Direkt till innehållet

Regionalt kulturstöd

Den regionala kulturpolitiken genomförs dels genom långsiktiga överenskommelser, kopplade till årliga anslag, med kulturinstitutioner, organisationer och kommuner, dels genom regelverk för fördelning av stöd till civilsamhällets organisationer, och dels genom fria medel som fördelas utifrån inkomna ansökningar.

Extra utlysning med anledning av Covid-19-pandemin

  • Vi gör en extrautlysning av arbetsstipendier med anledning av Covid-19-pandemin. Ansökningsperiod är 14 maj - 31 maj 2020.

Sex former av stöd fördelas efter ansökan:

  • Arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet  - ansökningsperiod är 1 november - 1 december inför följande år.
  • Projektstöd till kulturutveckling - ansökningsperioder är 1 mars - 1 april och 1 oktober - 1 november.
  • Stöd till film och rörlig bild - ansökningsperioder är 1 mars - 1 april och 1 oktober - 1 november.
  • Stöd till litteratur - ansökningsperiod 1 oktober - 1 november.
  • Kritikstöd för halländska författare - Stöd till författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling: Författaren får sin senaste bok genomgången och diskuterad av två yrkeskritiker i ett offentligt samtal. Delas ut efter ansökan.
  • Expresstöd – En ny ansökningsperiod för Expresstöd öppnar efter den 7 september.

Kontakta gärna en utvecklare för att diskutera ditt projekt innan du lämnar in din ansökan.

Ansökningar som inkommer utanför ansökningsperioderna kommer att avvisas.

Övriga stöd

Region Hallands kulturpris delas ut årligen. Det är möjligt att nominera pristagare.

Verksamhetsstöd delas ut enligt överenskommelser som Region Halland har gjort med kulturinstitutioner, kommuner och vissa kulturorganisationer.

Senast ändrad: