Skärpta råd i Halland

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Halland. De skärpta råden är förlängda och gäller till den 13 december. Läs mer på 1177.se.

Skärpta råd i Halland

Direkt till innehållet

Filmresidenset Playground

Filmresidenset Playground är ett residens för konstnärlig och filmhantverksmässig utveckling för unga filmare i ett utbyte mellan Falkenberg och staden Salzburg i Österrike.

Vy från Salzburg med en stor borg på ett berg i bakgrunden, en flod i förgrunden, kyrkor och byggnader med tinnar och torn, samt bostadshus vid floden.

Utlyses: 1 februari 2020

Sista ansökningsdag: 1 mars.

Besked: 1 april.

Residensperiod: Hösten 2020, i september kommer en filmare till Halland och 12 oktober–5 november åker en halländsk filmare till Salzburg, Österrike.

Målgrupp: Du ska vara 20–30 år och skriven i eller ha en tydlig koppling till Halland.

Filmresidenset innebär att en ung filmare från Salzburg kommer till Sverige, Falkenberg och Katrinebergs folkhögskola för att under september delta i den halländska filmverksamheten på skolan och genom Kultur i Halland – Film.

Filmresidenset innebär även att en ung filmare från Halland åker till Salzburg, Österrike, under perioden 12 oktober till 5 november 2020.

En ung filmare åker till Salzburg

Den unga halländska filmare som antas får resan betald, fritt boende i en studio i Künstlerhaus i Salzburg, samt en ersättning om 20 000 kr. OBS! Residensinnehavaren fakturerar ersättningen och betalar eventuella egenavgifter, sociala avgifter och skatt.

Filmaren kommer att ingå i ett filmsammanhang i Salzburg, exempelvis i en filmtävling där film skapas på tid, INSTANT36, och i den filmfestival som planeras i samband med tävlingen. I Salzburg finns också ett filmresurscentrum med möjlighet till tekniklån. Residenset samarbetar även med en högskola med filminriktning.

Filmresidenset innebär ett utbyte. Den halländska filmaren förväntas vara på plats i Halland under september månad, för att lotsa residensdeltagaren från Salzburg tillrätta. Filmaren från Salzburg är tillgänglig i Salzburg under residensvistelsen för den halländska filmaren i oktober. Detta sker efter överenskommelse och behov.

Filmresidenset är ett samarbete

Kultur i Halland – Film och Katrinebergs folkhögskolas filmlinje tillsammans med Falkenbergs kommun erbjuder detta filmresidens i samarbete med Salzburgs stad och med stöd från Kulturrådet.

Ansök senast 1 mars

Ansökningsformulär

 

Senast ändrad: