Direkt till innehållet

Offentlig konst

Kultur i Halland har ansvar för arbetet med offentlig konst i Region Halland, som innefattar konstnärliga gestaltningar i offentliga miljöer och den regionala konstsamlingen.

Region Hallands konstsamling

Region Hallands konstsamling omfattar cirka 11 000 verk. Varje år köper vi in samtida konst för att samlingen ska fortsätta vara aktuell och ha en god variation. Utvecklarna för offentlig konst hanterar den regionala konstsamlingen och sköter inköp, utlån till verksamheterna och hängningar av konst i Region Hallands lokaler.

Konsten är placerad i Region Hallands olika verksamheter såsom sjukhus, vårdcentraler, folktandvård, mottagningar, vårdavdelningar, folkhögskolor och naturbruksgymnasiet, samt i arbetsrum, matsalar och möteslokaler.

Konstgestaltningar vid byggnation

Region Halland tillämpar enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer, det vill säga att minst en procent av budget vid ny- om- och tillbyggnad ska användas för konstnärlig gestaltning. Kultur i Halland processleder upphandling av fasta konstgestaltningar i samverkan med Regionfastigheter.

Filmer från verksamheten

Backa Carin Ivarsdotters konstverk ”Kunskapens vagga” uppfördes på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro sommaren 2023 i samband med att skolan firade 150-årsjubileum.

Kontakt

Kontaktperson för inköp till konstsamlingen:

Marcus Appelberg, utvecklare offentlig konst
Telefon: 0768-19 83 72
E-post: marcus.appelberg@regionhalland.se

Kontaktperson för konstnärlig gestaltning:

Cecilia Jonasson, utvecklare offentlig konst
Telefon: 0724-56 18 59
E-post: cecilia.jonasson@regionhalland.se

 

Senast ändrad: