Direkt till innehållet

Arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare

Region Halland utlyser ett arbetsstipendium för yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare som är bosatta och verksamma i Halland.

Arbetsstipendierna utlyses en gång per år. Ansökan kan lämnas in från 1 november till 1 december.

Missa inte: Extrautlysning av arbetsstipendier öppnar 27 maj, sista ansökningsdag 8 juni 2021 (klicka här för mer info).

Vad är syftet med stipendiet?

Stipendiet är ett allmänt stöd för konstnärlig yrkesverksamhet. Det ska möjliggöra för konstnärer att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendierna ska därigenom bidra till att professionella kulturskapare kan bo och verka i Halland.

Vem kan söka?

Arbetsstipendium kan sökas av yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden som är bosatta och verksamma i Halland, eller som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Halland. Sökande kan vara yrkesverksamma inom bild, form, dans, teater, musik, litteratur, film, slöjd- och konsthantverk samt serietecknare, ljudkonstnärer, performanceartister, kritiker, översättare m.fl.

Arbetsstipendiet kan sökas för följande ändamål

 • Arbete (arbets- och levnadsomkostnader under en begränsad tid).
 • Arbetslokaler.
 • Inköp av utrustning och material.
 • Fortbildning (vidareutveckling inom verksamhetsområdet).
 • Resekostnad (för konstnärligt arbetet samt för att skapa internationella kontakter och utbyten).

Notera att:

 • Stipendiet kan inte beviljas två år i rad.
 • Stipendiet kan inte sökas av personer som går på en konstnärlig grundutbildning eller för kostnader för deltagande i masterprogram vid konstnärlig högskola.

Så här gör du din ansökan

Använd Region Hallands ansökningsblankett

Ansök via Region Hallands e-tjänst.

Till ansökan ska du bifoga:

 1. Personbevis från Skatteverket gällande för Fondansökan/stipendium.
 2. Meritförteckning eller CV.
 3. Arbetsprover, om möjligt digitalt (via länkar till webbplats som anges i ansökan, eller som pdf-dokument som bifogas ansökan).

Region Halland tillåter komplettering av ansökan inom en vecka efter sista ansökningsdag förutsatt att ansökningsblanketten är inlämnad i tid och att den sökande senast den 1 december meddelat att komplettering kommer att ske. Det ska göras via e-post: regionen@regionhalland.se

Skicka ansökan som brev eller e-post till:

Postadress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

E-post: regionen@regionhalland.se Ansökan som skickas som e-post ska kompletteras med en signerad papperskopia, senast 8 december.

Hur mycket pengar kan man få?

Budget för stipendierna antas årligen. Antal stipendier kan därmed variera mellan olika år. Stipendiebeloppen kan också variera mellan olika mottagare.

En jury behandlar ansökningarna

Ansökningarna behandlas av en jury utsedd av Kultur i Halland. Juryn har till uppgift att ta fram ett komplett förslag till driftnämnd Kultur och skola. Förslaget ska omfatta antal arbetsstipendier, belopp per arbetsstipendium och mottagare. Detta görs för att säkerställa att ansökningarna får en professionell bedömning.

Jury för 2021 års arbetsstipendier

 • Cecilia Langemark (Scenkonst och musik)
 • Christina Schöning (Film)
 • Annhelén Olsson (Slöjd och konsthantverk)
 • Eliana Ivarsdotter Haddad (konst)
 • Jesper Brygger (Litteratur)

Beslut

Beslut meddelas under januari.

Redovisning

För arbetsstipendier krävs ingen skriftlig redovisning. Region Halland ser dock gärna att någon form av återkoppling sker.

Senast ändrad: