Direkt till innehållet

Kulturområden

Region Halland arbetar med kultur inom ett antal olika områden. Arbetet sker genom verksamhet i egen regi, i överenskommelser med andra verksamheter, genom aktivt ägande i bolag samt genom stöd till organisationer och medfinansiering av projekt.

Publik i ett tält på Halland Opera and Vocal festival.
Foto: Anna W Thorbjörnsson.

Region Halland har tecknat överenskommelser med ett antal kulturaktörer som därigenom har regionala uppdrag och ska bidra på olika sätt till Halland – bästa livsplatsen 2035 – Regional utvecklingsstrategi för Halland, Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028 samt till genomförandet av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024.

Teater Halland är ett bolag som ägs av Region Halland. Stiftelsen Hallands länsmuseer driver Hallands konstmuseum i Halmstad och Hallands kulturhistoriska museum i Varberg, tillsammans med respektive kommun. I stiftelsens verksamhet ingår även Kulturmiljö Halland.

I samarbete med kommunerna i Halland driver Region Halland också institutionerna:

Region Hallands musikinstitution, Musik Hallandia, verkar i samarbete och samråd med musiklivets olika aktörer.

Kultur i Halland är en del av förvaltningen Kultur och skola i Region Halland. Inom Kultur i Halland bedrivs såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som operativ främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet.

Senast ändrad: