Direkt till innehållet

Regionalt kulturstöd

Region Halland fördelar kulturstöd till kulturinstitutioner, kommuner, stiftelser, föreningar, företag och konstnärer för att de sammantaget och tillsammans ska kunna skapa och erbjuda ett mångsidigt kulturutbud i hela Halland.

Hallands kulturplan och kulturstrategi beskriver vilka syften och målsättningar som ska uppnås. Den samlade insatsen inom kulturområdet ska både bidra till förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin Halland – bästa livsplatsen 2035 och uppfyllande av det ansvar och de åtaganden som Region Halland har utifrån den nationella kultursamverkansmodellen.

Kulturstöd fördelas genom följande stödformer:

Sökbara kulturstöd

Projektstöd

  • Utvecklingsstöd. Ansökan sker 1–28 februari och 1–30 september.
  • Produktionsstöd. Ansökan sker 1–28 februari och 1–30 september.
  • Expresstöd. Kan sökas löpande 15 januari–1 juni och 15 augusti–1 december.

Arbetsstipendium för konstnärer

Ansökan görs under november inför kommande år. Ansökningsperiod är 1–30 november.

Verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer

Ansökan sker i februari 2023 inför verksamhetsåren 2024–2026. Nästa utlysning sker i februari 2025.

Övriga sökbara kulturstöd

  • Residens för konstnärer
  • Stöd till företagare inom kulturella och kreativa branscher
  • Stöd till distriktsorganisationer
  • Utlysningar av olika utvecklingsprogram, mentorstöd, teknikutlån, fortbildningar och andra satsningar eller aktiviteter.

Region Hallands kulturpris

Nomineringsperiod är 1 juni–15 augusti.

Kulturstöd som fördelas utan ansökan

Verksamhetsstöd

  • Verksamhetsstöd till Stiftelsen Hallands länsmuseer och Teater Halland AB
  • Verksamhetsstöd till verksamheter av regionalt intresse, identifierade i samråd med kommunerna i Halland
  • Verksamhetsstöd till organisationer av regionalt intresse genom särskilda uppdrag

Presentation av Region Hallands kulturstöd

Se filmen där Anders T Carlsson presenterar vad som gäller för Region Hallands kulturstöd från 2023 och framåt. Filmen är inspelad den 6 december 2022 på Kultur o.s.v.

Senast ändrad: