Direkt till innehållet

Filmresidenset Playground

Nu kan du ansöka till filmresidens i Salzburg! Filmresidenset Playground är ett residens för konstnärlig och filmhantverksmässig utveckling för filmare i ett utbyte mellan Halland och staden Salzburg i Österrike.

Vy från Salzburg med en stor borg på ett berg i bakgrunden, en flod i förgrunden, kyrkor och byggnader med tinnar och torn, samt bostadshus vid floden.

En filmare åker till Salzburg

Är du 20 – 40 år och filmare bosatt i, eller har en tydlig koppling till Halland? Nu finns det chans att få åka till Österrike och delta i ett residens under 4 veckor i höst.

Den filmare som blir antagen får resan betald, fritt boende i en studio i Künstlerhaus i Salzburg, samt en ersättning om 20 000 kr. OBS! Residensinnehavaren fakturerar ersättningen och betalar eventuella egenavgifter, sociala avgifter och skatt.

Den halländska filmaren kommer att ingå i filmsammanhang i Salzburg, exempelvis i en filmtävling där film skapas på tid, INSTANT36 och i den filmfestival som planeras i samband med tävlingen. I Salzburg finns också ett filmresurscentrum med möjlighet till tekniklån. Residenset samarbetar även med en högskola med filminriktning.

Filmresidenset är ett utbyte

Det innebär att även en filmare från Salzburg kommer till Halland och Katrinebergs folkhögskola.

Filmaren får under september månad delta i den halländska filmverksamheten på skolan och genom Kultur i Halland – Film. Den österrikiska deltagaren är redan antagen för utbytet. Den halländska filmaren förväntas vara på plats i Halland under september månad, för att lotsa residensdeltagaren från Salzburg till rätta. Filmaren från Salzburg är tillgänglig i Salzburg under residensvistelsen för den halländska filmaren i oktober. Detta sker efter överenskommelse och behov.

Vem kan söka?

Filmare mellan 20–40 år med stort intresse för film och filmkultur. Sökande ska vara skriven i eller ha en tydlig koppling till Halland.

Residensperiod

Hösten 2022, i september kommer en filmare från Österrike till Halland (redan antagen) och i oktober åker en halländsk filmare till Salzburg, Österrike.

Ansök senast den 2 mars

Ansök till filmresidenset Playground

Filmresidenset är ett samarbete

Kultur i Halland – Film och Katrinebergs folkhögskolas filmlinje erbjuder detta filmresidens i samarbete med Salzburgs stad och med stöd från Kulturrådet.

 

Kontaktperson: Anna Eriksson, Kultur i Halland
mobil: 070-871 36 58
e-post: anna.k.eriksson@regionhalland.se

Senast ändrad: