Webbplatser

Webbplatser ikon

Regionalt kulturstöd

Region Halland fördelar kulturstöd till kulturinstitutioner, kommuner, stiftelser, föreningar, företag och konstnärer för att de sammantaget och tillsammans ska kunna skapa och erbjuda ett mångsidigt kulturutbud i hela Halland.

Hallands kulturplan och kulturstrategi beskriver vilka syften och målsättningar som ska uppnås. Den samlade insatsen inom kulturområdet ska både bidra till förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin Halland – bästa livsplatsen 2035 och uppfyllande av det ansvar och de åtaganden som Region Halland har utifrån den nationella kultursamverkansmodellen.

Kulturstöd fördelas genom följande stödformer:

Sökbara kulturstöd

Projektstöd

  • Utvecklingsstöd. Ansökan sker 1–28 februari (29 februari vid skottår) och 1–30 september.
  • Produktionsstöd. Ansökan sker 1–28 februari (29 februari vid skottår) och 1–30 september.
  • Expresstöd. Kan sökas löpande 15 januari–31 maj och 15 augusti–30 november.

Arbetsstipendium för konstnärer

Ansökan görs under november inför kommande år. Ansökningsperiod är 1–30 november.

Verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer

Ansökan sker i februari 2023 inför verksamhetsåren 2024–2026. Nästa utlysning sker i februari 2026.

Övriga sökbara kulturstöd

Utöver de stödformer där du ansöker om finansiering gör Kultur i Halland och institutionerna Art Inside Out, Rum för Dans och Musik Hallandia en mängd aktiviteter, satsningar och utlysningar som syftar till att främja de olika konstformerna, som exempelvis residensvistelser, utvecklingsprogram och kompetensutveckling.

Region Halland erbjuder även

Region Hallands kulturpris

Nomineringsperiod är 1 juni–15 augusti.

Kulturstöd som fördelas utan ansökan

Verksamhetsstöd

  • Verksamhetsstöd till Stiftelsen Hallands länsmuseer och Teater Halland AB
  • Verksamhetsstöd till verksamheter av regionalt intresse, identifierade i samråd med kommunerna i Halland
  • Verksamhetsstöd till organisationer av regionalt intresse genom särskilda uppdrag

Har du frågor om kulturstöd? Kontakta gärna:

Anders T Carlsson

Utvecklingsledare – Kultur

035-17 98 28

Senast ändrad: