för trauma.

− Samtalet är jätteviktigt. Att skapa förståelsen för hur kroppen reagerar på stark stress och hur vi kan tolka de signalerna, säger hon.

Låga trösklar i patientmötet

Mötet med patienten är centralt och den positiva erfarenheten av vården kan uppstå där man minst anar. I provtagningsrummet finns kompetensen att skapa lugn och trygghet även när ett stick i fingret eller i armen väntar.

− Provtagningen är där vi har högst besöksstatistik. Hit kommer många och det är ett nav där vår kompetens i att möta patienten ställs på sin spets, säger Anna Rundberg, områdeschef för Vårdcentralen Halland och konstaterar tillsammans med såväl minister som medarbetare att det har hänt mycket under åren och att den plats som kunde upplevas som skrämmande lika gärna kan vara ett sammanhang där man kan lätta sitt hjärta och bygga förtroende.

På Vårdcentralen Andersberg träffade ministern även några av de läkare som jobbar i uppdraget Läkarmedverkan i hemsjukvården – även det ett väl etablerat arbete över organisationsgränser, med invånaren i fokus.

Dialog med regionledningen

Innan det blev dags att runda av dagen i ett samtal med regionledningen konstaterade sjukvårdsministern att hon tar med sig goda exempel från Halland när hon tar sin resa vidare bland landets regioner.

− Jag har fått ta del av spännande arbete inom specialistvården och det holistiska tänket kring patientresan där Andersberg har en väldigt bra verksamhet, säger Acko Ankarberg Johansson och konstaterar att det finns en röd tråd i den halländska vården.

− Halländsk hälso- och sjukvård har goda resultat, hög kvalitet och en hög tillit från invånarna. Jag tar med mig de goda exempel jag fått i dag.

Sjukhuschef Carolina Samuelsson gav ministern en inblick i halländsk vård.
Anna Franzén på Vårdcentralen Andersberg berättade om sitt arbete med personer som utsatts för trauma.

 

Överläkare Miltiadis Triantafyllou berättar om Hallands sjukhus framgångsrika arbete med att använda data inom vården.