Direkt till innehållet

Kulturområden

Region Halland arbetar med kultur inom ett antal olika områden. Arbetet sker genom verksamhet i egen regi, i överenskommelser med andra verksamheter, genom aktivt ägande i bolag samt genom stöd till organisationer och medfinansiering av projekt.

Publik i ett tält på Halland Opera and Vocal festival.
Foto: Anna W Thorbjörnsson.

Region Halland har tecknat överenskommelser med ett antal kulturaktörer som därigenom har regionala uppdrag och ska bidra på olika sätt till utvecklingen av Halland - bästa livsplatsen, Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 samt till genomförandet av Hallands kulturplan 2017-2020.

Teater Halland är ett bolag som ägs av Region Halland. Stiftelsen Hallands länsmuseer driver Hallands konstmuseum i Halmstad och Hallands kulturhistoriska museum i Varberg, tillsammans med respektive kommun. I stiftelsens verksamhet ingår även Kulturmiljö Halland.

I samarbete med kommunerna i Halland driver Region Halland också institutionerna:

Region Hallands musikinstitution, Musik Hallandia, verkar i samarbete och samråd med musiklivets olika aktörer.

Kultur i Halland är en del av förvaltningen Kultur och skola i Region Halland. Inom Kultur i Halland bedrivs såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som operativ främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet.

Senast ändrad: