Direkt till innehållet

Region Halland vill göra konst tillgänglig för fler

Publicerad: 2024-02-14 Senast ändrad:

Man i yngre medelåldern håller upp en tavla av en graffittikonstnär.
Marcus Appelberg håller upp ett nyinköpt verk av graffitikonstnären NUG. (I bakgrunden ett verk av Ylva Carlgren.) ©NUG/Bildupphovsrätt 2024 Foto: Anna Carlsson

Marcus Appelberg har ägnat hela sitt liv åt konst. Redan som fyraåring sa han till sina föräldrar att han skulle jobba med konst. Nu jobbar han tillsammans med kollegan Cecilia Jonasson med Region Hallands konstsamling. En konstsamling som består av ungefär 11 000 konstverk och som växer för varje år.

– Vi jobbar för att så många av konstverken som möjligt ska visas upp och man kan se konstmagasinet som en mellanlandning. Jag och Cecilia har jobbat här i ett och ett halvt år och har inte hunnit gå igenom allt, men vi hittar skatter här hela tiden. För inte så länge sedan hittade vi en målning av Mamma Andersson som ju är en av Sveriges internationellt mest erkända konstnärer och som har ställt ut sina målningar på gallerier och museer världen över. Det är jättekul att det verket fått nytt liv och ram och nu får visa sig i Region Hallands lokaler, berättar Marcus Appelberg.

Precis innanför dörren i källarlokalen där konstmagasinet ligger, möts man av ett stort färgglatt kinesiskt lejon i ull som signalerar lekfullhet och glädje. Lejonet får sällskap av havsblåa stora taveldukar som hänger från taket och skulpturer i metall, gips och glas som står på golvet. Långa rader av hyllor bär upp mängder av tavlor med allt från svulstiga guldramar med naturmotiv till de på 50-talet något mer minimalistiska bruna ramarna. Lite längre in i lokalen står en hög metallvagn full med Barbie- och Kendockor, alla dockor står i varsin genomskinlig plastlåda och representerar ett yrke, klädda i allt från poliskläder, till sjuksköterske- och arkeologkläder. De 24 dockorna skänktes av konstnären Monica Hallberg, för något år sedan.

Stor bredd i Region Hallands konstsamling

Region Hallands konstsamling har successivt byggts upp sedan 1970-talet åtminstone och består av många halländska konstverk men även nationella och internationella verk. Samtida konst blandas verk från 1800-talet och allt däremellan. Konstverken finns, förutom i magasinet, i alla Region Hallands lokaler – på sjukhus, vårdcentraler, mottagningar, vårdavdelningar och skolor men även på kontor och i möteslokaler.

– Konsten är jätteviktig för oss människor, vad hade våra miljöer varit utan konst? Tänk dig en sjukhussal med kala väggar, att ligga i en sjuksäng utan något att vila ögonen på. En tavla kan få en att finna andra tankar, som kanske skänker en känsla av lugn, glädje eller förundran, säger Marcus.

Marcus och Cecilia hanterar hela den regionala konstsamlingen och sköter inköp och upphandling, utlån till verksamheterna och även hängningar av konst i Region Hallands lokaler.

Man i yngre medelåldern håller upp en tavla med häst på
Verket Kurt av Roger Hansson inköpt på konsthallen i Hishult. © Roger Hansson / Bildupphovsrätt 2024

Målmedveten konst på förlossningen och BB i Varberg

Ett exempel där Marcus och Cecilia jobbat målmedvetet med konstens funktion är på BB och förlossningen i Varberg. Där har de tillsammans med verksamheten kommit fram till att konsten ska signalera ett lugn men samtidigt styrka och en tydlig koppling till moderskap och barn.

– Det finns alltid en tanke med konsten vi hänger upp, den ska vara anpassad till platsen och miljön. Konsten väcker alltid olika känslor och diskussioner och främjar en god hälsa och därför blir den så viktig, säger Marcus.

– Vi vill ge besökare, patienter och personal möjlighet att möta konst och konstverk i vardagen och lära sig mer om den. Om inte det offentliga bär konsten och ger fler möjlighet att ta del av konst, då skulle konsten bara vara förbehållet en liten grupp människor i samhället och så kan vi inte ha det, säger Cecilia Jonasson, som är med på länk i samtalet.

Ny digital konstdatabas

För att göra regionens konstsamling tillgänglig för fler planeras en ny digital konstdatabas, först för internt bruk och därefter ska fler kunna ta del av den, bland annat genom digitala utställningar.

– Det är ett tydligt mål från politikerna att användningen av regionens konstsamling ska utvecklas och tillgängliggöras genom nya visningsformer och digitalisering – det känns som ett fint, viktigt och roligt uppdrag, säger Marcus Appelberg.

Majoriteten av alla kommuner och regioner i landet har en egen konstsamling. Många tillämpar också den så kallade enprocentsregeln, vilket innebär att minst en procent av budget vid ny- om- och tillbyggnad ska användas för konstnärlig gestaltning. Detta följer även Region Halland.

 

Här kan du följa med till förlossningen och BB i Varberg och få en inblick i hur Marcus och Cecilia arbetar och också få se resultatet av hängningen där.

Vill du läsa mer om hur Region Halland arbetar med offentlig konst?