Direkt till innehållet

Filmresidens Halland

Filmare från hela Sverige är välkomna att söka till Filmresidens Halland, vårt residens för filmkonstnärlig utveckling. Filmresidenset innebär att en filmare får komma till Halland och Katrinebergs folkhögskolas filmhus under en period hösten 2022.

Fyra personer i ett mörkt rum. De står bakom en datorskärm och en av dem håller i en filmkamera.

Utlyses: 2 mars 2022.
Sista ansökningsdag: 18 april.
Besked: 10 juni.
Residensperiod: Valbar period under hösten 2022, i samråd med residensplatsen. Residenset kan vara en period om max 1 månad, eller en kortare period i det fall två eller flera filmare i samarbete vill dela på en residensperiod.
Målgrupp: Professionella filmskapare från hela Sverige.

Filmresidenset erbjuder filmare en möjlighet till fördjupat arbete på en plats som inte är hemmaplan. Arbetet utgår ifrån filmarens behov och kan vara till exempel manusskrivande eller praktiskt filmande.

Du som blir antagen får resa, boende och fri kost under vardagarna, samt en ersättning om 40 000 kr. OBS! Residensinnehavaren/residensinnehavarna fakturerar ersättningen om totalt 40 000 kr och betalar eventuella egenavgifter, sociala avgifter och skatt, (det är inte ett stipendium).

Du kommer att ingå i ett sammanhang i Katrinebergs folkhögskolas filmhus, där det finns studio, redigeringar och filmteknik om du önskar. Residenset kan också användas som en skrivperiod för manusutveckling.

Du förväntas dela med dig av ditt arbete eller din arbetsprocess vid två tillfällen under residenset. Dels genom en öppen föreläsning med deltagare från filmlinjen och det halländska filmlivet, och dels genom exempelvis en praktisk workshop för filmlinjens deltagare.

Halland och Katrinebergs folkhögskola

I Halland finns havskust, jordbrukslandskap och skogsklätt inland, städer och samhällen, rofylld natur och närhet till storstadsregionerna Malmö/Köpenhamn och Göteborg/Oslo.

Katrinebergs folkhögskola ligger bland böljande åkrar intill samhället Vessigebro i Falkenbergs kommun. Skolan ligger i en stor park vid ån Ätran. Filmhuset byggdes 2015 med biograf, studio, redigering och där finns möjlighet till tekniklån från Region Hallands filmresurscentrum. Filmutbildning har funnits på skolan i mer än 30 år.

Filmresidenset är ett samarbete

Filmresidenset genomförs i samverkan mellan Region Halland; Kultur i Halland – Film och Katrinebergs folkhögskola; filmlinjen, med stöd av Statens Kulturråd.

Tidigare residensmottagare

2020: Mika Gustafson, filmregissör och Alexander Öhrstrand, skådespelare och manusförfattare.
2021: Jonatan Etzler, filmregissör och Nea Asphäll, filmfotograf.

Ansök senast 18 april

Ansök genom att fylla i vårt ansökningsformulär senast 18 april 2022.

Beslut meddelas till sökande senast 10 juni 2022.

Kontakt

Anna Eriksson, Kultur i Halland
mobil: 070-871 36 58
e-post: anna.k.eriksson@regionhalland.se

 

Senast ändrad: