Direkt till innehållet

Utvecklingsstöd: Nya långfilmer – Talent to Watch

Region Halland vill främja långfilmsutveckling och öppnar 9 maj–11 juni 2023 en extra utlysning av utvecklingsstöd för lång spelfilm samt för dokumentärfilm oavsett längd. Syftet är att ge filmare i Halland möjligheten att utveckla nya och mer omfattande projekt, samt att stimulera nya röster till att etablera sig i filmbranschen.

Kollage med bilder ur olika filmer och texten "Talent to Watch, Utvecklingsstöd: Nya långfilmer".

Den extra utlysningen av filmstöd sker med stöd från Svenska Filminstitutets satsning Talent to Watch. Filmare i Halland kan få del av de extra pengarna genom att ansöka om utvecklingsstöd: Nya långfilmer 9 maj–11 juni.

Utvecklingsstödet fördelas till 2–5 projekt som får ett stöd om 50 000–175 000 kronor vardera, från en pott om 400 000 kr. Projektet ska vara knutet till ett produktionsbolag eller företag i Halland, i övrigt krävs inga ytterligare finansiärer. Du som upphovsperson till utvecklingsprojektet kan vara filmare, regissör, manusförfattare, filmfotograf, filmklippare, eller liknande, med några väl utförda filmiska verk i bagaget.

Vad söker vi

Utvecklingsstödet ska användas till den kreativa utvecklingen av projektet. Det betyder att stödet kan gå till att skriva manus, att testa scener med skådespelare, genomföra research, göra testfilmningar, arbeta med filmskisser och klipptester, samt kreativa samarbeten med andra.

Projektet ska ha en utforskande karaktär med ett tydligt beskrivet tillvägagångsätt. Med utlysningen vill vi inbjuda till oprövade tillvägagångssätt och främja hantverket för de medverkande.

Projekten väljs utifrån konstnärlig höjd och ambition, tidigare genomförda verk och dess verkshöjd, viljan till risk och formulerade behov i relation till omfattningen av projektet.

Vilket stöd kan ett projekt få

Stödbeloppen varierar utifrån projektets behov, dock max 175 000 kr. Sök det belopp som du anser är rimligt, vi anpassar det belopp vi beviljar utifrån konkurrens, beloppets rimlighet och våra budgetförutsättningar.

Projekten har också möjlighet att ansöka om teknikstöd från Filmresurscentrums teknikpool.

Producenter och filmare har tillgång till rådgivning i exempelvis ekonomi eller avtal genom Region Hallands företagsstöd Timbanken.

Vem kan ansöka

Du som söker ska vara verksam i Halland. Kultur i Halland kan inte ta emot ansökningar av privatpersoner, därför måste du som söker ha ett företag eller samarbeta med det produktionsbolag som ansöker om utvecklingsstöd.

Om projektet ska betala ut lönekostnader ska företaget vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket (gäller ej arvoden).

Hur bedöms ansökan

Ansökningar till Nya långfilmer – Talent to Watch bereds till viss del av Kultur i Halland – Film, underlag och efterfrågad information lämnas till extern sakkunnig bedömare som tar fram beslutsförslag och prioriteringar för de ansökningar som bedömaren tycker ska få stöd. Beslut tas av avdelningschef/förvaltningschef inom gällande delegationsordning.

Extern bedömare vid denna utlysning är Henrik Hellström, filmregissör.

Ansök så här

Ansökan öppnar 9 maj och stänger 11 juni. Du ombeds att beskriva projektet i formuläret, och ska bifoga följande i ansökan:

  • Projektbeskrivning där du beskriver vad utvecklingen ska bestå av samt budget, tidsplan, mm.
  • Länkar till upphovspersonens/regissörens tidigare verk eller arbetsmaterial.
  • CV för nyckelpersoner.
  • Registreringsbevis från Skatteverket med eventuellt arbetsgivarintyg.

Du får besked om du får stöd inom 3–6 veckor efter sista ansökningsdag.

Ansök via e-tjänsten för Utvecklingsstöd: Nya långfilmer (även för dokumentärfilm oavsett längd)

Redovisning och presentation

Slutredovisning ska ske senast 29 februari 2024 på redovisningsblankett. Efter genomfört projekt ska du redovisa resultatet genom text och budgetutfall, samt även medverka vid en offentlig presentation av resultatet av ditt arbete tillsammans med övriga utvecklingsprojekt. Tillfället arrangeras av Kultur i Halland – Film.

Mer information

I övrigt gäller samma regler och hantering som för ordinarie kulturstöd från Region Halland.

Du som får din ansökan beviljad, ta även del av information för dig som har beviljats stöd.

Kontakt

Vid frågor kan du kontakta Anna Eriksson, utvecklare för film, telefon: 035-17 98 93, e-post anna.k.eriksson@regionhalland.se eller Anna Öst, samordnare för Filmresurscentrum: anna.ost@regionhalland.se

Andra stöd för fortsatt arbete med filmerna

Du som får utvecklingsstöd beviljat vid den extra utlysningen kan även söka Kultur i Hallands ordinarie produktionsstöd i september 2023 eller under februari 2024 för fortsatt arbete med ditt filmprojekt.

Den som erhåller regionalt stöd genom Talent to Watch-satsningen har även möjlighet att söka Svenska Filminstitutets produktionsstöd med deadline 23 september:

I augusti utlyser vi även extra medel för produktion av kortfilm

Filmare kan även söka produktionsstöd till Nya berättelser kortfilm 14 augusti–30 september för att ta del av de extra medel som finns genom satsningen Talent to Watch.

Senast ändrad: