Direkt till innehållet

Filmresidenset Playground

Filmresidenset Playground är ett residens för konstnärlig och filmhantverksmässig utveckling för unga filmare i ett utbyte mellan Falkenberg och staden Salzburg i Österrike.

Vy från Salzburg med en stor borg på ett berg i bakgrunden, en flod i förgrunden, kyrkor och byggnader med tinnar och torn, samt bostadshus vid floden.

På grund av coronapandemin blev residenset Playground 2020 uppskjutet. Vi räknar med att genomföra residenset 2022. En ny utlysning publiceras tidigt under 2022.

Utlyses: Februari 2022

Sista ansökningsdag: Mars 2022.

Residensperiod: Hösten 2022, i september kommer en filmare till Halland och oktober–november åker en halländsk filmare till Salzburg, Österrike.

Målgrupp: Du ska vara 20–30 år och skriven i eller ha en tydlig koppling till Halland.

Filmresidenset innebär att en ung filmare från Salzburg kommer till Sverige, Falkenberg och Katrinebergs folkhögskola för att under september delta i den halländska filmverksamheten på skolan och genom Kultur i Halland – Film.

Filmresidenset innebär även att en ung filmare från Halland åker till Salzburg, Österrike, under perioden i tre veckor oktober - november 2022.

En ung filmare åker till Salzburg

Den unga halländska filmare som antas får resan betald, fritt boende i en studio i Künstlerhaus i Salzburg, samt en ersättning om 20 000 kr. OBS! Residensinnehavaren fakturerar ersättningen och betalar eventuella egenavgifter, sociala avgifter och skatt.

Filmaren kommer att ingå i ett filmsammanhang i Salzburg, exempelvis i en filmtävling där film skapas på tid, INSTANT36, och i den filmfestival som planeras i samband med tävlingen. I Salzburg finns också ett filmresurscentrum med möjlighet till tekniklån. Residenset samarbetar även med en högskola med filminriktning.

Filmresidenset innebär ett utbyte. Den halländska filmaren förväntas vara på plats i Halland under september månad, för att lotsa residensdeltagaren från Salzburg tillrätta. Filmaren från Salzburg är tillgänglig i Salzburg under residensvistelsen för den halländska filmaren i oktober. Detta sker efter överenskommelse och behov.

Filmresidenset är ett samarbete

Kultur i Halland – Film och Katrinebergs folkhögskolas filmlinje tillsammans med Falkenbergs kommun erbjuder detta filmresidens i samarbete med Salzburgs stad och med stöd från Kulturrådet.

 

Senast ändrad: