Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare

Region Halland utlyser ett arbetsstipendium för yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare som är bosatta och verksamma i Halland.

Arbetsstipendierna utlyses en gång per år. Ansökan kan lämnas in från 1 november till 1 december.

Vad är syftet med stipendiet?

Stipendiet är ett allmänt stöd för konstnärlig yrkesverksamhet. Det ska möjliggöra för konstnärer att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendierna ska därigenom bidra till att professionella kulturskapare kan bo och verka i Halland.

Vem kan söka?

Arbetsstipendium kan sökas av yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden som är bosatta och verksamma i Halland, eller som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Halland. Sökande kan vara yrkesverksamma inom bild, form, dans, teater, musik, litteratur, film, slöjd- och konsthantverk samt serietecknare, ljudkonstnärer, performanceartister, kritiker, översättare m.fl.

Notera att:

  • Stipendiet kan inte beviljas två år i rad.
  • Stipendiet kan inte sökas av personer som går på en konstnärlig grundutbildning eller för kostnader för deltagande i masterprogram vid konstnärlig högskola.

Så här gör du din ansökan

Ansökan sker i Varbi, Region Hallands verktyg för rekrytering. Ansökan är öppen 1 november - 1 december.

Till ansökan ska du bifoga:

  1. Personbevis från Skatteverket gällande för Fondansökan/stipendium.
  2. Meritförteckning eller CV.
  3. Arbetsprover, om möjligt digitalt (via länkar till webbplats som anges i ansökan, eller som pdf-dokument som bifogas ansökan).

 

Hur mycket pengar kan man få?

Budget för stipendierna antas årligen. Antal stipendier kan därmed variera mellan olika år. Stipendiebeloppen kan också variera mellan olika mottagare.

En jury behandlar ansökningarna

Ansökningarna behandlas av en jury utsedd av Kultur i Halland. Juryn har till uppgift att ta fram ett komplett förslag till driftnämnd Kultur och skola. Förslaget ska omfatta antal arbetsstipendier, belopp per arbetsstipendium och mottagare. Detta görs för att säkerställa att ansökningarna får en professionell bedömning.

Jury för 2022 års arbetsstipendier

  • Jesper Brygger – Litteratur
  • Joanna Karlberg – Film
  • Lis Hellström Sveningson – Scenkonst
  • Jonas Burman – Musik
  • Charlotta Eidenskog – Bild och form, konsthantverk och slöjd

Beslut

Beslut meddelas under februari.

Redovisning

För arbetsstipendier krävs ingen redovisning.

Senast ändrad: