Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Filmresidens Halland

Filmare från hela Sverige är välkomna att söka till Filmresidens Halland, vårt residens för filmkonstnärlig utveckling. Filmresidenset innebär att en filmare får komma till Falkenberg och Katrinebergs folkhögskolas filmhus under en period hösten 2021.

En alle som leder fram till entrén i huvudbyggnaden på Katrinebergs folkhögskola, ett stort gräddvitt hus.

Utlyses: 2 mars 2021.

Sista ansökningsdag: 18 april.

Besked: 31 maj.

Residensperiod: Valbar period under hösten 2021. Som längst en månad för en person, alternativt en kortare period för två eller flera personer som samarbetar.

Målgrupp: Professionella filmskapare från hela Sverige.

Filmresidenset erbjuder filmare en möjlighet till fördjupat arbete på en plats som inte är hemmaplan. Arbetet utgår ifrån filmarens behov och kan vara till exempel manusskrivande eller praktiskt filmande. Residenset kan vara en period om max 1 månad, eller en kortare period i det fall två eller flera filmare i samarbete vill dela på en residensperiod.

Du som blir antagen får resa, boende och fri kost under vardagarna, samt en ersättning om 40 000 kr. OBS! Residensinnehavaren fakturerar ersättningen och betalar eventuella egenavgifter, sociala avgifter och skatt, (det är inte ett stipendium).

Du kommer att ingå i ett sammanhang i Katrinebergs folkhögskolas filmhus, där det finns studio, redigeringar och filmteknik om du önskar. Residenset kan också användas som en skrivperiod för manusutveckling.

Du förväntas dela med dig av ditt arbete eller din arbetsprocess genom minst en öppen föreläsning, samt även informellt med deltagare från filmskola och det halländska filmlivet.

Halland och Katrinebergs folkhögskola

I Halland finns havskust, jordbrukslandskap och skogsklätt inland, städer och samhällen, rofylld natur och närhet till storstadsregionerna Malmö/Köpenhamn och Göteborg/Oslo.

Katrinebergs folkhögskola ligger bland böljande åkrar intill samhället Vessigebro i Falkenbergs kommun. Skolan ligger i en stor park vid ån Ätran. Filmhuset byggdes 2015 med biograf, studio, redigering och där finns möjlighet till tekniklån från Region Hallands filmresurscentrum. Filmutbildning har funnits på skolan i mer än 30 år.

Filmresidenset är ett samarbete

Filmresidenset genomförs i samverkan mellan Falkenbergs kommun och Region Halland; Kultur i Halland – Film, Katrinebergs folkhögskola och filmlinjen på skolan, med stöd av Statens Kulturråd.

Ansök senast 18 april

Ansök genom att fylla i vårt ansökningsformulär senast 18 april 2021.

Beslut meddelas till sökande senast 31 maj 2021.

 

Senast ändrad: